landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

14 mei 2024 : werken kruispunt Profetenstraat - Lostraat - Kleine Lostraat

Behoudens slechte weersomstandigheden wordt op 14/05/2024 het asfalt vernieuwd op het kruispunt Profetenstraat x Lostraat x Kleine Lostraat.

Het asfalt is er nog vrij nieuw (na het recente rioleringsproject en herinirchting) maar vertoonde reeds enkele putten. De betrokken aannemer laat het kruispunt daarom opnieuw asfalteren.

Het kruispunt wordt tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.

Er gelden tijdelijke verkeersmaatregelen.

  • het doorgaand verkeer in de Profetenstraat wordt omgelegd via Hoogstraat, Ledebergstraat, Ledebergdries, Lombeekstraat
  • het doorgaand verkeer in de Lostraat (wegvak tussen het kruispunt met de Profetenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat) wordt omgelegd via de Korte Kamstraat.
  • het bestaande eenrichtingsverkeer in de Korte Kamstraat wordt tijdelijk opgeheven
  • het bestaande eenrichtingsverkeer in de Lostraat wordt tijdelijk opgeheven (bewoners kunnen in en uit via het kruispunt met de Korte Kamstraat)
  • fietsers op de as Ledeberg-Strijtem kunnen gebruik maken van de Korte Kamstraat (fietsstraat)
  • fietsers op de as Kattem-Ledeberg kunnen gebruik maken van
    • de Pinijzekets (en via Kleine Lostraat van en naar de Lombeekstraat)
    • de omlegging via de Hoogstraat

De Lijn biedt een alternatieve dienstregeling aan

Hulpdiensten en scholen (leerlingenvervoer) worden in kennis gesteld

In de loop van 15/05/2024 (ochtend) wordt het kruispunt terug vrijgegeven en worden de verkeersmaatregelen opgeheven.

Bewoners in de werf en bewoners die in de zone van de verkeersmaatregelen wonen, krijgen op 07/05/2024 een infobrief van de aannemer in de bus.