landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Akkervogels zijn ontegensprekelijk verbonden met het Vlaamse landbouwlandschap. Typische soorten als geelgors, kievit, patrijs en veldleeuwerik zijn voor het doorlopen van hun levenscyclus geheel of gedeeltelijk afhankelijk van akkers en weilanden.

Helaas gaat het niet goed met onze Vlaamse akkervogelpopulaties. Terwijl intensieve landbouw het akkervogels erg moeilijk maakt, zijn land- en tuinbouwers tegelijkertijd de sleutel tot een succesvol herstel van deze populaties. Want zonder boeren, geen akkervogels. Daarom willen Boerennatuur Vlaanderen en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een akkervogelproject starten in het Pajottenland. Hierbij willen we samen met landbouwers en vrijwilligers werk maken van nestbeschermingsacties en maatregelen die invulling geven aan minstens één (en bij voorkeur meerdere) van de drie basisbehoeftes van akkervogels: voedsel (zomer/winter), dekking en broed- en nestgelegenheid.

Via een korte vragenlijst willen we even polsen naar jouw interesse om in het Pajottenland samen te werken rond akkervogels. Het beantwoorden van deze vragen is vrijblijvend, en geeft geen enkele verbintenis om uiteindelijk effectief aan het project deel te nemen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact te kunnen leggen in kader van het project, en zullen verder strikt geheim worden gehouden.
Deze vlieger gaat niet op

Een huisdier zorgt voor mooie en warme momenten in huis. Tenminste, als je goed hebt nagedacht over de aankoop of adoptie ervan. Want dat schattige kuiken, die snoezige kitten en dat guitige visje worden groot en hebben verzorging, voeding en aandacht nodig. Hun hele leven lang.

Dus ga niet over één nacht ijs als je een dier in huis wil halen. Stel jezelf de volgende vragen.

Heb ik voldoende tijd?

Kan je genoeg tijd vrijmaken voor die dagelijkse wandeling? Om je dier te verzorgen? Ermee te spelen? Eten te kopen? En is dit wel het goede moment in je leven om een dier in huis te halen? Want wat doe je met die geplande reis, de verhuisplannen of de baby die op komst is? Kijk ook verder van vandaag: zie je het zitten om over 12 jaar ook nog voor je nieuwe pup, kitten, vogel, vis of ander dier te zorgen? En weet je dat die jonge papegaai wel 50 jaar wordt?

Heb ik voldoende plaats?

Kleine dieren worden groot. Die schattige puppy is morgen een grote loebas. Dat kleine hangbuikvarken woelt straks met gemak je hele tuin om. Zeker niet elk dier vindt een leven tussen vier muren leuk: heb je voldoende plaats in de tuin? Is die tuin afgesloten? Is er een park of bos in de buurt waar je kan wandelen?

Welk dier kies ik?

Ga niet alleen voor die grote, smekende ogen; de keuze voor een dier pak je best heel rationeel aan. De kinderen willen misschien wel een zacht knuffelkonijn, maar konijntjes vinden het helemaal niet leuk om opgepakt te worden. Past het dier bij jouw levensstijl? Ga je graag in weer en wind wandelen met de hond of kies je toch maar liever die goudvis?

Hoeveel geld wil ik aan het dier besteden?

Een dier kost meer dan de aankoopprijs. Denk aan de dierenartskosten, een hok of een kooi, eten, verzorgingsproducten … Bereken je maandelijkse kosten. Wil je dat bedrag veel jaren lang aan je dier besteden?

Is iedereen mee?

Ziet iedereen in het gezin het nieuwe huisdier zitten? Is er iemand allergisch? Of is niet iedereen fan van een reptiel in huis? Maak ook goede afspraken over wie elke dag voor het dier zal zorgen. En kijk verder dan je gezin: heb je met de buren gesproken over je huisdierplannen? Geeft de gemeente een vergunning voor het schuilhok voor je toekomstige pony?

Tot slot nog dit: je bent wettelijk verplicht goed voor je huisdier te zorgen. Dat zegt de dierenwelzijnswet. Dit betekent dat het dier de nodige verzorging, voeding en huisvesting moet krijgen. De minimumboete voor een overtreding op de dierenwelzijnswet is 416 euro.
Heb je jezelf goed geïnformeerd en ben je nog steeds overtuigd? Dan worden je huisdier en jij allicht de beste vrienden!

Meer weten? www.huisdierinfo.be.

Uitnodiging Dorpsatelier ‘Ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp’

Eind 2021 is het lokaal bestuur Roosdaal gestart met het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de verschillende kernen in Roosdaal.

De eerste analytische fase van de toekomstvisie is afgerond en we gaan nu verder met het definiëren van ontwikkelingsperspectieven voor elke dorpskern. We doen dit graag samen met jullie tijdens dorpsateliers!

Dorpsateliers

Op dit dorpsatelier presenteert het ontwerpteam de resultaten van de ruimtelijke analyse. Een visiekaart toont aan welke rol een dorpskern precies kan opnemen en zo het ontwikkelingspotentieel van de gemeente mee kan vormgeven. Deze grondige analyse stelt de uitdagingen en de kansen voor elk dorp scherp.

Vervolgens gaat het ontwerpteam in een gezamenlijk werkmoment dieper in op deze ontwikkelingsperspectieven van elke dorpskern. Een meer gedetailleerde kansenkaart (een fiche per dorp) toont aan waar welke toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn (wel of niet verdichten, vrijwaren, strategische projecten, omgang met verlinting, … ) en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het versterken van elk dorp (meerwaarde voor het dorp i.f.v. versterken identiteit. Deze ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp dienen in dit interactief moment als input voor debat. 

Praktisch

Er worden 3 dorpsateliers georganiseerd, elk gericht op specifieke dorpen:

 • Dorpsatelier Oud Pamel – Pamel – Ledeberg gaat door op woensdag 8 juni 2022 om 19u in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (Molenstraat 26 te Roosdaal)
 • Dorpsatelier Borchtlombeek – Strijtem – Kattem gaat door op woensdag 15 juni 2022 om 19u in het Koetshuis (Strijtemplein 15 te Roosdaal)
 • Dorpsatelier L.V. Lombeek – Poelk gaat door op donderdag 16 juni 2022 om 19u in Den Broebel (Gustaaf Ponchautstraat 5A te Roosdaal)

Inschrijven doe je via deze link of telefonisch op het nummer 054 89 13 30

Wat houd de studieopdracht voor een ruimtelijke toekomstvisie voor Roosdaal alweer precies in?

De identiteit van de verschillende dorpskernen in Roosdaal staat onder druk door steeds toenemende bebouwing en een geleidelijk aan verlies van de binding met het omliggende landschap.

Het lokaal bestuur Roosdaal is bezorgd en wil:

 • de leefbaarheid garanderen en optimaliseren.
 • een haalbaar evenwicht zoeken tussen verdicht bouwen, open ruimte en (openbaar) groen.

Samen met ontwerpbureau Atelier Romain gaan we aan de slag met het uitwerken van een duurzame toekomstvisie voor de bebouwde ruimtes in Roosdaal en voor elk van haar dorpen.

https://www.roosdaal.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/de-toekomst-van-roosdaal

Wees niet gek. Doe de tekencheck.

De lente is begonnen en hiermee ook een nieuwe start van het tekenseizoen . Overal in Vlaanderen bestaat een risico op een tekenbeet en een besmetting met een tekenziekte. De kans om een teken-overdraagbare aandoening, zoals de ziekte van Lyme, op te doen is echter niet gelijk voor elke gemeente.

Om het verschil in risico voor het oplopen van een tekenbeet visueel te maken, heeft Vlaanderen een risicokaart opgestelt. Alle gemeentes zijn onderverdeeld in één van de drie risicoklassen. Roosdaal valt in risicoklasse 1. Dit houdt in dat er in Roosdaal een gemiddeld risico is om een tekenbeet op te lopen.

Wil je weten hoe een teek er uit ziet? Hoe verwijder je een teek veiligt? Surf naar www.tekenbeten.be.

foto camera sluikstorter

Na een periode van testen worden de camera’s nu volop ingezet in het straatbeeld.
Al jaren doen we er alles aan om sluikstorten en andere overlastfenomenen te voorkomen en ontraden. Nu helpen camera’s de GAS-ambtenaren om de pakkans te vergroten.
Dit is trouwens nog maar het begin van de camera-operatie in onze gemeente. Er zullen in de toekomst nog extra camera’s aangekocht worden.

Met al je vragen omtrent het gebruik van de camera’s kan je terecht bij de dienst GAS via gas@roosdaal.beof T 054 89 13 40.

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank.

Wie moet zich laten registreren in de Saniteldatabank?

Afhankelijk van de soort pluimvee, het aantal en met welk doel deze gehouden worden, maakt de wetgeving een onderscheid of je je al dan niet dient te laten registreren.

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Wanneer is het nodig om je te registreren?

Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een beslag registreren als hobbyhouderij.
 2. Beschik je over een inrichting waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt? Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als handelsbedrijf

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook hier twee mogelijkheden:

 1. Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren.
 2. Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten en het aantal dieren dat je houdt. Je laat je registreren als:
  1. geregistreerd bedrijf: als je maximum 199 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren) op dezelfde inrichting houdt.
  2. bedrijf met geringe capaciteit: als je maximum 4999 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels) op dezelfde inrichting houdt.
  3. broeierij: als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee.
  4. professioneel bedrijf: in alle andere gevallen.

 

Hoe laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je start met het houden van pluimvee of hobbypluimvee waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ via mail naar helpdesk@dgz.be of met de post naar Industrielaan 29, 8820 Torhout.

Bepaalde types pluimveebeslagen hebben ook een toelating van het FAVV nodig. Aan de hand van het registratieformulier dat je aan DGZ bezorgt, stuurt DGZ op haar beurt de aanvraag voor je toelating door naar het FAVV. Na gunstig advies van het FAVV, verwerkt DGZ jouw aanvraag en kent je een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0301). Houders van pluimvee voor de voedselketen krijgen daarbovenop ook een beslagcode (bv. BE1A2B) toegekend.

Als bevestiging ontvang je vervolgens een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen. Van zodra je een beslagnummer hebt, kan je starten met het houden van pluimvee of hobbypluimvee.

Heb je al pluimvee of hobbypluimvee en wist je niet dat je je hiervoor moest registreren, dan raden we je aan om zo snel mogelijk het registratieformulier te bezorgen aan DGZ. 

Waarom is die registratie belangrijk voor jou als (hobby)pluimveehouder?

DGZ begeleidt veehouders en dierenartsen bij de monitoring, bestrijding en preventie van dierziekten. De dierziekten bij pluimvee zijn momenteel brandend actueel. Denk maar aan salmonella of de vogelgriep. Door de beslagen met pluimvee of hobbypluimvee te registreren, kunnen dergelijke ziekten beter gemonitord worden en acties ondernomen worden indien nodig. Dit komt de gezondheid van de volledige pluimveestapel - zowel hobbymatig als professioneel - ten goede. De wet verplicht bovendien de registratie van bepaalde types beslagen en hun daarbij horende administratieve verplichtingen. Als deze verplichtingen niet nagekomen worden, kunnen controlerende instanties hier bepaalde sancties voor opleggen. DGZ is er als ondersteunende partner voor de (hobby)pluimveehouder om ervoor te zorgen dat hij in orde is volgens de wettelijke verplichtingen.

Daarnaast is DGZ ook een erkend labo waar pluimveehouders (zowel hobby als professioneel) terecht kunnen om analyses (op bloed, mest,…) en autopsies te laten uitvoeren. Dit maakt dat DGZ je nog beter kan begeleiden in het kader van dierengezondheid.

Twijfel je nog of je al dan niet een beslag moet laten registreren? Of heb je hier nog vragen over?

Neem dan gerust contact op met de helpdeskmedewerkers van DGZ. Je kan hen bellen op het nummer 078 05 05 23 of mailen viahelpdesk@dgz.be.

Lege batterijen gezocht!

Wij vragen jouw aandacht voor volgend opsporingsbericht:
In Roosdaal verbergen er zich maar liefst 153.879 lege batterijen.
Om deze batterijen op te sporen én ervoor te zorgen dat ze in een Bebat-inzamelpunt terechtkomen, organiseert Bebat samen met de OVAM een grootschalige zoekactie tussen 11 april en B mei 2022. Zo kunnen we al deze batterijen een nieuw leven geven. Help jij ons mee met onze zoektocht?

Affiche Korte rit? Fiets

Rij jouw Ronde van Vlaanderen in Roosdaal

Getrainde wielertoerist of grote fan van de luie zetel, iedereen kan een Ronde van Vlaanderen rijden. 70 keer naar de bakker, 62 keer om frietjes of 50 keer naar het station fietsen, is ook de Ronde van Vlaanderen rijden. Jouw ronde natuurlijk: op jouw tempo en in onze buurt! Ook jij verdient een podiumplaats voor je wekelijkse portie fietsplezier. Wij supporteren mee voor al onze inwoners!

Korte rit? Fiets.

Meer info: www.veiligverkeer.be