landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Uitnodiging Dorpsatelier ‘Ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp’

Eind 2021 is het lokaal bestuur Roosdaal gestart met het opmaken van een ruimtelijke toekomstvisie voor de verschillende kernen in Roosdaal.

De eerste analytische fase van de toekomstvisie is afgerond en we gaan nu verder met het definiëren van ontwikkelingsperspectieven voor elke dorpskern. We doen dit graag samen met jullie tijdens dorpsateliers!

Dorpsateliers

Op dit dorpsatelier presenteert het ontwerpteam de resultaten van de ruimtelijke analyse. Een visiekaart toont aan welke rol een dorpskern precies kan opnemen en zo het ontwikkelingspotentieel van de gemeente mee kan vormgeven. Deze grondige analyse stelt de uitdagingen en de kansen voor elk dorp scherp.

Vervolgens gaat het ontwerpteam in een gezamenlijk werkmoment dieper in op deze ontwikkelingsperspectieven van elke dorpskern. Een meer gedetailleerde kansenkaart (een fiche per dorp) toont aan waar welke toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn (wel of niet verdichten, vrijwaren, strategische projecten, omgang met verlinting, … ) en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het versterken van elk dorp (meerwaarde voor het dorp i.f.v. versterken identiteit. Deze ontwikkelingsperspectieven op maat van elk dorp dienen in dit interactief moment als input voor debat. 

Praktisch

Er worden 3 dorpsateliers georganiseerd, elk gericht op specifieke dorpen:

  • Dorpsatelier Oud Pamel – Pamel – Ledeberg gaat door op woensdag 8 juni 2022 om 19u in het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch (Molenstraat 26 te Roosdaal)
  • Dorpsatelier Borchtlombeek – Strijtem – Kattem gaat door op woensdag 15 juni 2022 om 19u in het Koetshuis (Strijtemplein 15 te Roosdaal)
  • Dorpsatelier L.V. Lombeek – Poelk gaat door op donderdag 16 juni 2022 om 19u in Den Broebel (Gustaaf Ponchautstraat 5A te Roosdaal)

Inschrijven doe je via deze link of telefonisch op het nummer 054 89 13 30

Wat houd de studieopdracht voor een ruimtelijke toekomstvisie voor Roosdaal alweer precies in?

De identiteit van de verschillende dorpskernen in Roosdaal staat onder druk door steeds toenemende bebouwing en een geleidelijk aan verlies van de binding met het omliggende landschap.

Het lokaal bestuur Roosdaal is bezorgd en wil:

  • de leefbaarheid garanderen en optimaliseren.
  • een haalbaar evenwicht zoeken tussen verdicht bouwen, open ruimte en (openbaar) groen.

Samen met ontwerpbureau Atelier Romain gaan we aan de slag met het uitwerken van een duurzame toekomstvisie voor de bebouwde ruimtes in Roosdaal en voor elk van haar dorpen.

https://www.roosdaal.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/de-toekomst-van-roosdaal