landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland

Ook Roosdaal werkt mee aan een Landschapsvisie 2040 voor het Pajottenland. Wil je met ons meedenken? Bezoek op 24 augustus 2021 in het gemeentehuis van Liederkerke de expo over de Landschapsvisie 2040 (van 13.00 tot 19.00 uur) of neem deel aan de Opgewekte Babbel (van 17.00 tot 19.00 uur).

In theorie kan het Pajottenland op jaarbasis 100% energieneutraal worden. Dit door in te zetten op 18% energiebesparing, een verdrievoudiging van de elektrificatie, en lokale hernieuwbare energieproductie op maat van het landschap. Maar hoe zetten we die visie ook om in effectief beleid?

Geïnspireerd door de Landschapsstudie ging een aantal lokale beleidsmakers samen aan de slag met het landschappelijke kader en de bouwstenen hernieuwbare energie. Het resultaat is een haalbare energiemix op maat van het Pajottenland. 

En die mix mag er zijn!

We komen aan 100 % lokale hernieuwbare energie. Met iets meer zon (73%) en biomassa (6%) en iets minder wind (21%) komen we dicht in de buurt van de samenstelling van de theoretische ideale mix van de Landschapsstudie.