landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Denk, spreek, adviseer: zacht mobiliteitsplan Roosdaal

zmr enquete lang

 

Nog geen tijd gehad? Geen nood, deelnemen kan nog tot 31 mei. 

Roosdaal maakt een nieuw mobiliteitsplan op en jouw mening is belangrijk!

Denk mee, spreek mee, adviseer mee, laat van je horen en vul de enquête in.

“Dit is niet zomaar een lijstje vragen over mobiliteit, maar een mogelijkheid om te laten weten wat voor jou echt belangrijk is, in het bijzonder als stapper of trapper.”

Door jouw mening te geven, beslis je mee over het zacht mobiliteitsplan Roosdaal. De enquête is een eerste participatiestap in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Waarom een “zacht mobiliteitsplan Roosdaal”? Wat is het precies? Wat is het resultaat en hoelang gaat dat duren? Lees meer via www.roosdaal.be/zmr

Bruine rat

In onze streken komen vooral de bruine rat en in mindere mate ook de zwarte rat veelvuldig voor. Er zouden in België zelfs evenveel bruine ratten leven als mensen. Beide soorten leven graag in de buurt van mensen en volgen de beschaving in hun zoektocht naar voedsel en een woonplaats. Ze leven graag in een vochtige, niet te warme omgeving. Ideale woonplaatsen zijn dus (kruip)kelders, schuren, stallen, vuilnisbelten, houtopslagplaatsen enz. De kans is dus groot dat je er vroeg of laat mee te maken krijgt.

Ratten in en rond het huis kunnen verschillende problemen met zich meebrengen:

 • Knaagschade aan het huis en voorwerpen: ratten knagen om zich een weg te banen en om hun tanden kort te houden.
 • Knaagschade aan voedsel: ratten zoeken in en rond het huis naar voedsel en hebben graag wat variatie. Wanneer er ratten in de buurt zijn, zullen dus verschillende voedingsmiddelen aangetast worden.
 • Graafschade: wanneer ratten holen en gangen graven kunnen ze schade veroorzaken, voornamelijk aan dammen, treinbeddingen,…
 • Verspreiden van ziektes: ziektes worden voornamelijk verspreid via urine en uitwerpselen.

De beste manier om ratten de bestrijden is door ervoor te zorgen dat ze nooit langs komen door hen geen geschikte leefomgeving te voorzien. Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

 • Laat geen etensresten slingeren en zorg dat voedsel bewaard worden in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en te schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur,…).
 • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
 • Plaats compostvaten- en bakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

Hieronder nog enkele tips specifiek voor de houders van pluimvee:

 • De hygiëne in en rondom de kippenren dient optimaal te zijn. Hou de begroeiing rondom de kippenren laag en zorg dat er geen voer buiten het hok kan komen.
 • Maak barrières. Je kan bijvoorbeeld aan de binnenkant een opstaande rand maken van plexiglas. Je kan deze ook nog in de grond werken zodat muizen of ratten er niet onderdoor kunnen graven. Maak de kleinste openingen dicht.
 • Neem schuil- en nestelplaatsen in de omgeving zoveel als mogelijk weg.
 • Leg het voer in speciale voederbakken waar muizen en ratten geen toegang tot hebben.
 • Zorg dat voedsel in goed afgesloten bakken opgeslagen wordt.
 • Laat gemorst voedsel niet liggen, ruim het meteen op.

Een kippenhok is vaak onvoldoende doorgedacht gebouwd. De vloer is op balken gelegd en daar zit veel ruimte tussen. Die ruimte is ideaal voor muizen en ratten om zich te verstoppen en te nestelen.

Van 20/04 t.e.m. 24/04/2020 werkt een aannemer in opdracht van de Watergroep de nutswerken te Omer De Vidstlaan verder af (kant even huisnummers op het wegvak tussen het kruispunt met de Tenzuivenestraat en het kruispunt met de Verloren Hoek). De werken werden in maart tijdelijk stopgezet en worden nu afgewerkt. Er is hinder. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten. Doorgaand verkeer word omgelegd:

 • komende van Pamel centrum naar de N8: via de Tenzuivenestraat
 • komende van de N8 richting Pamel centrum: via de Lombeekstraat en de Kapellestraat

Plan Omer De Vidtslaan

Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Welkom zorgverleners

Nu veel mensen thuis zijn, vinden onze zorgverleners soms moeilijker parkeerplaats. Maar jij kan helpen: steun onze zorgverleners en hang een affiche zichtbaar aan je venster/oprit/garage. Zo maak je kenbaar dat zorgverleners even bij jou kunnen parkeren tijdens hun huisbezoek in de buurt.

Zorgverleners plaatsen een kaartje met naam, functie en telefoonnummer zichtbaar in het voertuig zodat zij gecontacteerd kunnen worden om zich te verplaatsen indien echt nodig.
De affiche is bruikbaar op het grondgebied van de gemeente Roosdaal en is alleen bedoeld voor de medische zorgsector. Met de steun van politiezone TARL. De wegcode blijft van toepassing.

Download hier de affiche.
Afdrukken. Ophangen. Klaar.

Dankjewel inwoners! Samen sterk.

Logo TARL

Hoewel de lente voor de deur staat en donkere maanden stilaan voorbij zijn, blijken er nog steeds inbrekers op pad. Afgelopen weekend vond er zowel in de Pekenomensstraat in Liedekerke als in de Bellestraat in Affligem een woninginbraak plaats, telkens in de loop van de avond of nacht.

De politie vraagt om onmiddellijk het 101 noodoproepnummer te bellen wanneer verdachte personen of handelingen worden waargenomen. In het bijzonder nummerplaten zijn nuttige info voor met het oog op identificatie en verder politioneel onderzoek.

Afwezigheidstoezicht

Met het oog op de nakende paasvakantie kan je ook contact opnemen met de politie indien je op vakantie gaat. De wijkagent kan dan afwezigheidstoezicht uitvoeren. Tijdens je afwezigheid komt de wijkinspecteur een kijkje nemen. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld op vlak van diefstalpreventie, verwittigt de politie de contactpersoon die je hebt opgegeven.

Je kan afwezigheidstoezicht aanvragen:

• via www.politie.be/5407/vragen/preventie/hoe-vraag-ik-afwezigheidstoezicht-aan

• of door langs te gaan bij uw wijkpost.

Meer informatie
www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-politiezone-tarl-vraagt-om-waakzaamheid-tijdens-einde-donkere-maanden-en-begin

Bellebeek

Herinner jij je nog de wateroverlast door de Bellebeek bij hevige regenbuien? Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen maar hoe is het nu gesteld met het overstromingsrisico in (onder andere) Roosdaal? En zijn we klaar voor de toekomst?

Benieuwd? Doe de test op de website bellebeek.riviercontract.be

Via de test kom je te weten hoe groot de overstromingskans is in jouw straat en hoe de kans op wateroverlast stijgt door de klimaatverandering.

Misschien ga je schrikken. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Riviercontract Bellebeek

Logo BellebeekOp 12 februari 2020 ondertekenden de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Bellebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen.

Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken.

Met de online test op bellebeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit te verminderen in o.a. Roosdaal.

Ook jij kan op verschillende manieren bijdragen:

 • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen op bellebeek.riviercontract.be.
 • Ga zelf aan de slag op ons Bellebeekforum op 14 april 2020 in GC Het Koetshuis (Kristus Koninglaan) in Roosdaal, samen met gemeenten Gooik en Lennik. Denk mee na en formulier voorstellen. Onthaal is vanaf 19u00, om 19u30 gaan we van start.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar bellebeek.riviercontract.be.

Veilig op stap

Veilig op stap - te voet of per fiets, alleen of in groep

Het Vias institute (tot voor kort het BIVV, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) bracht een folder uit de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein), bevat. De volledige folder is online beschikbaar (zie verder) en bevat naast de regels ook tips. Hieronder vind je alvast enkele belangrijke regels die uiteraard zeer interessant zijn voor wandel- en fietsclubs … maar zeer zeker ook voor de individuele wandelaar, jogger, fietser …

VOETGANGERS ALLEEN (of in groep zonder leider)

Waar stappen?

 • Gebruik eerst en vooral de begaanbare trottoirs, de delen van de openbare weg die voor jou zijn voorbehouden door de verkeersborden D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen.
 • Bij gebrek daaraan gebruik je de begaanbare gelijkgrondse bermen.
 • Zijn deze niet aanwezig, dan mag je de andere delen van de openbare weg gebruiken (parkeerzones, fietspaden,...). Opgelet: als je op het fietspad loopt moet je voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers. Als je op de rijbaan loopt, moet je zo dicht mogelijk bij de linkerrand ervan blijven (in jouw staprichting).
 • Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor voetgangers.
verkeersbord D9a D9       Verkeersbord D10 D10

Hoe oversteken?

Als er geen oversteekplaats voor voetgangers is:

 • Kies een plek uit waar je goed ziet én goed gezien wordt: steek niet over in een bocht, noch op de top van een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
 • Kijk naar alle kanten vanwaar er verkeer kan aankomen.
 • Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende voertuigen. Als jullie met meerdere personen zijn, dan mogen de andere weggebruikers niet door jullie groep breken als deze op reglementaire wijze begonnen is met het oversteken van de rijbaan.
 • Ben je in groep en nadert er verkeer zonder dat de groep in één keer kan oversteken, dan moeten degenen die nog moeten oversteken, wachten.
 • Midden op de rijbaan blijven wachten tot een voertuig is voorbijgereden, is helemaal uit den boze.
 • Steek de rijbaan altijd loodrecht over (nooit schuin), zonder te slenteren, te hollen of te stoppen.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten:

 • De bestuurders mogen de oversteekplaats slechts met matige snelheid naderen; ze moeten voorrang verlenen aan 5 de voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of op het punt staan zich erop te begeven. Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende voertuigen.
 • Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten hebben trams altijd voorrang.

OPGELET: is er op minder dan ongeveer 20 meter (vroeger was dit 30 meter) een oversteekplaats voor voetgangers, dan moet je die gebruiken.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met verkeerslichten:

 • Let goed op dat er geen bestuurders zijn die door het rode licht proberen te rijden of die afslaan naar de weg die jij moet oversteken. Als het voetgangerslicht op rood springt terwijl jij aan het oversteken bent, dan mag je op een normale wijze verder oversteken. Wie zich op dat moment echter nog op het trottoir bevindt, mag niet meer oversteken (zelfs als je in groep bent).

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met een bevoegd persoon:

 • Je mag slechts oversteken wanneer de agent het toelaat.

FIETSERS ALLEEN

Waar rijden?

 • Je moet de berijdbare fietspaden gebruiken; het fietspad wordt aangeduid door:
  • twee evenwijdige witte onderbroken strepen: je moet het fietspad volgen dat rechts in je rijrichting ligt;
  • verkeersborden D7 of D9: je moet het fietspad volgen in de richting aangeduid door het verkeersbord. Tweerichtingsfietspaden moet je soms links in je rijrichting volgen; let in dat geval extra op bij kruispunten: autobestuurders verwachten niet steeds fietsers die uit de andere richting komen.
 • Als een deel van de openbare weg aangeduid is door het verkeersbord D10, moet je dat volgen. In dat geval mag je de voetgangers die er zich bevinden niet in gevaar brengen.
 • Bij gebrek aan fietspaden mag je de parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts in je rijrichting gebruiken, op voorwaarde dat je voorrang verleent aan de weggebruikers die er zich bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je ook de trottoirs en verhoogde bermen gebruiken (met hetzelfde voorbehoud).
 • Bij gebrek aan andere oplossingen moet je op de rijbaan fietsen, zo dicht mogelijk bij de rechterrand ervan (let echter op voor autodeuren en rioolroosters). Je mag met twee naast elkaar rijden behalve wanneer:
  • het kruisen met een tegenligger onmogelijk is (binnen en buiten de bebouwde kom), of
  • er achteropkomend verkeer in aantocht is (buiten de bebouwde kom).
 • Op rotondes hoef je niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden, behalve als een gedeelte van de openbare weg voor jou is voorbehouden (fietspad).
 • Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor fietsers.
 • In een fietsstraat mag je de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze opengesteld is in jouw rijrichting, en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

FIETSERS IN GROEP

Twee mogelijkheden:

 • De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.
 • De groep volgt de regels die gelden voor fietsers in groep (op voorwaarde dat de groep bestaat uit ten minste 15 fietsers). Als groep heb je meer mogelijkheden maar moet je ook bepaalde verplichtingen naleven.

Waar en hoe rijden?

(Als de groep ervoor kiest om de regels voor fietsers in groep te volgen).

 • Gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
 • Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
 • Op een rijbaan zonder rijstroken mag je niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen (ongeveer 3 meter), en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan;
 • Op een rijbaan met rijstroken mag je alleen de rechter rijstrook gebruiken.

Wegkapiteins en begeleidende auto’s

(Als de groep ervoor kiest om de regels voor fietsers in groep te volgen).

 • Van 15 tot 50 fietsers:
  • Minstens 2 wegkapiteins toegelaten.
  • 1 of 2 begeleidende auto’s toegelaten.
 • Van 51 tot 150 fietsers:
  • Minstens 2 wegkapiteins verplicht.
  • 2 begeleidende auto’s verplicht.
  • De wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.
  • Op kruispunten zonder verkeerslichten kunnen zij het verkeer stilleggen door middel van een schijf met de afbeelding van het verkeersbord C3, en aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers.
  • De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen; als er slechts één auto is moet deze volgen.
  • De begeleidende auto’s moeten op het dak een speciaal bord voeren dat goed zichtbaar moet zijn voor het tegemoetkomende en achteropkomende verkeer.
Verkeersbord C3 C3       Verkeersbord A51 fiets  

 

Bron: Vias Institute, Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel, 02 244 15 11, www.vias.be

Interessante links:

Contacteer:

Pro Natura zagen bomen

Pro Natura verkoopt hout afkomstig van de recente kapping van de bomen langs de Gustaaf Ponchautstraat. Op meter gezaagde stammen en takken (diameter >12cm), een 25m3 in totaal.

In opdracht van het gemeentebestuur haalde Pro Natura alle bomen achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk weg om hier op termijn een biodiversiteitsproject te realiseren rondom de nog te bouwen nieuwe polyvalente zaal.

Het hout wordt verkocht aan € 20,00 per stère, prijs inclusief BTW.
Hout reserveren kan door een e-mail te sturen naar de heer Illias Grenné van Pro Natura.

illias.grenne@pronatura.be

Het afhalen van het hout gebeurt op afspraak en na betaling.

Logo Pro Natura

20200224 Pro Natura bomen