landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto asbestplaat

Asbest is nog altijd in veel woningen aanwezig.

Het inademen van asbestvezels is heel gevaarlijk.
Het gevaar hangt af van de soort en van de staat van het materiaal. Het is helemaal niet gevaarlijk om naar asbest te kijken of het aan te raken als het in goede staat is.

Afvalwagen INTRADURA

Door sneeuw of ijzel kan het moeilijk en gevaarlijk rijden zijn, ook voor onze afvalophaler INTRADURA. Bij mogelijk gladde wegen, beslist INTRADURA of er volledig, gedeeltelijk of niet wordt uitgereden.

Vaak wordt beslist dat enkel in de berijdbare straten wordt gereden en dat smalle straten of de straten waar het wegdek te gevaarlijk ligt, niet worden bediend. In de mate van het mogelijke zal er informatie op onze website geplaatst worden.

Logo Kleine daad groot resultaat

Dagelijks zijn wij in de weer om onze gemeente netjes te houden. Soms is dat ontmoedigend, want onze inspanningen zijn na korte tijd al niet meer zichtbaar.

Wat kan iedereen er zelf aan doen?
Geef zelf het goede voorbeeld en laat geen afval achter.
Merk je een sluikstort op, laat dit dan weten aan onze dienst milieu. Bel 054 89 13 30 of stuur een e-mail naar milieu@roosdaal.be.
We ruimen het stort dan zo snel mogelijk op. Kunnen we achterhalen wie het afval achterliet dan krijgt die de rekening!

Wil je zelf actiever helpen? De gemeente helpt je bij opruimacties!
Je kunt aan de slag gaan, alleen, met buren, met een vereniging,...
De gemeente zal je hierbij helpen door te zorgen voor zakken, handschoenen, grijpers, breng- of haalmogelijkheid voor het verzamelde afval,...
Neem hiervoor contact op met de dienst milieu!

Kinderen opruimactie zwerfvuil

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Pagina 12 van 12