landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Grof huisvuil wat wel wat niet

Eerstvolgende ophaling grof huisvuil: 19 april 2018 - Vraag je ophaling tijdig aan!

Voorwerpen die niet recycleerbaar zijn en niet in een restafvalzak passen omwille van het gewicht en/of het volume, worden aanzien als grofvuil. Materialen die in het containerpark selectief worden ingezameld (bvb. metalen, houten meubelen of electrische apparaten) zijn dus GEEN grofvuil en moeten naar het containerpark worden gebracht.

Grofvuil wordt in Roosdaal 3 keer per jaar aan huis opgehaald (voor 2018: 19 april, 23 augustus en 13 december). U moet uiterlijk 1 week voor deze ophaaldata de ophaling telefonisch aanvragen op 02 344 17 45 (Intradura).

Bij de ophaling moet u thuis zijn, vermits het grofvuil ter plaatse wordt gewogen en meteen afgerekend moet worden via Bancontact (niet met cash geld). U betaalt 0,26 euro per kilogram.

Pastorietuin van Pamel

De intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen van Pro Natura zijn al enkele dagen druk in de weer in de pastorietuin van Pamel.
Zij maken in opdracht van het gemeentebestuur van deze tuin een plek met een hogere natuurwaarde.
Hiermee willen we niet alleen de natuur een plezier doen maar ook de gebruikers van deze tuin, de gebruikers van het petanqueveld alsook de jeugdbeweging die hier gevestigd is.

Pastorietuin van Pamel foto 1Pastorietuin van Pamel foto 2Pastorietuin van Pamel foto 3Pastorietuin van Pamel foto 4

Paddenoverzet

Door de aanhoudende winter zijn de meeste amfibieën wat langer in hun winterslaap gebleven, maar dezer dagen schieten ze massaal wakker en hebben ze slechts één doel: naar vijvers en sloten trekken om er een partner te zoeken en eitjes af te zetten.
Het is echter een hachelijke onderneming, omdat heel wat onder hen een (drukke) verkeersweg moeten oversteken.

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties. Dat is ook het geval in Roosdaal.
In de Schilder Evenepoelstraat te Strijtem werden op zaterdag 10 maart schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die emmers dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de weg.

Wil je graag ook eens meehelpen of meevolgen bij het overzetten van padden, kikkers of salamanders?
Neem dan contact op met de lokale coördinator van de paddenoverzetactie door een mailtje te sturen naar vicky.dhave@gmail.com.

Paddentrek foto 1Paddentrek foto 2

foto cd en videoband

De cd's en videobanden zijn RESTAFVAL en horen dus thuis in je HUISVUILZAK (HV).
Deze kunnen niet gerecycleerd worden omdat ze gemagnetiseerd zijn.

De hoezen die errond zitten zijn harde plastic, en horen thuis in de container plastics die je terugvindt op het recyclagepark.

Foto compostvat

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 
Vanaf maandag 8/07/2019 wordt het aanbod uitgebreid met compostbakken van 1000 liter. Voor grote tuinen. 
Prijs: 50 euro

Compost, jouw smaakmaker! 
Ken jij de Roosdaalse compostmeester al?
De Roosdaalse compostmeester zet zich in om de organische afvalstroom in Roosdaal te beperken.
Hij kan gevraagd worden door inwoners, scholen en geïnteresseerde verenigingen om hen te helpen de stroom organisch afval te beperken en eventueel op locatie te verwerken (thuiscomposteren, afvalarm tuinieren).
Hij adviseert hoe het beste om te gaan met de diverse verschillende organische reststromen.
Hij zet in op het bewust maken van mensen dat het verwerken van organische reststoffen op locatie de gemeenschap een aanzienlijke besparing kan opleveren.
De compostmeester beheerst nagenoeg alle bekende manieren van thuiscomposteren en kan bij eventuele problemen de nodige adviezen geven om het composteringsproces weer in goede banen te lijden.
Naast het verwerken van de organische reststroom is het één van de speerpunten om een reststroom te voorkomen, de compostmeester geeft daarom ook adviezen hoe om te gaan met bepaalde elementen in de tuin die sterk afval reducerend kunnen werken. Snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, grasmaaisel voorkomen door te mulchmaaien, voedselverlies beperken, kippen die je keukenrestjes verwerken... dat zijn allemaal kringlooptechnieken; technieken om de 'Biologische Kringloop' Thuis te sluiten! Je voorkomt tuin- of keukenresten of je hergebruikt ze in de tuin of in een nieuw gerecht... De Biologische Kringloop staat voor een actief leven met minder afval. Wie in zijn leven één of meer kringlooptechnieken toepast, kringloopt. Groot of klein, oud of jong... iedereen kan actief kringlopen!
De Roosdaalse compostmeesters is opgeleid door Vlaco vzw. Vlaco behartigt al 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen.
Wil je beginnen met kringlopen, maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen? Heb je problemen met je compostvat of –hoop? Aarzel dan zeker niet en vraag uitleg aan de Roosdaalse compostmeester!

De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar!
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
Volg de Roosdaalse compostmeester op Facebook voor handige tips en leuke weetjes!

Foto compostvatFoto compostbak

Heb je nog geen compostvat?
Heb je een grote tuin en denk je er aan een compostbak aan te schaffen?
Dan geeft de Roosdaalse compostmeester je graag een duwtje in de rug. Tegen een voordelig tarief kan je bij hem vaten en bakken aankopen.
Voor een vat van 290 liter betaal je € 25,00. Een bak van 1000 liter kost je € 50,00.
Als je een kleinere tuin hebt of weinig groenafval zoals bladeren en snoeihout kies je best voor een vat. Voor eigenaars van grote tuinen (>400m²) is een bak de beste optie.

Interesse om zelf compostmeester te worden? Dat kan!
Je volgt eerst een korte cursus Kringlopen (composteren), georganiseerd door Vlaco en I.V.B.O. Wil je je verder verdiepen in de compostwereld en meehelpen deze boodschap uit te dragen, dan kan je een opleiding tot kringloopkracht/compostmeester volgen. Deze cursus en opleiding zijn gratis!
Wat heb jij eraan?

  • je draagt bij aan het milieu
  • je leert via opleidingen heel wat nieuwe dingen
  • je werkt samen met andere compostmeesters
  • je kan je kennis en ervaringen delen met andere composteerders

Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij de Roosdaalse compostmeester. Hij helpt je verder!

Diagram biologische kringloop

Snelheidsregime werfzone N8

In hele werfzone (inclusief de zone van fase 1 en 2) van de Ninoofsesteenweg (N8) geldt nog steeds een snelheidsregime van maximum 50 km/u. Deze snelheidsbeperking is er om de veiligheid te verhogen van de weggebruikers en de arbeiders tijdens de werken.
Opgelet: de politie werd gevraagd extra snelheidscontroles uitvoeren.