landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

DSD-toestel

Eind 2019 werden in de Brusselstraat en de Koning Albertstraat (zone 30, schoolomgeving, drukkere verkeersas) vier vaste snelheidsinformatieborden geplaatst. De toestellen sensibiliseren bestuurders met de gereden snelheden en de meetgegevens (aantallen, snelheden, tijdstippen) kunnen worden gemonitord.

Een aangepaste snelheid is belangrijk. Veel meldingen m.b.t. verkeer bij de gemeente gaan over snelheid en veiligheid in het algemeen. Een correcte en aangepaste snelheid van het verkeer:

  • vermijdt ongevallen (te hoge snelheid is een veel voorkomende oorzaak bij ongevallen)
  • geeft een veiliger gevoel bij de zwakkere weggebruikers vooral in de zone 30km/u
  • geeft fietsers en voetgangers meer comfort en veiligheid
  • zorgt voor minder frustratie bij bewoners.

Toch blijkt uit de registratie van verkeersanalysetoestellen van de gemeente, vooral in de zone 30 km/u dat de snelheid van het verkeer in Roosdaal niet overal goed zit.

De gemeente wil hierop dan ook blijven inzetten en besliste in het kader van het zacht mobiliteitsplan Roosdaal, om zestien extra snelheidsinformatieborden te plaatsen in alle zones 30. Deze investering gaat richting 50.000 euro.

Mocht er uit de analyse van deze toestellen blijken dat in bepaalde zones de 30 km niet wordt gerespecteerd, dan zal de politie overgaan tot gerichte controles met verbalisatie tot gevolg.
Merk op dat de gemeente voor de aankoop van de borden beroep kan doen op subsidies van de Vlaamse Overheid.

Bekijk een kaart met de locaties en de straatnamenlijst.

Gerelateerde artikels:

Mobiliteit en veiligheid begin bij jezelf. We maken er samen werk van.

Berchembos(straat) afgesloten

Op maandag 10/05/2021 wordt er te Berchembos (de straat) gewerkt. Enkele verzakte greppels worden vernieuwd. Er is geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgelegd via de Hertboomstraat, Vossenbunderstraat en Wijngaardbosstraat. Deze omlegging via de Hertboomstraat (onverhard) is niet ideaal maar er is geen ander kort alternatief.

De hinder zal niet de hele dag duren en de duur wordt tot een minimum beperkt.

Klik hier voor het omleidingsplan

Bord werken

Van 10 tot 14/05/2021 werkt aannemer Besix Infra ter hoogte van de gracht op de N8, wegvak tussen het kruispunt met de Tombergstraat en het kruispunt met de Koning Albertstraat.

Om veiligheidsredenen:

  • wordt er rijrichting Brussel één rijstrook afgesloten
  • wordt het fietspad rijrichting Brussel volledig afgesloten, voetgangers en fietsers worden omgeleid via de bestaande oversteekplaatsen aan de kruispunten op de N8 (kruispunt met Tombergstraat en kruispunt met Koning Albertstraat) en het fietspad rijrichting Ninove waar tijdelijk twee richtingsverkeer geldt voor fietsers en voetgangers.

Bekijk hier het signalisatieplan.

Logo On Wheels

In het kader van het 10-puntenprogramma rond toegankelijke gemeente werd er een lijst opgemaakt met informatie over al de gescreende parkeerplaatsen in de gemeente.
Je kan deze lijst ook bekijken door op de volgende link te klikken: www.onwheelsapp.com/app

Bord werken

update 19/05/2021:

Op 25/05/2021 wordt de Abeelstraat nogmaals afgesloten (tijdens de dag) door werken aan een nieuwbouwwoning ter hoogte van huisnummer 57. Verdere details in het bericht hieronder.

update 27/04/2021:

Op 30/04/2021 wordt de Abeelstraat nogmaals afgesloten (tijdens de dag) door werken aan een nieuwbouwwoning ter hoogte van huisnummer 57. Verdere details in het bericht hieronder.

30/03/2021:

Van 31/03 t.e.m. 03/04/2021 wordt de Abeelstraat afgesloten (tijdens de dag) door werken aan een nieuwbouwwoning ter hoogte van huisnummer 57.
Ter hoogte van Abeelstraat 57 heeft het verkeer geen doorgang.
In de Abeelstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Populierstraat en het kruispunt met de Monnikveldstraat, wordt plaatselijk verkeer wel toegelaten. Doorgaand verkeer wordt omgelegd via de Monnikveldstraat en de Monnikbosstraat.
Na de werkuren wordt de rijbaan telkens weer vrijgegeven. De duur van de hinder wordt zo kort als mogelijk gehouden.

Plan Abeelstraat

Klik op afbeelding voor groot formaat.

Bord politie

In april controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed en op onaangepaste of overdreven snelheid. Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. De bedoeling is om het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers te verminderen.

“Rijden onder invloed blijft in Vlaams-Brabant een belangrijke ongevalsoorzaak”, zegt gouverneur Jan Spooren. “In ongeveer een op tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in 2019 in Vlaams-Brabant gebeurden reed de chauffeur onder invloed van alcohol. Bestuurders die gedronken hebben, lopen een sterk verhoogd risico op een ongeval. Inname van alcohol leidt bij chauffeurs tot verminderde concentratie, een tragere reactiesnelheid en kan slaperigheid veroorzaken. Vaak overschatten chauffeurs die rijden onder invloed zichzelf en denken ze dat ze nog goed kunnen rijden”.

Overdreven of onaangepaste snelheid leidt tot een hoger aantal ongevallen en tot meer ernstige ongevallen. Een te hoge snelheid zorgt bij de chauffeur voor een vernauwing van het gezichtsveld, voor een grotere remafstand en minder tijd om te reageren bij een onverwachte gebeurtenis.

In 2020 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant in totaal 440.161 verkeersinbreuken vast wegens overtreding van de snelheidslimiet.

Composteren

Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan bij de eerste zonnestralen? Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren door uw groente,- fruit- en tuinafval thuis te composteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien houd je de duurzame kringloop in stand.
Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt? Tijdens deze infosessie bekijken we de verschillende composteersystemen.

Door de pandemie geven we geen fysieke workshops. Tot en met juni kan je nu wel 1 maal per maand van achter je computer de infosessie volgen.

Hoe? Je schrijf je in via de website van Intradura en geeft daarbij je mailadres op. Je krijgt via een mail een link toegestuurd. Iets voor de infosessie begint, klik je op die link en dan kom je automatisch op de Zoom of Teams-omgeving. Je klikt op deelnemen en de organisator zal jou ‘binnenlaten’.

Tot op een van de sessies?

Inschrijven:

De inschrijving is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven is verplicht en kan via www.intradura.be (blokje activiteiten) of via telefoon 02 334 17 55. Gelieve alle gegevens correct te vermelden (zeker je mailadres). Deze les wordt georganiseerd in samenwerking met Intradura en Vlaco.

Verkeersbord zone 30

In de Gasthuisstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Brusselstraat en het kruispunt met de Molenstraat, wordt een maximaal toegelaten snelheid ingesteld van 30 km/u (voorheen 50 km/u). De aanpassing werd besproken op de gemeenteraad van november 2020 en komt er door de slechte staat van het wegdek in afwachting van de vernieuwing van de straat.


De bestaande zone 30 van Pamel centrum wordt uitgebreid. De aanpassing van de signalisatie wordt opgenomen in de planning van de wegenploeg.
De betrokken bewoners krijgen een infobrief in de bus.

 

Gasthuisstraat zone 30

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.