landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo Opgewekt Pajottenland

Welkom in de virtuele wereld van het Pajottenland

We nemen je mee in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in de toekomst. Tegen 2040 willen we een energieneutraal Pajottenland. Dit betekent dat we ernaar streven om alle energie die we in het Pajottenland verbruiken ook hier te produceren uit hernieuwbare energiebronnen. Het gaat dan om energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht.

Wil je meer weten over de impact op het landschap van al deze energiebronnen? Denk je graag mee over een goede mix om een energieneutraal Pajottenland te bereiken? Doe dan mee aan de bevraging via www.opgewektpajottenland.be, bouw jouw eigen energielandschap en laat zo je stem gelden.

Deze digitale bevraging is een onderdeel van ‘Opgewekt Pajottenland’, een strategisch project dat werkt aan een visie rond hernieuwbare energie in het Pajottenland. Alle gegevens in dit traject zijn gebaseerd op een onafhankelijke landschapsstudie.

Het verhaal neemt ongeveer 10 minuten in beslag en bestaat uit verschillende delen: enkele persoonlijke gegevens, uitleg over ons verbruik nu (met de besparingsopdracht), informatie over de vormen van hernieuwbare energie en tenslotte de mogelijkheid om zelf je ideale energiemix voor het Pajottenland samen te stellen. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten.