landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wijkpolities Politiezone Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke starten met onthaal op afspraak vanaf 15 februari 2021

Vanaf 15 februari 2021 kunnen de inwoners van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke voor niet-dringende klachten of aangiftes terecht bij de wijkpolitie via het ‘onthaal op afspraak’. Om een afspraak te maken kan u vanaf 26 januari 2021 de agenda van de wijkpolities consulteren.
Via het onthaal op afspraak beoogt de wijkpolitie een betere dienstverlening ten aanzien van de burgers op haar grondgebied. Het werken op afspraak heeft verschillende voordelen:

 • U kiest wanneer u langskomt en krijgt zo snel mogelijk een afspraak.
 • Er zijn geen lange wachttijden aan het onthaal en u wordt efficiënt geholpen.
 • U wordt vooraf in kennis gesteld over welke documenten u moet meebrengen.
 • Uw privacy wordt maximaal gegarandeerd bij de behandeling van uw klacht/aangifte.

Alle informatie over deze nieuwe manier van werken is terug te vinden op onze website https://www.politie.be/5407/. Via de website kan u als burger een afspraak boeken op de beschikbare tijdstippen van de wijkpost van uw gemeente.
Hebt u geen internet of twijfelt u of u wel aangifte moet doen? Neem dan voor advies en het maken van een eventuele afspraak telefonisch contact met uw wijkkantoor op weekdagen van 08u tot 17u.

Niet-dringende aangiftes/klachten? Maak een afspraak bij uw wijkpolitie!

Wat komt in aanmerking als niet-dringende aangifte of klacht?

 • Eenvoudige diefstal (o.a. documenten allerhande, voorwerpen, fiets, bromfiets)
 • Belediging, belaging/stalking
 • Geschillen rond bezoekrecht
 • Fraude en oplichting
 • Vandalisme/Toebrengen schade
 • Racisme/Xenofobie/Discriminatie/Woonstschennis/Huisvredebreuk
 • Problematische opvoedingssituaties met minderjarigen (zonder hoogdringendheid)
 • Dierenverwaarlozing
 • Winkeldiefstal buiten heterdaad
 • Diefstal door een loonbediende of huisdiefstal buiten heterdaad
 • Opzettelijke slagen en verwondingen/vechtpartij (al dan niet in huiselijke sfeer/partnergeweld) buiten heterdaad
 • Schoolverzuim/spijbelen buiten heterdaad

Het volledige overzicht van niet-dringende aangiftes of klachten is terug te vinden op onze website https://www.politie.be/5407/.

Wat in geval van een verkeersongeval?

Op wie doe ik beroep bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of lichamelijk letsel?

 • Bij een verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel belt u altijd onmiddellijk de spoeddiensten via 101/112. In geval van vluchtmisdrijf wordt dit meteen ook door de aanwezige politieploeg vastgesteld.
 • Bij een verkeersongeval stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels is het vaak niet nodig om dringende noodhulp ter plaatse te roepen. Indien er geen discussie is met de tegenpartij(en), vult u samen het Europees aanrijdingsformulier in.
 • Is er nadat het verkeersongeval plaatsvond toch sprake van ernstige lichamelijke letsels? Dan maakt u een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen.

Wat bij discussie tussen de partijen over een verkeersongeval?

 • Er is onmiddellijk discussie tussen de betrokken partijen op de plaats van het ongeval. U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.
 • Er is nadat het verkeersongeval plaatsvond discussie over de feiten. U maakt een afspraak in uw wijkkantoor voor een aangifte. U kiest in het afsprakenprogramma voor de optie ‘Verkeersongeval stoffelijke schade’ of ‘Verkeersongeval lichamelijk letsel: enkel bij laattijdige aangifte’. In het laatste geval zorgt u voor een medisch attest van een arts over uw verwondingen
 • De tegenpartij is niet aan te treffen (bv. Aanrijding met een geparkeerd voertuig) → U belt het nummer 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse om de nodige vaststellingen uit te voeren.

Wat bij vluchtmisdrijf?

Bij een verkeersongeval met stoffelijke schade of bij lichte lichamelijke letsels, waarbij een of meerdere betrokken partijen vluchtmisdrijf plegen:

 • Maakt u een afspraak bij uw wijkpolitie indien u geen info heeft over de betrokken partij die kan leiden tot identificatie
 • Wendt u zich tot het zonaal onthaal te Liedekerke indien u wel info heeft over de betrokken partij die kan leiden tot identificatie

Wat in geval van verkeersagressie?

Indien de verkeersagressie louter leidt tot materiële schade dan doet u aangifte volgens de procedure bij een verkeersongeval met stoffelijke schade.
Indien de verkeersagressie gepaard gaat met lichamelijk letsel spreken we van opzettelijke slagen en verwondingen.

 • Bij zware letsels verwittigt u meteen de hulpdiensten via 101/112. Een politieploeg komt ter plaatse.
 • Bij niet-zware lichamelijke letsels kan u zich met een attest van arbeidsongeschiktheid wenden tot het zonaal onthaal te Liedekerke. Indien u niet arbeidsongeschiktheid bent dan doet u aangifte bij de wijkpolitie op afspraak.

U wenst geen aangifte te doen of klacht in te dienen maar specifiek uw wijkagent te spreken?
In sommige gevallen wil u als burger uw eigen wijkagent spreken. Dit bijvoorbeeld bij een burentwist of een algemeen buurtprobleem zoals verkeersonveiligheid of overlast.
U kan hiervoor telefonisch of per email een aanvraag doen bij uw wijkpolitie. De wijkagent zal in samenspraak met u de noodzaak evalueren en al dan niet een persoonlijke afspraak maken.
De wijkpolitie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op volgende nummers:

 • Ternat: 02 451 45 07
 • Affligem: 053 64 00 65
 • Roosdaal: 054 89 13 70
 • Liedekerke: 053 65 00 55

Wil u uw wijkagent per mail om een gesprek verzoeken?
Ga naar ons website, klik rechts bovenaan op ‘Contact’ en nadien ‘Je Wijk’. Daar kan u uw straat en huisnummer ingeven en u verkrijgt de contactgegevens van uw wijkagent en wijkkantoor.

 

Police-on-web: u hoeft niet voor ieder feit een afspraak te maken!

Momenteel kan elke Belg bepaalde type feiten van thuis uit aangeven via het e-loket Police-on-web.
Wat kan u aangeven via Police-on-web?

 • (Brom)fietsdiefstal op openbaar domein
 • Winkeldiefstal buiten heterdaad
 • Diverse beschadigingen en graffiti
 • Aanmelden van je alarmsysteem

De lijst met feiten die via Police-on-web kunnen worden aangegeven werd (tijdelijk) uitgebreid naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Wenst u de politie te raadplegen over wapens?

 • Verlies van wapens
 • Vinden of aantreffen van een onbekend wapen
 • Aanvraag of verlenging van een wapenvergunning
 • Vrijwillig afstand van een vuurwapen

In bovenstaande gevallen staat onze wapenspecialist te uwer beschikking. Contacteer werner.callebaut@police.belgium.eu of bel op 053 65 00 87 of 0478 69 24 48.

Waarvoor kan ik terecht op het zonaal onthaal te Liedekerke?

Een aantal misdrijven komen niet in aanmerking voor het onthaal op afspraak bij de wijkpolitie. In deze gevallen biedt u zich fysiek aan op het zonaal onthaal te Liedekerke. Het gaat om:

 • Diefstal of verlies inschrijvingsbewijs voertuig
 • Diefstal of verlies originele nummerplaat
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Diefstal van een voertuig
 • Diefstal met verzwarende omstandigheden (vb.: woninginbraak, diefstal met geweld, garagediefstal)
 • Geluidsoverlast dat op dat moment plaatsvindt (heterdaad)
 • Zedenfeiten
 • Sluikstorten
 • Verdwijning van een minderjarige of meerderjarige
 • Mishandeling en verwaarlozing van personen
 • Hondenbeet

Vanaf 15 februari 2021 is het zonaal onthaal geopend op weekdagen van 08 tot 17u en op zaterdag van 08 tot 16u.
Indien u wenst dat een politieploeg vaststellingen doet ter plaatse dan belt u het noodoproepnummer 101.

Algemene inlichtingen, vragen of hulp bij het maken van uw afspraak?

We zijn telefonisch bereikbaar op 053/65.00.65 op weekdagen van 08 tot 17u.

Heeft u dringende politiehulp nodig of wenst u verdachte handelingen, personen of voertuigen te melden?

Uiteraard staan we voor dringende politiehulp altijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar. Via een oproep naar de noodcentrale 101/112 komt een interventieploeg bij u langs.
Wanneer u als burger verdachte handelingen, voertuigen of personen bemerkt, contacteert u het noodoproepnummer 101. Indien mogelijk geeft u dan een goede beschrijving mee van de verdachte personen en/of de nummerplaat van een voertuig.