landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bevraging Vervoerregio Vlaamse Rand

Vorige maand werd de burgerparticipatie gestart rond het regionaal mobiliteitsplan. Vervoerregio Vlaamse Rand ontving al heel wat reactie maar doet graag nog een oproep om de enquête in te vullen zodat ze met zo veel mogelijk gegevens aan de slag kunnen en tot een gedragen mobiliteitsplan komen!

De vervoerregio Vlaamse rand maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag jou ideeën voor de Vlaamse Rand.

De enquête kan je nog invullen tem 31/01/2020. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio.

Samen schrijven we een mooi verhaal voor de vervoerregio Vlaamse Rand!

Je kan de enquête invullen via: Visie regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 - Vervoerregio Vlaamse Rand

Meer info: www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-mow/vervoerregios/vervoerregio-vlaamse-rand