landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

DSD-toestel

16 Extra snelheidsinformatieborden in de zones 30 in Roosdaal

Eind 2019 werden in de Brusselstraat en de Koning Albertstraat (zone 30, schoolomgeving, drukkere verkeersas) vier vaste snelheidsinformatieborden geplaatst. De toestellen sensibiliseren bestuurders met de gereden snelheden en de meetgegevens (aantallen, snelheden, tijdstippen) kunnen worden gemonitord.

Een aangepaste snelheid is belangrijk. Veel meldingen m.b.t. verkeer bij de gemeente gaan over snelheid en veiligheid in het algemeen. Een correcte en aangepaste snelheid van het verkeer:

  • vermijdt ongevallen (te hoge snelheid is een veel voorkomende oorzaak bij ongevallen)
  • geeft een veiliger gevoel bij de zwakkere weggebruikers vooral in de zone 30km/u
  • geeft fietsers en voetgangers meer comfort en veiligheid
  • zorgt voor minder frustratie bij bewoners.

Toch blijkt uit de registratie van verkeersanalysetoestellen van de gemeente, vooral in de zone 30 km/u dat de snelheid van het verkeer in Roosdaal niet overal goed zit.

De gemeente wil hierop dan ook blijven inzetten en besliste in het kader van het zacht mobiliteitsplan Roosdaal, om zestien extra snelheidsinformatieborden te plaatsen in alle zones 30. Deze investering gaat richting 50.000 euro.

Mocht er uit de analyse van deze toestellen blijken dat in bepaalde zones de 30 km niet wordt gerespecteerd, dan zal de politie overgaan tot gerichte controles met verbalisatie tot gevolg.
Merk op dat de gemeente voor de aankoop van de borden beroep kan doen op subsidies van de Vlaamse Overheid.

Bekijk een kaart met de locaties en de straatnamenlijst.

Gerelateerde artikels:

Mobiliteit en veiligheid begin bij jezelf. We maken er samen werk van.