landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Snelheidsregime werfzone N8

In hele werfzone (inclusief de zone van fase 1 en 2) van de Ninoofsesteenweg (N8) geldt nog steeds een snelheidsregime van maximum 50 km/u. Deze snelheidsbeperking is er om de veiligheid te verhogen van de weggebruikers en de arbeiders tijdens de werken.
Opgelet: de politie werd gevraagd extra snelheidscontroles uitvoeren.

Foto uitlaatgassen

Wacht jij ook wel eens in de wagen met een draaiende motor? Aan de schoolpoort, op een parking, aan een overweg,...?
Ja? Denk je dan ook eens aan het milieu, de omgeving, de bewoners,... en zeker niet te vergeten, aan je portemonnee?
Lang wachten? Motor af. Beter voor iedereen!

Opgelet: het laten draaien van de motor is ook wettelijk verboden (wegcode: https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/108-art8).

Foto rat

De beste bestrijding tegen ratten is preventie. Door de voedselbeschikbaarheid laag te houden en geen rommel te laten rondslingeren wordt de kans op ratten aanzienlijk verkleind.

Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

 • Laat geen etensresten slingeren en zorg dat voedingswaren bewaard worden in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en te schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur,…).
 • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
 • Plaats compostbakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

De meest voorkomende ratten rond woningen zijn bruine en zwarte ratten.
Bruine ratten zijn 20 tot 30 cm groot en kunnen tot 500 g wegen. Hun staart is korter dan hun lichaam.
Zwarte ratten zijn iets kleiner. Ze worden 15 tot 25 cm en kunnen tot 300 g wegen. Hun staart is langer dan hun lichaam.

De aanwezigheid van ratten wordt meestal duidelijk uit de sporen die ze achterlaten. Volgende signalen (kunnen) wijzen op de aanwezigheid van ratten:

 • Rondscharrelende en knarsende geluiden;
 • Knaagschade, ratten laten typisch een knaagspoor na van twee ondiepe gootjes met een tussenafstand van ongeveer 4 mm;
 • Holen en nesten;
 • Uitwerpselen, donkere langwerpige uitwerpselen van 1 tot 2 cm. Vaak meerdere bij elkaar.
 • Specifieke geur;
 • Pootafdrukken.

De gemeente staat in voor het verdelgen van ratten op het openbaar domein. Vanaf 2022 worden er per jaar 12 rattenverdelgingscampagnes georganiseerd.

De gemeente staat niet in voor de verdelging van ratten in private tuinen, koeren of gebouwen. Iedereen is bij wet verplicht om op eigen terrein ratten te bestrijden. Wanneer je dus ratten aantreft in of rond je huis of bedrijf, moet je deze (laten) verdelgen. Voor de bestrijding kan je beroep doen op een erkende rattenverdelgingsfirma, of je kan zelf aan de slag gaan.

Als het slechts om één of enkele ratten gaat, kan je werken met klemmen of vallen. Deze moeten dicht bij het hol of nest geplaatst worden op een loopspoor. Ratten zijn heel schuwe dieren die nieuwe dingen mijden. Je kan de slaagkans doen stijgen door ervoor te zorgen dat ze geen alternatieve route hebben.

Wanneer de vallen en klemmen onvoldoende werking blijken te hebben of er is een grote haard, moeten de ratten verdelgd worden m.b.v. gif. Ratten worden bestreden met traagwerkende anticoagulantia. Het kan dus enkele dagen duren vooraleer het gif effect heeft. Daarnaast heeft een rat een aangeboren vrees voor vreemde objecten en kan het dus een tijdje duren vooraleer ze het gif opneemt.

Wanneer je werkt met giftige lokazen is het belangrijk om volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Volg de richtlijnen op de verpakking;
 • Plaats het gif op loopsporen of dicht bij het nest/hol;
 • Zorg ervoor dat kinderen en (huis)dieren er niet bij kunnen, gebruik rattenbakken of -buizen of leg het gif in het hol;
 • Plaats de juiste hoeveelheid lokaas. Te veel lokaas kan gaan schimmelen, zeker op vochtige plaatsen en buiten, te weinig lokaas zal niet efficiënt zijn;
 • Blijf opnieuw lokaas plaatsen tot er niet meer van gegeten wordt.
foto mobiliteit

Begin 2018 hield de Roosdaalse Welzijnsraad een ruime bevraging bij de Roosdaalse bevolking rond het thema "mobiliteit".

De bevraging werd enerzijds gehouden onder de senioren bij de plaatselijke OKRA-afdelingen (333 ingevulde vragenlijsten), anderzijds vulden 206 Roosdaalse inwoners de bevraging ook in via de gemeentelijke website.

De 539 resultaten van deze bevraging werden grondig geanalyseerd door de Welzijnsraad en verwerkt in een uitgebreid verslag dat u hier kan inkijken.

Aanleg van een vlonderpad op de Halleweg

Pro Natura heeft in opdracht van het gemeentebestuur een vlonderpad aangelegd op de Halleweg. Deze trage weg verbindt de Grotstraat met de Tombergstraat. Het resultaat mag gezien worden!
De aanleg van dit vlonderpad werd nodig geacht, aangezien het tracé meestal te drassig is.
De Halleweg maakt onderdeel uit van het wandelnetwerk Pajottenland en mountainbikeroute De Schakel.
Het vlonderpad mag uitsluitend gebruikt worden door voetgangers en fietsers.

20180406 foto vlonderpad

Logo pro natura

Strip de familie Burnout bakt het bruin

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is blij 3 exemplaren van het stripverhaal “De familie Burnout bakt het bruin” te bezorgen aan elke gemeentelijke bibliotheek gelegen in de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ook in de bib van Roosdaal kan je deze boeiende strip nu ontlenen!

Het betreft een actie die kadert in het project “Brandveilig leven”, een samenwerking met onze partners Oscare.be en de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.

Hoe restafval aanbieden?

Huisvuil wordt in de gemeente Roosdaal om de 2 weken aan huis opgehaald.
Plaats de door de gemeente goedgekeurde zak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de berm of op het voetpad voor je woning op de ophaaldag vóór 6.30 u.
Doe de zak niet te vol en kleef hem bovenaan niet dicht. De ophaler moet de zak met één hand kunnen vastgrijpen.

Foto asbestplaat

Asbest is nog altijd in veel woningen aanwezig.

Het inademen van asbestvezels is heel gevaarlijk.
Het gevaar hangt af van de soort en van de staat van het materiaal. Het is helemaal niet gevaarlijk om naar asbest te kijken of het aan te raken als het in goede staat is.