landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Meetopstelling curieuzeneuzen

Uw gemeentebestuur deed ook mee aan dit groots citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit.
Tijdens de maand mei hebben we de luchtkwaliteit in de Brusselstraat gemeten.
Een meetopstelling werd daarvoor bevestigd aan de buitenkant van een raam van het administratief centrum.

We hebben een maand lang stikstofdioxide (NO2) gemeten, een belangrijke indicator van luchtvervuiling door verkeer.

Het resultaat van onze meting?

Resultaat curieuzeneuzen

De NO2-concentratie van ons meetpunt bedraagt 27,4 microgram per kubieke meter.

De advieswaarde van de WGO bedraagt 40 microgram per kubieke meter. Op basis van wetenschappelijk onderzoek dat beschikbaar was tot 2005, beschouwt de WGO 40 microgram per kubieke meter als de concentratie waaronder de gezondheidseffecten op populatieniveau beperkt zijn.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er onder de advieswaarde helemaal geen effecten meer zijn. Om de gezondheidsimpact zoals vroegtijdige sterfte door blootstelling aan NO2 te beperken, stelt de WGO een drempelwaarde voor van 20 microgram per kubieke meter.

Ben jij ook een CurieuzeNeus? Heb jij ook de luchtkwaliteit gemeten in jouw straat?
Deel dan zeker een foto van jouw resultaat op onze Facebookpagina!
Gebruik de hashtag #curieuzeneuzen

Vragen? U vindt alle info op curieuzeneuzen.be

Op standaard.be/curieuzeneuzen vindt u de stippenkaart van Vlaanderen met een overzicht van alle meetresultaten in Vlaanderen.

ANPR-camera

Wat is een ANPR-camera?

Een ANPR (Automatic Number Plate Recognition – automatische nummerplaatherkenning ) camera registreert de nummerplaat van elk voorbijrijdend motorvoertuig op een specifieke locatie. Vervolgens wordt de nummerplaat die werd geregistreerd op die locatie vergeleken met lijsten van nummerplaten die opgeslagen zijn in een politiedatabank. Deze lijsten, onder het beheer van de Federale Politie, bevatten de nummerplaten van voertuigen:

 • waarvan de geldigheid van het verzekeringsbewijs is vervallen;
 • waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen;
 • die internationaal geseind staan;
 • die geseind staan in de basisgegevensbank van de geïntegreerde politie.

Recentelijk werd zowel de Wet op het Politieambt als de Camerawet aangepast om het gebruik van deze camera’s ten gronde te regelen en in overeenstemming te brengen met de meest recente privacyregelgeving.

Evaluatie Kraanstraat

De verkeerssituatie werd sinds het openstellen van de Kraanstraat (eind maart 2018) opgevolgd en geëvalueerd. De aandacht ging vooral naar de

 • snelheid van het gemotoriseerd verkeer
 • wegversmallingen (combinatie met geparkeerde voertuigen, al dan niet voorrangsregeling)

Op het maandelijkse Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO met o.a. politie, burgemeester, dienst mobiliteit, technische dienst, …) stond de Kraanstraat maandelijks geagendeerd. Op het GVO van 30/08/2018 werd de Kraanstraat opnieuw besproken. Het GVO gaf vervolgens advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Daar werd beslist:

 • de huidige regeling zonder voorrang aan de rijbaanversmallingen te behouden
 • wat betreft snelheid te blijven sensibiliseren, meten en handhaven (flitscontroles)
 • voor en na elke rijbaanversmalling een parkeerverbod in te stellen (15 meter).
 • opnieuw controles uit te voeren betreffende het transitverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton

De bewoners (van het vernieuwde deel) van de Kraanstraat kregen hierover een infobrief in de bus op 17/09/2018.

Lees meer hierover op https://www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/682

Week van de Mobiliteit

Iedereen rijdt te snel.”, “Er is te veel gemotoriseerd verkeer.”, ”Ik heb geen parkeerplaats (aan de deur van) de winkel.” …

Mobiliteit is hot en iedereen heeft er zijn mening over. Maar mobiliteit begint in de eerste plaats bij jezelf. Geef deze week tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september (en ook daarna) jezelf de kans om een alternatief te proberen. Argumenten genoeg om niet mee te doen … maar laat jouw wagen toch eens staan en probeer (te voet, per fiets, met de bus, carpool, …).

Het weer deze week zit alvast goed.

 

Hoe uw woning beter beveiligen?

Om in de toekomst een inbraak te vermijden is een goede beveiliging van uw woning een eerste vereiste.
De diefstalpreventie-adviseurs van de politiezone TARL geven u graag advies ter zake.
Na afspraak komt de adviseur bij u thuis langs om u een advies op maat te geven. Deze dienstverlening is volledig vrijblijvend en GRATIS. Aan te vragen via: pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.

Afwezigheidstoezicht:

Bij afwezigheidstoezicht controleert de politie op regelmatige tijdstippen de buitenzijde van uw huis op eventuele sporen van inbraak, onvoldoende of slecht gesloten ramen, deuren en garages...

Afwezigheidstoezicht kan worden aangevraagd via www.politie.be/5407 of u kan een formulier afhalen op het politiecommissariaat in uw buurt.

Graveer uw kostbare bezittingen door P/rijksregisternummer/C

Website: www.politie.be/5407

Logo politie

 • Sluit altijd ramen en deuren met sleutel
 • vergeet de garagepoort niet af te sluiten
 • gebruik uw sleutel om het nachtslot te activeren
 • uw cilinderslot steekt niet te ver uit (niet meer dan 2 mm)
 • men kan het slotbeslag er niet afschroeven zodat men een betere greep heeft op het slot
 • laat bij afwezigheid ‘s avonds een licht branden (doe dan de gordijnen dicht zodat men niet kan binnenkijken)
 • laat geen briefjes achter voor leveranciers
 • verberg uw sleutel niet op voor de hand liggende plaatsen
 • u weet wat u bezit en u zorgt voor een goede beschrijving er van
 • u kent de serienummers en/of typenummers
 • registreer uw voorwerpen en neem een foto van belangrijke zaken
 • u kan een registratiekaart krijgen bij de lokale politie
 • bewaar uw kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen
 • hou niet teveel geld in huis
 • hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje
 • zorg dat de inbreker het codenummer van uw bankkaart niet te weten komt
 • ramen en deuren goed afsluiten , vermijd kieren (koevoet, schroevendraaier ...)
 • u kan de garagepoort extra beveiligen
 • verlicht ‘s avonds donkere punten rond uw woning. (licht met sensor)
 • laat buiten geen gereedschap liggen dat de inbreker kan gebruiken
 • de glaslatten van het raam zitten aan de binnenzijde
 • bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht

 Logo PZ TARL Roosdaal

Bel 
101 (112 met gsm)
of (053)65 00 65
Centraal faxnummer
053 65 00 64
Mail ons
pz.tarl@police.belgium.be
Zonaal gebouw
Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke
Openingsuren
Open elke werkdag van 08.00 tot 20.00 uur.
En elke zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.

 

IETS VERDACHT GEZIEN IN UW STRAAT?
KIJK → NOTEER (of memoriseer) → BEL DE POLITIE 101 of 112(met GSM)

Cartoon horen zien en melden

De politiezone TARL draagt haar slagzin "Samen werken aan veiligheid" hoog in het vaandel. Om diefstallen en inbraken te kunnen voorkomen (of te kunnen oplossen) heeft de politie uw medewerking nodig om snel aan de juiste informatie te geraken. Hiertoe geven we hier de beste reactie mee die u kan hebben wanneer u als gepast nieuwsgierige buurtbewoner wordt geconfronteerd met verdachte voertuigen en/of verdachte personen in uw straat. (Iemand mag als verdacht worden beschouwd wanneer hij of zij vreemd is aan de buurt en daarbij een gedrag stelt dat niet strookt met dat van een gewone voorbijganger). Samengevat komt de gewenste reactie hierop neer dat u eerst geconcentreerd kijkt, dan onmiddellijk kort noteert of memoriseert, om daarna direct naar de politie te bellen.

Gewenste reactie in geval van verdachte voertuigen en personen:

 1. KIJK
  • Gaat het om een voertuig
   Foto nummerplaat
   •  concentreer u onmiddellijk op de kentekenplaat, de volgorde van de karakters (cijfers en letters), de kleur van de achtergrond (en de karakters), eventueel de letter die naar het land van herkomst verwijst
   •  pas als je de kentekenplaat hebt onthouden of genoteerd, kunt u zich concentreren op het merk/type, de kleur van het voertuig, bijzondere kenmerken en het aantal inzittenden
   •  observeer in welke richting het voertuig wegrijdt.
  • Gaat het om verdachte personen
   • concentreer u onmiddellijk op de beschrijving van de meest opvallende kledij (een ‘donkere jas’ draagt (bijna) iedereen, maar een ‘groene broek’ is wel zeer nuttige informatie) en eventuele bijzondere kenmerken (globaal fysiek voorkomen, tatoeage, haar, tassen of zakken, ...)
   • observeer aan welke woning of eigendom ze wat juist doen
   • observeer in welke richting ze stappen of lopen.
 2. NOTEER (OF MEMORISEER)
  • noteer onmiddellijk, kort en leesbaar op een blaadje papier wat u heeft gezien (of memoriseer de nuttige elementen die u net zag).
 3. BEL DE POLITIE
  • bel onmiddellijk het nummer 101 of het nummer 112
  • tracht zo rustig mogelijk te antwoorden op de vragen die de operator stelt
  • zorg dat u uw blaadje papier bij u hebt.

Logo stop

Zeer belangrijk: In geen geval gaat u zelf naar de verdachte voertuigen of personen toe. Uw eigen veiligheid en die van uw naasten primeert. Hoe minder u zelf opvalt, hoe groter de kans wordt dat de politie ter plaatse nog zal kunnen overgaan tot controle van de verdachte personen.
Fietsverkeerslichten N8

Aan de verkeerslichten op de N8 (kruispunten Omer De Vidtslaan/Koning Albertstraat, Tenzuivenestraat/Tombergstraat en Poelkbeekstraat/Weggevoerdenstraat) zijn extra fietsverkeerslichten geplaatst. Dit verbetert het comfort voor fietsers: ze moeten niet meer "omhoog turen" naar het grote licht bovenaan de verkeerslichtenpaal én de kleinere fietsverkeerslichten zijn op ooghoogte beter zichtbaar bij invallend fel zonlicht. Voor overstekende voetgangers blijven de voetgangerslichten aan de overkant uiteraard duidelijk zichtbaar.

foto rijbaanversmalling

Op verschillende locaties in Roosdaal staan (tijdelijke) rijbaanversmallingen (a.d.h.v. verkeerseilanden). Hinderlijk, veiliger ... de meningen zijn soms verdeeld. Het wat, waarom, wanneer, hoe of het antwoord op andere vragen leest u hieronder.


Rijbaanversmallingen zorgen voor een vertraging van het (vaak te snel rijdende) doorgaande verkeer. Er is in elke straat (in de ene al meer dan de andere) wel te snel rijdend verkeer maar toch worden de rijbaanversmallingen in Roosdaal niet zomaar overal lukraak geïnstalleerd waar te snel gereden wordt.

Tijdelijke rijbaanversmallingen a.d.h.v. verkeerseilanden worden in Roosdaal mogelijk ingericht in volgende gevallen:

 • er is verhoogde doorstroming van (te snel) verkeer omwille van wegenwerken in de buurt (bv. een rijbaanversmalling op een omleggingsweg)
  Voorbeeld: periode augustus 2017 – maart 2018 - verkeerseilanden Kleemstraat, Keyerberg (omleggingswegen tijdens de wegenwerken in de Kraanstraat)
  Voorbeeld: verkeerseilanden Daalbeekstraat en Kapellestraat wegenwerken N8
 • er worden test-rijbaanversmallingen opgesteld in het kader van een toekomstig herinrichtingsproject (opmerking: vaak bevat zo een project ook de aanleg van fietspaden die aan een minimumbreedte moeten voldoen. Die breedte is niet altijd haalbaar (bijvoorbeeld ter hoogte van een gebouw dat (te) dicht tegen de weg staat). Een definitieve ingerichte wegversmalling maakt dan ter hoogte van dat gebouw letterlijk ruimte voor het fietspad én heeft zijn effect op de snelheden van het verkeer).
  Voorbeeld: periode mei 2018 tot eind 2020 - verkeerseilanden Koning Albertstraat (wegvak tussen de Daalbeekstraat en de Jozef Jansstraat
  Voorbeeld: periode juni 2018 tot ... - verkeerseiland Ijzerenkruisstraat
 • er is een (ernstig) probleem met het wegdek dat niet onmiddellijk kan hersteld worden
  Voorbeeld: Kleemstraat, Broekstraat (beiden lokaal zeer slechte betonplaten, door de rijbaanversmalling wordt rijdend verkeer over de slechte betonplaat vermeden)
  Opgelet: het inrichten van een tijdelijke rijbaanversmalling is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld ter hoogte van bochten in de weg, soms in combinatie met bebouwing, waardoor er onvoldoende zichtbaarheid is).
 • soms ligt de (verkeers)oplossing van een probleem niet voor de hand: m.a.w het is niet zeker of het inrichten van een rijbaanversmalling voldoende oplossing biedt. De rijbaanversmalling wordt dan als test ingericht. Meestal voor 6 maanden (gangbaar in de mobiliteitswereld als testperiode), soms korter of langer.

Het inrichten van tijdelijke rijbaanversmallingen gebeurt op advies van het GVO (Gemeentelijk Veiligheidsoverleg met o.a. burgemeester, politie, technische dienst, dienst mobiliteit) en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Inrichtingen van tijdelijke rijbaanversmallingen worden opgevolgd en geëvalueerd door de gemeente en de politie op het maandelijkse GVO. Dat gebeurt a.d.h.v. terreinobservaties, snelheidsmetingen (de snelheidsinformatieborden meten ook de snelheden en hoeveelheden van het verkeer), snelheidscontroles, centralisatie van meldingen van burgers of bewoners, ...

Vaak gestelde vragen:

Hoe snel kan de gemeente overgaan tot de inrichting van een tijdelijke rijbaanversmalling?

Dat hangt af van verschillende factoren. Uiteraard moet er eerst een advies van het GVO en een goedkeuring van het college van burgemeester en schepen zijn (zie hierboven). Daarna moet meestal nog een bestelling gebeuren. Verkeerseilanden zijn relatief duur en de gemeente heeft er daarom niet altijd "in voorraad" klaarliggen. De levering van nieuwe verkeerseilanden en de bijhorende signalisatie kost soms tijd. Op de plaats van de inrichting is het niet altijd vanzelfsprekend waar de verkeerseilanden precies moeten komen. Er moet rekening gehouden worden met de doorgang voor fietsers, opritten van bewoners of uitritten van handelszaken, de parkeersituatie, kruispunten of zijwegen in de buurt, bushaltes ... enz. Tenslotte moet de eigenlijke plaatsing in de werkplanning van de gemeentearbeiders worden opgenomen, ook rekening houdend met evenementen (bijvoorbeeld een wielerwedstrijd). Veel van voorgaande zaken kunnen parallel gebeuren waardoor er tijd wordt gewonnen, maar dat is niet altijd het geval.

Heeft een rijbaanversmalling altijd effect op de snelheid?

Gemiddeld voor elke rijbaanversmalling is er altijd een effect in de vorm van een algemeen dalende snelheid . Maar ... de grootte van dat dalende snelheidseffect is op een bepaald tijdstip in de dag ook afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. In een drukke ochtendspits bijvoorbeeld is de daling van de snelheid veel duidelijker merkbaar (de hoeveelheid verkeer verplicht de wagens automatisch trager te rijden) dan bijvoorbeeld laat in de avond als er weinig verkeer is. Helaas ... zoals overal zijn er altijd een aantal bestuurders die het gaspedaal te hard blijven induwen. Daarom blijft de gemeente snelheidsmetingen uitvoeren via de snelheidsinformatieborden die sensibiliseren en meten tegelijk. Bijkomend kunnen dan snelheidscontroles door de politie (met boetes) volgen, al dan niet met hoge regelmaat gedurende een langere periode.

Wat is het effect van een rijbaanversmalling op de doorstroming van het verkeer?

Een rijbaanversmalling zorgt algemeen voor een minder vlotte doorstroming van het verkeer. Dat is een nadeel, maar een bewuste keuze en afweging ten opzichte van de snelheid en dus de veiligheid van bestuurders, andere weggebruikers, bewoners.

Is er een voorrangsregeling aan de rijbaanversmallingen?

In geval de rijbaanversmalling slechts betrekking heeft op één rijbaanhelft heeft het tegenoverliggende verkeer voorrang.

In geval de rijbaanversmalling betrekking heeft op beide rijbaanhelften kan een voorrangsregeling ingesteld worden a.d.h.v. verkeersborden. Op basis van de ervaring van de gemeente en de politie en ook ingewonnen advies van verschillende verkeersexperts koos het gemeentebestuur tot 2022 meestal voor een situatie zonder voorrangsregeling omdat

 • dit een positieve en hoffelijke houding van het verkeer stimuleert. Houdt iedereen zich aan die hoffelijkheid? Helaas niet iedereen. Maar ook mét een voorrangsregeling ontbreekt bij sommige bestuurders soms de hoffelijke houding in het verkeer.
 • dit het grootste effect heeft op de (dalende) snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen
 • door te dereguleren (= geen voorrangsregeling) worden bestuurders aangezet tot langzamer rijden want ze moeten de situatie beter inschatten

In het geval van circulatie van het verkeer (bv in- of uitrijden dorpskern zone 30) is een voorrangsregeling meer gangbaar.

Vanaf 2022 koos het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor uniformiteit en werd aan alle rijbaanversmallingen in Roosdaal een voorrangsregeling ingesteld.

Als er geen voorrangsregeling is, wie is er dan in fout bij een ongeval?

Elk ongeval is verschillend, met of zonder voorrangsregeling. Vaststellingen en verdere afhandeling bij een ongeval gebeurt door de politie en de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen. Het probleem begint niet bij het ongeval, wel bij het (niet) respecteren van de verkeersborden, de hoffelijkheid, veilig verkeersgedrag en een aangepaste snelheid.


Heeft u vragen of opmerkingen over de rijbaanversmallingen? Neem contact op met politie of de dienst mobiliteit van de gemeente (mobiliteit@roosdaal.be of 054 89 13 42). Uiteraard kan u ook terecht bij de schepen van mobiliteit of de burgemeester (contactgegevens).

Afwezigheidstoezicht

Wat is een afwezigheidstoezicht?

De PZ TARL biedt haar burgers de mogelijkheid om afwezigheidstoezicht aan te vragen. Deze dienstverlening gaat ruimer dan (alleen maar) de vakantieperiodes. Afwezigheidstoezicht kan dus bijvoorbeeld ook bij een langdurige ziekenhuisopname. Door afwezigheidstoezicht aan te vragen, bevestigt de burger dat hij/zij kennis nam van de preventietips op onze website en geeft hij/zij toestemming aan de politie om zijn/haar eigendom te betreden teneinde het afwezigheidstoezicht éénmalig te kunnen uitvoeren in de opgegeven periode.

Hoe verloopt een afwezigheidstoezicht?

Het afwezigheidstoezicht houdt in dat de wijkinspecteur tijdens jouw afwezigheid éénmalig een kijkje neemt aan jouw woning. De wijkinspecteur verwittigt de opgegeven vertrouwenspersoon wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld. De wijkinspecteur doet echter ook een grondige controle van de woning met als doel na te gaan of de woning werd achtergelaten conform de aangeboden preventietips inzake inbraak in woningen.

De wijkinspecteur heeft tijdens deze controle in het bijzonder aandacht voor openstaande ramen en deuren, voor grijpklare voorwerpen die dienstig kunnen zijn om in te breken, voor de al dan niet uitpuilende brievenbus, kortom of de inbraakpreventietips werden nageleefd. De wijkinspecteur heeft oog voor inbraaksporen en aan de plaats vreemde voorwerpen of voertuigen. De wijkinspecteur contacteert de opgegeven vertrouwenspersoon indien onmiddellijke maatregelen ter beveiliging van de woning zich opdringen.

Enkel wanneer de wijkinspecteur grove nalatigheid vaststelt op vlak van naleving van de preventietips inzake inbraak in woningen, dan zal deze na afloop van de afwezigheidsperiode contact opnemen met de bewoner voor een facultatief feedbackgesprek. De aanvraag van het afwezigheidstoezicht biedt als bijkomend voordeel dat de politie kennis heeft van de vertrouwenspersoon die gecontacteerd mag worden bijvoorbeeld wanneer de woning schade opliep na stormweer.

Preventietips - De 7 geboden tijdens afwezigheid

1 Sociale controle is beter dan blauwe controle.

Het gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ past binnen het motto van onze politiezone: ‘Samen werken aan veiligheid’. Dit geldt niet alleen voor onze diensten, maar voor iedereen betrokken en woonachtig op het grondgebied.

Vraag een vertrouwenspersoon om regelmatig een oogje in het zeil te houden, de brievenbus tijdig leeg te maken, de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht eens te laten branden 's nachts. Deze meest aangewezen anti-inbraakmaatregel is bovendien volledig kosteloos en zeer doeltreffend. Geef je woning dus een algemeen bewoonde indruk.

2 'Out of office' stel je in op je werk, niet in je privé.

Plaats geen afwezigheidsbericht op de deur of op het antwoordapparaat. Meld je afwezigheid enkel aan thuisleveranciers, zoals melkboer en bakker. Laat bij afwezigheid 's avonds één of meerdere lichten branden. Plaats een schriklicht met sensor zodat donkere punten rond je woning ’s avonds verlicht worden.

3 Zorg dat dieven je woning niet ‘liken’.

Vrienden en kennissen op de hoogte brengen van je reis via sociale media is populair maar je wil toch liever geen statusupdate plaatsen waarin je moet melden dat er werd ingebroken in je huis. Plaats meldingen over je reisroute en foto's over je afwezigheid dus pas na je thuiskomst op sociale media. Zorg dat de sociale media die je gebruikt je locatie niet weergeven in de newsfeed.

4 Maak van je tuin geen werkplaats.

Kijk na of alle ramen en deuren afgesloten zijn en laat tuingereedschap niet rondslingeren in de tuin. Vermijd kieren aan ramen en deuren die het gebruik van inbrekersmateriaal zoals een koevoet of schroevendraaier vergemakkelijken.

Let op voor inbraken via het eerste verdiep met behulp van ladders of stoelen. Inbrekers viseren vaker bovenverdiepingen uit de veronderstelling dat daar minder detectoren van een alarminstallatie staan en ze daar dus vrij spel hebben.

5 Ga in ‘lockdown’ modus wanneer je de woning verlaat.

Sluit altijd alle ramen en deuren als je het huis verlaat. Doe alles slotvast, gebruik hierbij je sleutel om het nachtslot te activeren. Bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht.

Sluit de garagepoort slotvast af, behalve indien motorisch gestuurd. Verberg je huis- en autosleutels niet op zichtbare of voor de hand liggende plaatsen buiten de woning.

Vervang bij nieuwbouwwoningen de standaard (voorlopige) cilinders zo snel mogelijk na het plaatsen van de keuken. Elektrische apparaten in de keuken worden soms gestolen binnen een korte tijd nadat de keuken werd geleverd.

6 Schrijf en neem foto’s op reis, maar vooral ook voor je op reis vertrekt.

Zorg voor een goede beschrijving van waardevolle voorwerpen voor het geval er iets gestolen wordt. Noteer serienummers en/of typenummers indien mogelijk. Bewaar niet teveel geld in huis. Let er op dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen zoals laptops, camera's enz. niet in het zicht staan. Bewaar je kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen, of berg deze veiligheidshalve op in een (bank)kluis.

Bewaar bij voorkeur juwelen, geld en waardepapieren in een kluis of bij de bank. Zorg dat een inbreker het codenummer van je bankkaart of de paswoorden van je computer en systemen niet te weten komt omdat je deze op papier in huis hebt bijgehouden.

Registreer en fotografeer waardevolle voorwerpen. Dit vereenvoudigt de aangifte en identificatie in geval van diefstal. Je kan hiervoor een formulier downloaden op www.besafe.be.

7 Keep calm and call PZ TARL 5407.

Meld de buren en de vertrouwenspersoon dat ze elke verdachte handeling of voertuig onmiddellijk moeten melden aan de politiediensten via het centraal nummer 101. Bel zelf ook het nummer 101 wanneer je bij thuiskomst een inbraak vaststelt en raak niets aan zodat het sporenonderzoek door het labo niet onmogelijk wordt.

Ook via de gsm dient het 101-nummer te worden gebeld en niet 112. Verkeerdelijk wordt het 112-nummer als het Europees noodnummer aanzien voor de politiediensten, maar dit is tot op heden enkel toegankelijk voor de hulpdiensten van de brandweer en ziekenwagen.

Wat is verdacht kan u zich afvragen? Eenvoudigweg is dit elke handeling, persoon of omstandigheid dewelke buiten de dagdagelijkse handelingen valt. Twijfel niet om te bellen naar het nummer 101 en zeg er duidelijk bij of je binnen een gebied van een buurtinformatienetwerk(BIN) woont (je hoeft hiervoor geen lid van de BIN te zijn!). Zo zal via BIN-net en het controlecentrum de BIN-sms geactiveerd worden.

Als je een verdachte handeling of persoon wenst te melden aan de politiediensten is het belangrijk om correcte informatie door te geven zoals: kentekenplaat, merk, kleur van een voertuig en het aantal verdachte personen met een zo compleet mogelijke persoonsbeschrijving. Vermeld hierbij ook telkens de richting waarin de verdachte persoon/het voertuig is weggegaan/weggereden. Dit vergemakkelijkt het opzoekingswerk van de gealarmeerde interventieploeg van de politie en zal gekoppeld worden aan eerdere of latere meldingen aan de politiediensten.

Weet hierbij dat de politiediensten liever 1 maal te veel gevraagd worden om naar een verdachte handeling te gaan, dan niet verwittigd te worden en later de vaststellingen van een inbraak te moeten doen.

Procedure - Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?

Optie 1: via de website van de PZ TARL – ik werk met Microsoft Outlook.

Indien u werkt met Microsoft Outlook, dan opent er zich via de website van de PZ TARL www.tarl.be automatisch een invulformulier in de mailapplicatie door in de sectie afwezigheidstoezicht te klikken op volgende link: pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu. Hier vult u de nodige informatie in en bezorgt u deze op bovenstaand emailadres.

Optie 2: via de website van de PZ TARL – ik werk NIET met Microsoft Outlook, gebruik de invulbare PDF.

Indien u niet met Microsoft Outlook werkt, dan kan u via de website van de PZ TARL www.tarl.be het Formulier afwezigheidstoezicht (pdf, 54 KB) downloaden. U vult deze Pdf-file in en mailt deze vervolgens naar pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.

Optie 3: ik kom liever langs in het wijkkantoor.

Inwoners van de gemeente Affligem kunnen altijd langskomen tijdens de openingsuren in het wijkcommissariaat te Roosdaal, Brusselstraat 15 waar een van onze medewerkers samen met u het formulier afwezigheidstoezicht invult. Dit kan op maandag (8u-12u), dinsdag (18u-20u), woensdag (13u-17u) en vrijdag (8u-12u). Op zaterdag kunnen inwoners van de gemeente Roosdaal terecht in het politiecommissariaat te Liedekerke, Affligemsestraat 101 van 08u tot 16u.

Opgelet: vraag het afwezigheidstoezicht minstens 7 dagen voor vertrek aan zodat de wijkinspecteur het tijdig kan voorzien in zijn/haar dienstplanning!