landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkeersbord werken

Van 05/11/2018 t.e.m. 16/11/2018 wordt er in 2 fases gewerkt in de Abeelstraat/Kattemstraat, vanaf het kruispunt Abeelstraat/Herststraat tot Kattemstraat 23. De nutswerken gebeuren aan de kant van de even huisnummers Abeelstraat en de oneven huisnummers Kattemstraat.

- Doorgaand verkeer mijdt best deze omgeving. Er is ernstige hinder voor het verkeer en er zijn bijkomende tijdelijke verkeersmaatregelen (eenrichting, omlegging, parkeerverbod, snelheidsregime).

- De bewoners in de werfzone krijgen een briefje van de aannemer in de brievenbus met concrete informatie over de werken.

- De bewoners langs het omleggingstraject krijgen een briefje van de aannemer in de brievenbus i.v.m. de omlegging.

- Scholen (busdiensten), de diensten van de vuilnisophaling en ook de hulpdiensten worden in kennis gesteld (standaard bij ernstige verkeershinder).

Meetopstelling curieuzeneuzen

Uw gemeentebestuur deed ook mee aan dit groots citizen-scienceproject rond luchtkwaliteit.
Tijdens de maand mei hebben we de luchtkwaliteit in de Brusselstraat gemeten.
Een meetopstelling werd daarvoor bevestigd aan de buitenkant van een raam van het administratief centrum.

We hebben een maand lang stikstofdioxide (NO2) gemeten, een belangrijke indicator van luchtvervuiling door verkeer.

Het resultaat van onze meting?

Resultaat curieuzeneuzen

De NO2-concentratie van ons meetpunt bedraagt 27,4 microgram per kubieke meter.

De advieswaarde van de WGO bedraagt 40 microgram per kubieke meter. Op basis van wetenschappelijk onderzoek dat beschikbaar was tot 2005, beschouwt de WGO 40 microgram per kubieke meter als de concentratie waaronder de gezondheidseffecten op populatieniveau beperkt zijn.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er onder de advieswaarde helemaal geen effecten meer zijn. Om de gezondheidsimpact zoals vroegtijdige sterfte door blootstelling aan NO2 te beperken, stelt de WGO een drempelwaarde voor van 20 microgram per kubieke meter.

Ben jij ook een CurieuzeNeus? Heb jij ook de luchtkwaliteit gemeten in jouw straat?
Deel dan zeker een foto van jouw resultaat op onze Facebookpagina!
Gebruik de hashtag #curieuzeneuzen

Vragen? U vindt alle info op curieuzeneuzen.be

Op standaard.be/curieuzeneuzen vindt u de stippenkaart van Vlaanderen met een overzicht van alle meetresultaten in Vlaanderen.

ANPR-camera

Wat is een ANPR-camera?

Een ANPR (Automatic Number Plate Recognition – automatische nummerplaatherkenning ) camera registreert de nummerplaat van elk voorbijrijdend motorvoertuig op een specifieke locatie. Vervolgens wordt de nummerplaat die werd geregistreerd op die locatie vergeleken met lijsten van nummerplaten die opgeslagen zijn in een politiedatabank. Deze lijsten, onder het beheer van de Federale Politie, bevatten de nummerplaten van voertuigen:

 • waarvan de geldigheid van het verzekeringsbewijs is vervallen;
 • waarvan de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen;
 • die internationaal geseind staan;
 • die geseind staan in de basisgegevensbank van de geïntegreerde politie.

Recentelijk werd zowel de Wet op het Politieambt als de Camerawet aangepast om het gebruik van deze camera’s ten gronde te regelen en in overeenstemming te brengen met de meest recente privacyregelgeving.

Evaluatie Kraanstraat

De verkeerssituatie werd sinds het openstellen van de Kraanstraat (eind maart 2018) opgevolgd en geëvalueerd. De aandacht ging vooral naar de

 • snelheid van het gemotoriseerd verkeer
 • wegversmallingen (combinatie met geparkeerde voertuigen, al dan niet voorrangsregeling)

Op het maandelijkse Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO met o.a. politie, burgemeester, dienst mobiliteit, technische dienst, …) stond de Kraanstraat maandelijks geagendeerd. Op het GVO van 30/08/2018 werd de Kraanstraat opnieuw besproken. Het GVO gaf vervolgens advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Daar werd beslist:

 • de huidige regeling zonder voorrang aan de rijbaanversmallingen te behouden
 • wat betreft snelheid te blijven sensibiliseren, meten en handhaven (flitscontroles)
 • voor en na elke rijbaanversmalling een parkeerverbod in te stellen (15 meter).
 • opnieuw controles uit te voeren betreffende het transitverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton

De bewoners (van het vernieuwde deel) van de Kraanstraat kregen hierover een infobrief in de bus op 17/09/2018.

Lees meer hierover op https://www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/682

Week van de Mobiliteit

Iedereen rijdt te snel.”, “Er is te veel gemotoriseerd verkeer.”, ”Ik heb geen parkeerplaats (aan de deur van) de winkel.” …

Mobiliteit is hot en iedereen heeft er zijn mening over. Maar mobiliteit begint in de eerste plaats bij jezelf. Geef deze week tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september (en ook daarna) jezelf de kans om een alternatief te proberen. Argumenten genoeg om niet mee te doen … maar laat jouw wagen toch eens staan en probeer (te voet, per fiets, met de bus, carpool, …).

Het weer deze week zit alvast goed.

 

Hoe uw woning beter beveiligen?

Om in de toekomst een inbraak te vermijden is een goede beveiliging van uw woning een eerste vereiste.
De diefstalpreventie-adviseurs van de politiezone TARL geven u graag advies ter zake.
Na afspraak komt de adviseur bij u thuis langs om u een advies op maat te geven. Deze dienstverlening is volledig vrijblijvend en GRATIS. Aan te vragen via: pz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.

Afwezigheidstoezicht:

Bij afwezigheidstoezicht controleert de politie op regelmatige tijdstippen de buitenzijde van uw huis op eventuele sporen van inbraak, onvoldoende of slecht gesloten ramen, deuren en garages...

Afwezigheidstoezicht kan worden aangevraagd via www.politie.be/5407 of u kan een formulier afhalen op het politiecommissariaat in uw buurt.

Graveer uw kostbare bezittingen door P/rijksregisternummer/C

Website: www.politie.be/5407

Logo politie

 • Sluit altijd ramen en deuren met sleutel
 • vergeet de garagepoort niet af te sluiten
 • gebruik uw sleutel om het nachtslot te activeren
 • uw cilinderslot steekt niet te ver uit (niet meer dan 2 mm)
 • men kan het slotbeslag er niet afschroeven zodat men een betere greep heeft op het slot
 • laat bij afwezigheid ‘s avonds een licht branden (doe dan de gordijnen dicht zodat men niet kan binnenkijken)
 • laat geen briefjes achter voor leveranciers
 • verberg uw sleutel niet op voor de hand liggende plaatsen
 • u weet wat u bezit en u zorgt voor een goede beschrijving er van
 • u kent de serienummers en/of typenummers
 • registreer uw voorwerpen en neem een foto van belangrijke zaken
 • u kan een registratiekaart krijgen bij de lokale politie
 • bewaar uw kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen
 • hou niet teveel geld in huis
 • hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje
 • zorg dat de inbreker het codenummer van uw bankkaart niet te weten komt
 • ramen en deuren goed afsluiten , vermijd kieren (koevoet, schroevendraaier ...)
 • u kan de garagepoort extra beveiligen
 • verlicht ‘s avonds donkere punten rond uw woning. (licht met sensor)
 • laat buiten geen gereedschap liggen dat de inbreker kan gebruiken
 • de glaslatten van het raam zitten aan de binnenzijde
 • bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht

 Logo PZ TARL Roosdaal

Bel 
101 (112 met gsm)
of (053)65 00 65
Centraal faxnummer
053 65 00 64
Mail ons
pz.tarl@police.belgium.be
Zonaal gebouw
Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke
Openingsuren
Open elke werkdag van 08.00 tot 20.00 uur.
En elke zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.

 

IETS VERDACHT GEZIEN IN UW STRAAT?
KIJK → NOTEER (of memoriseer) → BEL DE POLITIE 101 of 112(met GSM)

Cartoon horen zien en melden

De politiezone TARL draagt haar slagzin "Samen werken aan veiligheid" hoog in het vaandel. Om diefstallen en inbraken te kunnen voorkomen (of te kunnen oplossen) heeft de politie uw medewerking nodig om snel aan de juiste informatie te geraken. Hiertoe geven we hier de beste reactie mee die u kan hebben wanneer u als gepast nieuwsgierige buurtbewoner wordt geconfronteerd met verdachte voertuigen en/of verdachte personen in uw straat. (Iemand mag als verdacht worden beschouwd wanneer hij of zij vreemd is aan de buurt en daarbij een gedrag stelt dat niet strookt met dat van een gewone voorbijganger). Samengevat komt de gewenste reactie hierop neer dat u eerst geconcentreerd kijkt, dan onmiddellijk kort noteert of memoriseert, om daarna direct naar de politie te bellen.

Gewenste reactie in geval van verdachte voertuigen en personen:

 1. KIJK
  • Gaat het om een voertuig
   Foto nummerplaat
   •  concentreer u onmiddellijk op de kentekenplaat, de volgorde van de karakters (cijfers en letters), de kleur van de achtergrond (en de karakters), eventueel de letter die naar het land van herkomst verwijst
   •  pas als je de kentekenplaat hebt onthouden of genoteerd, kunt u zich concentreren op het merk/type, de kleur van het voertuig, bijzondere kenmerken en het aantal inzittenden
   •  observeer in welke richting het voertuig wegrijdt.
  • Gaat het om verdachte personen
   • concentreer u onmiddellijk op de beschrijving van de meest opvallende kledij (een ‘donkere jas’ draagt (bijna) iedereen, maar een ‘groene broek’ is wel zeer nuttige informatie) en eventuele bijzondere kenmerken (globaal fysiek voorkomen, tatoeage, haar, tassen of zakken, ...)
   • observeer aan welke woning of eigendom ze wat juist doen
   • observeer in welke richting ze stappen of lopen.
 2. NOTEER (OF MEMORISEER)
  • noteer onmiddellijk, kort en leesbaar op een blaadje papier wat u heeft gezien (of memoriseer de nuttige elementen die u net zag).
 3. BEL DE POLITIE
  • bel onmiddellijk het nummer 101 of het nummer 112
  • tracht zo rustig mogelijk te antwoorden op de vragen die de operator stelt
  • zorg dat u uw blaadje papier bij u hebt.

Logo stop

Zeer belangrijk: In geen geval gaat u zelf naar de verdachte voertuigen of personen toe. Uw eigen veiligheid en die van uw naasten primeert. Hoe minder u zelf opvalt, hoe groter de kans wordt dat de politie ter plaatse nog zal kunnen overgaan tot controle van de verdachte personen.
Fietsverkeerslichten N8

Aan de verkeerslichten op de N8 (kruispunten Omer De Vidtslaan/Koning Albertstraat, Tenzuivenestraat/Tombergstraat en Poelkbeekstraat/Weggevoerdenstraat) zijn extra fietsverkeerslichten geplaatst. Dit verbetert het comfort voor fietsers: ze moeten niet meer "omhoog turen" naar het grote licht bovenaan de verkeerslichtenpaal én de kleinere fietsverkeerslichten zijn op ooghoogte beter zichtbaar bij invallend fel zonlicht. Voor overstekende voetgangers blijven de voetgangerslichten aan de overkant uiteraard duidelijk zichtbaar.

foto rijbaanversmalling

Op verschillende locaties in Roosdaal staan (tijdelijke) rijbaanversmallingen (a.d.h.v. verkeerseilanden). Hinderlijk, veiliger ... de meningen zijn soms verdeeld. Het wat, waarom, wanneer, hoe of het antwoord op andere vragen leest u hieronder.

Rijbaanversmallingen zorgen voor een vertraging van het (vaak te snel rijdende) doorgaande verkeer. Er is in elke straat (in de ene al meer dan de andere) wel te snel rijdend verkeer maar toch worden de rijbaanversmallingen in Roosdaal niet zomaar overal lukraak geïnstalleerd waar te snel gereden wordt.

Tijdelijke rijbaanversmallingen a.d.h.v. verkeerseilanden worden in Roosdaal mogelijk ingericht in volgende gevallen:

 • er is verhoogde doorstroming van (te snel) verkeer omwille van wegenwerken in de buurt (bv. een rijbaanversmalling op een omleggingsweg)
  Voorbeeld: periode augustus 2017 – maart 2018 - verkeerseilanden Kleemstraat, Keyerberg (omleggingswegen tijdens de wegenwerken in de Kraanstraat)
  Voorbeeld: verkeerseilanden Daalbeekstraat en Kapellestraat wegenwerken N8
 • er worden test-rijbaanversmallingen opgesteld in het kader van een toekomstig herinrichtingsproject (opmerking: vaak bevat zo een project ook de aanleg van fietspaden die aan een minimumbreedte moeten voldoen. Die breedte is niet altijd haalbaar (bijvoorbeeld ter hoogte van een gebouw dat (te) dicht tegen de weg staat). Een definitieve ingerichte wegversmalling maakt dan ter hoogte van dat gebouw letterlijk ruimte voor het fietspad én heeft zijn effect op de snelheden van het verkeer).
  Voorbeeld: periode mei 2018 tot eind 2020 - verkeerseilanden Koning Albertstraat (wegvak tussen de Daalbeekstraat en de Jozef Jansstraat
  Voorbeeld: periode juni 2018 tot ... - verkeerseiland Ijzerenkruisstraat
 • er is een (ernstig) probleem met het wegdek dat niet onmiddellijk kan hersteld worden
  Voorbeeld: Kleemstraat, Broekstraat (beiden lokaal zeer slechte betonplaten, door de rijbaanversmalling wordt rijdend verkeer over de slechte betonplaat vermeden)
  Opgelet: het inrichten van een tijdelijke rijbaanversmalling is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld ter hoogte van bochten in de weg, soms in combinatie met bebouwing, waardoor er onvoldoende zichtbaarheid is).
 • soms ligt de (verkeers)oplossing van een probleem niet voor de hand: m.a.w het is niet zeker of het inrichten van een rijbaanversmalling voldoende oplossing biedt. De rijbaanversmalling wordt dan als test ingericht. Meestal voor 6 maanden (gangbaar in de mobiliteitswereld als testperiode), soms korter of langer.

Het installeren van tijdelijke rijbaanversmallingen gebeurt op advies van het GVO (Gemeentelijk Veiligheidsoverleg met o.a. burgemeester, politie, technische dienst, dienst mobiliteit) en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Inrichtingen van tijdelijke rijbaanversmallingen worden opgevolgd en geëvalueerd door de gemeente en de politie op het maandelijkse GVO. Dat gebeurt a.d.h.v. terreinobservaties, snelheidsmetingen (de snelheidsinformatieborden meten ook de snelheden en hoeveelheden van het verkeer), snelheidscontroles, centralisatie van meldingen van burgers of bewoners, ...

Vaak gestelde vragen:

Hoe snel kan de gemeente overgaan tot de inrichting van een tijdelijke rijbaanversmalling?

Dat hangt af van verschillende factoren. Uiteraard moet er eerst een advies van het GVO en een goedkeuring van het college van burgemeester en schepen zijn (zie hierboven). Daarna moet meestal nog een bestelling gebeuren. Verkeerseilanden zijn relatief duur en de gemeente heeft er daarom niet altijd "in voorraad" klaarliggen. De levering van nieuwe verkeerseilanden en de bijhorende signalisatie kost soms tijd. Op de plaats van de inrichting is het niet altijd vanzelfsprekend waar de verkeerseilanden precies moeten komen. Er moet rekening gehouden worden met de doorgang voor fietsers, opritten van bewoners of uitritten van handelszaken, de parkeersituatie, kruispunten of zijwegen in de buurt, bushaltes ... enz. Tenslotte moet de eigenlijke plaatsing in de werkplanning van de gemeentearbeiders worden opgenomen, ook rekening houdend met evenementen (bijvoorbeeld een wielerwedstrijd). Veel van voorgaande zaken kunnen parallel gebeuren waardoor er tijd wordt gewonnen, maar dat is niet altijd het geval.

Heeft een rijbaanversmalling altijd effect op de snelheid?

Gemiddeld voor elke rijbaanversmalling is er altijd een effect in de vorm van een algemeen dalende snelheid . Maar ... de grootte van dat dalende snelheidseffect is op een bepaald tijdstip in de dag ook afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. In een drukke ochtendspits bijvoorbeeld is de daling van de snelheid veel duidelijker merkbaar (de hoeveelheid verkeer verplicht de wagens automatisch trager te rijden) dan bijvoorbeeld laat in de avond als er weinig verkeer is. Helaas ... zoals overal zijn er altijd een aantal bestuurders die het gaspedaal te hard blijven induwen. Daarom blijft de gemeente snelheidsmetingen uitvoeren via de snelheidsinformatieborden die sensibiliseren en meten tegelijk. Bijkomend kunnen dan snelheidscontroles door de politie (met boetes) volgen, al dan niet met hoge regelmaat gedurende een langere periode.

Wat is het effect van een rijbaanversmalling op de doorstroming van het verkeer?

Een rijbaanversmalling zorgt algemeen voor een minder vlotte doorstroming van het verkeer. Dat is een nadeel, maar een bewuste keuze en afweging ten opzichte van de snelheid en dus de veiligheid van bestuurders, andere weggebruikers, bewoners.

Is er een voorrangsregeling aan de rijbaanversmallingen?

In geval de rijbaanversmalling slechts betrekking heeft op één rijbaanhelft heeft het tegenoverliggende verkeer voorrang.

In geval de rijbaanversmalling betrekking heeft op beide rijbaanhelften kan een voorrangsregeling ingesteld worden a.d.h.v. verkeersborden. Op basis van de ervaring van de gemeente en de politie en ook ingewonnen advies van verschillende verkeersexperts kiest het gemeentebestuur meestal voor een situatie zonder voorrangsregeling omdat

 • dit een positieve en hoffelijke houding van het verkeer stimuleert. Houdt iedereen zich aan die hoffelijkheid? Helaas niet iedereen. Maar ook mét een voorrangsregeling ontbreekt bij sommige bestuurders soms de hoffelijke houding in het verkeer.
 • dit het grootste effect heeft op de (dalende) snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen
 • door te dereguleren (= geen voorrangsregeling) worden bestuurders aangezet tot langzamer rijden want ze moeten de situatie beter inschatten

Uitzondering: in geval circulatie van het verkeer het vereist (bv in- of uitrijden dorpskern zone 30), kan voorrangsregeling wel de voorkeur krijgen.

Als er geen voorrangsregeling is, wie is er dan in fout bij een ongeval?

Elk ongeval is verschillend, met of zonder voorrangsregeling. Vaststellingen en verdere afhandeling bij een ongeval gebeurt door de politie en de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen. Het probleem begint niet bij het ongeval, wel bij de hoffelijkheid, veilig verkeersgedrag en een aangepaste snelheid.

Heeft u vragen of opmerkingen over de rijbaanversmallingen? Neem contact op met politie of de dienst mobiliteit van de gemeente (mobiliteit@roosdaal.be of 054 89 13 42). Uiteraard kan u ook terecht bij de burgemeester, bevoegd voor mobiliteit.