landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Afbeelding zak in stellingen

De PMD-zak, ofwel de blauwe zak, kennen we al meer dan 20 jaar en mag plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons bevatten.
Via de media vernam je misschien dat deze zak wordt uitgebreid met meer plastic verpakkingen. Dit is evenwel nog niet aan de orde in onze gemeente!

Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, ... Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.

Wanneer dan wel?
Vooralsnog is er nog geen datum bepaald voor de invoering van de nieuwe blauwe zak bij ons. Uiteraard zullen we je ten gepaste tijde informeren zodra de PMD-sorteerregels uitgebreid zullen worden.
Dus in tussentijd blijven de gekende spelregels gelden en mogen botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen die geen plastic flessen zijn nog niet in de blauwe zak!

Wat dan met wel met deze plastic verpakkingen?
Tot op vandaag horen ze nog steeds thuis in de restafvalzak.

Foto bij, wesp en hoornaar

De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2011. Sindsdien breidt de soort snel uit. Deze wesp komt uit China. Ze heeft het gemunt op bijen en andere insecten en wordt beschouwd als een invasieve exoot. In België wordt ze gemonitord. De populatie wordt beheerd door nesten te verdelgen.

Iedereen kan meewerken om de invasie van Aziatische hoornaar in kaart te brengen. Meewerken doe je als volgt:

 • Ga naar www.vespawatch.be
 • Leer de Aziatische hoornaar herkennen
 • Meld observaties van hoornaars en nesten
 • Help mee observaties verifiëren
 • Ga actief op zoek naar nesten

Update 21/08/2019: De tijdelijke verkeersmaatregel in de Bosstraat van juni 2019 werd begin juli positief geëvalueerd. Vanaf 02/09/2019 (start schooljaar) wordt de maatregel verder gezet.
De bewoners, de ouders en het personeel krijgen opnieuw een infobrief.

Update 24/05/2019: Vanaf 3 juni 2019 start in de Bosstraat (schoolomgeving Sint-Amandus) een proefopstelling tijdelijke verkeersmaatregel:

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 15.00 en 16.00 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 11.00 en 12.00 uur

is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden in de Bosstraat te rijden rijrichting Weverstraat.

20190524 proefopstelling verkeer bosstraat klKlik op de afbeelding voor een groter formaat.

Deze maatregel

 • gaat in vanaf 3 juni 2019
 • zal worden gesignaleerd conform de wegcode. De politie zal – zeker in de beginperiode – mee sensibiliseren en handhaven.
 • loopt in het minst tot het einde van dit schooljaar. Bij positieve evaluatie wordt hij verder gezet vanaf september 2019
 • kwam er na een overlegavond met bewoners, de school, ouders, de politie en de gemeente

De bewoners, de ouders en het personeel van de school kregen een infobrief.

Recyclagepark

Sinds 2023 kan je als inwoner van Roosdaal terecht op de recyclageparken van Roosdaal én Ternat.

Recylagepark Roosdaal
Opperheilbeekweg 2A - 1760 Roosdaal

Recylagepark Ternat
Assesteenweg 336 - 1741 Ternat

   Recylagepark Roosdaal  Recylagepark Ternat
 Maandag  14u00 - 19u00  /
 Dinsdag  /  14u00 - 19u00
 Woensdag  9u00 - 13u30  14u30 - 19u00
 Donderdag  14u00 - 19u00  /
 Vrijdag  /  14u00 - 19u00
 Zaterdag  10u00 - 17u00  10u00 - 17u00
 Zondag    /

 

Laatste toegang tot 15 minuten vóór sluitingstijd!

Het recyclagepark is enkel toegankelijk NA AFSPRAAK.

Dit doe je via het afsprakensysteem van Intradura.
Je kan op elk moment een afspraak maken, ook als je direct wil vertrekken kan dit nog.

Maak je account aan, je gegevens worden automatisch aangevuld bij het maken van een afspraak.
Je hebt steeds een overzicht van je lopende afspraken én je historiek.
Een afspraak annuleren kan ook heel makkelijk.

Zie je het niet zitten om een account aan te maken? Geen probleem, ook zonder account kan je gewoon een afspraak in het afsprakensysteem blijven maken.

Heb je geen toegang tot internet? Maak dan een afspraak via 02 334 17 40.

Problemen met je afspraak? Neem telefonisch contact op met Intradura via 02 334 17 40.

Bezoekers die op het betalende gedeelte van het recyclagepark rijden, dienen deze een minimumtarief van 0,80 € te betalen.
Berekening van het minimumtarief: nauwkeurigheid van de weegbrug x standaardtarief (5kg x € 0,16 = € 0,80).

TARIEVEN

0,16 euro/kg

 • Bouw & Sloop
 • Asbest
 • Snoeihout (te hakselen houtige takken van loof- en naaldbomen; struiken en heesters)
 • Harde Plastics (emmers, wasmanden, tuinmeubelen, speelgoed, PVC-buizen, dakgoten, dozen, keukengerief, potjes, cd-doosjes..)
 • Hout
 • Vlak glas
 • Grofvuil

0,08 euro/kg

 • Tuinafval (bladeren, grasmaaisel, fijn snoeisel en haagscheersel, onkruid (zonder aarde), siergrassen)

Volgende afvalstoffen zijn vrijgesteld van elke retributie:

 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
 • KGA (klein gevaarlijk afval)
 • PMD (aanbieden in een gemeentelijke PMD-zak)
 • (landbouw)folies (verkleind aanbieden in een gemeentelijke PMD-zak)
 • RES (aanbieden in een gemeentelijke RES-zak)
 • GFT (aanbieden in een gemeentelijke GFT-zak)
 • hol glas
 • papier en karton
 • plastic schroefdoppen
 • kurken
 • batterijen
 • textiel
 • zuiver piepschuim
 • motorolie
 • frituurolie
 • metalen
 • autobanden van personenwagen
 • asbestafval (200 kg per gezin per jaar indien het asbest volledig afzonderlijk wordt aangeboden)*

(* Het is verplicht om je asbest verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm.
Zie ook Verwijder nu asbest uit je huis en tuin met subsidies)

Er kan op het recyclagepark enkel met bankkaart worden betaald.

Het recyclagepark is uitsluitend bedoeld voor de opvang van het HUISHOUDELIJK afval.
Bedrijven, dienstverlenende instanties en zelfstandigen dienen hun afval door een gespecialiseerd bedrijf te laten verwijderen. Afvalstoffen van ambachtelijke of handelsoorsprong mogen in het gemeentelijk recyclagepark aanvaard worden, als deze naar hun aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

Heb je nog vragen over het recyclagepark, de glasbollen, de afvalophaling? Neem dan een kijkje op de website van intradura of neem contact op via 02 334 17 40.

Omdat het fietspad te Ijzerenkruisstraat intussen tijdelijk in slechte staat is, werd besloten om (voor zover mogelijk) tijdelijk in te zetten op fietscomfort via:

 1. Communicatie naar (piloot)nutsmaatschappij voor aanbrengen verbeteringen/herstellingen fietspad.
 2. Extra witte volle belijning aan weerszijden van de rijbaan (volledige Ijzerenkruisstraat). Dit zal de rijbaan intuïtief vernauwen en in het minst een positief effect hebben op de snelheid. Daarnaast blijven de tijdelijke rijbaanversmallingen staan.
 3. Wegwijzers te plaatsen “alternatief fietstraject”. Dit alternatief traject voor fietsers loopt via Stampmolenstraat en Kleistraat. De signalisatie is in bestelling en wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Een definitieve heraanleg van het fietspad gebeurt later bij de herinrichting tijdens de geplande rioleringswerken.

fietspad ijzerenkruisstraat kl

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Geboortebos

In het geboortebos is er het hele jaar door heel wat te beleven.
Kinderen kunnen er ravotten in de speelzone en een bezoekje brengen aan de vele bewoners van het insectenhotel en de poel.
Samen een gezellige picknick houden behoort ook tot de mogelijkheden.

Dit plekje in het hart van onze gemeente is zeker een bezoekje waard!

20190410 geboortebos2

20190410 geboortebos3

Paddenoverzet

Amfibieën hebben dezer dagen slechts één doel: naar vijvers en sloten trekken om er een partner te zoeken en eitjes af te zetten.
Het is echter een hachelijke onderneming, omdat heel wat onder hen een (drukke) verkeersweg moeten oversteken.

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties. Dat is ook het geval in Roosdaal.
In de Schilder Evenepoelstraat te Strijtem werden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die emmers dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de weg.

Om veiligheidsredenen zal de gemeente gele onderbroken lijnen (= parkeerverbod) aanbrengen ter hoogte van het kruispunt Pastoor J. De Bondterf/Kattemstraat. Het gaat om verduidelijking van de bestaande toestaand. Er komt alleen gele onderbroken belijning op plaatsen waar er vandaag ook al niet geparkeerd mag worden (wegcode).

Lees meer informatie in de infobrief (bewoners en omwonenden krijgen deze brief in de bus).