landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Textiel

We vragen om uw textiel nu even niet naar de containers te brengen, maar tijdelijk thuis te bewaren.
De textielsector blijft werken met een beperkte dienstvelening. Het textiel dat via de textielcontainers wordt ingezameld wordt nog gesorteerd. Maar alle afzetmarkten voor gesorteerd herbruikbaar textiel ondervinden de impact van de wereldwijde lockdowns en andere COVID-19-maatregelen.
Alle kringwinkels en andere tweedehands kledingzaken zijn in Vlaanderen gesloten en ook de export naar het buitenland ligt volledig stil.
Hierdoor ontstaat een groot tekort aan opslagcapaciteit van het uitgesorteerde textiel. Daarom bewaart u textiel best even thuis.

Glasbol

Nu we in ons kot moeten blijven en meer thuis eten, groeit de stapel glazen potten en flessen snel aan. Dat leidt tot meer glas in de glasbollen.
Zit de glasbol vol? Ga dan naar een andere glasbol of hou het gewoon nog even bij.
De glasophalers hebben hun handen vol, bemoeilijk hun werk niet door glas naast de glasbol te plaatsen. Bovendien is dit sluikstorten en kan het beboet worden.
Wat er wel en niet in de glasbol mag, lees je in onze kenniswijzer: mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/wat-mag-wel-en-wat-niet-de-glasbol?theme=41379

Denk, spreek, adviseer: zacht mobiliteitsplan Roosdaal

zmr enquete lang

 

Nog geen tijd gehad? Geen nood, deelnemen kan nog tot 31 mei. 

Roosdaal maakt een nieuw mobiliteitsplan op en jouw mening is belangrijk!

Denk mee, spreek mee, adviseer mee, laat van je horen en vul de enquête in.

“Dit is niet zomaar een lijstje vragen over mobiliteit, maar een mogelijkheid om te laten weten wat voor jou echt belangrijk is, in het bijzonder als stapper of trapper.”

Door jouw mening te geven, beslis je mee over het zacht mobiliteitsplan Roosdaal. De enquête is een eerste participatiestap in de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Waarom een “zacht mobiliteitsplan Roosdaal”? Wat is het precies? Wat is het resultaat en hoelang gaat dat duren? Lees meer via www.roosdaal.be/zmr

Bruine rat

In onze streken komen vooral de bruine rat en in mindere mate ook de zwarte rat veelvuldig voor. Er zouden in België zelfs evenveel bruine ratten leven als mensen. Beide soorten leven graag in de buurt van mensen en volgen de beschaving in hun zoektocht naar voedsel en een woonplaats. Ze leven graag in een vochtige, niet te warme omgeving. Ideale woonplaatsen zijn dus (kruip)kelders, schuren, stallen, vuilnisbelten, houtopslagplaatsen enz. De kans is dus groot dat je er vroeg of laat mee te maken krijgt.

Ratten in en rond het huis kunnen verschillende problemen met zich meebrengen:

 • Knaagschade aan het huis en voorwerpen: ratten knagen om zich een weg te banen en om hun tanden kort te houden.
 • Knaagschade aan voedsel: ratten zoeken in en rond het huis naar voedsel en hebben graag wat variatie. Wanneer er ratten in de buurt zijn, zullen dus verschillende voedingsmiddelen aangetast worden.
 • Graafschade: wanneer ratten holen en gangen graven kunnen ze schade veroorzaken, voornamelijk aan dammen, treinbeddingen,…
 • Verspreiden van ziektes: ziektes worden voornamelijk verspreid via urine en uitwerpselen.

De beste manier om ratten de bestrijden is door ervoor te zorgen dat ze nooit langs komen door hen geen geschikte leefomgeving te voorzien. Volgende richtlijnen maken de kans op ratten aanzienlijk kleiner:

 • Laat geen etensresten slingeren en zorg dat voedsel bewaard worden in harde afgesloten dozen. Dit geldt ook voor het eten van huisdieren. Voeder ze bij voorkeur ’s morgens en ruim de restjes ’s avonds op.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken, niet in zakken en zorg dat het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
 • Vermijd langdurige voedselopslag.
 • Beperk het aantal plaatsen waar de ratten nesten kunnen maken en te schuilen. Zorg daarom voor een opgeruimde tuin en binnenruimte (huis, stal, schuur,…).
 • Laat geen water staan, ook ratten moeten drinken.
 • Plaats compostvaten- en bakken op een verharde ondergrond en sluit deze goed af.

Hieronder nog enkele tips specifiek voor de houders van pluimvee:

 • De hygiëne in en rondom de kippenren dient optimaal te zijn. Hou de begroeiing rondom de kippenren laag en zorg dat er geen voer buiten het hok kan komen.
 • Maak barrières. Je kan bijvoorbeeld aan de binnenkant een opstaande rand maken van plexiglas. Je kan deze ook nog in de grond werken zodat muizen of ratten er niet onderdoor kunnen graven. Maak de kleinste openingen dicht.
 • Neem schuil- en nestelplaatsen in de omgeving zoveel als mogelijk weg.
 • Leg het voer in speciale voederbakken waar muizen en ratten geen toegang tot hebben.
 • Zorg dat voedsel in goed afgesloten bakken opgeslagen wordt.
 • Laat gemorst voedsel niet liggen, ruim het meteen op.

Een kippenhok is vaak onvoldoende doorgedacht gebouwd. De vloer is op balken gelegd en daar zit veel ruimte tussen. Die ruimte is ideaal voor muizen en ratten om zich te verstoppen en te nestelen.

Van 20/04 t.e.m. 24/04/2020 werkt een aannemer in opdracht van de Watergroep de nutswerken te Omer De Vidstlaan verder af (kant even huisnummers op het wegvak tussen het kruispunt met de Tenzuivenestraat en het kruispunt met de Verloren Hoek). De werken werden in maart tijdelijk stopgezet en worden nu afgewerkt. Er is hinder. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten. Doorgaand verkeer word omgelegd:

 • komende van Pamel centrum naar de N8: via de Tenzuivenestraat
 • komende van de N8 richting Pamel centrum: via de Lombeekstraat en de Kapellestraat

Plan Omer De Vidtslaan

Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Welkom zorgverleners

Nu veel mensen thuis zijn, vinden onze zorgverleners soms moeilijker parkeerplaats. Maar jij kan helpen: steun onze zorgverleners en hang een affiche zichtbaar aan je venster/oprit/garage. Zo maak je kenbaar dat zorgverleners even bij jou kunnen parkeren tijdens hun huisbezoek in de buurt.

Zorgverleners plaatsen een kaartje met naam, functie en telefoonnummer zichtbaar in het voertuig zodat zij gecontacteerd kunnen worden om zich te verplaatsen indien echt nodig.
De affiche is bruikbaar op het grondgebied van de gemeente Roosdaal en is alleen bedoeld voor de medische zorgsector. Met de steun van politiezone TARL. De wegcode blijft van toepassing.

Download hier de affiche.
Afdrukken. Ophangen. Klaar.

Dankjewel inwoners! Samen sterk.

Logo TARL

Hoewel de lente voor de deur staat en donkere maanden stilaan voorbij zijn, blijken er nog steeds inbrekers op pad. Afgelopen weekend vond er zowel in de Pekenomensstraat in Liedekerke als in de Bellestraat in Affligem een woninginbraak plaats, telkens in de loop van de avond of nacht.

De politie vraagt om onmiddellijk het 101 noodoproepnummer te bellen wanneer verdachte personen of handelingen worden waargenomen. In het bijzonder nummerplaten zijn nuttige info voor met het oog op identificatie en verder politioneel onderzoek.

Afwezigheidstoezicht

Met het oog op de nakende paasvakantie kan je ook contact opnemen met de politie indien je op vakantie gaat. De wijkagent kan dan afwezigheidstoezicht uitvoeren. Tijdens je afwezigheid komt de wijkinspecteur een kijkje nemen. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld op vlak van diefstalpreventie, verwittigt de politie de contactpersoon die je hebt opgegeven.

Je kan afwezigheidstoezicht aanvragen:

• via www.politie.be/5407/vragen/preventie/hoe-vraag-ik-afwezigheidstoezicht-aan

• of door langs te gaan bij uw wijkpost.

Meer informatie
www.politie.be/5407/nieuws/persbericht-politiezone-tarl-vraagt-om-waakzaamheid-tijdens-einde-donkere-maanden-en-begin

Bellebeek

Herinner jij je nog de wateroverlast door de Bellebeek bij hevige regenbuien? Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen maar hoe is het nu gesteld met het overstromingsrisico in (onder andere) Roosdaal? En zijn we klaar voor de toekomst?

Benieuwd? Doe de test op de website bellebeek.riviercontract.be

Via de test kom je te weten hoe groot de overstromingskans is in jouw straat en hoe de kans op wateroverlast stijgt door de klimaatverandering.

Misschien ga je schrikken. Vaak beseffen we niet dat er een risico is of weten we niet wat we zelf kunnen doen om schade te voorkomen.

Riviercontract Bellebeek

Logo BellebeekOp 12 februari 2020 ondertekenden de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Bellebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen.

Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken.

Met de online test op bellebeek.riviercontract.be wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, … om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit te verminderen in o.a. Roosdaal.

Ook jij kan op verschillende manieren bijdragen:

 • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen op bellebeek.riviercontract.be.
 • Ga zelf aan de slag op ons Bellebeekforum op 14 april 2020 in GC Het Koetshuis (Kristus Koninglaan) in Roosdaal, samen met gemeenten Gooik en Lennik. Denk mee na en formulier voorstellen. Onthaal is vanaf 19u00, om 19u30 gaan we van start.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

Meer weten?

Surf naar bellebeek.riviercontract.be.