landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Elke Vlaming te voet naar de winkel

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook.

Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Nieuwsgierig? Doe hier de woontest.

Verkeersbord werken

Update 24/02/2020:

De werken schieten goed op.

 • Onder voorbehoud van (weers- en werf)omstandigheden zal er vanaf 27/02/2020 hinder zijn ter hoogte van het kruispunt Omer De Vidtslaan/Lombeekstraat (vermoedelijke timing: ongeveer 1 week). Gelieve de omgeving te vermijden voor zover mogelijk. De aannemer doet er alles aan om de werken zo snel als mogelijk te laten opschieten.
 • Hierdoor is de Omer De Vidtslaan en Lombeekstraat vanaf 27/02/2020 alleen toegelaten voor plaatselijk verkeer (handelaars zijn bereikbaar):
  • het doorgaand verkeer van de Omer De Vidtslaan (verbinding N8 - Pamel centrum) wordt omgelegd via de N8 en Tenzuivenestraat
  • het doorgaand verkeer van de Lombeekstraat (verbinding N8 – Ledebergdries) wordt omgelegd via de N8, Tenzuivenestraat en Kapellestraat
 • De Lijn werd op de hoogte gebracht en de bussen volgen tijdelijk de omlegging. (www.delijn.be).

Werken Kapellestraat en Omer De Vidtslaan

Klik op bovenstaande kaart voor een groter formaat.

Update 15/01/2020:

Te Kapellestraat en Omer de Vidtslaan (wegvak tussen het kruispunt met de Tenzuivenestraat en het kruispunt met de Lombeekstraat, t.e.m. huisnummer 55) zijn er nutswerken gepland. Handelaars in die zone kregen recent een brief van Vlaio m.b.t. het aanvragen van een hinderpremie. Door een fout ingegeven einddatum door de Watergroep stond in die brief ten onrechte dat de werken duren tot mei 2021. Die einddatum klopt niet. De Watergroep heeft intussen online de datum aangepast (in de brief aan de handelaars staat een url vermeld, daarnaast ook te vinden op www.hinderinkaart.be/detail/6431775).
De concrete startdatum van de werken ligt nog niet vast, dat is allicht eind januari/begin februari 2020. Er wordt vermoedelijk een 4-tal weken gewerkt (afhankelijk van weer- en werfomstandigheden). Plaatselijk verkeer wordt toegelaten, het doorgaand verkeer wordt omgelegd. Kort voor de start van de werken krijgen de betrokken bewoners ook een brief van de uitvoerende aannemer/nutsmaatschappij in de brievenbus.

Zakken zwerfvuil

Mooimakers Robrecht en Olga, inwoners van Ninove, trekken regelmatig ten strijde tegen zwerfvuil in onze gemeente.
Afgelopen weekend vulden ze opnieuw meerdere vuilniszakken met achtergelaten afval. Vele tientallen blikjes en glazen flessen vonden ze op de wegbermen langs de Lange Kamstraat, de Molenveldstraat en de Steenmeersstraat.

"De bunkersite langs de Lange Kamstraat in Pamel is zo’n mooie plek. Telkens we er langswandelen is het even genieten. Daarom willen we dat het er proper blijft, zonder afval op de grond."

Takkenwal

Het meest bijzondere kenmerk van bomen en struiken is zonder twijfel dat ze verhouten. Naarmate de jonge twijgen langer worden, worden ze ook dikker en steviger. Zo komen ze zonder kleerscheuren de winter door. In het voorjaar vormen de takken nieuwe uitlopers en wordt de boom of heester hoger en breder. Groeien de takken te hoog of te ver en hinderen ze ons of de planten in hun buurt dan is het tijd om in te grijpen en te snoeien.

Wanneer je gaat snoeien hangt af van de functie van de plant. Elke plant is in een bepaald seizoen op zijn mooist. Je kiest voor de bloem, bes, blad, herfstkleur, mooie vorm of mooie bast. Dit bepaalt hoe en wanneer je het best kunt snoeien.
Fruitbomen neem je best rond februari onder handen, als het niet vriest, om lucht in de kroon te krijgen.
Berk, Esdoorn, Haagbeuk en notenbomen in de zomer of de herfst.
Leilindes eens in de twee jaar in maart. Hagen na half mei, maar in ieder geval vóór 21 juni, omdat de planten daarna een nieuwe groei-impuls krijgen.

Snoeihout is stevig materiaal en stop je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld grasmaaisel, niet zomaar in het compostvat. Creatieve tuiniers verwerken hun snoeihout steeds vaker in nuttige en mooie tuintoepassingen, zoals een takkenwal.

Takkenwal

Het geraamte van een takkenwal bestaat uit 2 rijen palen. De afstand tussen de rijen palen kan je bepalen in functie van de beschikbare ruimte en de hoeveelheid materiaal die je wil wegstapelen.
Zet de palen goed vast in de grond. Een grondboor is een handig hulpmiddel om een gepast gat te maken.
Bij het opvullen van de takkenwal is het handig de dikkere takken aan de buitenkant te leggen. De dunnere en kortere takken kunnen dan binnenin gelegd worden.

Snippers

Snoeihout versnipperen met een hakselaar is ook goede manier om je snoeihout een toepassing te geven in je tuin. Door te hakselen blijft er van de oorspronkelijke hoop takken amper 10 à 15 % over.
Snippers zijn een stuk makkelijker manipuleerbaar dan takken. Ze zijn licht en kunnen dus gemakkelijk met de kruiwagen en de riek verplaatst worden.
Nuttige toepassingen in de tuin: mulchmateriaal, grondstof voor compost, snipperwand, in de kippenren, op het tuinpad.
Als je de aankoop van een hakselaar overweegt, vraag dan raad bij een dealer, je hebt immers verschillende snijmechanismen.

De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Natuur

Planten bereiden zich voor op de koude periode die eraan komt. Compost kan een cruciale rol spelen voor je tuin om de winter heelhuids en gezond door te komen omdat het het humusgehalte op peil houdt.
Nu gebruik je best geen meststoffen meer. Meststoffen geven planten een extra groeistoot, waardoor twijgjes ontstaan die niet meer afdoende kunnen beschermd worden. De vorst krijgt vrij spel, wat leidt naar afgestorven takken en insluipende ziektes.
Je gebruikt beter extra bodemverbeteraars zoals compost. Door compost toe te dienen kan de humus gedurende vele maanden de bodem indringen en door het bodemleven verwerkt worden. Een laagje opengeharkte compost in het gazon verdwijnt na enkele regenbuien in het bodemoppervlak. Rond struiken, fruitbomen, in de borders en in de moestuin mag een dikkere laag komen.

Laat afgevallen bladeren en dode stengels ook zoveel mogelijk liggen. Dit dood materiaal vormt een beschermde winterjas voor alle plantjes die eronder leven. Planten die sterk vorstgevoelig zijn bescherm je met een extra laag bladeren en stro. Zorg ervoor dat alles luchtig blijft. De combinatie van koude en vochtigheid is voor vele planten dodelijk.

De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Onbevaarbare waterloop

In de periode van 1 december 2022 tot 15 maart 2023 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Men gaat werken aan volgende waterlopen:

 • Bellebeek (Hunselbeek), nr. 5.086;
 • Elbeek, nr. 5.122;
 • Kleine Beek, nr. 5.121;
 • Voetbeek, nr. 5.120;
 • Beek, nr. 5.119 (Kleistraat);
 • Boesdaalheidebeek, nr. 5.125;
 • Elbeek, nr. 5.122;
 • Moeliebeek, nr. 5.123;
 • Nattenmeersbeek, nr. 5.127;
 • Omloopbeek, nr. 5.126.

Wij vestigen ieders aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2. van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden er toe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van de werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de heer Kevin Van Campenhout of de heer Stan Vandersmissen, dienst waterlopen – provincie Vlaams-Brabant.
Tel. 02 456 07 24 – Tel. 02 456 07 25 of mailen naarwaterlopen@vlaamsbrabant.be

Snelheidsinformatiebord Brusselstraat

Vanaf eind oktober 2019 zullen twee permanente snelheidsinformatieborden staan aan de scholen van Pamel centrum (Brusselstraat) en OLV-Lombeek (Koning Albertstraat). Deze borden moeten deze schoolomgevingen en de zone 30 extra onderlijnen. Veilig verkeer in schoolomgevingen is voor de huidige bestuursploeg een absolute prioriteit. Deze intensieve sensibilisering moet voor alle chauffeurs duidelijkheid brengen en ervoor zorgen dat snelheid van 30 km per uur door iedereen wordt gerespecteerd.

Het plaatsen van de borden is verder ook een logische volgende stap in het beleid van de gemeente die al sinds 2014 mobiele snelheidsinformatieborden opstelt op diverse straten in onze gemeente. Deze toestellen informeren niet alleen de bestuurders over hun snelheid, maar laten de gemeente ook toe om de gegevens van deze borden uit te lezen (hoeveelheden, snelheden, tijdstippen). Op basis van die gegevens worden nu al de prioriteiten van locaties van flitscontroles door de politie bepaald.

Het spreekt voor zich dat ook de gegevens van de permanente borden in deze twee schoolomgevingen door de gemeente met de politiediensten zullen gedeeld worden. Mocht er uit een grondige analyse van de gegevens blijken dat deze 30 km zones met permanente sensibilisering niet worden gerespecteerd, zal de politie overgaan tot gerichte controles om de snelheid van 30 km per uur te handhaven.

Merk verder op dat de gemeente voor deze aankoop beroep doet op een 50 procent financiering van de Vlaamse overheid in het kader van het programma: “Subsidies voor gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen”.

Dynamische verkeersborden Bosstraat

Update 05/11/2020:

Na evaluatie de voorbije weken werd besloten het beginuur van de verkeersmaatregel in de Lostraat tijdens de ochtendpiek te wijzigen, nl. van 08.30 uur naar 08.00 uur. De aangepaste maatregel gaat in vanaf maandag 16/11/2020.

Aan de maatregel in de Bosstraat verandert er niets.

De bewoners in het betrokken deel van de Lostraat krijgen een infobrief bezorgd op 05/11/2020.

Lostraat

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.15 uur
  • 15.15 en 16.15 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.15 uur
  • 12.00 en 13.00 uur

is het in de Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Kloosterstraat en het kruispunt met de Weverstraat, voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden te rijden in de richting van de Weverstraat.

Bosstraat

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 15.00 en 16.00 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 11.00 en 12.00 uur

is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden in de Bosstraat te rijden rijrichting Weverstraat.


Update 07/09/2020:

Op advies van de politie wordt in (het deel van) de Lostraat ook tijdens de ochtendspits eenrichtingsverkeer ingesteld. De aanpassing van de maatregel gaat in vanaf woensdag 09/09/2020 en wordt gesignaleerd conform de wegcode. Bewoners in de eenrichtingszone krijgen een infobrief in de bus. Aan de maatregel in de Bosstraat verandert er niets.

Lostraat

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.30 en 09.15 uur
  • 15.15 en 16.15 uur
 • woensdag tussen
  • 08.30 en 09.15 uur
  • 12.00 en 13.00 uur

is het in de Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Kloosterstraat en het kruispunt met de Weverstraat, voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden te rijden in de richting van de Weverstraat.

Bosstraat

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 15.00 en 16.00 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 11.00 en 12.00 uur

is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden in de Bosstraat te rijden rijrichting Weverstraat.


 Update 27/08/2020

Tijdens de schoolvakantie werden de borden te Bosstraat en Lostraat uitgeschakeld. Herinnering: vanaf 1 september zijn de borden opnieuw actief op schooldagen.

Lostraat

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.15 en 16.15 uur
 • woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur

is het in de Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Kloosterstraat en het kruispunt met de Weverstraat, voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden te rijden in de richting van de Weverstraat.

Bosstraat

Op schooldagen

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 15.00 en 16.00 uur
 • woensdag tussen
  • 08.00 en 09.00 uur
  • 11.00 en 12.00 uur

is het voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, verboden in de Bosstraat te rijden rijrichting Weverstraat.


 

30 oktober 2019

Tijdens de herfstvakantie plaatst een firma in de Bosstraat en in de Lostraat (wegvak tussen het kruispunt met de Kloosterstraat en het kruispunt met de Weverstraat) dynamische verkeersborden.
De borden zijn deel van de verkeersmaatregelen in de schoolomgevingen (Sint-Amandus en vzw Verenigde scholen Sint-Franciscus) die reeds sinds vorige schooljaar werden ingevoerd. Tijdens de schoolpiekuren zullen de borden automatisch oplichten.
De bewoners kregen een infobrief in de bus.