landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Veilig op stap

Veilig op stap - te voet of per fiets, alleen of in groep

Het Vias institute (tot voor kort het BIVV, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) bracht een folder uit de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein), bevat. De volledige folder is online beschikbaar (zie verder) en bevat naast de regels ook tips. Hieronder vind je alvast enkele belangrijke regels die uiteraard zeer interessant zijn voor wandel- en fietsclubs … maar zeer zeker ook voor de individuele wandelaar, jogger, fietser …

VOETGANGERS ALLEEN (of in groep zonder leider)

Waar stappen?

 • Gebruik eerst en vooral de begaanbare trottoirs, de delen van de openbare weg die voor jou zijn voorbehouden door de verkeersborden D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen.
 • Bij gebrek daaraan gebruik je de begaanbare gelijkgrondse bermen.
 • Zijn deze niet aanwezig, dan mag je de andere delen van de openbare weg gebruiken (parkeerzones, fietspaden,...). Opgelet: als je op het fietspad loopt moet je voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers. Als je op de rijbaan loopt, moet je zo dicht mogelijk bij de linkerrand ervan blijven (in jouw staprichting).
 • Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor voetgangers.
verkeersbord D9a D9       Verkeersbord D10 D10

Hoe oversteken?

Als er geen oversteekplaats voor voetgangers is:

 • Kies een plek uit waar je goed ziet én goed gezien wordt: steek niet over in een bocht, noch op de top van een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
 • Kijk naar alle kanten vanwaar er verkeer kan aankomen.
 • Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende voertuigen. Als jullie met meerdere personen zijn, dan mogen de andere weggebruikers niet door jullie groep breken als deze op reglementaire wijze begonnen is met het oversteken van de rijbaan.
 • Ben je in groep en nadert er verkeer zonder dat de groep in één keer kan oversteken, dan moeten degenen die nog moeten oversteken, wachten.
 • Midden op de rijbaan blijven wachten tot een voertuig is voorbijgereden, is helemaal uit den boze.
 • Steek de rijbaan altijd loodrecht over (nooit schuin), zonder te slenteren, te hollen of te stoppen.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten:

 • De bestuurders mogen de oversteekplaats slechts met matige snelheid naderen; ze moeten voorrang verlenen aan 5 de voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of op het punt staan zich erop te begeven. Steek voorzichtig over en hou rekening met de naderende voertuigen.
 • Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten hebben trams altijd voorrang.

OPGELET: is er op minder dan ongeveer 20 meter (vroeger was dit 30 meter) een oversteekplaats voor voetgangers, dan moet je die gebruiken.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met verkeerslichten:

 • Let goed op dat er geen bestuurders zijn die door het rode licht proberen te rijden of die afslaan naar de weg die jij moet oversteken. Als het voetgangerslicht op rood springt terwijl jij aan het oversteken bent, dan mag je op een normale wijze verder oversteken. Wie zich op dat moment echter nog op het trottoir bevindt, mag niet meer oversteken (zelfs als je in groep bent).

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met een bevoegd persoon:

 • Je mag slechts oversteken wanneer de agent het toelaat.

FIETSERS ALLEEN

Waar rijden?

 • Je moet de berijdbare fietspaden gebruiken; het fietspad wordt aangeduid door:
  • twee evenwijdige witte onderbroken strepen: je moet het fietspad volgen dat rechts in je rijrichting ligt;
  • verkeersborden D7 of D9: je moet het fietspad volgen in de richting aangeduid door het verkeersbord. Tweerichtingsfietspaden moet je soms links in je rijrichting volgen; let in dat geval extra op bij kruispunten: autobestuurders verwachten niet steeds fietsers die uit de andere richting komen.
 • Als een deel van de openbare weg aangeduid is door het verkeersbord D10, moet je dat volgen. In dat geval mag je de voetgangers die er zich bevinden niet in gevaar brengen.
 • Bij gebrek aan fietspaden mag je de parkeerzones en gelijkgrondse bermen rechts in je rijrichting gebruiken, op voorwaarde dat je voorrang verleent aan de weggebruikers die er zich bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je ook de trottoirs en verhoogde bermen gebruiken (met hetzelfde voorbehoud).
 • Bij gebrek aan andere oplossingen moet je op de rijbaan fietsen, zo dicht mogelijk bij de rechterrand ervan (let echter op voor autodeuren en rioolroosters). Je mag met twee naast elkaar rijden behalve wanneer:
  • het kruisen met een tegenligger onmogelijk is (binnen en buiten de bebouwde kom), of
  • er achteropkomend verkeer in aantocht is (buiten de bebouwde kom).
 • Op rotondes hoef je niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden, behalve als een gedeelte van de openbare weg voor jou is voorbehouden (fietspad).
 • Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor fietsers.
 • In een fietsstraat mag je de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze opengesteld is in jouw rijrichting, en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

FIETSERS IN GROEP

Twee mogelijkheden:

 • De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser.
 • De groep volgt de regels die gelden voor fietsers in groep (op voorwaarde dat de groep bestaat uit ten minste 15 fietsers). Als groep heb je meer mogelijkheden maar moet je ook bepaalde verplichtingen naleven.

Waar en hoe rijden?

(Als de groep ervoor kiest om de regels voor fietsers in groep te volgen).

 • Gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
 • Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
 • Op een rijbaan zonder rijstroken mag je niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen (ongeveer 3 meter), en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan;
 • Op een rijbaan met rijstroken mag je alleen de rechter rijstrook gebruiken.

Wegkapiteins en begeleidende auto’s

(Als de groep ervoor kiest om de regels voor fietsers in groep te volgen).

 • Van 15 tot 50 fietsers:
  • Minstens 2 wegkapiteins toegelaten.
  • 1 of 2 begeleidende auto’s toegelaten.
 • Van 51 tot 150 fietsers:
  • Minstens 2 wegkapiteins verplicht.
  • 2 begeleidende auto’s verplicht.
  • De wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.
  • Op kruispunten zonder verkeerslichten kunnen zij het verkeer stilleggen door middel van een schijf met de afbeelding van het verkeersbord C3, en aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers.
  • De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen; als er slechts één auto is moet deze volgen.
  • De begeleidende auto’s moeten op het dak een speciaal bord voeren dat goed zichtbaar moet zijn voor het tegemoetkomende en achteropkomende verkeer.
Verkeersbord C3 C3       Verkeersbord A51 fiets  

 

Bron: Vias Institute, Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel, 02 244 15 11, www.vias.be

Interessante links:

Contacteer:

Pro Natura zagen bomen

Pro Natura verkoopt hout afkomstig van de recente kapping van de bomen langs de Gustaaf Ponchautstraat. Op meter gezaagde stammen en takken (diameter >12cm), een 25m3 in totaal.

In opdracht van het gemeentebestuur haalde Pro Natura alle bomen achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk weg om hier op termijn een biodiversiteitsproject te realiseren rondom de nog te bouwen nieuwe polyvalente zaal.

Het hout wordt verkocht aan € 20,00 per stère, prijs inclusief BTW.
Hout reserveren kan door een e-mail te sturen naar de heer Illias Grenné van Pro Natura.

illias.grenne@pronatura.be

Het afhalen van het hout gebeurt op afspraak en na betaling.

Logo Pro Natura

20200224 Pro Natura bomen

Fietsende kids

Ben jij het ook zo beu om ‘s ochtends aan te schuiven aan de schoolpoort en te zoeken naar die ene vrije parkeerplaats? Motiveer dan je kinderen (en jezelf) om naar school te fietsen door gebruik te maken van een fietskaart!

Klagen over te veel autoverkeer doen we allemaal wel eens. En eerlijk: het lucht soms op “om het eens goed te kunnen zeggen”. Maar wat bereik je er mee als we allemaal in die wagen blijven zitten? Aanschuiven aan de schoolpoort, onvoldoende parkeerplaatsen, een onveilige schoolomgeving? Nochtans kan de oplossing eenvoudig zijn: laat je wagen eens wat meer staan en gebruik de fiets!

Te slecht weer, te druk verkeer, geen goede fietspaden of slechte wegen, geen lichaamsconditie, niet praktisch, gevaarlijk, te ver, een te kleine fietsenstalling, te veel bergop, … het kan allemaal.

En toch is het de moeite om het een tijdje uit te proberen! Want, mobiliteit begint bij jezelf.

Een Roosdaals gezin met twee kinderen van 6 en 8 besloot in september om de koe bij de horens te vatten en voortaan zoveel mogelijk naar school te fietsen. Om hun kinderen te stimuleren om voor de fiets te kiezen, gebruiken ze een fietskaart. Elke dag waarop de kinderen naar school fietsen, mag er een vakje op de fietskaart gekleurd worden. Na een volle vakjesrij is er een kleine beloning.

“Om de kinderen ook bij regenweer, koude of wind te motiveren, mogen ze op zo’n dag twee vakjes kleuren. Een spatje regen vinden onze kinderen dus best ok. En als het echt te gevaarlijk is (glad, te veel wind) nemen we de auto.”

Het resultaat van september tot februari: gemiddeld 18 dagen per maand met de fiets naar school. Dat zijn elke maand 36 auto’s minder (’s morgens en ’s avonds) of 216 meter geparkeerde wagens (1 parkeervak = 6 meter).

36 Afbeelding 36 wagens

 

“Intussen is het stilaan een gewoonte geworden. Een gewoonte, geen verplichting: want het is niet verkeerd om ook eens de wagen te nemen. Enig minpuntje is dat het ook wat investering vraagt: een degelijke fiets en onderhoud, een helm, fietslichtjes, een slot en fluokledij. Maar tegelijk is dat weer een les in respect voor materiaal en duurzaamheid. Bovendien heb je een pak meer beweging, produceer je minder CO² en leren je kinderen het verkeer beter kennen. Of sterker: ontdek je als ouder hoe kinderen denken in het verkeer. Op een smalle weg met weinig verkeer wilde ik ter hoogte van een scherpe bocht met weinig zichtbaarheid uitleggen dat ze goed rechts moeten rijden. ‘Hier neem je best de buitenbocht’, klonk het educatief. De kinderen knikten instemmend en begrepen de boodschap … dacht ik, want ‘s avonds (andere rijrichting weet je wel) reed dochterlief netjes helemaal links in diezelfde bocht. Op mijn vraag: ‘waarom houd je niet rechts?’ antwoordde ze zeer verontwaardigd: ‘Maar papa, dit is toch de buitenbocht?’ … ”

Ook zin gekregen om het uit te proberen? Download je gratis fietskaart:

Vergeet je fluojasje, helm en fietsverlichting niet!

Operatie proper

Operatie Proper, wat is dat?
Operatie Proper is het beloningssysteem van Mooimakers voor scholen, groepen en verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken.

Hoe?
Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning!

Alle info: mooimakers.be/operatie-proper

Je doorloopt een eenvoudige vragenlijst, hieruit komt dan een actieplan. Hiermee kan je aan de slag. Op het einde krijg je een mooie beloning voor jullie uitgevoerde acties.
Het gemeentebestuur verzorgt de opvolging van jullie Operatie Proper. Wij zijn het eerste aanspreekpunt eens jullie van start zijn gegaan.
Jullie actieplan komt bij ons terecht. Wij zullen dit goed- of afkeuren en ook de voortgang samen met jullie opvolgen.
Op het einde rapporteren jullie de acties die jullie uitgevoerd hebben en dan kunnen jullie de beloning in ontvangst nemen!
(meer info over die beloning vind je hier: mooimakers.be/operatie-proper-beloningen)

Veel succes aan wie dit engagement wil aangaan!

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.

Benieuwd naar alle acties? Neem een kijkje op mooimakers.be.

Bestel via hun webwinkel gratis opruimmateriaal (zoals handschoenen, fluovesten en grijpers) of communicatiemateriaal.
Zo kan jij zelf aan de slag voor een propere omgeving!

Foto compost

Wat kan je thuiscomposteren en wat niet?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de materialen die je probleemloos kunt composteren en de materialen die je beter niet composteert.

 WEL COMPOSTEREN     NIET COMPOSTEREN 
 • Bladeren en naalden
 • Tuin- en snijbloemen
 • Fruitresten, fruitschillen
 • Gazonmaaisel
 • Gras
 • Groenteresten en loof (incl. aardappelschillen)
 • Haagscheersel, snoeihout, takken
 • Hakselhout
 • Hooi en stro
 • Keukenpapier
 • Mest en uitwerpselen van planteneters en vogels
 • Noten en doppen, fruitpitten en -stenen, zaden en granen (droog)
 • Onkruid
 • Papier, karton
 • Resten uit groente- en siertuin
 • Theeblaadjes en -mengeling, koffiedik en -filters
 • Zieke plantendelen
 • Potgrond en turf
 
 • Bioplastics
 • Compoststarters en -versnellers
 • Dierlijke producten (dit zijn dierlijke resten, beenderen, vleesresten, charcuterie, haar en pluimen, kattenbakvulling, mosselschelpen, eierschalen, ... )
 • Gekookt of bereid voedsel (brood en broodresten, koekjes, gebak, chips, chocolade, gekookte groenten, olie- en vetrijke materialen ...)
 • Graszoden
 • Houtskool
 • Inerte materialen zoals aarde, (hout)as, grond, klei, zand, leem, metaal, steen, kalk, en synthetische materialen (brik, kunststof isolatiemateriaal, plastic wegwerpluiers, -doeken en -verbanden, theezakjes en koffiepads)
 • Stof uit de stofzuigerzak
 • Timmerhout, houtkrullen, houtvezel, kurk
 • Menselijke uitwerpselen en uitwerpselen van vleeseters.


De Roosdaalse compostmeester staat je bij met raad en daad!
De Roosdaalse compostmeester is zowel telefonisch als digitaal bereikbaar.
054 89 13 30
milieu@roosdaal.be
www.facebook.com/compostmeester

Foto katten

Een overpopulatie van katten brengt, afgezien van dierenleed, hinder voor de bevolking met zich mee: geurhinder door het ‘sproeien’ van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van ‘verliefde’ katers, openkrabben van vuilniszakken,…
Een kattin is al na zes maanden vruchtbaar en kan per jaar een tweetal nestjes van 6 katjes ter wereld brengen. Als men weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vruchtbaar zijn, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid katten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting.

Wat zijn je plichten als baasje?
Elke kat moet geregistreerd en gechipt worden voor ze de leeftijd van 12 weken bereikt. En in elk geval voor ze verkocht of weggegeven worden. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).
Elke kat moet voor ze de leeftijd van 5 maand bereikt gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd geldt een uitzondering.

Vanaf 1 mei 2021 moet jij als baasje je rijksregisternummer koppelen aan de chip van je huisdier. Daarna zal je expliciet toestemming moeten geven om je gegevens openbaar te maken. Dat is niet verplicht, maar alleen zo zullen je telefoonnummer of e-mailadres zichtbaar zijn wanneer je verloren gelopen dier gevonden wordt.
Bovendien kan je na het koppelen van je rijksregisternummer zelf je gegevens bijwerken. Zelfs als je vergeet je gegevens bij te werken, kan je nog gevonden worden aan de hand van je rijksregisternummer. Je adresgegevens zullen enkel zichtbaar zijn voor dierenartsen en asielen.

Hoe breng je de CatID van je kat in orde?
Elke CatID-chip is al gekoppeld aan een rijksregisternummer. Vanaf 1 mei 2021 kan je toestemming geven om je gegevens (weer) zichtbaar te maken.

 • Hou je identiteitskaart, pincode, kaartlezer en chipnummer bij de hand
 • Ga naar online.catid.be.
 • Geef het chipnummer van je kat in en klik op 'Zoek je kat’.
 • Je krijgt de gegevens van je kat te zien.
 • Klik op de groene knop ‘Meer acties’.
 • Steek je elektronische identiteitskaart in de kaartlezer en geef je pincode in. Opgepast, dit moet de identiteitskaart zijn van de persoon die vermeld staat bij ‘Informatie over de verantwoordelijke’.
 • Klik dan op 'Start' achter 'Verandering van adres of aanpassing contactinformatie'.
 • Kruis de privacymodus aan.
 • Kies voor 'Blijf publiek' en klik op 'Verzenden'.
 • Herhaal dit proces voor elke kat.

Kijk voor meer informatie op www.catid.be.

Voor wie een kat wil verkopen of weggeven is het belangrijk te weten dat het verboden is publiciteit te maken voor het verhandelen van katten en honden tenzij in daartoe gespecialiseerde bladen. Dus een zoekertje ophangen in een bakkerij of een grootwarenhuis is verboden. De exploitanten die dit toelaten stellen zich eveneens bloot aan een overtreding op de wet van 11/05/2007.

En wat met zwerfkatten?
Het gemeentebestuur van Roosdaal past in samenwerking met de Roosdaalse dierenartsen een zwerfkattenbeheersingsactie toe. Na melding van een probleemzone worden zwerfkatten door een vzw gevangen en naar een dierenarts gebracht. Die maakt de dieren onvruchtbaar.

Dankzij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid beschikken we over vijf schuilhokken voor zwerfkatten.
Deze hokken werden verspreid over het grondgebied geplaatst.

foto hok zwerfkatten

In 2021 liet het gemeentebestuur 19 zwerfkatten vangen en onvruchtbaar maken. Hier was een investering van bijna € 5.000,00 voor nodig.
Dit cijfer is beduidend lager dan de cijfers van de voorgaande jaren. De zwerfkatten problematiek lijkt onder controle. Volhouden is de boodschap.

Opgelet, wanneer je een zwervende kat voorziet van voedsel en dus langer dan 4 dagen verzorgt dan is dit geen zwerfkat meer en kan het dier als jouw huiskat beschouwd worden.
Hiervoor baseren we ons op de wetgeving. Art. 9 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het dierenwelzijn. De politieverordening van Roosdaal zegt 'iedereen die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, is verplicht dit binnen de vier dagen aan het gemeentebestuur over te maken of het gemeentebestuur hiervan in kennis te stellen.’.
Als er in uw buurt een overlast van zwerfkatten bestaat, dan kan u dit melden aan de milieudienst.

Brusselstraat rijbaanversmalling

Het verkeer in de Brusselstraat ter hoogte van de rijbaanversmalling (ter hoogte van huisnummers 41, 43, 44, 46) verloopt soms moeizaam. Na meldingen en vaststellingen over moeilijke doorstroming en risicogedrag van sommige autobestuurders (o.a. niet naleven voorrangsregeling, rijden over voetpad, …) werd besloten

 • het parkeerverbod uit te breiden (kant Okegem)
 • paaltjes te plaatsen op de rand van het voetpad.

De situatie wordt de komende maanden verder opgevolgd en indien nodig bijgestuurd.
De buurtbewoners kregen een infobrief in de brievenbus.

Brusselstraat rijbaanversmalling

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Octopusgemeente

In november 2019 besliste de gemeenteraad dat de gemeente Roosdaal instapt in het Octopusplan en zo een Octopusgemeente wordt. Hiermee krijgen scholen die reeds actief bezig zijn met Octopus een duwtje in de rug en worden scholen die er nog niet of in mindere mate mee bezig zijn gestimuleerd.
Nog enkele administratieve en praktische zaken werden in december/januari afgestemd met de mensen van het Octopusplan (want ook voor de gemeente is het nieuw) maar sinds 4 februari 2020 is Roosdaal officieel een Octopusgemeente.
Ken je Octopusplan nog niet? Lees meer via: