landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

DIENST NAAM FUNCTIE TELEFOON MAIL
College burgemeester en schepenen

Wim Goossens
Lostraat 163
1760 Roosdaal

Burgemeester 0476 34 39 21

burgemeester@roosdaal.be

College burgemeester en schepenen

Johan Van Lierde
Hulsbroekweg 4A
1760 Roosdaal

1e Schepen 0498 27 49 62 johan.vanlierde@roosdaal.be
College burgemeester en schepenen Emmanuel de Béthune
Brusselstraat 37
1760 Roosdaal
2e Schepen 0486 21 17 50

emmanuel.debethune@roosdaal.be

College burgemeester en schepenen An Van den Spiegel
Weverstraat 61
1761 Roosdaal
3e Schepen 0479 28 94 17 an.vandenspiegel@roosdaal.be 
College burgemeester en schepenen Johan Linthout
Bezenweg 18
1760 Roosdaal
4e Schepen    johan.linthout@roosdaal.be 

College burgemeester en schepenen

Rudy Bracquez
Weverstraat 59
1761 Roosdaal
5e Schepen 0495 12 25 65 rudy.bracquez@roosdaal.be
Gemeenteraad Linda Van den Eede
Molenveldstraat 22
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA
Fractievoorzitter N-VA
  0483 20 47 47  linda@vandeneede.com 
Gemeenteraad Kristof Cooreman
Gasthuisstraat 135
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0479 39 16 43 kristof.cooreman@gmail.com

Gemeenteraad

 

Linda Van Huylenbroeck
Fr. Van Cauwelaertstr. 1
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA

054 33 97 22
0476 30 37 58
willinda@telenet.be
Gemeenteraad Koenraad Muyldermans
Populierstraat 46
1761 Roosdaal

Raadslid CD&V

Voorzitter gemeenteraad

0498 04 21 42 kmuyldermans@gmail.com 
Gemeenteraad Wendy Godaert
Daalbeekstraat 19
1760 Roosdaal
Raadslid N-VA 0472 66 58 05 wendy.appelmansgodaert@hotmail.be 
Gemeenteraad Christiane Bert
Poelkbeekstraat 47
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V 054 32 39 48
0475 39 79 61
 bert.christiane@skynet.be 
Gemeenteraad Dirk Evenepoel
Molenstraat 6
1760 Roosdaal

Raadslid Roosdaal-anders

0499 54 03 74  dirkevenepoel@telenet.be

Gemeenteraad

 

Annick Borloo
Herststraat 12B
1761 Roosdaal
Onafhankelijk raadslid

053 68 00 25
0475 76 21 41

annick.borloo@hotmail.com

Gemeenteraad

Tom De Koster
Gasthuisstraat 120A
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V

0477 07 38 02 dekostertom@gmail.com
Gemeenteraad Jean Timmermans
Hofmeersstraat 13
1760 Roosdaal
Onafhankelijk raadslid 0484 62 28 24 jean.timmermans@telenet.be
Gemeenteraad Jan Van Den Bosch
Molenstraat 31
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V

054 33 66 24 janvandenbosch@hotmail.be
Gemeenteraad Marc Devits
G. Ponchautstraat 27
1760 Roosdaal
Raadslid Groen 0478 33 10 85 marc_devits@telenet.be  
Gemeenteraad Eline De Vos
Strijtemplein 3A
1760 Roosdaal
Raadslid Groen 0476 86 44 34 eline.hl.de.vos@gmail.com 
Gemeenteraad Jo Timmermans
Nieuwe Kaai 5
1760 Roosdaal
Raadslid CD&V 0473 40 17 93  timmermans.jo78@gmail.com 
Gemeenteraad 

Johan Billiet
Knoddelstraat 46
1761 Roosdaal

Raadslid N-VA  0475 66 53 22 johan.billiet@billiet-co.be 
Politieraad Jan Van Den Bosch
Molenstraat 31
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 054 33 66 24 janvandenbosch@hotmail.be 
Politieraad Eline De Vos
Strijtemplein 3A
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 0476 86 44 34 eline.hl.de.vos@gmail.com 
Politieraad Annick Borloo
Herststraat 12B
1761 Roosdaal
Effectief lid politieraad

053 86 00 25
0475 76 21 41

annick.borloo@hotmail.com  
Politieraad Tom De Koster
Gasthuisstraat 120A
1760 Roosdaal
Effectief lid politieraad 0477 07 38 02 dekostertom@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Rudy Bracquez
Weverstraat 61
1761 Roosdaal
Voorzitter 0495 12 25 65 rudy.bracquez@roosdaal.be
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)  Ingrid Devidts
Molenstraat 9
1760 Roosdaal
Effectief lid N-VA 0494 74 24 97 ingrid.devidts@gmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Nadia Van den Spiegel Effectief lid N-VA   nadia.vandenspiegel@hotmail.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Katrien De Leener
 Kaaistraat 8
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V 0499 32 13 09 katrien-de-leener@hotmail.be
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Jürgen Van de Velde
Blijenbergstraat 17
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V 0494 39 65 42 jurgen2227@yahoo.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Magda Vandeborght
Lostraat 8
1760 Roosdaal
Effectief lid Groen 0498 29 87 74 magdavandeborght@outlook.com
Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Nancy Vanderveken
Gasthuisstraat 61 bus 4
1760 Roosdaal
Effectief lid CD&V    

In onderstaande kalender zijn de data op een groene achtergrond aangeduid waarop het zwembad de deuren opent voor de Roosdaalse inwoners:

 • Als je op een  groene dag klikt, opent het lijstje met de tijdslots van die dag en kan je zien of er nog vrije plaatsen zijn en zo ja ook hoeveel.
 • Met een klik op de blauwe knop "reserveer een plaats" kom je op het boekingsfomuliertje waar je het aantal gewenste plaatsen aanduidt en je gegevens invult.
 • Je klikt op "indienen" , er verschijnt een controlescherm met je gegevens en als je dan nogmaals "indienen" klikt is je boeking definitief.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail in je mailbox. Deze mail toon je bij aankomst in het zwembad (afgedrukt of op het scherm van je telefoon).
 • Na betaling van het verschuldigde bedrag (bij aankomst aan het onthaal, cash of via een zwemabonnement) kan je gebruik maken van het zwembad.

 

rafcoppensVrijdag 22 januari 2021 vanaf 19u30 heffen we het glas op het nieuwe jaar.

Niet zoals gebruikelijk gezellig samen in een zaal, maar geen nood ... het virtuele alternatief wordt minstens even gezellig.

Zet de hapjes en de fles bubbels uit je aperitiefpakket alvast klaar en geniet ondertussen van de hopelijk hilarische voorstelling door Raf Coppens, live vanop het podium van GC Het Koetshuis.

Via deze link krijg je toegang tot de livestream van onze digitale nieuwjaarsreceptie (de link zal openen in een nieuw browservenster):

 

https://youtu.be/mIQDicvfSsA

 

Even mee in beeld op het podium?

Eerder deze week zijn we alvast even gaan proefdraaien en zochten we ook naar mogelijkheden om toch wat interactie te creëren tussen Raf en het publiek thuis. Via een Teams-meeting geprojecteerd op het grote scherm op het podium hoopten we ervoor te zorgen dat jullie te zien en te horen zouden zijn in de schouwburg en het er zo toch op zou lijken dat er publiek in de zaal aanwezig is.

Helaas … door technische beperkingen lopen beeld en geluid van de Teams-meeting en van de livestream niet altijd gelijk wat een vlot verloop niet zou bevorderen. Een lachsalvo 10 seconden na een grap lijkt niet zo handig 😉

En toch … willen we graag enkele vrolijke gezichten zien op onze “publieksmuur” op het podium, dus hierbij deze oproep: op www.roosdaal.be/receptie vind je morgen naast de link naar de livestream ook een link naar een Teams-meeting. Hier kan je tijdens het optreden aansluiten (zonder microfoon maar MET camera) en verschijn je met een beetje geluk tussen het virtuele publiek. Gekke bekken toegestaan!

 

Klik hier om deel te nemen aan onze publieksmuur

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vlaamse Overheid legt de regels vast voor de bekendmakings- en meldingsplicht van de lokale besturen d.m.v. :

De bekendmakingsplicht (of publicatieplicht) is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing (bvb. de eigen gemeentelijke website). De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

De meldingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om aan de toezichthoudende overheid te melden dat bepaalde besluiten en lijsten met besluiten gepubliceerd zijn op de webtoepassing van het lokaal bestuur of van de vereniging. Die melding gebeurt op dezelfde dag als de publicatie. De besluiten die gemeld moeten worden aan de toezichthoudende overheid zijn de “meldingsplichtige besluiten”.

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicatieplichtige besluitenlijsten, besluit en stukken met de link naar we online locatie waar deze terug te vinden zijn.

1. Besluitenlijsten

2. Besluiten

3. Stukken

 • Agenda gemeenteraad
 • Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Notulen gemeenteraad
 • Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • Geactualiseerde en gecoördineerde versie van:
  • deontologische codes van de gemeenteraad en schepencollege
  • deontologische codes van de raad voor maatschappelijk welzijn, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau
  • rechtspositieregeling gemeentepersoneel
  • rechtspositieregeling personeel OCMW
  • deontologische code gemeentepersoneel
  • deontologische code personeel OCMW
  • belastings- en retributiereglementen
  • statuten AGB, extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid
  • statuten van verenigingen voor maatschappelijk welzijn waar OCMW deelgenoot van is
 • Actuele samenstelling gemeenteraad en schepencollege
 • Actuele samenselling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
 • Actueel overzicht adviesraden en overlegstructuren
 • Overzichtvan beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven voor gemeente, OCMW, district, AGB, welzijnsvereniging met maatschappelijke zetel in de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

detail dikke van pamelplpein

Het ontwerp kan je als PDF openen via deze link
(het PDF-bestand opent in een apart venster
waar u met uw PDF-software op het plan kan inzoomen
)

 

Het pleintje aan de Dender in de Kaaistraat waar het standbeeld van Victor De Klerck staat, gekend als het Dikke van Pamelplein, is aan een opfrissing toe en in het kader van het project ‘Beleefbare Dendervallei’ werd dit verder uitgetekend om te herinrichten als kwalitatieve ontmoetingsplek!

BELEEFBARE DENDERVALLEI

Sinds 2018 willen de Dendergemeenten van Ath tot Dendermonde samen met de toeristische regio’s en een brede waaier aan partners werk maken van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei onder de naam ‘Beleefbare Dendervallei’.

Roosdaal is meteen op de kar gesprongen in dit verhaal op zich, maar ook om als pilootgemeente een van de eerste concrete projecten uit te werken. De herinrichting van het Dikke van Pamelplein was nodig en biedt meteen de mogelijkheid om dit op een kwalitatievere en duurzame manier in te richten.

Andere acties en communicatie over de Beleefbare Dendervallei zijn eveneens binnenkort te verwachten en zullen nog verder gecommuniceerd worden.

KWALITATIEVE ONTMOETINGSPLEK

Samen met landschapsarchitect en stedenbouwkundig ontwerper Myrna Baks, werd een inrichtingsschets en plan uitgewerkt waarbij het volledig plein een nieuwe look en feel zou krijgen en bovendien nog een koppeling gelegd wordt met het achterliggend bosje om een extra beleving langs het water te creëren. Het ontwerp kan je als PDF openen via deze link (het PDF-bestand opent in een apart venster waar u met uw PDF-software op het plan kan inzoomen).

De ontmoetingsfunctie versterken betekent ook op de speelwaarde op het terrein te vergroten. Een speelzone blijft dus wel een belangrijk onderdeel en daarvoor wordt samengewerkt met de firma Kompan, die duurzame speeltoestellen zal plaatsen uit het natuurlijke Robiniahout.

DE HERINRICHTING CONCREET 

De werken starten op 15 september 2020 en zullen zo’n 6 tot 8 weken in beslag nemen en daarna zal de groenaanleg nog in een aantal verschillende fasen gebeuren.

Het doel is alleszins om in het voorjaar 2021 deze hernieuwde ontmoetingsplek officieel te kunnen openen!

 

Gemeente Roosdaal
Brusselstraat 15
1760 Roosdaal
https://roosdaal.be/
Telefoon: 054 89 13 00
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: dpo@roosdaal.be

OCMW Roosdaal
Kerkstraat 4
1761 Roosdaal
https://roosdaal.be/
Telefoon: 02 582 72 04
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: info@ocmw-roosdaaal.be

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee de server u kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door scripts van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Op de website worden drie soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies: deze cookie kan je niet weigeren en dienen bijvoorbeeld om bij te houden of je al dan niet toestemming gegeven hebt voor het plaatsen van bepaalde cookies.
 • Cookies voor functionele doeleinden: deze zijn noodzakelijk om de website degelijk te laten functioneren. Indien je deze blokkeert of weigert kan de website minder goed werken.
 • Cookies voor analytische doeleinden: deze worden gebruikt om gebruiksstatistieken te verzamelen teneinde onze website te verbeteren
 • Doelgroepencookies: deze kunnen gebruikt worden om gebruikers tussen verschillende aan mekaar gelinkte websites te identificeren.

Hoe kan u het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Het weigeren van de cookies gebeurt in eerste plaats via de pop-up die je bij je bezoek op de website krijgt. Goedkeuring van bepaalde cookies kan achteraf altijd aangepast worden via de pop-up links onderaan. Indien je cookies wil blokkeren vanuit de browser zelf kan je hieronder de instructies aanklikken voor de meest voorkomende browsers.

U kan hierbij bij alle browsers een onderscheid maken tussen handige cookies en cookies van adverteerders. Staat uw browser niet in de lijst? Raadpleeg dan de helpfunctie van uw browser. 

Firefox

Microsoft Edge

Chrome

Safari

Internet Explorer

 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van de cookies die gebruikt worden.

 Naam

Vervaltermijn

Doel

Essentiële cookies

CookieScriptConsent

1 maand

Op deze manier weet de website voor welke cookies je al dan niet toestemming gegeven hebt.

Analytische cookies

_gid       

24 uur

Analytische cookie van Google. Unieke gebruikers van elkaar onderscheiden en meten hoe ze de website gebruiken.

_gat_UA…

_gat_gtag_UA…       

1 minuut        

Deze Google Analyticssessiecookies worden gebruikt om het aantal verzoeken richting de servers te beperken.

_ga        

2 jaar

Analytische cookie van Google. Unieke gebruikers van elkaar onderscheiden en meten hoe ze de website gebruiken.

Wij gebruiken ook cookies om te analyseren hoe vaak de website bezocht wordt en welke delen van de website meer bezocht worden.

Functionele cookies

97d242… opeenvolging van tekens

Tot het einde van de sessie

Sessie-ID van Joomla plugin.

vina-accordion-content…

1 week

Dient om bepaalde inhoud van de website weer te geven. Maakt deel uit van een Joomla plugin.

Doelgroepencookies

PHPSESSID van tools.uitdatabank.be

Tot het einde van de sessie

Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID.

PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen jouw browser en de webserver waar deze website op gepubliceerd is.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van niet-essentiële cookies heeft uw toestemming als grondslag. De verwerking van essentiële cookies is gebaseerd op een taak van algemeen belang als grondslag.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 

Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als gemeente/OCMW Roosdaal geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan er klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging cookiebeleid 

Gemeente/OCMW Roosdaal kan zijn cookiebeleid wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze cookie policy.

De laatste wijziging gebeurde op 16 juli 2020.

Roosdaalhelpt

www.impactdays.be/roosdaalhelpt

 

Met #Roosdaalhelpt! willen we vanuit de dienst Vrije Tijd van gemeentebestuur Roosdaal alle mooie initiatieven bundelen die onze inwoners opzetten om anderen te helpen in deze moeilijke periode. Wil jij of jouw vereniging iets doen om anderen te helpen? Laat het ons dan weten!

Kan je zelf wat hulp gebruiken? Geef ons dan ook een seintje!

Je kan ons contacteren via mail op roosdaalhelpt@roosdaal.be of telefonisch (op werkdagen tussen 10u en 12u) op 054/89 13 53.

Inmiddels is ook www.impactdays.be/roosdaalhelpt geopend. Op dit platform - dat "de hulp helpt organiseren" -  kan je terecht voor alle hulpverlenende initiatieven in Roosdaal en kan je je ook aanmelden als vrijwilliger.

Of neem een kijkje in de Facebookgroep corona: Roosdaal helpt! #Vlaanderenhelpt

Alvast bedankt!

#samentegencorona