landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto glasvezelkabel

Netbeheerder Fiberklaar is gestart met de aanleg van zijn glasvezelnetwerk in Roosdaal.
De aanleg is een hele klus, dus gaan Fiberklaar en aannemer Circet Infra Fiber stap voor stap aan de slag. Als jouw woning aansluitbaar is, krijg je een brief in de bus zodra jouw wijk aan de beurt is.

Op heel wat locaties moet het trottoir, fietspad of de wegberm opgebroken worden.
De aanleg gebeurt in overleg met het lokaal bestuur. Waar mogelijk worden de werken gecombineerd met andere infrastructuurwerken om de overlast tot een minimum te beperken.

Eerst aan de beurt is de as Nieuwe Kaai - Gootjesstraat – Brusselstraat - Pamelse Klei – Jozef De Schepperstraat - Omer De Vidtslaan.

Startdatum fase 1 (omgeving rotonde aan de Okegembrug)
27 februari 2024
Verwachte einddatum fase 14 (Omer De Vidtslaan)
28 juni 2024

Fiberklaar legt de glasvezelkabels aan en maakt – als je dat wil en zonder verplichting – je woning gratis fiberklaar. Je kiest daarna zelf een abonnement voor internet via fiber bij één van de providers die gebruikmaken van het netwerk. Dat kan meteen na de aansluiting of later. Ook dat beslis je zelf.
Als commerciële netwerkbeheerder biedt Fiberklaar zelf geen internet aan. Het verhuurt zijn glasvezelnetwerk aan verschillende telecomoperatoren. Als particulier kies je altijd zelf met welke provider je een abonnement afsluit voor internet via fiber en wanneer je dat doet.

Als consument betaal je voor de aanleg en de aansluiting in jouw woning niets aan Fiberklaar. Alle inwoners binnen het projectgebied krijgen dus een gratis aansluiting aangeboden, vrijblijvend en zonder abonnementsverplichting. Zolang de aannemer in jouw buurt aan de slag is, kan hij relatief snel jouw aansluiting voorzien.
Wil je weten of jouw woning binnen het aansluitbare gebied valt? Doe dan de check op fiberklaar.be/check-jouw-adres.

Afhankelijk van waar je woont, inspecteert de aannemer de woningen om de aanleg van het fibernetwerk voor te bereiden. Ze nemen ook graag bij jou een kijkje, om te zien hoe de glasvezelkabel het best je woning binnenkomt. Dit bezoek houdt geen enkele verplichting in. Je beslist zelf of je een fiberaansluiting laat plaatsen, met of zonder abonnement.
De Fiberklaar-medewerkers hebben een badge en dragen kledij met het logo van Fiberklaar.

Heb je nu al een vraag of maak je graag een afspraak voor een huisbezoek? Neem dan contact op met de aannemer via infra@fiberklaar.beof op het nummer 03 653 43 60 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).
Meer info over glasvezel en Fiberklaar op fiberklaar.be/faq.

www.fiberklaar.be/nl/projecten/roosdaal

Logo De Watergroep

Hoeveel kost jouw water?

Waterbedrijven mogen hun tarieven niet zomaar aanpassen maar leggen om de 6 jaar een nieuw tariefplan voor aan de WaterRegulator. Binnenkort dient De Watergroep haar tariefplan in voor de periode 2023-2028. Ze geven hun klanten graag inspraak in deze plannen.

Surf daarom vanaf 20 juni naar www.dewatergroep.be/tariefplan om het tariefplan in te kijken. Vragen of opmerkingen? Reageer ten laatste op 20 juli 2022.

Jouw drinkwaterfactuur: 3 in 1

 • 23% van je waterfactuur gaat naar je bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering van afvalwater
 • 32% gaat naar de gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van afvalwater
 • 45% gaat naar de productie en levering van drinkwater (prijs per kubieke meter)

Je betaalt 5,58 euro voor de levering, afvoer en zuivering van 1.000 liter drinkwater.

Dat is…

 • 17 keer de was doen
 • 20 keer een douche nemen
 • 4.000 glazen water drinken
 • 100 keer de vaatwasser laten draaien.

Om ervoor te zorgen dat jij ook de komende jaren voldoende en kwaliteitsvol kraanwater hebt, investeert De Watergroep, jouw waterbedrijf, permanent in de installaties en in de kwaliteit van jouw drinkwater. Daarnaast investeren ze in nieuwe technologie zoals digitale watermeters en innovatieve technieken om drinkwater te produceren of water op te vangen, te zuiveren en te hergebruiken.

Logo digitale watermeter

Proefproject in 2022, grote uitrol vanaf 2023

Momenteel loopt er een grootschalig proefproject: waterbedrijven FARYS, De Watergroep en Pidpa installeren in de loop van 2022 zo’n 70.000 digitale watermeters bij klanten. Ze werken daarvoor samen met Fluvius, dat in heel Vlaanderen digitale energiemeters installeert. Zo krijg je als klant maar 1 technieker over de vloer die ineens jouw meters van het gas, de elektriciteit én het water vervangt. Tegen 2030 vervangt De Watergroep bij al haar klanten de oude watermeter door een digitaal exemplaar.

Ontdek het gemak van een digitale watermeter

 1. Je hoeft je meterstanden niet meer door te geven, zelfs niet als je verhuist.
 2. Je volgt je dagelijkse waterverbruik op de voet. Voorlopig nog via het display van jouw watermeter, later ook in jouw online klantenzone.
 3. In de toekomst krijg je een melding als er iets abnormaals is aan je waterverbruik. Zo spoor je waterlekken sneller op.

Digitale watermeter: ook beter voor het milieu

Een digitale watermeter betekent ook geen meterkaartjes en geen meterstandopmeters meer. Dus minder bestelwagens op de weg en een aanzienlijke verlaging van onze CO2-uitstoot.

3 veel gestelde vragen over de digitale watermeter

1. Hoeveel kost de installatie?
De installatie van een digitale watermeter is gratis.

2. Heb ik een stopcontact of wifi nodig?
Nee, de watermeter werkt op een batterij die jarenlang meegaat.

3. Moet ik zelf iets voor de installatie doen?
Nee, een medewerker van De Watergroep neemt contact op voor een afspraak als je aan de beurt bent. Tegen 2030 zullen we bij al onze klanten digitale watermeters installeren: bijna anderhalf miljoen in totaal.

Meer info over de digitale watermeter via www.dewatergroep.be/digitalewatermeter.

Nieuwe premie zonnepanelen

Wie de komende vier jaar zonnepanelen laat plaatsen, kan een premie krijgen. Het bedrag ligt het hoogst in 2021.

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen laat plaatsen, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Die premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller. De premie loopt tot eind 2024.

Voorwaarden

Aan de premie zijn wel enkele voorwaarden verbonden.

 • De premie is er ook enkel voor kleine installaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA.
 • De zonnepanelen moeten geplaatst worden op het dak van een gebouw door een gecertificeerde installateur.
 • De premie is niet van toepassing voor recente woningen (woningen aangesloten op het distributienet na 31 december 2013).

Premie tot 1500 euro

Om aanspraak te maken op het maximumbedrag van 1500 euro, moet de installatie in 2021 gekeurd worden.

Voor 2022, 2023 en 2024 verlaagt dat bedrag naar respectievelijk 1125, 750 en 375 euro. Sowieso is het premiebedrag begrensd tot 40 procent van de investeringskosten. Het vermogen van de zonnepanelen speelt ook een rol in de berekening van het premiebedrag.

Zoek je installateur

Zoek je een betrouwbare en lokale installateur van zonnepanelen, schrijf je dan zeker in voor het provinciaal groepsaanbod via energiehuis.3wplus.be/vind-je-aannemer/provinciaal-groepsaanbod

Meer info

Alle informatie over de voorwaarden en de berekening van het premiebedrag is te raadplegen via  www.vlaanderen.be/eenmalige-investeringspremie-van-de-netbeheerder-voor-zonnepanelen-vanaf-2021

Verbeterde EPC-score na renovatie? Vraag je premie aan!

Wie in Vlaanderen in 2021 een woning heeft en die binnen de vijf jaar zo renoveert dat de EPC-waarde gevoelig verbetert, komt in aanmerking voor de nieuwe labelpremie.

Vanaf volgend jaar geeft de Vlaamse regering eigenaars van een bestaande, weinig energiezuinige woning nog een extra duwtje in de rug om hun pand grondig energetisch te renoveren. Eigenaars kunnen immers een zogeheten ‘labelpremie’ ontvangen. De labelpremie wordt toegekend aan Vlamingen die in 2021 een woning met label F of E hebben en deze binnen een periode van vijf jaar energetisch verbeteren tot een woning met label C, B of A. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A.

Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-Label na de uitvoering van de renovatie. Voor woningen is er een premie van 2500 tot 6000 euro te verkrijgen. Bij wooneenheden (zoals appartementen) bedraagt het maximumbedrag 4500 euro. Deze maatregel gaat pas in vanaf 2021. Pas dan kan de EPC-labelpremie aangevraagd worden.

Meer info: www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie

epc

Wintertips

De koudste periode van het jaar staat alweer voor de deur. Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

 • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman.
 • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
 • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
 • Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Zijn je leidingen toch bevroren? Lees dan hier hoe je best te werk gaat.

Je kan alle tips nalezen op de website van De Watergroep.

Standpijp

Waterafnames via standpijpen zorgen voor een verstoring op ons drinkwaternet. Daarnaast is er ook de kans op vervuiling of verspilling van drinkwater wanneer een standpijp niet correct geplaatst werd. Om de kwaliteit van het drinkwater en onze dienstverlening te garanderen, voert De Watergroep vanaf november 2019 een nieuwe werkwijze in rond het ontlenen van standpijpen en de aanvraag van tijdelijke waterleveringen (bv. voor bouwwerven en evenementen). In dat kader voeren we vanaf november een nieuwe manier van aanvragen in, volledig digitaal!

Wijzigingen bij tijdelijke waterleveringen

Voor bouwwerven

Hiervoor worden geen standpijpen meer uitgeleend, maar kan je een tijdelijke werfaftakking (vraag dit minstens 4 weken op voorhand aan) of éénmalige waterlevering aanvragen.

Voor evenementen

 • Afhankelijk van de grootte van de afname kan je hiervoor een kleine of grote standpijp aanvragen.
 • Gemeenten en bedrijven kunnen kiezen voor een vast aftakpunt op een evenemententerreinen op locaties waar frequent water nodig is.
 • Wist je dat je voor evenementen waar je kraantjeswater wil aanbieden ook de Waterbar van De Watergroep kan aanvragen of een mobiel tappunt? Klik hier voor meer info over onze Waterbar!

Voor land- en tuinbouw

Vraag hiervoor een éénmalige waterlevering aan. Heb je nadien nog extra water nodig? Dan kan een standpijp aangeleverd worden na aanvraag.

Voor zwembaden en eigen waterwinningen

Vraag hiervoor een éénmalige waterlevering aan.

Voor mobiele reinigingsdiensten

Hiervoor kan je een kleine standpijp (of uitzonderlijk na goedkeuring) een grote standpijp aanvragen.

Doe de aanvraag minstens 1 week op voorhand via de online aanvraag op onze website (beschikbaar vanaf november).

Kleine standpijp nodig?

= de oplossing om tijdelijk water te leveren.

NIEUW vanaf november:

 • Kleine standpijpen kunnen niet meer voor alle doeleinden uitgeleend worden en mogen enkel nog gebruikt worden op de locatie waarvoor ze uitgeleend worden.
 • Een kleine standpijp kan je online aanvragen (minstens 1 werkweek op voorhand).
  Er zijn 2 leveropties:
  • Ophaling door de klant
   • We bezorgen je na de aanvraag een waarborgfactuur via e-mail.
   • Na de betaling van de waarborg krijg je van ons een standpijpovereenkomst via e-mail.
   • Breng deze overeenkomst mee naar het magazijn voor ophaling (= zonder deze overeenkomst kan de standpijp niet meegegeven worden).
   • Ophalen kan op 4 adressen:
   • Hasselt (Willekensmolenstraat 122)
   • Tienen (Grijpenlaan 1 / industrieterrein West-Grijpen)
   • Lokeren (Koning Boudewijnlaan 42)
   • Moorsele (Westlaan 9)
  • Geleverd én geplaatst door een medewerker van De Watergroep (tegen betaling)
   • We bezorgen je na de aanvraag een waarborgfactuur.
   • Na betaling van deze waarborg, maken we een afspraak met je voor de levering en plaatsing.

Grote standpijp nodig?

= Oplossing wanneer je een debiet nodig hebt van meer dan 4 m³ per uur.

NIEUW vanaf november:

 • Grote standpijpen kunnen niet meer voor alle doeleinden en enkel nog voor bepaalde duur uitgeleend worden.
 • Een grote standpijp mag enkel op 1 vooraf goedgekeurde locatie geplaatst worden.
 • Levering, plaatsing en ophaling verloopt steeds via een medewerker van De Watergroep.
 • Na de online aanvraag sturen we je, na akkoord voor plaatsing, een waarborgfactuur. Na betaling van deze waarborg nemen we contact op rond een afspraak voor de levering & plaatsing van deze standpijp.

 Vragen?

 

De huurwaarborglening

Renteloze lening bij het Vlaams Woningfonds voor de financiering van de waarborg bij het huren van een woning of appartement (met uitzondering van een sociale woning)

De huurwaarborglening

 • is renteloos
 • dient te worden terugbetaald in 24 maanden
 • het maximaal bedrag wordt o.a. vastgesteld in functie van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning/appartement

De huurwaarborglening kan kosteloos worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.
Opgelet, geld lenen kost ook geld.

Bij de beoordeling van je aanvraag

 • moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • mag je inkomen de vastgestelde grenzen niet over­schrijden
 • moet je voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit (je mag geen eigenaar zijn)
 • mag de ondertekening van de huurovereenkomst maximaal 3 maanden geleden zijn
 • mag je geen betalingsachterstand hebben naar aanleiding van het aangaan van een krediet

Voor alle bijkomende informatie over de overige voorwaarden en de contactgegevens:

www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening

Pagina 1 van 2