landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Omgevingsvergunning van start

Op 1 januari 2018 wordt de omgevingsvergunning van kracht voor alle lokale besturen in Vlaanderen. De nieuwe regelgeving wijzigt de procedures, de termijnen, de manier van indienen en vele andere aspecten. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • De verschillende vergunningenstelsels worden geïntegreerd. De aanvragen tot milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en meldingen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de noemer omgevingsvergunning. Vanaf maart 2018 komen daar ook de socio-economische en de natuurvergunning bij. Dit betekent dat wie vandaag soms 2 vergunningsaanvragen nodig heeft, in de toekomst alles in één dossier kan aanvragen. Dit is zelfs verplicht wanneer de verschillende elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Aanvragen moeten in de meeste gevallen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket voor omgevingsvergunning. Digitaal indienen wordt de regel, analoog indienen wordt de uitzondering. De overheid is bovendien verplicht om alle analoog ingediende aanvragen zelf te digitaliseren en digitaal te behandelen.
  • Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe belastingreglement op de aanvragen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard (omgevingsvergunning) goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 junii 2017.
  • De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus verandert.