landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Logo Fedris

Hebt u een arbeidsongeval gehad of bent u getroffen door een beroepsziekte?

Neem contact op met de maatschappelijk assistent in uw streek van FEDRIS, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Fedris

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Fedris

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Handel en horeca

Handels- en horecazaken verdienen een ruggensteuntje om de impact van de Covid-19 pandemie ter verzachten. Zaken die zelf initiatieven nemen als: online verkoop, huis-aan-huis bedeling, aanbieden van afhaalmaaltijden,… vragen we om dit te melden. Bezorg ons de nodige gegevens: naam van de zaak, adres, openingsuren, aanbod,… en wij vermelden je op onze site. Via nicole.vanschepdael@roosdaal.be

Kraslotentombola

De kraslotentombola is ten einde. Winnende loten kunnen sinds 31 oktober niet meer ingediend worden bij de deelnemende handelaars en verliezen bijgevolg hun waarde. Handelaars die in het bezit zijn van winnende loten bezorgen deze onder gesloten omslag en met vermelding van het rekeningnummer waarop de totale waarde mag gestort worden, bij: dienst welzijn en vrije tijd, Nicole Van Schepdael, Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal, 054 89 49 01. Inleveren kan tot en met maandag 30 november 2020.

Richtlijnen voor tijdelijke constructies

Voor uitbaters/werkgevers die de oppervlakte van een inrichting (bv. horeca, kantoor,…) tijdelijk willen uitbreiden, heeft de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West zonale richtlijnen opgesteld zodat de opbouw van de tijdelijke constructie in veilige omstandigheden gebeurt. Tijdelijke constructies zijn constructies die geplaatst worden om de oppervlakte van de zaak uit te breiden om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen die nodig zijn om de exploitatie, uitbating verder te kunnen zetten. De richtlijnen zijn via deze link terug te vinden op de website van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.

Gemeente Roosdaal en de Academie voor Muziek, Woord en Dans afdeling Roosdaal zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die tijdelijk wilt instaan voor het onthaal van de kinderen die naar de academie in Strijtem (GC Het Koetshuis) komen.

De taken zijn onthaal van de kinderen en op donderdag en vrijdag ook registratie van de kinderen die met de bus komen. De persoon die deze vrijwilligersjob zal doen, zal op voorhand goed gebrieft worden over de taken. We zoeken hiervoor iemand die meerderjarig is. In ruil kunnen we een vrijwilligersvergoeding van ca. 35 euro aanbieden per gepresteerde dag.

We hebben een vrijwilliger nodig op volgende dagen + uren:
woensdag 23 september van 11.30u tot 18u
donderdag 24 september van 15.30 tot 20.30u
vrijdag 25 september van 15.30 tot 18u
woensdag 30 september van 11.30u tot 18u
En mogelijk ook nog op:
donderdag 1 oktober van 15.30 tot 20.30u
zaterdag 3 oktober van 8u tot 11u

Ben / ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Of heb je hierover nog vragen? Geef ons dan zo snel mogelijk een seintje! Dat kan d.m.v. een mailtje naar jeugd@roosdaal.be.
Stuur dit bericht gerust door naar eventuele geïnteresseerden in je netwerk.

De bib en GC Het Koetshuis zetten vanaf 19 augustus 2020 hun deuren open voor studenten. De plaatsen zijn zeer beperkt, vooraf reserveren is dus vereist. Geef bij reservering zeker door welke dag(en) je wilt komen.

Blokspot Bibliotheek

Reserveren doe je:

Studeren kan op volgende dagen en uren:

 • Maandag 9u00 tot 15u00
 • Dinsdag 13u00 tot 19u00
 • Woensdag 9u00 tot 17u00
 • Donderdag 9u00 tot 19u00
 • Vrijdag 9u00 tot 12u30
 • Zaterdag 9u00 tot 12u30

Blokspot GC Het Koetshuis

Reserveren doe je:

Studeren kan op volgende dagen en uren:

 • Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30

Coronaproof blokken:

 • Een mondmasker dragen is verplicht bij aankomst, bij vertrek en telkens wanneer je je studeerplek verlaat. Aan je studeertafel mag je mondmasker af.
 • Hou je aan de socialeafstandsregel.
 • Wissel geen studiemateriaal uit.
 • Lunchpakket en drank breng je zelf mee.
 • Bij aankomst was je je handen.
 • Even pauzeren kan maar doe je mondmasker op en respecteer de veiligheidsafstand. Was je handen wanneer je terug naar binnen komt.
Logo Dyzo

Het lokaal bestuur van Roosdaal ging naar aanleiding van de coronacrisis een samenwerking aan met Dyzo – wat staat voor dynamiseren van de zelfstandige ondernemer.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen Roosdaalse zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden er terecht voor deskundig advies en begeleiding. De aanpak van Dyzo is integraal en kosteloos voor de ondernemer die er beroep op doet.
Dyzo helpt elke (ex-)ondernemer. De sector (bouw, horeca,…) en de rechtsvorm (BVBA, eenmanszaak,…) maakt niet uit. Enkel voor de land- en tuinbouw wordt er doorverwezen naar Boeren op een Kruispunt.

Dyzo is erkend als structurele partner van het Agentschap Innovatie en Ondernemen, de bevoegde dienst voor Economie in het Vlaams Gewest.

Heb je nog vragen over Dyzo? Neem dan een kijkje op www.dyzo.be of neem contact op via:

 

Trekking tombola

Voor onze eindejaarstombola mochten we rekenen op de medewerking van 34 enthousiaste handelaars. Uit de talrijk ingediende lotjes werden 39 winnende nummers getrokken.

Door de Coronamaatregelen kon de feestelijke prijsuitreiking op 3 april niet doorgaan en kregen de winnaars de geschenkencheques thuis toegestuurd.

Mevrouw Anita Serkijn was de gelukkige winnares van 1.000,00 euro. Met veel spanning heeft ze tot 24 februari moeten wachten om het winnend reservenummer dat ze bij Carrefour ontving, te kunnen valideren.

Hartelijk dank aan de handelaars en proficiat aan de winnaars!

Wervingsactie gemachtigde opzichters

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen zelfstandig naar school te sturen met de fiets, te voet of zelfs met het openbaar vervoer. De kinderen met de wagen naar school brengen, lijkt “veiliger”. Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht, waardoor het autoverkeer toeneemt en de verkeersveiligheid nog meer in het gedrang komt.

Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Kinderen worden geholpen om veilig de straat over te steken. Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Daarom zoekt de provincie Vlaams-Brabant voor de 19de keer kandidaat-gemachtigde opzichters.

Help ons een handje.

Word gemachtigd opzichter!

Wat is een gemachtigd opzichter?

 • Een gemachtigd opzichter is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in voor een verkeersveilige omgeving.
 • Een gemachtigd opzichter laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken. Hij mag daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar hij mag het verkeer niet regelen.
 • Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje C3 op steel en aan de driekleurige armband die de naam van de gemeente draagt en die om de linkerarm zit. Vaak draagt hij ook een fluojas.
 • De gemeente verzekert haar gemachtigde opzichters tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van hun taak of op de weg van of naar de plaats waar zij die taak uitoefenen.
 • De gemachtigd opzichter vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes. Het feit dat een school beschikt over gemachtigde opzichters, is een bijkomend aspect van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van een werkelijke aanwezigheid op het terrein.
 • Door de inzet van een gemachtigd opzichter krijgen veel jonge fietsers en voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan.

Hoe verloopt de opleiding?

 1. De provincie organiseert gratis het theoretische deel van de opleiding (3 uur).
  De theorie behandelt de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen verkeersregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden. In totaal worden er 14 opleidingsmomenten georganiseerd op verschillende plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant.
 2. Na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven.
  Dit gedeelte slaat vooral op de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan bestuurders of het verkeer stilleggen, en de correcte inschatting van het verkeer in de praktijk. Dit deel van de opleiding wordt gepland in onderling overleg tussen politie en kandidaat-gemachtigd opzichter.
 3. Na het voltooien van zowel theorie als praktijk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar je als gemachtigd opzichter zal optreden.

Gezocht: gemachtigd opzichter

klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 1 van 2