landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Op donderdag 5 september organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een webinar over de installatie van de lokale bestuursorganen na de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024. Dit webinar is gericht op politieke partijen, fracties, kandidaten en iedereen die geïnteresseerd is in de installatie van de lokale bestuursorganen.

Tijdens het webinar geven we een toelichting bij alle relevante aspecten die verband houden met de installatie van de nieuwe bestuursorganen. We zullen dieper ingaan op de volgende topics:

 • het initiatiefrecht: wat is het, wie krijgt het en waartoe kan het leiden?de bijeenroeping en datum van de installatievergadering
 • de agenda van de installatievergadering
 • de onverenigbaarheden
 • de mogelijkheid om als gezamenlijke lijst in twee fracties te splitsen en de gevolgen daarvan
 • de vaststelling en het belang van de fractiegrootte
 • de indiening van de akte van voordracht voor de voorzitter van de gemeenteraad, de schepenen, de voorzitter en de leden van het BCSD
 • de aanduiding van de burgemeester overeenkomstig de nieuwe regeling
 • de akte van opvolging van een burgemeester

Let op: dit webinar zal niet ingaan op de regelgeving rond de kandidaatstelling, de organisatie van de lokale verkiezingen zelf, de verboden campagnemiddelen of de (aangifte van de) verkiezingsuitgaven. De focus ligt volledig op wat er na de lokale verkiezingen komt.

Inschrijven kan via deze link

Verkiezingen

Je bent niet verplicht om naar het stemhokje te gaan op 13 oktober 2024.

 • De Lokale verkiezingen (Roosdaal)
 • De Provinciale verkiezingen (Vlaams-Brabant)

Wat breng je mee?

Goed om weten als je naar de stembus gaat

Alle info over volmachten, hoe je correct kan stemmen, stemrecht en -plicht…

Meer info?

www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest

www.vlaanderen.be/lokale-en-provinciale-verkiezingen

verkiezingen@roosdaal.be – tel. 054 89 13 20

12 juni 2024: thema-avond veiligheid

Op woensdag 12 juni 2024 organiseert het lokaal bestuur Roosdaal een thema-avond omtrent veiligheid in samenwerking met de politie en brandweer.

Deze thema-avond zal starten om 19u30in de Schouwburg van het Koetshuis (Strijtemplein 15).

Wil je er graag bij zijn? Je kan je gratis inschrijven door middel van het onderstaande online registratieformulier.

Vermeld zeker met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.

Het lokaal bestuur van Roosdaal heeft beslist om alle electriciteitscabines op het grondgebied van Roosdaal (76 cabines in totaal) te voorzien van schakelaars met bijkomende electronica.

Dit laat ons toe om onafhankelijk van Dilbeek, Lennik, Liedekerke en Ternat de straatlampen te laten branden, te doven of te dimmen. Intussen zijn de aanpassingen aan de electriciteitscabines in Roosdaal doorgevoerd.

Fluvius heeft gemeld dat de kans bestaat dat er programmeer- of cablagefouten opduiken waardoor in bepaalde straten de straatverlichting niet zal branden. Fluvius excuseert zich alvast voor mogelijke storingen.

Als jullie merken dat er midden volgende week geen straatverlichting is, kan je dit melden op burgemeester@roosdaal.be of technischedienst@roosdaal.be. De meldingen worden dan gegroepeerd en zo snel mogelijk doorgegeven aan Fluvius. 

Beste inwoners van onze gemeente

Net als jullie zijn we begaan met de recente toename van inbraken in onze gemeente. De afgelopen tien dagen zijn er op zo'n twintig verschillende locaties inbraken gepleegd of pogingen tot inbraak gedaan. Als lokaal bestuur werken we nauw samen met de politiezone TARL om deze inbraken een halt toe te roepen en de daders te vatten.

Hier zijn enkele maatregelen die we hebben genomen en waarop we jullie graag willen wijzen.

 • Onze interventie- en rechercheploegen zijn actief in het getroffen gebied, ook 's avonds en 's nachts.
 • Op strategische locaties hebben we veiligheidscamera's geïnstalleerd om beeldmateriaal te verzamelen dat kan helpen bij het identificeren van de daders.
 • Nuttige informatie over inbraakpreventie is beschikbaar op onze website www.roosdaal.be/inbraakpreventie.
 • De politie verstrekt informatie over de werking van Buurt Informatie Netwerken (BIN) aan geïnteresseerden.
  Het lokaal bestuur ondersteunt de oprichting van een BIN, zowel logistiek als financieel.

Bij deze doen we een warme oproep aan jullie om dit mee op te bouwen.

 • Je kan gratis en vrijblijvend advies krijgen van een diefstalpreventieadviseur door een aanvraag in te dienen via www.tarl.be, onder de rubriek "Preventie".
  Je kan ook het bezoek van de wijkagent aanvragen via telefoon op het nummer 054 89 13 70 of per mail naarpz.tarl.wijk.roosdaal@police.belgium.eu.
 • We zijn in gesprek met onze buurgemeenten en FLUVIUS om te onderzoeken of de straatverlichting 's nachts kan blijven branden. Onderzoek wijst uit dat meer dan 90% van de inbraken niet gebeurt wanneer de straatverlichting uit is. Inbrekers vallen namelijk meer op in het donker.

Als lokaal bestuur willen we jullie vragen om zeer alert te blijven en ramen en deuren goed af te sluiten.

Als je verdachte handelingen of personen opmerkt, aarzel dan niet om onmiddellijk de hulpdiensten
te bellen op het nummer 101 (NIET via het nummer van de wijkpolitie).

Elke tip kan belangrijk zijn in het oplossen van deze zaak!

In dit opzicht kan het doorgeven van nummerplaten van voertuigen die zich verdacht gedragen, ook van belang zijn.

We hopen dat deze situatie snel wordt opgelost en danken jullie alvast voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Met vriendelijke groeten,

Lokaal bestuur Roosdaal

Pagina 1 van 9