landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Onderhoud begraafplaatsen

De zomer is terug in het land en alles is in volle groei en bloei. Onze groendienst doet elke dag haar uiterste best om onze begraafplaatsen respectvol te onderhouden.

Het mooi houden van deze begraafplaatsen is natuurlijk een taak van ons allen. De gemeente onderhoudt de paden, perken en beplanting maar het net houden van de individuele graven en de ruimte er omheen is de taak van de nabestaanden (concessiehouders).

Heb je nog niet de kans gehad om een bezoekje te brengen aan je overleden geliefden? Dan willen we je warm oproepen om langs te gaan en te kijken of hun rustplaats er oko netjes bij ligt. 

Samen zorgen we voor een nette en respectvolle begraafplaats.

Vanaf maandag 14 september 2020 verandert de looprichting in het gemeentehuis van Roosdaal.

Je bent opnieuw welkom langs de voordeur van het gemeentehuis (straatkant) voor een bezoek aan het gemeentehuis, de bibliotheek of politie.

Na je bezoek aan:

 • het gemeentehuis: verlaat je het gemeentehuis langs de achterzijde (parking achterzijde gemeentehuis).
 • aan de bib of de politie: verlaat je het gemeentehuis langs de voorzijde (straatkant).

De nodige looplijnen zullen je de weg wijzen in het gemeentehuis.

Vergeet niet dat alle bezoeken aan het gemeentehuis en de bib nog steeds op afspraak zijn. Maak je afspraak bij de bevoegde dienst via mail of telefoon. Meer info: https://www.roosdaal.be/bestuur-en-diensten/diensten/werking-diensten-tijdens-de-coronamaatregelen

Roosdaal deelt gratis mondmaskers uit

Gemeente Roosdaal voorziet haar inwoners van gratis mondmaskers

De gemeente Roosdaal wil haar inwoners helpen om zich voor te bereiden op de exit strategie voor de huidige coronacrisis. Afgelopen dagen werd duidelijk dat het dragen van een mondmasker een belangrijke rol zal spelen bij de versoepelingen van de corona-maatregelen. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom tijdens de vergadering van maandag 20 april 2020 om mondmaskers aan te kopen voor al haar inwoners. De gemeente bestelt 12 000 herbruikbare mondmaskers voor elke inwoner van Roosdaal vanaf 3 jaar. De mondmaskers hebben een Europees certificaat en zijn individueel verpakt.

Samen sterk tegen corona

Roosdaal kiest er bewust voor om elke inwoner te voorzien van een mondmasker om zo samen de strijd tegen corona verder aan te gaan. Naast verschillende formaten van mondmaskers voor mannen en vrouwen, voorziet de gemeente ook een aangepast mondmasker voor kinderen vanaf 3 jaar. Elk gezin ontvangt de juiste mondmaskers. De gemeentelijke diensten werken een plan uit om de verdeling van de mondmaskers te organiseren.

Hygiënevoorschriften

Het gemeentebestuur voorziet bij de mondmaskers ook duidelijke richtlijnen hoe men deze correct moet gebruiken en dragen, want het correct gebruik ervan is belangrijk. Mondmaskers vormen uiteraard maar één onderdeel van de verschillende hygiënemaatregelen die essentieel blijven. Het regelmatig wassen van de handen (met water en zeep), de sociale afstand en een bijzondere aandacht voor risicogroepen - waaronder ouderen - blijven eveneens cruciaal.

Herbruikbare mondmaskers

Roosdaal kiest voor een individueel verpakt en herbruikbare variant zodat andere mondmaskers, zoals bijvoorbeeld chirurgische, beschikbaar blijven voor ziekenhuizen en zorgverstrekkers. 

De mondmaskers zijn licht en goed aansluitend en bestaan uit 3 lagen:

 • De eerste (buitenste) laag bestaat uit micro-polyester
 • De tweede centrale laag is gemaakt uit een antibacteriële stof (op basis van zilveren ions).  
 • De derde laag, die zich het kortst bij de mond bevindt, bestaat uit 100% katoen.

Alle materialen hebben het Europese label OEKO-TEX. De mondmaskers zijn tot 50 keer wasbaar met zeep in de wasmachine op 60°.

Think Pink

Roosdaal bestelt de mondmaskers bij Think Pink België. 80% van de opbrengst gaat naar borstkankeronderzoek.

Blijf op de hoogte 

Het gemeentestuur dringt er op aan om de federale maatregelen strikt na te leven.

Volg ook de gemeentelijke facebookpagina (www.facebook.com/GemeenteRoosdaal) ! 

Rekenmachine

Je belastingaangifte invullen? De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!

Je aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei.

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin en meld u aan met itsme®, of met uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer (pincode vergeten of verloren?).

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Je gegevens zijn juist en volledig?
Je moet niets doen. Je ontvangt automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening).

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig?
Corrigeer ze, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

Vind het antwoord op je vraag

Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën

 1. Bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat zodra je die ontvangt.
 2. Je krijgt een afspraak om je aangifte te laten invullen per telefoon.
 3. Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens. Onderteken dat document en stuur het terug. Je kan de indiening van je aangifte ook afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

Om je veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.

Ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.

Activeer je eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Meer info.

Roosdaal dankt brandweerzone VlaamsBrabantWest

De door het KMI aangekondigde storm Ciara heeft lelijk huis gehouden, ook in onze gemeente. De brandweerzone Vlaamsbrabantwest klokte de teller met interventies af op 913 op maandagavond 10 februari om 18u. Maar ook in de dagen nadien werden nog heel wat uitlopers van de storm afgehandeld.

Op het piekmoment (zondag omstreeks 20 uur) waren maar liefst 46 teams op de baan. Dat zijn er gemiddeld 5 per post, wat een zeer hoog aantal is.
De investeringen in specifiek materiaal (zoals bijvoorbeeld kettingzagen en aangepaste kledij) en wagenpark om alle teams binnen een aanvaardbare tijdsspanne op de verschillende interventieadressen te krijgen, bewijzen eens te meer hun nut.

Intussen is ook de volgende storm Dennis op 15 en 16 februari over onze regio geraasd, weliswaar met minder zware gevolgen maar toch ook met een heleboel interventies tot gevolg. 

Het gemeentebestuur van Roosdaal siert de dienstbaarheid en hulpvaardigheid van elke brandweerman en dat verdient de nodige felicitaties.
Roosdaal wenst alle manschappen uitdrukkelijk te bedanken voor de inzet.

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Tijdens verkeerscontroles op het Roosdaalse grondgebied wordt regelmatig vastgesteld dat bezitters van parkeerkaarten voor personen met een handicap deze kaart niet goed (en vaak ook onrechtmatig) gebruiken. 

De politiediensten ondervinden dat er naast misbruik van de wetgeving op de wegcode,  er tevens veel onwetendheid is met het gevolg dat bij een overtreding de kaart wordt afgenomen (voor minimum zes maanden) en een proces-verbaal (GASboete van +/- 116 Eur) wordt opgesteld.

Zij benadrukken alvast dat er blijvend en intensief  toegekeken zal worden op het correcte gebruik én op de correcte toepassing van de wegcode.

Een uitgebreide uitleg over alle modaliteiten van aanvraag en gebruik van de parkeerkaart, kan je nalezen op de website van de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap)

De papieren geboorte- of huwelijksakte gaan vanaf 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal een akte voortaan ook enkel elektronisch ondertekenen.

Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke stand voortaan elektronisch de akte met hun elektronische identiteitskaart. U moet zelf uw handtekening niet meer zetten.

Ook wordt het Rijksregister automatisch bijgewerkt wanneer een akte wordt gewijzigd. Uittreksels worden op een uniforme manier afgeleverd en kunnen alleen digitaal worden opgemaakt of gewijzigd door medewerkers met de juiste toegangsrechten.

Grote digitaliseringsoperatie
De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben zich maandenlang voorbereid op de komst van deze centrale databank (DABS).

De verplichte digitalisering maakt komaf met de ongemakken van de miljoenen papieren aktes die in de gemeentehuizen en de rechtbanken worden bewaard. Oude akten uit de lokale registers werden overgezet naar de nieuwe databank. Dat betekent een flinke besparing op papier, ruimte en bewaringskosten.

Conform het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur publiceert de algemeen directeur de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt: “Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan”.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 6 leden (zonder de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst).

De bovenstaande decretale zetelverdeling geeft volgend resultaat in Roosdaal:

 • Lijst 2 ( N-VA ) : 2 zetels
 • Lijst 3 ( CD&V ) : 3 zetels
 • Lijst 4 ( Groen ) : 1 zetel
 • Lijst 7 (Roosdaal-anders): geen zetel
 

Pagina 1 van 2