landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De PZ TARL schrijft diverse voertuigen af en biedt deze te koop aan. 

Wie interesse heeft kan een bod binnenbrengen onder gesloten omslag of per post voor 5 oktober 2022.

Adres: PZ TARL – dienst PLIF t.a.v. mevr. Marleen Heylens – Affligemsestraat 101 te 1770 Liedekerke

Geïnteresseerden kunnen de wagens, moto en fietsen bezichtigen na afspraak met mevr. Marleen Heylens op het telefoonnummer 053/65.00.46.

Meer gedetaiilleerde info over de te koop aangebolden voertuigen / fietsen is te vinden op de website van de politiezone TARL: https://www.politie.be/5407/nieuws/de-pz-tarl-biedt-diverse-voertuigen-en-fietsen-te-koop-aan

 

Vanaf donderdag 11 augustus, wordt de risicocode voor natuurbranden in Vlaanderen opgeschaald van oranje naar rood. Dat is de hoogst mogelijke risicocode. Redenen hiervoor zijn uiteraard de aanhoudende droogte en voorspelde hittegolf tijdens de eerstvolgende dagen. Er werden in de afgelopen weken ook met regelmaat enkele kleinschalige brandjes gemeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos begrijpt dat bossen omwille van schaduw de nodige verkoeling kunnen bieden, maar vraagt iedereen om het gezond verstand te gebruiken.

Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit werd vanmiddag beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. Gisteren kwam de Vlaamse adviesgroep droogte reeds vervroegd samen om de huidige toestand met betrekking tot droogte en waterschaarste te bespreken. De adviesgroep stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.

Daarom adviseerde de Vlaamse adviesgroep droogte om in heel Vlaanderen een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in te stellen. Dit advies werd vanmiddag bijgetreden door het provinciaal droogteoverleg Vlaams-Brabant. “Ten gevolge van de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien wordt voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moet er ingegrepen worden”.

Het onttrekkingsverbod van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022, en zal gelden voor alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken. Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. “We volgen de situatie nauwgezet op en ik hoop op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Maar ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen deze maatregel respecteert en werd er aan de politie gevraagd strenge controles uit te voeren op de naleving ervan” aldus nog de gouverneur.

Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een indringende oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en het is in ieders belang om met deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met watergebruik”.

Testcentrum oude tramstatie Eizeringen sluit haar deuren op 1 mei

Gezien de nood om getest te worden serieus afneemt, werd er beslist om het testcentrum Pajottenland in de oude tramstatie van Eizeringen vanaf 1 mei te sluiten.

Moet je toch getest worden, maak dan de afweging van de ernst van je symptomen:
Heb je milde symptomen?
Doe een zelftest of laat één uitvoeren bij een apotheker in jouw buurt. www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx geeft een overzicht van de apotheken die snelle antigeentests afnemen. 
 
Heb je ergere symptomen of ben je een risicopersoon?
Neem contact op met je huisarts. Deze zal je situatie beoordelen en kan ook een test afnemen of voorschrijven.

Vrijdagnamiddag 1 april schakelde lokaal bestuur Roosdaal over op een nieuwe digitale telefooncentrale.

Ondanks een uitgebreide voorbereiding door de diesnt ICT – in nauwe samenwerking met de experten van leverancier Tranzcom en provider Fluvius - én ondanks doorgedreven inspanningen tot laat op vrijdagavond en ook nog in het weekend, doen er zich momenteel nog steeds problemen voor met de vaste telefoonlijnen.

De toestand verschilt van locatie tot locatie (gemeentehuis , OCMW, Koetshuis, …) maar er moet maandag voor alle locaties rekening gehouden worden met (tijdelijke) onbeschikbaarheid en/of onderbrekingen. Alle diensten blijven wel via e-mail bereikbaar.

Er wordt alvast maandagochtend meteen met vereende krachten verder gewerkt om de problemen zo snel als mogelijk volledig uit de wereld te helpen.

Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken en hopen zo snel mogelijk te kunnen melden dat alles opnieuw volledig operationeel is.

Kluisrekeningfraude is niet nieuw maar banken melden ons dat er de jongste tijd weer veel slachtoffers vallen. Oplichters benaderen je meestal in twee stappen: ze sturen je eerst een phishingbericht om je persoonlijke bankcodes te ontfutselen. Zo proberen ze toegang te krijgen tot je rekening. Daarna bellen ze je op. Ze doen zich dan voor als een medewerker van je bank en vragen je om geld over te schrijven naar een zogezegd nieuwe, veilige rekening.

Geloof het verhaal niet en ga niet in op de vraag. Beëindig het gesprek meteen en neem bij twijfel zelf contact op met je contactpersoon bij de bank.

Lees meer over kluisrekeningfraude.

Bron: Safeonweb

De vaccinatiecampagne loopt stilaan op z’n einde. Alle inwoners van 5 jaar of ouder uit Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Bever, Roosdaal kregen al meerdere kansen om zich te laten vaccineren.

Vaccinatie Strijland Gooik organiseert nog een laatste vaccinatiemoment op woensdag 23 maart 2022 tussen 17u00 en 19u00. Zet de datum alvast in je agenda !

Wie kan langskomen?

Met afspraak:

Zonder afspraak:

 • Iedereen die nog een eerste of tweede prikje wenst
 • Iedereen met een eerder uitgestelde afspraak voor een booster
 • Iedereen die een booster na J&J vaccinatie wenst – interval van minstens 3 maanden na vorige vaccinatie
 • Iedereen tussen 12-17-jaar die een booster wenst - interval van minstens 4 maanden na vorige vaccinatie.
  • In Vlaanderen hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar sinds begin februari de mogelijkheid om een boostervaccin te krijgen.
  • Je ontvangt geen uitnodiging voor deze boostervaccinatie.
  • Meer dan 50% van de jongeren kwamen reeds langs op de talrijke vrije inloop momenten.
  • De boostervaccinatie voor jongeren wordt sterk aangeraden voor:
   • 12-17 jarigen met risicofactoren. Het gaat hier concreet om immunogecompromiteerde jongeren, jongeren met chronisch long- of hart-en vaatziekten, obesitas, ernstige astma, syndroom van Down, zeldzame ziekten….
   • 12-17 jarigen die samenleven met iemand uit de risicogroep
 • Lees meer over op boostervaccinatie voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Toestemming 12-15 jarigen

De 12-15 jarigen hebben de toestemming van hun ouders nodig om gevaccinaeerd te kunnen worden. Zowel voor hun eerste en tweede vaccin als voor hun boostervaccin. Dit kan op 2 manieren:

Toestemming 16-17 jarigen

Sinds 7 maart 2022 hebben de 16-17 jarigen hebben GEEN toestemming meer nodig van hun ouders/voogd voor hun boostervaccin.
Contact

Voor alle vragen omtrent vaccinatie – afspraken - bevestigingen en/of verplaatsingen kan je nog steeds terecht:

 • Via mail: vaccinatie@gooik.be – antwoord binnen de 24H
 • Of via telefoon : 02 211 35 35
  • maandag van 8u30 tot 12u30
  • dinsdag van 8u30 tot 12u30
  • woensdag van 8u30 tot 12u30
  • donderdag van 8u30 tot 12u30
Ik heb #PlekVrij

Tijdelijke crisisopvang voor mensen uit Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft ondertussen ruim een miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Ook ons land zal Oekraïners opvangen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Op vraag van Staatssecretaris Asiel en Migratie Sammy Mahdi helpt onze gemeente ook mee om de beschikbare crisisopvangplaatsen voor Oekraïners in kaart te brengen.

Een aantal inwoners van onze gemeente hebben ons al spontaan doorgegeven dat zij vluchtelingen tijdelijk willen opvangen. Een eerste lijstje werd gisteren al aan de gouverneur doorgegeven.

Wie ook vluchtende Oekraïners tijdelijk onderdak wil bieden in afwachting van een definitieve plaats om te wonen, kan ons dit melden via roosdaalhelpt@roosdaal.beof op het nummer 054 89 13 53 met vermelding van het mogelijke aantal op te vangen personen en voor welke periode. We houden je daarna op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Alvast bedankt voor je medeleven en hulp!

Pagina 1 van 7