landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gemeentearchief

In december keurde de Roosdaalse gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om in te stappen in een project om een intergemeentelijke archivaris aan te werven in samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.

Hierdoor krijgt Roosdaal de mogelijkheid om 1 à 2 dagen in de week te beschikken over een gediplomeerd archivaris.

Logo Egovflow

Vraag je documenten op via het nieuwe Burgerloket

Sinds 7 januari 2018 is het nieuwe burgerloket van de dienst burgerzaken operationeel. Dankzij dit nieuwe burgerloket kan je via de website van de gemeente Roosdaal voortaan 24/24, 7/7, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elke toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met slechts enkele muisklikken gratis, veilig en rechtsgeldig attesten en uittreksels zelf opvragen.

Foto restafvalzakken

Op 21 december 2017 besliste de Roosdaalse gemeenteraad om de forfaitaire huisvuilbelasting definitief af te schaffen. Deze huisvuilbelasting was de enige forfaitaire belasting in Roosdaal. De inningskost van deze belasting ligt vrij hoog in vergelijking met andere gemeentelijke belastingen. De reden hiervoor is het relatief kleine bedrag per aanslagbiljet en het relatief hoge aantal klachten.De belasting bedroeg tot 2017 50 euro voor gezinnen en 30 euro voor alleenstaanden. 

Pasfotocabine

Voor je identiteitskaart, rijbewijs, reisdocumenten, curriculum vitae, de portefeuille van je lief, ... regelmatig heb je wel eens pasfoto's nodig!

Aan de ingang van het gemeentehuis en de bibliotheek kan je voor slechts 6 euro 6 pasfoto's die volledig voldoen aan de ICAO-normen (waardoor je zeker bent dat ze geschikt zijn voor de officiële documenten).

De pasfotocabine is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, de bibliotheek en het wijkkantoor van de politie.

Pagina 2 van 2