landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Voordrachtsakten gemeenteraadsverkiezingen

Op zaterdag 15 september 2018 neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau , Jo De Nul, de kandidaatlijsten in ontvangst.

De kandidaatslijsten worden ingediend door middel van een voordrachtsakte. (Meer informatie:  www.vlaanderenkiest.be).

De voorzitter vraagt met aandrang:

 1. Dat de partijen hun voordrachtsakte digitaal aanmaken  Dit kan via de webtoepassing (Meer info: www.vlaanderenkiest.be).
  Als bijlage kan u een handleiding terugvinden.
  Antwoord op veelgestelde vragen kan u terugvinden op www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-dient-u-een-kandidatenlijst-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen
  Dit maakt het voor iedereen makkelijker en vermijdt vergissingen.
 2. Dat de partijen voor het indienen van hun akte op 15 september, voorafgaandelijk een afspraak maken om zich op een afgesproken uur aan te bieden.
  Dit kan via de gemeentelijke coördinator voor de verkiezingen, Katrien Van Cleynenbreugel 054 89 13 22 of burgerzaken@roosdaal.be.
  Hierdoor zal de ontvangst zonder wachttijd afgewerkt kunnen worden.

Het indienen van de voordrachtsakte vindt plaats op zaterdag 15 september 2018, tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u00 en 16u00 in de collegezaal van het gemeentehuis (Brusselstraat 15 - 1760 Roosdaal.)

Nieuwe Huisstijl

Het logo en de huisstijl zijn de grafische vingerafdruk van de gemeente Roosdaal.

De rode kleur binnen het logo staat voor de warme gastvrijheid van jullie allen, de inwoners van Roosdaal en de groene kleur staat voor de schitterende natuur van het Pajottenland.

Nakende waterschaarste

Roosdaal  ligt in de zone “zeer droog”. Daarom verzoeken wij iedereen om zuinig om te springen met regen-en leidingwater.

Verspil geen water aan autowasbeurt of ramenpoetsbeurt of … Vang gebruikt water zoveel mogelijk op en geef het nadien een nuttige bestemming (bvb. in je tuin).

Water is voorlopig geen speelgoed. Denk even na alvorens je je zwembad vult.

Samen werken we zo aan een gezonde gemeente voor allen en alles.

Gemeentearchief

In december keurde de Roosdaalse gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om in te stappen in een project om een intergemeentelijke archivaris aan te werven in samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.

Hierdoor krijgt Roosdaal de mogelijkheid om 1 à 2 dagen in de week te beschikken over een gediplomeerd archivaris.

Logo Egovflow

Vraag je documenten op via het nieuwe Burgerloket

Sinds 7 januari 2018 is het nieuwe burgerloket van de dienst burgerzaken operationeel. Dankzij dit nieuwe burgerloket kan je via de website van de gemeente Roosdaal voortaan 24/24, 7/7, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elke toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met slechts enkele muisklikken gratis, veilig en rechtsgeldig attesten en uittreksels zelf opvragen.

Foto restafvalzakken

Op 21 december 2017 besliste de Roosdaalse gemeenteraad om de forfaitaire huisvuilbelasting definitief af te schaffen. Deze huisvuilbelasting was de enige forfaitaire belasting in Roosdaal. De inningskost van deze belasting ligt vrij hoog in vergelijking met andere gemeentelijke belastingen. De reden hiervoor is het relatief kleine bedrag per aanslagbiljet en het relatief hoge aantal klachten.De belasting bedroeg tot 2017 50 euro voor gezinnen en 30 euro voor alleenstaanden. 

Pasfotocabine

Voor je identiteitskaart, rijbewijs, reisdocumenten, curriculum vitae, de portefeuille van je lief, ... regelmatig heb je wel eens pasfoto's nodig!

Aan de ingang van het gemeentehuis en de bibliotheek kan je voor slechts 6 euro 6 pasfoto's die volledig voldoen aan de ICAO-normen (waardoor je zeker bent dat ze geschikt zijn voor de officiële documenten).

De pasfotocabine is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, de bibliotheek en het wijkkantoor van de politie.

Pagina 2 van 2