landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bewegen op Verwijzing

Hulp naar een actiever en gezonder leven

Misschien ben jij wel in het bezit van een:

 • master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
 • master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of erkend zijn als kinesitherapeut
 • bachelor in sport en bewegen
 • bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

En...

Wil je door arts doorverwezen patiënten coachen op weg naar meer beweging waarbij je een laagdrempelig beweegplan op maat helpt opmaken en de patiënt motiveert en opvolgt?

Kan je jezelf op freelance basis op termijn minstens een vijftal uren per week vrijmaken?

Wil je in door ons ter beschikking gestelde locaties te Dilbeek, Ternat en Roosdaal coaching geven geven?

Kan je jezelf vrijmaken voor een opleiding van 3 dagen tot Bewegen op Verwijzing-coach?

Reken je op onze BOV-stuurgroep, onze lokale besturen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo Zenneland voor ondersteuning, locatie, bekendmaking en het in kaart brengen van ons laagdrempelig beweegaanbod?

Dan zou het wel eens goed kunnen dat jij onze tweede BOV-coach wordt en dit samen met Inne.

Neem gerust contact op voor meer info of om je kandidaat te stellen naar:

An Lovato, voorzitter - 0476 52 98 73-an.lovato@skynet.be

Ontdek wat een Bewegen Op Verwijzing-coach precies doet en hoe jíj je kandidaat stelt | Gezond Leven

Foto kappelle Ijzerenkruisstraat

Toekomstplan ‘Kapellekes troef’ in opmaak.

Wist je dat kapellen de basis vormen van oude routekaarten en een volledig netwerk aan trage wegen verbinden? Ook in Roosdaal is dat niet anders en de afgelopen coronaperiodes met strenge en minder strenge lockdowns heeft bij heel wat mensen gezorgd dat ze die oude of minder bekende wegen, net als de kleine en grote kapellen opnieuw hebben leren kennen.

Vroeger speelden de kappellen dus een grote rol in de mobiliteit, maar uiteraard ook in de ontmoeting tussen mensen binnen en buiten de gemeenschap. En vandaag lijkt de cirkel rond want ook dat is een functie die de afgelopen jaren naar boven is gekomen en die de gemeente nu ook echt opnieuw wil herstellen.

Roosdaal heeft de afgelopen jaren, samen met de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) van de cultuurregio ZENDER en de erfgoedvereniging Rausa vzw, de kapellen in kaart gebracht en wil nu een stap verder gaan om de meeste en vooral de belangrijkste kapellen te herstellen, renoveren, conserveren, valoriseren en ontsluiten naar publiek in de komende jaren.

Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau, De Erfgoedstudio, aangesteld dat de komende weken en maanden op pad gaat en een toekomstplan uit zal werken om vanaf 1 januari 2023 en de komende jaren gefaseerd uit te voeren.

Een belangrijk aspect binnen dit toekomstplan wordt natuurlijk ook de betrokkenheid van de burgers. Daarvoor zullen nog inspraakmomenten, workshops en bevragingen georganiseerd worden waarbij we zeker ook op jouw enthousiasme en ideeën rekenen.

Meer info via cultuur@roosdaal.be - 054 31 89 51

Foto kappelle Kattem

De gemeenten Pepingen, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne en Galmaarden zijn samen en in cofinanciering met Pajottenland+ een project gestart om onze streek toeristisch in de kijker te zetten via toerismepunten.

Elke gemeente zal zo een toerismepunt installeren. Voor Roosdaal zal dit aan de Belle Alliance komen. Pendelaars & toeristen zullen er informatie krijgen over een toeristisch aanbod en gemakkelijk gebruik kunnen maken van verschillende vervoersmodi (deelwagen, bus + deelfietsen, …) om hun uitstap te doen.
Om van dat project een levendig en bruisend geheel te maken, zullen er o.a. wandel- en fietsroutes vanuit of langs het toerismepunt lopen. Die routes kunnen themaroutes (bv. een cultuurroute) of algemene routes (knooppuntroutes) zijn. Het kan gaan om gemeentelijke of intergemeentelijke routes, tijdelijke/vaste … kortom: de invulling ligt nog open en zal zeker divers zijn.

Op het toerismepunt, maar ook via ambassadeurs (bv. horeca) zullen de routes gepromoot worden.

Elke gemeente kiest een eigen thema/identiteit, maar de algemene uitstraling zal gemeenschappelijk zijn. Er zijn al verschillende mogelijkheden voor Roosdaal zoals de aardbei of framboos, Dikke van Pamel, …

De betrachting is om samen na te denken over de invulling. En daartoe een participatiemoment te beleggen met alle deelnemende gemeenten en vertegenwoordigers van cultuur, sport, middenstand, horeca & streek- en hoeveproducten.

De bedoeling is om tegen uiterlijk half april 2022 een idee te hebben wie vanuit onze gemeente geïnteresseerd is en mee wil nadenken over de invulling. De ‘wat, waar en hoe’ moeten nog bepaald worden (afhankelijk van de covid-maatregelen). Alles zal in principe beperkt worden tot 1 moment en een aantal vertegenwoordigers per gemeente.
Heb je zin om daaraan deel te nemen? Geef ons een seintje op toerisme@roosdaal.be of 054/891351

Bij verdere vragen over het project mag je zeker contact met ons opnemen op hetzelfde nummer.

De oorlog in Oekraïne en vluchtelingencrisis die deze op gang brengt, raakt ons allemaal.
En net zoals in vele andere steden en gemeenten willen we binnen de gemeente Roosdaal ook zorgen voor een duurzame opvang van vrijwilligers.
Hiervoor zoeken we nog mensen die zich vrijwillig willen inzetten om de Oekraïense vluchtelingen te helpen en wegwijs te maken.
Concreet gaat het over vrijwillige tolken en buddy’s.
Kijk naar de info in de oproepen op https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/roosdaal-voor-oekraine/8972

De gemeente Roosdaal wil door het subsidiëren van projecten impulsen geven aan het gemeenschapsleven, de beleving in de gemeente verhogen en de verbondenheid tussen haar inwoners vergroten.
Voorheen gebeurde dit via een projectsubsidie voor cultuurprojecten. Dit reglement van 2008 heeft zijn nut bewezen, maar wordt nu toch vervangen door een reglement dat meer op een ruimere vrijetijdscontext focust en dus ook projecten binnen jeugd, sport, senioren, integratie, welzijn, enz. de kans geeft om een financiële impuls te krijgen.

Dit was overigens eenzelfde nood die bij verschillende gemeenten uit de cultuurregio ZENDER (Pajottenland & Zennevallei) werd ervaren waardoor de ambtenaren van de verschillende vrijetijdsdiensten samen aan de slag gingen om een nieuw reglement uit te werken dat meer potentiële projecten kan tegemoetkomen. Na het positief advies binnen de algemene vergadering van de cultuurraad keurde de gemeenteraad op 27 januari 2022 dit nieuwe reglement voor projectsubsidies vrije tijd goed.

Belangrijkste zaken uit het reglement en verschillen met vorige regeling:

 • projecten die voldoen aan de basisvoorwaarden wordt een basissubside van 250 euro toegekend. Bij het voldoen aan bijkomende kwaliteitscriteria kan dit nog aangevuld worden met extra subsidieschijven;
 • projecten kunnen aangevraagd worden tot 2 maand vooraf, terwijl dit vroeger tot 4 maand op voorhand was;
 • de betaling van de subsidie gebeurt ook onmiddellijk na de toekenning en in principe dus voor aanvang van het project daar waar dit bij het vorige reglement gegroepeerd werd toegekend op het einde van het kalenderjaar. Projecten moeten dit bedrag dus niet zelf eerst voorschieten maar krijgen als het ware een projectcheque om ook al effectieve kosten te kunnen dekken;
 • eenzelfde project kan tot maximaal 3 keer een toelage ontvangen terwijl vroeger altijd uitgegaan werd van eenmalige projecten. Dit kan zorgen dat een projectwerking de kans krijgt om na enkele loopjaren voet aan grond te krijgen voor verankering.

Meer informatie bij de dienst Welzijn & Vrije Tijd: 054/891351 of cultuur@roosdaal.be
Het reglement en aanvraagformulier te downloaden op het E-loket.

Bewegen Op Verwijzing

Nood aan beweging, maar weet je niet waar te beginnen? Een Bewegen Op Verwijzing-coach helpt je door samen een beweegplan op te stellen dat past binnen jouw leven.
Heb je nood aan 'me-time'? Heb je last van coronakilo's? Voel je je niet goed in je vel? Of kriebelt het om te bewegen, maar weet je niet hoe?

Maak dan een afspraak bij Bewegen Op Verwijzings-coach Dirk Van Lancker. Samen gaan jullie aan de slag. Hij stimuleert je om meer te bewegen met een persoonlijk beweegplan en consultaties.

Hoe ga je te werk?

 1. Je huisarts geeft je een verwijsbrief. Je neemt die brief mee naar jouw Bewegen op Verwijzing-coach.
 2. Je belt je coach voor een afspraak of je sms't 'BEWEGEN'. Zij nemen dan contact met je op.
 3. Je maakt samen met je coach een beweegplan op dat past in jouw leve. Je kan kiezen tussen bewegen in groep of alleen, bewegen in je buurt, op het werk, onderweg of bij je thuis.

Contact opnemen doe je via: www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches/dirk-van-lancker

Reveil 2021

In de wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van een gemeente vormen.

REVEIL 2021

Op 1 november doorbreekt Reveil tussen 17 en 18 uur de stilte op zo veel mogelijk begraafplaatsen in Vlaanderen met intieme muziek en lokale verhalen.
Zo ook op het kerkhof van Kattem.

Kattemse artiesten spelen een korte, serene sessie voor een klein publiek op hun lokale begraafplaats. Lokale vertellers brengen mooie levensverhalen van
overleden dorpsbewoners.

Wij bieden u in de parochiezaal graag een Kattemse hotdog met een drankje aan en dit vanaf 18u30.

WILT U ERBIJ ZIJN?

Gezien het beperkt aantal parkeerplaasten komt u, indien mogelijk, het best te voet of per fiets

U dient altijd vooraf in te schrijven via:

U ontvangt een bevestiging per e-mail of sms

ORGANISATIE

Reveil 2021 in Kattem wordt georganiseerd door de Cultuurraad van de gemeente Roosdaal, Rausa Erfgoed Roosdaal en Team Kattoem.

De foto werd gemaakt door Dorien Deschamp voor het project Kattem vanuit een ander perspectief.

Boodschappen aan de Overkant

Op 1 november herdenken we nog meer dan ooit over heel Vlaanderen alle mensen van wie we afscheid moesten nemen. Heel wat Roosdaalnaren moesten afscheid nemen van een overleden dierbare via een laptop, zonder knuffelcontacten of samenzijn. Daarom wil Roosdaal tonen dat ze haar inwoners niet vergeet.

Daarom gaf het Roosdaals bestuur aan vzw Reveil de opdracht om een hartverwarmend project op te zetten rond troost en hoop. De gemeente Roosdaal wil haar inwoners een hart onder de riem steken onder het motto ‘Roosdaal Vergeet Je Niet'.

In het project Boodschap naar de Overkant kunnen inwoners een boodschap sturen als antwoord op de vraag:

"Wat zou je sturen als je nog 1 sm-mis-je kon zenden naar een overleden geliefde?"

De inzendingen worden geprojecteerd in het Roosdaalse straatbeeld. Het resultaat is zoals je ziet beklijvend.

Het doel van de actie is om afscheid en rouw bespreekbaarder te maken.

Bboodschap aan de Overkant
(bron: GVA)

"Veel mensen weten niet hoe je moet omgaan met iemand die iemand verloor. We willen laten weten dat het oké is om je even niet oké te voelen. De eerste en belangrijkste stap in een gezond rouwproces is om te weten dat je mag rouwen", aldus Pieter Deknudt van Reveil.

In de week van 25 tot 31 oktober worden de boodschappen elke dag realtime in het Roosdaals straatbeeld geprojecteerd vanaf zonsondergang. Laat je Boodschap aan de Overkant achter op www.boodschapaandeoverkant.org of richt je smartphonecamera op dit icoontje:

Schrijfhoekje in de bibliotheek:
In de bibliotheek van Roosdaal wordt tijdens deze dagen een stil hoekje voorzien waar u in alle rust een verhaal of anekdote kan neerpennen over uw overledene, een foto toevoegen kan ook. Wij voorzien een schrijfboek waarin alle verhalen gebundeld worden.
U kan daar dan ook boeken ontlenen over rouw en rouwverwerking.