landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Nieuw subsidiereglement voor projecten

De gemeente Roosdaal wil door het subsidiëren van projecten impulsen geven aan het gemeenschapsleven, de beleving in de gemeente verhogen en de verbondenheid tussen haar inwoners vergroten.
Voorheen gebeurde dit via een projectsubsidie voor cultuurprojecten. Dit reglement van 2008 heeft zijn nut bewezen, maar wordt nu toch vervangen door een reglement dat meer op een ruimere vrijetijdscontext focust en dus ook projecten binnen jeugd, sport, senioren, integratie, welzijn, enz. de kans geeft om een financiële impuls te krijgen.

Dit was overigens eenzelfde nood die bij verschillende gemeenten uit de cultuurregio ZENDER (Pajottenland & Zennevallei) werd ervaren waardoor de ambtenaren van de verschillende vrijetijdsdiensten samen aan de slag gingen om een nieuw reglement uit te werken dat meer potentiële projecten kan tegemoetkomen. Na het positief advies binnen de algemene vergadering van de cultuurraad keurde de gemeenteraad op 27 januari 2022 dit nieuwe reglement voor projectsubsidies vrije tijd goed.

Belangrijkste zaken uit het reglement en verschillen met vorige regeling:

  • projecten die voldoen aan de basisvoorwaarden wordt een basissubside van 250 euro toegekend. Bij het voldoen aan bijkomende kwaliteitscriteria kan dit nog aangevuld worden met extra subsidieschijven;
  • projecten kunnen aangevraagd worden tot 2 maand vooraf, terwijl dit vroeger tot 4 maand op voorhand was;
  • de betaling van de subsidie gebeurt ook onmiddellijk na de toekenning en in principe dus voor aanvang van het project daar waar dit bij het vorige reglement gegroepeerd werd toegekend op het einde van het kalenderjaar. Projecten moeten dit bedrag dus niet zelf eerst voorschieten maar krijgen als het ware een projectcheque om ook al effectieve kosten te kunnen dekken;
  • eenzelfde project kan tot maximaal 3 keer een toelage ontvangen terwijl vroeger altijd uitgegaan werd van eenmalige projecten. Dit kan zorgen dat een projectwerking de kans krijgt om na enkele loopjaren voet aan grond te krijgen voor verankering.

Meer informatie bij de dienst Welzijn & Vrije Tijd: 054/891351 of cultuur@roosdaal.be
Het reglement en aanvraagformulier te downloaden op het E-loket.