landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De nieuwe digitale platformen van de gemeente gebruiken

Kom naar de demo/infoavond over een aantal van de digitale platformen die voortaan gebruikt worden.

Het gaat over volgende momenten:

  • Woensdag 5 oktober 2022 om 20 uur: Evenementenloket via EagleBe (gericht naar organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren)
  • Dinsdag 18 oktober 2022 om 20 uur: Vrijwilligersplatform via Give a day (gericht naar verenigingen die met vrijwilligers werken)
  • Woensdag 19 oktober 2022 om 20 uur: Aanvragen uitleendienst en zaalreservering via 3P (gericht naar iedereen die gebruik wil maken van gemeentelijke infrastructuur en materiaal)

OPGELET!
Schrijf je in via cultuur@roosdaal.be want plaatsen zijn beperkt!
Deelname is wel volledig gratis.

 

Evenementenloket via EagleBe

EVENEMENTENLOKET via EagleBe
Alle activiteiten en evenementen die op openbare plaatsen georganiseerd worden of impact hebben, moeten sinds vorig jaar digitaal aangevraagd worden.
Alle informatie daarover en toegang tot het digitaal platform, vind je op www.roosdaal.be/evenementen
Het platform is op zich zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief, maar we geven graag aan ieder die wil de nodige uitleg over en voor het gebruik ervan.
Deze demo wordt georganiseerd op dinsdag 4 oktober 2022 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be

 

Uitleendienst en reservatie culturele infrastructuur via 3P

UITLEENDIENST en reservatie CULTURELE INFRASTRUCTUUR via 3P
Helemaal nieuw is dat de reservatie van materiaal van de uitleendienst en het reserveren van de culturele infrastructuur vanaf 1 oktober 2022 ook digitaal moet gebeuren.
Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het platform 3P en vind je op web.3p.eu
Ook voor dit platform wordt een demo gegeven op woensdag 19 oktober 2022 om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be

 

Vrijwilligersplatform voor verenigingen via 'Give a day'

VRIJWILLIGERSPLATFORM voor verenigingen via ‘Give a day’
Sinds vorig jaar werk de gemeente samen met het vrijwilligersplatform van de firma ‘Give a day’ dat vrijwilligerswerk in heel Vlaanderen tracht samen te brengen, ondersteunen en stimuleren. Kijk op www.giveaday.be/nl-be/roosdaal voor de specifieke pagina van vrijwilligerswerk in Roosdaal.
Voor individuele vrijwilligers die zich willen inzetten is het interessant om te kijken welke vrijwilligersfuncties te vinden zijn in eigen gemeente, regio of zelfs daarbuiten.

Voor lokale verenigingen is het handig om enerzijds via dit kanaal vrijwilligers aan te trekken. Maar anderzijds tegelijk ook alle mogelijkheden van het platform te gebruiken voor vrijwilligersbeheer, -administratie, -betalingen, -verzekering, enz. De demo is specifiek gericht naar de verenigingen en vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022 om 20 uur. Dit zal fysiek en tegelijk digitaal kunnen gevolgd worden.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via cultuur@roosdaal.be => wie inschrijft ontvangt dan de link om eventueel digitaal te kunnen volgen.