landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto kappelle Ijzerenkruisstraat

De gemeente Roosdaal gaat kapellen opwaarderen

Toekomstplan ‘Kapellekes troef’ in opmaak.

Wist je dat kapellen de basis vormen van oude routekaarten en een volledig netwerk aan trage wegen verbinden? Ook in Roosdaal is dat niet anders en de afgelopen coronaperiodes met strenge en minder strenge lockdowns heeft bij heel wat mensen gezorgd dat ze die oude of minder bekende wegen, net als de kleine en grote kapellen opnieuw hebben leren kennen.

Vroeger speelden de kappellen dus een grote rol in de mobiliteit, maar uiteraard ook in de ontmoeting tussen mensen binnen en buiten de gemeenschap. En vandaag lijkt de cirkel rond want ook dat is een functie die de afgelopen jaren naar boven is gekomen en die de gemeente nu ook echt opnieuw wil herstellen.

Roosdaal heeft de afgelopen jaren, samen met de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) van de cultuurregio ZENDER en de erfgoedvereniging Rausa vzw, de kapellen in kaart gebracht en wil nu een stap verder gaan om de meeste en vooral de belangrijkste kapellen te herstellen, renoveren, conserveren, valoriseren en ontsluiten naar publiek in de komende jaren.

Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau, De Erfgoedstudio, aangesteld dat de komende weken en maanden op pad gaat en een toekomstplan uit zal werken om vanaf 1 januari 2023 en de komende jaren gefaseerd uit te voeren.

Een belangrijk aspect binnen dit toekomstplan wordt natuurlijk ook de betrokkenheid van de burgers. Daarvoor zullen nog inspraakmomenten, workshops en bevragingen georganiseerd worden waarbij we zeker ook op jouw enthousiasme en ideeën rekenen.

Meer info via cultuur@roosdaal.be - 054 31 89 51

Foto kappelle Kattem