landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten

De Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten (ABAK) Liedekerke werd opgestart in 1974. Doorheen de jaren groeide de academie verder vanuit 5 verschillende locaties: Liedekerke, Ninove, Opwijk, Gooik en sinds 2019 ook Roosdaal. De ABAK vergrootte permanent haar artistieke uitstraling in de regio en telt vandaag meer dan 1275 studenten.

Meer info over ABAK en over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 vind je terug op de website www.liedekerke.be/ABAK

 

Logo Roparun

Op zaterdag 8 juni 2019 gaat in Parijs en Hamburg de 28ste Roparun van start. De finish is op maandag 10 juni in Rotterdam. De Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam met als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker. Sinds 1992 is al meer dan 83 miljoen euro opgehaald voor allerlei doelen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker.  De afstand van de loop bedraagt ongeveer 520 km. Aan de Roparun uit Parijs doen maximaal 275 teams mee die afkomstig zijn uit België, Frankrijk en Nederland. Omdat het een estafetteloop is zullen er zich, gelijktijdig, maximaal 275 lopers, 5500 fietsers en 900 motorvoertuigen op het parcours/ de openbare weg bevinden. Begeleiding vindt plaats door mensen van de organisatie op motoren.

De Roparun zal van zaterdag 9 juni 2019 (ongeveer 16 uur) tot zondag 10 juni 2019 (ongeveer 04.00 uur) het grondgebied van Roosdaal doorkruisen!

Logo Bruegel 2019

2019 is het jaar van Bruegel! De komende maanden vinden er tal van activiteiten plaats in het Pajottenland die zeker enige promotie verdienen.

Pajottenland + is een regioverbindende organisatie die zich inzet voor Pajotse ondernemers en lokale economie. Recreatie, toerisme en korte keten staan hierin centraal. Ook in jouw gemeente zijn er tal van fiere ambassadeurs die meewerken aan volgende evenementen:

  • Rondje Bruegelen 5/05/2019
  • Week van de Korte Keten in het Pajottenland 4 tot 12/05/2019
  • Bruegel en de molens 26/05/2019
  • Bruegels FietsFeest 23/06/2019
Affiche kerstmarkt

De kerstperiode komt er aan, dus ook de Warmste Week van Studio Brussel. Onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’ hebben de jeugdraad en jeugdbewegingen van Roosdaal ook dit jaar een mooi project gevonden waar ze hun schouders onder willen zetten: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG).

De jeugdraad en jeugdbewegingen zullen plaatjes draaien en lekkers verkopen tijdens de Kerstmarkt op 16 december op de speelplaats van Triangel Pamel. Iedereen kan een verzoeknummer aanvragen in ruil voor een vrije bijdrage en het goede doel steunen door een lekkere warme hap of drankje te kopen! De opbrengst gaat integraal naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Tegelijk zullen ook plastic dopjes ingezameld worden voor de Dopjesactie, eveneens ten voordele van het BCG. We bundelen de krachten met andere Roosdaalse organisaties bv. de Roosdaalse Sportraad vzw, GBS Triangel,.. om zo het ingezamelde bedrag nog te vergroten!

Projectoproep 2022

Organisaties en openbare besturen uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal krijgen de kans om via een laatste oproep een project in te dienen. Er is zo’n 250.000 euro aan subsidies beschikbaar.

Hoe wil jij het Pajottenland dynamiseren?

Voor projecten binnen de thema’s ‘leefbare dorpen’, ‘promotie en profilering streekidentiteit’ en ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’ kunnen geïnteresseerden zich melden bij het secretariaat van Pajottenland+ en dat nog tot 31 maart 2022. Facultatief vraagt minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir ook om drie extra accenten in acht te nemen, namelijk ‘eenzaamheid op het platteland’, ‘lokale landbouw & korte keten’ en ‘biodiversiteit’.

Aanmelden

“Je meldt je idee aan door het kort en duidelijk neer te schrijven”, vertelt coördinator Robrecht Geeroms van Pajottenland+. “Ik help de indieners graag om hun idee af te toetsen binnen onze lokale ontwikkelingsstrategie, zodat er een mooi project kan geschreven worden. In september krijgen de promotoren het bericht of hun project al dan niet geselecteerd werd. Ten vroegste op 1 oktober zou het dan kunnen opstarten, met een duurtijd van maximaal 2 jaar.”

Projectrealisaties

In 2003 zag Pajottenland+ als LEADER-gebied het levenslicht. Sindsdien zijn er al heel wat projecten gerealiseerd. De zeven Pajotse gemeentebesturen Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal werken samen met tal van middenveldorganisaties aan de ontwikkeling van het platteland. Daarvoor ontvangt Pajottenland+ middelen van Europa, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info over indiening en realisaties vind je via de website van Pajottenland+:

www.pajottenland.be/plus.

Zennetoer 2018-2019

De 9e editie van Zennetoer staat voor de deur! Hét muziektraject van regio Pajottenland/Zennevallei is klaar voor een nieuwe knaleditie! Heb je een band? Een prachtige stem? Speel je gitaar zoals Jimi Hendrix? Stel je dan als de bliksem kandidaat ! Zennetoer geeft je de kans je muziek voor te stellen aan het grote publiek.

Wat kan je verwachten? Zennetoer is de ideale gelegenheid om podiumervaring op te doen. Je komt met je muziek naar buiten in eigen streek. Een professionele coach begeleidt je doorheen het hele traject en tijdens de finale word je beoordeeld door een professionele jury.

Hoe verloopt de selectie? Bij inschrijving zendt elke deelnemer 3 audiofragmenten in via vi.be. Na online demobeluistering kiest de jury 15 deelnemers uit voor de volgende ronde. Aan de hand van een auditiedag selecteert de jury 6 kandidaten die vanaf dat moment intens worden begeleid door topcoaches doorheen de rest van het Zennetoertraject en worden klaargestoomd voor de finale in CC ’t Vondel op 23 februari 2019.

Ben je jonger dan 30 jaar en afkomstig uit de regio Pajottenland/Zennevallei? Of heeft je band een gemiddelde leeftijd lager dan 30 en jullie roots liggen in deze streek? Aarzel dan niet en waag je kans!

Zennetoer groeide de laatste jaren uit tot een kwaliteitsmerk voor jong talent. Deelnemers uit vorige edities slaagden erin zichzelf op de muzikale kaart te plaatsen: optredens op Dour, Pukkelpop, De Nieuwe Lichting, Humo’s Rock Rally... Stuk voor stuk slaagden de finalisten erin hun glansprestaties door te zetten en ook buiten de provincie- en zelfs landsgrenzen menig hart te veroveren.

Inschrijven kan tot en met 17 september via vi.be. Het Zennetoerparcours start met de auditiedag op 27 oktober. Daarna speelt elke kandidaat een try-out in een regionaal jeugdhuis of jeugdcafé. Op 23 februari 2019 tonen de 6 finalisten hun talent tijdens de finale in CC ’t Vondel te Halle. En daarna... Pukkelpop? Cd-opname? Single op StuBru?

Zennetoer is een organisatie van cultuurcentra, gemeenschapscentra en jeugddiensten van regio Pajottenland & Zennevallei met de steun van muzieklabo NoiseGate, Poppunt en de Vlaamse Overheid.