landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bewegingsoefeningen Roosdaalse Senioren

Wil je een actievere levensstijl? Blijf dan vooral zoveel mogelijk bewegen en niet te lang stil zitten. Je moet niet 3 x per dag een wandeling doen. 
Door op de link te klikken krijg je een ruim aanbod van bewegingsoefeningen die je fit en gezond zal houden.

Start vaccinatie 90-plussers

Vaccinatiecentrum Koornmolen start op maandag 15 maart met het vaccineren van de 90-plussers uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal. Dat is goed nieuws, maar… we kunnen alle hulp gebruiken!

Ken je een 90-plusser?

 • Informeer dan even of hij/zij een uitnodiging heeft ontvangen. De uitnodiging komt deze week toe.
 • Help hem/haar met het bevestigen van de afspraak Volg hierbij de richtlijnen van de uitnodiging. De afspraak bevestigen kan telefonisch of digitaal.
 • Controleer of hij/zij vervoer heeft om naar het vaccinatiecentrum te gaan.
  • Wie zich moeilijk zelfstandig kan verplaatsen, mag één begeleider meebrengen.
  • Wie geen beroep kan doen op mensen uit de omgeving om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven, neemt contact met ons op via welzijn@roosdaal.be (op weekdagen: van 9u tot 12u). Gelieve eerst contact met ons op te nemen alvorens de afspraak aan het vaccinatiecentrum te bevestigen.
 • Ter plaatse zijn er voldoende (rol)stoelen beschikbaar.
 • Herinner de gevaccineerde ook aan de datum voor het 2de vaccin en maak hier ook weer praktische afspraken over (vervoer, begeleider, …).

Samen lukt het om alle 90-plussers vlot en veilig gevaccineerd te laten worden! 💪

Ondertekend charter generatie rookvrij

In het kader van gezonde gemeente engageren de gemeenten Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen zich om te streven naar een maatschappij waarin ieder kind geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien. Daarom zetten ze samen hun schouders onder het project generatie rookvrij. In 2020-2021 zullen tal van jeugd- en sportsites rookvrij worden gemaakt. Het is geenszins de bedoeling om rokers weg te jagen, we reken juist op hun hulp om dit project te laten slagen. Er zullen op deze sites rookvrije zones uitgewerkt worden, zodat kinderen niet rechtstreeks in contact komen met rokers. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken!

Deze gemeenten vinden rookvrij opgroeien vanzelfsprekend en willen aan de hand van sensibilisatiematerialen de bezoekers/gebruikers van jeugd- en sportsites duidelijk maken dat ze zich achter dit project rond gezonde gemeente willen zetten. De deelnemende gemeenten verdienen dan ook het ‘generatie rookvrij’ label.

Het opzet was om in 2020-2021 te focussen op het rookvrij maken van sport - en speelterreinen. Er was bij de deelnemende gemeenten direct het nodige enthousiasme om op andere domeinen ook al inspanningen te leveren. Dit gaat bijvoorbeeld over rookvrije scholen, ingang van de lokale bibliotheken, speeltuintjes, ingang jeugdlokalen… We willen gemeenten blijven stimuleren om in een latere fase generatie rookvrij uit te breiden naar andere domeinen en locaties. De sites die zullen worden aangedaan, zijn per gemeente verschillend.

De kick off van het project generatie rookvrij maakt de link naar de wereldkinderkanderdag in februari 2021. Het verheugt ons dat grote evenementen zoals het WK Wielrennen in Leuven ook de kaart trekken van een rookvrije organisatie.

Om dit project in goede banen te leiden is er een samenwerking opgestart tussen de lokale ambtenaren gezonde gemeente in het Pajottenland en tussen de sportfunctionarissen, jeugdwerkers en LOGO Zenneland. We geven ook huis van het kind een rol in deze actie, omdat de doelgroep dezelfde is. Huis van het kind zal vooral bijdragen bij de communicatie naar ouders en opvoedingspartners.

De coördinatie van dit alles gebeurt door de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland en de coördinator van sportregio Pajottenland.
Op de website www.generatierookvrij.be kan je een overzicht vinden van alle partners waar het project al loopt en dat zijn er heel wat, aldus Bert Meganck van sportregio Pajottenland.

Alle schepencolleges, jeugddiensten en sportdiensten werden bevraagd en er kwamen heel wat sport -en jeugdsites uit de bevraging, wat aangeeft dat gemeenten zich hier toch willen voor inzetten zegt Bianca Vanreepinghen van de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland.
Daarom ondertekenden alle deelnemende gemeentebesturen het charter generatie rookvrij als bevestiging van hun engagement.

In september 2021 willen we heel wat van deze sites rookvrij hebben gemaakt aan de hand van het inzetten van tal van sensibilisatiematerialen zoals spandoeken, borden, beachvlaggen,...

vaccinatiecentrum legt reservelijst aan

Gezien het grote succes van de reservelijst, beslist vaccinatiecentrum Koornmolen om deze lijst tijdelijk op niet-actief te plaatsen. Dat jullie zich zo massaal kandidaat stelden, toont een grote vaccinatiebereidwilligheid en biedt ruim voldoende mogelijkheden om de openstaande plaatsen te vullen. Bedankt!

Eens geregistreerd hoef je niet zelf te bellen. Het  vaccinatiecentrum neemt contact met je op als er een plaats vrij komt en dit vanaf 2 april 2021.

De volgorde van oproeping is gebaseerd op het geboortejaar. Het vaccinatiecentrum gaat te werk volgens de prioriteiten die hen zijn opgelegd door Vlaanderen, dus momenteel zullen eerst 65+ opgeroepen worden.

Let op: het is een reservelijst! Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. De registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Van zodra er begonnen wordt met een nieuwe categorie van uitnodigingen, zal er geëvalueerd worden of het formulier terug actief zal gezet worden.

De sporthal van het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen in Gooik werd de voorbije weken omgevormd tot een vaccinatiecentrum waar zo’n 35 000 inwoners uit Gooik, Herne, Bever, Lennik, Galmaarden en Roosdaal gevaccineerd zullen worden. Het kernteam Gooik kon hiervoor rekenen op heel wat helpende handen van de partners en de Eerstelijnszone Pajottenland, en het vlotte werk van Sound en Co, een lokaal bedrijf, met ervaring in standenbouw.

Start vaccinatie bevolking

Als er voldoende vaccins voorhanden zijn, starten we vanaf begin maart met de vaccinatie van de 65-plussers. Nadien komen de andere doelgroepen aan de beurt.

Het vaccinatiecentrum Koornmolen telt 4 vaccinatielijnen en kan, als er voldoende vaccins geleverd worden, zo’n 100 vaccins per uur toedienen. Het duurt zo’n halfuurtje of 4 stappen om je te laten vaccineren.

STAP 0: Je wordt welkom geheten, je koorts wordt gemeten en je uitnodiging wordt gecheckt. Dan kan je het Vaccinatiecentrum Koornmolen binnen.

STAP 1: Onthaal: een onthaalmedewerker checkt je gegevens.

STAP 2: Medische administratie: een verpleegkundige geeft je info over het vaccin en registreert je. Je medische voorgeschiedenis en je huidige gezondheidstoestand wordt overlopen.

STAP 3: Vaccinatie: een vaccinator vaccineert je. Er is 1 type vaccin per vaccinatieruimte. Je krijgt een spuitje in de bovenarm. 3 of 4 weken na het eerste spuitje, krijg je het tweede spuitje.
Na de vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer je lichaam antistoffen begint aan te maken. Pas dan beschermt het vaccin je zo goed mogelijk tegen het coronavirus.

STAP 4: Wachtruimte: je moet een kwartiertje rusten onder toezicht van een arts die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn.

Het is, zelfs na vaccinatie, belangrijk om de coronamaatregelen nog steeds te respecteren. Als er voldoende groepsimmuniteit is, kunnen er weer versoepelingen worden doorgevoerd. Uiteraard draag je tijdens het volledige traject van vaccinatie je mondmasker (geen sjaal, bandana, …), hou je altijd 1,5 meter afstand en ontsmet je je handen.

Uitnodigingsbrief

Wanneer je aan de beurt bent, krijg je zo’n 2 weken vooraf een uitnodiging per brief, mail en/of sms. Je kan het voorgestelde tijdstip (datum en uur) online of via telefoon aanpassen of weigeren. Past het voorgestelde moment je, dan bevestig je het voorstel online of via telefoon.

Je brengt je uitnodigingsbrief mee naar het vaccinatiecentrum. Ook bij het plaatsen van het tweede vaccins, breng je deze uitnodigingsbrief mee.

Alle info over de uitnodigingsbrief en de instructies lees je op www.roosdaal.be/uitnodigingsbrief.

Callcenter

Het Vaccinatiecentrum Koornmolen is telefonisch bereikbaar via een call center. Dit zal vanaf maandag 22 februari 2021 actief zijn. Kan je je afspraak niet online registeren, verzetten, … dan kan je dit telefonisch doen via het callcenter. Het nummer van het callcenter vind je terug op je uitnodiging.
Alle info over de uitnodigingsbrief en de instructies lees je op www.roosdaal.be/uitnodigingsbrief.

Vrijwilligers en medisch personeel

In het Vaccinatiecentrum Koornmolen zullen er elke dag ongeveer 30 vrijwilligers en medisch geschoolde personeelsleden aan de slag zijn.

Op vrijdag 26 februari 2021 worden de eerstelijnszorgers ((thuis)verpleegkundigen, tandartsen, …) en de vrijwilligers van het Vaccinatiecentrum Koornmolen gevaccineerd met de eerste 100 vaccins die geleverd worden.

De oproep naar vrijwilligers en medisch geschoold personeel in het Pajottenland was trouwens een groot succes. “Het is heel fijn om te zien dat er zoveel mensen willen helpen,” zeggen de 6 burgemeesters. “We hopen nu dat er zo snel als mogelijk gevaccineerd kan worden en we samen terug naar een normaal leven kunnen. Daarom is het belangrijk dat er een hoge groepsimmuniteit gehaald wordt en zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Pajotten zijn fiere mensen, die bezorgd zijn om hun medemens. Ze laten zich niet enkel vaccineren voor zichzelf, maar ook voor andere Pajotten! Zo kunnen we samen terug genieten van ons mooie Pajottenland!”

Meer info

Meer info lees je op www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord en www.roosdaal.be/vaccinatie.

Het ministerieel besluit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.

Dit betekent dat enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan zijn, zoals:

 • reizen om professionele redenen;
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden;
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen;
 • reizen omwille van humanitaire redenen;
 • reizen die studiegerelateerd zijn;
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn;
 • reizen om zorg te dragen voor dieren
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • reizen in het kader van een verhuizing;
 • doorreizen.

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Dit verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone naar België waren al verboden. De regels voor reizigers uit deze landen veranderen niet. Naar België reizen kan in dat geval alleen mits voorleggen van een attest van essentiële reis of een visum.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/reizen

CO, een reukloos maar gevaarlijk gas

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Enkel tips om CO-vergiftiging te vermijden:

 • Controleer of de kamers in de buurt van je verwarmingsapparatuur goed geventileerd zijn. Het gebrek aan frisse lucht veroorzaakt CO bij gebruik van een bijkomend verwarmingstoestel.
 • Onderhoud van je apparaten (kachels en boilers) en laat ze nakijken door een vakman als:
  • de vlam geel-oranje is,
  • je tekenen van corrosie of roest op je apparaten ziet.
 • Plaats detectoren op de juiste plaatsen
  • Plaats ten minste één koolmonoxidemelder in slaapkamers op slaaphoogte,
  • Plaats koolmonoxidemelders in andere kamers op zit- of loophoogte.
  • Plaats voor extra bescherming een CO-detector op 5 of 6 meter van een verwarmingstoestel.

 Is een persoon bewusteloos?

Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.

COVID-19
De risico’s op een koolmonoxidevergiftiging zijn nu nog groter. Door de huidige coronamaatregelen zitten mensen meer binnen én . Daar komt bij dat dit jaar minder mensen hun cv-ketel hebben laten controleren.

Huisartsenwachtpost Pageni: telefoon 1733

Vanaf 8 januari 2021 kan je bij de huisartsenwachtpost Pageni terecht voor dringende raadplegingen of huisbezoeken tijdens weekends en feestdagen.

Door COVID-19-epidemie werkt de wachtpost alleen op afspraak. Bel het nummer 1733 voor een dringende consultatie of een dringend huisbezoek aan te vragen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van het Pajottenland, Geraardsbergen en Ninove.

Openingsuren?

Elk weekend: vrijdag vanaf 19u00 t.e.m. maandag 08u00

Elke officiële feestdag: dag voor feestdag vanaf 19u00 t.e.m. dag na feestdag 08u00

Hoe maak je een afspraak?

Je kan de huisartsenwachtpost tijdens weekends en feestdagen steeds bereiken via het telefoonnummer 1733.

Na het doorgeven van je postcode of gemeente, word je automatisch doorgeschakeld naar de huisartsenwachtpost in jouw regio, waar men je oproep verder beantwoordt.

Waar bevindt de huisartsenpost Pageni zich?

Bel eerst 1733 vóór je langskomt!

Locatie Lennik (hoofdpost)

Assesteenweg 191 bus A

1750 Lennik

Openingsuren:  vrijdag 19u00 t.e.m. maandag 08u00 (doorlopend)

Locatie Ophasselt (satellietpost)

Leopoldlaan 83 bus 401

9500 Ophasselt (cfr. ’t Hoogvelt)

Openingsuren:

  • vrijdag 19u00 – 23u00
  • zaterdag 8u00 – 23u00
  • zondag 8u00 – 23u00

Tussen 23u en 08u is enkel de hoofdpost te Lennik bereikbaar (via 1733)!