landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

De sporthal van het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen in Gooik werd de voorbije weken omgevormd tot een vaccinatiecentrum waar zo’n 35 000 inwoners uit Gooik, Herne, Bever, Lennik, Galmaarden en Roosdaal gevaccineerd zullen worden. Het kernteam Gooik kon hiervoor rekenen op heel wat helpende handen van de partners en de Eerstelijnszone Pajottenland, en het vlotte werk van Sound en Co, een lokaal bedrijf, met ervaring in standenbouw.

Start vaccinatie bevolking

Als er voldoende vaccins voorhanden zijn, starten we vanaf begin maart met de vaccinatie van de 65-plussers. Nadien komen de andere doelgroepen aan de beurt.

Het vaccinatiecentrum Koornmolen telt 4 vaccinatielijnen en kan, als er voldoende vaccins geleverd worden, zo’n 100 vaccins per uur toedienen. Het duurt zo’n halfuurtje of 4 stappen om je te laten vaccineren.

STAP 0: Je wordt welkom geheten, je koorts wordt gemeten en je uitnodiging wordt gecheckt. Dan kan je het Vaccinatiecentrum Koornmolen binnen.

STAP 1: Onthaal: een onthaalmedewerker checkt je gegevens.

STAP 2: Medische administratie: een verpleegkundige geeft je info over het vaccin en registreert je. Je medische voorgeschiedenis en je huidige gezondheidstoestand wordt overlopen.

STAP 3: Vaccinatie: een vaccinator vaccineert je. Er is 1 type vaccin per vaccinatieruimte. Je krijgt een spuitje in de bovenarm. 3 of 4 weken na het eerste spuitje, krijg je het tweede spuitje.
Na de vaccinatie duurt het 10 tot 14 dagen vooraleer je lichaam antistoffen begint aan te maken. Pas dan beschermt het vaccin je zo goed mogelijk tegen het coronavirus.

STAP 4: Wachtruimte: je moet een kwartiertje rusten onder toezicht van een arts die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn.

Het is, zelfs na vaccinatie, belangrijk om de coronamaatregelen nog steeds te respecteren. Als er voldoende groepsimmuniteit is, kunnen er weer versoepelingen worden doorgevoerd. Uiteraard draag je tijdens het volledige traject van vaccinatie je mondmasker (geen sjaal, bandana, …), hou je altijd 1,5 meter afstand en ontsmet je je handen.

Uitnodigingsbrief

Wanneer je aan de beurt bent, krijg je zo’n 2 weken vooraf een uitnodiging per brief, mail en/of sms. Je kan het voorgestelde tijdstip (datum en uur) online of via telefoon aanpassen of weigeren. Past het voorgestelde moment je, dan bevestig je het voorstel online of via telefoon.

Je brengt je uitnodigingsbrief mee naar het vaccinatiecentrum. Ook bij het plaatsen van het tweede vaccins, breng je deze uitnodigingsbrief mee.

Alle info over de uitnodigingsbrief en de instructies lees je op www.roosdaal.be/uitnodigingsbrief.

Callcenter

Het Vaccinatiecentrum Koornmolen is telefonisch bereikbaar via een call center. Dit zal vanaf maandag 22 februari 2021 actief zijn. Kan je je afspraak niet online registeren, verzetten, … dan kan je dit telefonisch doen via het callcenter. Het nummer van het callcenter vind je terug op je uitnodiging.
Alle info over de uitnodigingsbrief en de instructies lees je op www.roosdaal.be/uitnodigingsbrief.

Vrijwilligers en medisch personeel

In het Vaccinatiecentrum Koornmolen zullen er elke dag ongeveer 30 vrijwilligers en medisch geschoolde personeelsleden aan de slag zijn.

Op vrijdag 26 februari 2021 worden de eerstelijnszorgers ((thuis)verpleegkundigen, tandartsen, …) en de vrijwilligers van het Vaccinatiecentrum Koornmolen gevaccineerd met de eerste 100 vaccins die geleverd worden.

De oproep naar vrijwilligers en medisch geschoold personeel in het Pajottenland was trouwens een groot succes. “Het is heel fijn om te zien dat er zoveel mensen willen helpen,” zeggen de 6 burgemeesters. “We hopen nu dat er zo snel als mogelijk gevaccineerd kan worden en we samen terug naar een normaal leven kunnen. Daarom is het belangrijk dat er een hoge groepsimmuniteit gehaald wordt en zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Pajotten zijn fiere mensen, die bezorgd zijn om hun medemens. Ze laten zich niet enkel vaccineren voor zichzelf, maar ook voor andere Pajotten! Zo kunnen we samen terug genieten van ons mooie Pajottenland!”

Meer info

Meer info lees je op www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord en www.roosdaal.be/vaccinatie.

Het ministerieel besluit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.

Dit betekent dat enkel essentiële reizen naar het buitenland toegestaan zijn, zoals:

 • reizen om professionele redenen;
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden;
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen;
 • reizen omwille van humanitaire redenen;
 • reizen die studiegerelateerd zijn;
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn;
 • reizen om zorg te dragen voor dieren
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • reizen in het kader van een verhuizing;
 • doorreizen.

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.

Dit verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Niet-essentiële reizen vanuit landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone naar België waren al verboden. De regels voor reizigers uit deze landen veranderen niet. Naar België reizen kan in dat geval alleen mits voorleggen van een attest van essentiële reis of een visum.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl/reizen

CO, een reukloos maar gevaarlijk gas

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Enkel tips om CO-vergiftiging te vermijden:

 • Controleer of de kamers in de buurt van je verwarmingsapparatuur goed geventileerd zijn. Het gebrek aan frisse lucht veroorzaakt CO bij gebruik van een bijkomend verwarmingstoestel.
 • Onderhoud van je apparaten (kachels en boilers) en laat ze nakijken door een vakman als:
  • de vlam geel-oranje is,
  • je tekenen van corrosie of roest op je apparaten ziet.
 • Plaats detectoren op de juiste plaatsen
  • Plaats ten minste één koolmonoxidemelder in slaapkamers op slaaphoogte,
  • Plaats koolmonoxidemelders in andere kamers op zit- of loophoogte.
  • Plaats voor extra bescherming een CO-detector op 5 of 6 meter van een verwarmingstoestel.

 Is een persoon bewusteloos?

Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.

COVID-19
De risico’s op een koolmonoxidevergiftiging zijn nu nog groter. Door de huidige coronamaatregelen zitten mensen meer binnen én . Daar komt bij dat dit jaar minder mensen hun cv-ketel hebben laten controleren.

Huisartsenwachtpost Pageni: telefoon 1733

Vanaf 8 januari 2021 kan je bij de huisartsenwachtpost Pageni terecht voor dringende raadplegingen of huisbezoeken tijdens weekends en feestdagen.

Door COVID-19-epidemie werkt de wachtpost alleen op afspraak. Bel het nummer 1733 voor een dringende consultatie of een dringend huisbezoek aan te vragen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van het Pajottenland, Geraardsbergen en Ninove.

Openingsuren?

Elk weekend: vrijdag vanaf 19u00 t.e.m. maandag 08u00

Elke officiële feestdag: dag voor feestdag vanaf 19u00 t.e.m. dag na feestdag 08u00

Hoe maak je een afspraak?

Je kan de huisartsenwachtpost tijdens weekends en feestdagen steeds bereiken via het telefoonnummer 1733.

Na het doorgeven van je postcode of gemeente, word je automatisch doorgeschakeld naar de huisartsenwachtpost in jouw regio, waar men je oproep verder beantwoordt.

Waar bevindt de huisartsenpost Pageni zich?

Bel eerst 1733 vóór je langskomt!

Locatie Lennik (hoofdpost)

Assesteenweg 191 bus A

1750 Lennik

Openingsuren:  vrijdag 19u00 t.e.m. maandag 08u00 (doorlopend)

Locatie Ophasselt (satellietpost)

Leopoldlaan 83 bus 401

9500 Ophasselt (cfr. ’t Hoogvelt)

Openingsuren:

  • vrijdag 19u00 – 23u00
  • zaterdag 8u00 – 23u00
  • zondag 8u00 – 23u00

Tussen 23u en 08u is enkel de hoofdpost te Lennik bereikbaar (via 1733)!

Wij hebben 11.361 redenen om vol te houden!

We hebben allemaal onze redenen om de Corona-maatregelen vol te houden: omdat we onze ouders weer willen knuffelen, omdat we willen fuiven, omdat we met vrienden willen samenkomen, omdat we onze hobby’s willen uitoefenen, omdat we snel ons normale leven terug willen... en omdat we deze rare tijden samen willen te boven komen.

De maatregelen vragen van ons enorme inspanningen. Is dat gemakkelijk? Nee. Maar ze zijn noodzakelijk als we zo snel mogelijk de draad weer willen oppikken.

Onze mentale veerkracht wordt op de proef gesteld. We voelen ons boos, angstig, soms eenzaam, ongeduldig ... We hebben een flinke dosis positieve energie nodig. En dat willen we graag met jullie - alle 11.631 inwoners - creëren.

Zet een positieve spreuk op je raam!

Daarom vragen we elke inwoner, elke vereniging, elke school en elke handelaar van Roosdaal om een positieve spreuk op zijn of haar raam te zetten. Spreuken met fijne woordspelingen of deugddoende boodschappen. Spreuken met een knipoog naar een voorbijganger of een virtueel schouderklopje naar een klant.

Zo toveren we een glimlach of ontroering op het gezicht van onze buren en steken we elkaar een hart onder de riem. Want we moeten hier samen door. En we moeten elkaar steunen.

Hoe doe je mee?

 1. Kies een spreuk uit deze lijst.
 2. Schrijf je spreuk op een papier en plaats het voor je venster of schrijf met een krijtbord je spreuk rechtstreeks op je raam.
 3. Plaats #RoosdaalHelpt bij je spreuk
 4. Neem dan een foto en mail deze door naar inge.vanderstappen@roosdaal.be en/of plaats hem op instagram of facebook met de vermelding #RoosdaalHelpt
Burenbemiddeling

Conflicten, ruzies of andere onenigheid tussen buren hoeven niet te escaleren. Gemeente Roosdaal biedt daarom sinds kort gratis burenbemiddeling aan in samenwerking met intercommunale Haviland. Heb je een luisterend oor? Kan je tijd vrijmaken? En ben je op zoek naar een vrijwilligersjob met directe, positieve impact? In september start de opleiding tot burenbemiddelaar!

Altijd maar meer steden en gemeenten zetten vrijwillige burenbemiddelaars in, om onenigheid tussen buren duurzaam op te lossen. Zo escaleren kleine, alledaagse conflicten niet over bv. geluidshinder, hinder van overhangende takken, rondslingerende rommel e.d. Burenbemiddeling voorkomt bovendien, dat ordediensten om de haverklap dienen uit te rukken, waardoor de werklast bij politiediensten en vredegerecht daalt.

Burenbemiddelaars hebben dus heel wat positieve impact op de leefbaarheid van buurten. Zij worden opgeleid om de communicatie te herstellen en neutrale gesprekken op te zetten. Daarin worden ze begeleid en aangestuurd door Haviland of door de diensten van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, in samenwerking met het lokaal bestuur.

Interesse om je te engageren in deze vrijwillige functie? De opleiding tot burenbemiddelaar bestaat uit 6 sessies en start op maandag 11 september 2023 in het PIVO in Relegem (Asse). Opleidingsniveau en voorkennis zijn van minder belang. Vooral motivatie, integriteit en sociale en communicatieve vaardigheden zijn van tel.

Je bent bereid om alle zes opleidingsonderdelen te volgen, telkens van 9u tot 17u op:

 • maandag 11/9/2023
 • vrijdag 15/9/2023
 • woensdag 20/9/2023
 • maandag 25/9/2023
 • vrijdag 29/9/2023
 • dinsdag 3/10/2023

Je inschrijven kan door jouw gegevens te mailen naar burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. Na een verkennend gesprek - waarin gepeild wordt naar motivatie en verwachtingen - kom je te weten of je aan de opleiding kan beginnen.

Meer info over burenbemiddeling op www.roosdaal.be/burenbemiddeling.

Meer info over het burenbemiddelingsnetwerk of over de opleiding tot burenbemiddelaar? Surf naar www.haviland.be/burenbemiddeling.

Affiche Hou je kot gezond!

Doe de check check check voor een gezond binnenmilieu

Door corona brengen we met z’n allen meer tijd door in onze woning, zeker nu het weer kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de lucht in je woning niet genoeg, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie, astma ... of bij CO zelfs tot de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar voor vervuilde lucht. Hoe kan je daar zelf iets aan doen?

Vier vuistregels om zelf de lucht in je woning gezonder te houden:

 1. Vuistregel 1: VentileerVentileer: ventileren is er voor zorgen dat je de hele tijd verse lucht in de woning krijgt en je vervuilende stoffen afvoert. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een raam op kiepstand of een kiertje te zetten, ventilatieroosters open te zetten of je ventilatiesysteem aan te zetten. 2. Vuistregel 2: VerluchtVerlucht: verluchten is er voor zorgen dat je in een korte tijd veel verse lucht binnen brengt, en vochtige of vervuilde lucht afvoert. Dat doe je typisch na het douchen, schoonmaken, slapen, klussen, als er veel mensen in een kamer zijn, het binnen drogen van de was,….
  Tijdens het verluchten zet je best je verwarming lager of uit.

 3. Vuistregel 3: Beperk vervuilende stoffen in huisBeperk schadelijke stoffen in de woning: vermijd luchtverfrissers, wierrookstokjes,… te gebruiken. Wil je dat toch doen? Let er dan op dat je de gebruiksaanwijzing leest en genoeg verlucht.Rook niet binnen. Roken vervuilt de binnenlucht echt ongelooflijk. Bij binnenroken zal verluchten nooit genoeg helpen om de schadelijke stoffen volledig te doen verdwijnen.

 4. Vuistregel 4: Vermijd CO-vergiftigingVermijd CO-vergiftiging: Elk jaar zijn heel wat mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging door toestellen met een vlam. Dit kunnen verwarmingstoestellen of waterverwarmingstoestellen zijn op gas, hout, kolen, …. Kortom: heeft een toestel een vlam, dan moet je opletten.
  Laat je verwarmingsinstallatie nakijken door een erkend technicus. Soms is dit wettelijk verplicht, maar het is sowieso altijd aangeraden om veilig en gezond te blijven. Wil je meer weten over wanneer en hoe je je toestellen moet laten nakijken?
  Check dan de verwarmingswegwijzer op www.veiligverwarmen.be.

Lees meer op www.gezondbinnen.be!

Roosdaal doet mee met het Grootste Lichtpunt tegen kanker

Kanker is donker.

Nu nog meer dan anders.
Daarom werd er naar heel Vlaanderen een oproep gedaan om mee te doen met Lichtpuntjes tegen Kanker, een gloednieuwe campagne van Kom op tegen Kanker.

Doel? Hartverwarmende troost, hoop en steun geven aan alle mensen met kanker. Samen zullen we het Grootste Lichtpunt tegen Kanker vormen op 14 november.

Ook de gemeente Roosdaal doet mee en draag 100 lichtpuntjes op aan een inwoner, collega, een familielid of iemand anders met kanker.

De opbrengst? Die gaat naar deze zorginitiatieven voor mensen met kanker. Samen zorgen we ervoor dat zij alle ondersteuning krijgen de ze verdienen.