landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

vaccinatiecentrum legt reservelijst aan

Reservelijst vaccinatiecentrum Pajottenland

Gezien het grote succes van de reservelijst, beslist vaccinatiecentrum Koornmolen om deze lijst tijdelijk op niet-actief te plaatsen. Dat jullie zich zo massaal kandidaat stelden, toont een grote vaccinatiebereidwilligheid en biedt ruim voldoende mogelijkheden om de openstaande plaatsen te vullen. Bedankt!

Eens geregistreerd hoef je niet zelf te bellen. Het  vaccinatiecentrum neemt contact met je op als er een plaats vrij komt en dit vanaf 2 april 2021.

De volgorde van oproeping is gebaseerd op het geboortejaar. Het vaccinatiecentrum gaat te werk volgens de prioriteiten die hen zijn opgelegd door Vlaanderen, dus momenteel zullen eerst 65+ opgeroepen worden.

Let op: het is een reservelijst! Er is geen garantie dat je opgeroepen wordt. De registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Van zodra er begonnen wordt met een nieuwe categorie van uitnodigingen, zal er geëvalueerd worden of het formulier terug actief zal gezet worden.