landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Roosdaal dankt brandweerzone VlaamsBrabantWest

De door het KMI aangekondigde storm Ciara heeft lelijk huis gehouden, ook in onze gemeente. De brandweerzone Vlaamsbrabantwest klokte de teller met interventies af op 913 op maandagavond 10 februari om 18u. Maar ook in de dagen nadien werden nog heel wat uitlopers van de storm afgehandeld.

Op het piekmoment (zondag omstreeks 20 uur) waren maar liefst 46 teams op de baan. Dat zijn er gemiddeld 5 per post, wat een zeer hoog aantal is.
De investeringen in specifiek materiaal (zoals bijvoorbeeld kettingzagen en aangepaste kledij) en wagenpark om alle teams binnen een aanvaardbare tijdsspanne op de verschillende interventieadressen te krijgen, bewijzen eens te meer hun nut.

Intussen is ook de volgende storm Dennis op 15 en 16 februari over onze regio geraasd, weliswaar met minder zware gevolgen maar toch ook met een heleboel interventies tot gevolg. 

Het gemeentebestuur van Roosdaal siert de dienstbaarheid en hulpvaardigheid van elke brandweerman en dat verdient de nodige felicitaties.
Roosdaal wenst alle manschappen uitdrukkelijk te bedanken voor de inzet.