landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wegen- en rioleringswerken Derrevoortstraat

Contactgegevens:

 • Werfleider PEVENAGE & ZN: Steven Baert – 0498 23 18 76
  • dagelijks op de werf aanwezig
  • 1ste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen => tijdig melden aub!
  • mail: info@pevenage.be
  • werfkeet in Derrevoortstraat
 • Projectleider PEVENAGE & ZN: Yves Pevenage, 09 360 26 47
 • Gemeente Roosdaal
  • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31 – technischedienst@roosdaal.be
  • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 42 - mobiliteit@roosdaal.be
 • Aquafin
 • Studiebureau Arcadis
 • Buurtvertegenwoordiger: Philippe Cools, Derrevoortstraat 19, 0473/55.38.17, cools.scarset@telenet.be

Maandag 4 februari 2019

Vanaf maandag 11 februari 2019 zal ophaler Intradura het huisvuil (restafval, PMD, GFT, snoeihout, papier en karton en grof huisvuil) van de bewoners van de Derrevoortstraat opnieuw ophalen aan de woningen.

Onze diensten verwijderen op vrijdag 8 februari 2019 de drie afvalpunten.

De betrokken bewoners worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Vrijdag 4 januari 2019

 • Derrevoortstraat (profiel 11-Witteweg);
 • afwerken voetpaden en zijbermen;
 • aanleg KWS-verharding (funderingslaag) (10/12).

Dinsdag 18 december 2018

 • Derrevoortstraat (profiel 11-Witteweg);
 • afwerken voetpaden en zijbermen;
 • aanleg steenslagfundering rijweg;
 • aanleg voetpaden (12/12);
 • aanleg KWS-verharding (funderingslaag) (10/12).

Donderdag 22 november 2018

 • Derrevoortstraat (profiel 11-Witteweg);
 • uitvoeren huisaansluitingen;
 • uitvoeren wachtaansluitingen;
 • uitvoeren van private afkoppelingen;
 • betonneren lijnvormige elementen;
 • afwerken voetpaden en zijbermen;
 • aanleg steenslagfundering rijweg;
 • aanleg schraal beton voetpaden.

Woensdag 24 oktober 2018

 • verder aanleg riolering Derrevoortstraat (Witteweg);
 • uitvoeren huisaansluitingen en wachtaansluitingen;
 • uitvoeren van private afkoppelingen;
 • afwerken voetpaden en zijbermen (2de fase);
 • aftesten persleiding;
 • plaatsen pompen in PS).

Maandag 15 oktober 2018

 • verder aanleg riolering Derrevoortstraat vanaf K4;
 • uitvoeren huisaansluitingen en wachtaansluitingen;
 • uitvoeren van private afkoppelingen;
 • afwerken voetpaden en zijbermen (2de fase);
 • opmeting pompstation op 5 oktober 2018;
 • aftesten persleiding op 10 oktober 2018;
 • week van 15 oktober 2018 montage pompstation (verwittigen Dirk De Wit - EM).

Vrijdag 28 september 2018

 • vanaf 18 september 2018: aanleg KWS-onderlaag;
 • vanaf 18 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8;
 • uitvoering werken Witteweg nr. 36;
 • aanleg schraal betonfundering voetpaden.

Woensdag 19 september 2018

 • aanleg greppels pare kant vanaf 4 september 2018;
 • aanleg greppels onpare kant vanaf 7 september 2018;
 • vanaf 10 september 2018: aansluiten straatkolken met aanleg van steenslag type IIA;
 • vanaf 17 september 2018: aanleg KWS-onderlaag;
 • realiseren van de huisaansluitingen met 2 ploegen;
 • vanaf 17 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8;
 • uitvoering werken Witteweg nr. 36: vanaf 17 september 2018.

Vrijdag 7 september 2018

 • aanleg greppels pare kant vanaf 4 september 2018;
 • aanleg greppels onpare kant vanaf 7 september 2018;
 • vanaf 10 september 2018: aansluiten straatkolken met aanleg van steenslag type IIA;
 • vanaf 17 september 2018: aanleg KWS-onderlaag;
 • realiseren van de huisaansluitingen met 2 ploegen;
 • vanaf 17 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8.

Donderdag 23 augustus 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • verbinding maken DWA-riool met pompstation;
 • ter hoogte van woning nr. 5 in de Derrevoortstraat: wachtbuis richting verkaveling;
 • uitvoeren van de huisaansluitingen met 2 ploegen;
 • vanaf 12 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8.

Donderdag 12 juli 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • verdere aanleg van de riolering in de Derrevoortstraat: K7-K15, R3-R2, K14-PS en D4-PS;
 • plaatsing pompput (5 juli 2018);
 • vanaf 6 augustus 2018: uitvoering van de aansluiting op de riolering - wegherstel;
 • vanaf 12 september 2018: start van de werken fase profiel 1-8.

Dinsdag 3 juli 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • verdere aanleg van de riolering in de Derrevoortstraat
 • plaatsing pompput

Dinsdag 13 maart 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Werken aan nutsleidingen door De Watergroep
 • Aanleg riolering (DWA)
 • Voorbereidingswerken voor het plaatsen van de pompput

Dinsdag 20 februari 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Werken aan nutsleidingen door De Watergroep
 • Werfinrichting
 • Affrezen asfaltverhardingen in de Gustaaf Ponchautstraat vanaf 26 februari

Woensdag 17 januari 2018

Behoudens (weers)omstandigheden start de aannemer op 19/02/2018 met fase 1:

20180117 derrevoort fase1 kl

Nadien volgt fase 2 (exacte datum wordt later, maar tijdig hier meegedeeld).

20180117 derrevoort fase2 kl

Intradura kan het huisvuil van wie in de werkzone woont niet ophalen aan de woning. Deze bewoners moeten hun afval aanbieden aan één van de afvalpunten (= verzamellocaties).

De locatie van deze afvalpunten wordt regelmatig aangepast, afhankelijk van waar men op dat moment aan het werken is.

Afval aan het afvalpunt plaatsen op de ophaaldag vóór 6.30 u.

Vragen? Tel. 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen? Tel. 02 334 17 40

Maandag 8 januari 2018

Op 17/01/2018 om 19.30 uur is er een 2e infovergadering in het gemeentehuis te Brusselstraat 15, Roosdaal. De bewoners werden hiervoor uitgenodigd per brief.

De Watergroep start in de loop van januari 2018 reeds met een aantal aansluitingen.

20180117 derrevoort