landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Wegen- en rioleringswerken Derrevoortstraat

Contactgegevens:

 • Werfleider PEVENAGE & ZN: Steven Baert – 0498 23 18 76
  • dagelijks op de werf aanwezig
  • 1ste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen => tijdig melden aub!
  • mail: info@pevenage.be
  • werfkeet in Derrevoortstraat
 • Projectleider PEVENAGE & ZN: Yves Pevenage, 09 360 26 47
 • Gemeente Roosdaal
  • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31 – technischedienst@roosdaal.be
  • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – 054 89 13 42 - mobiliteit@roosdaal.be
 • Aquafin
 • Studiebureau Arcadis
 • Buurtvertegenwoordiger: Philippe Cools, Derrevoortstraat 19, 0473/55.38.17, cools.scarset@telenet.be

Dinsdag 13 maart 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Werken aan nutsleidingen door De Watergroep
 • Aanleg riolering (DWA)
 • Voorbereidingswerken voor het plaatsen van de pompput

Dinsdag 20 februari 2018

Korte samenvatting planning werken:

 • Werken aan nutsleidingen door De Watergroep
 • Werfinrichting
 • Affrezen asfaltverhardingen in de Gustaaf Ponchautstraat vanaf 26 februari

Woensdag 17 januari 2018

Behoudens (weers)omstandigheden start de aannemer op 19/02/2018 met fase 1:

20180117 derrevoort fase1 kl

Nadien volgt fase 2 (exacte datum wordt later, maar tijdig hier meegedeeld).

20180117 derrevoort fase2 kl

Tijdens de werkzaamheden zal Intradura het huisvuil van wie in de werkzone woont niet kunnen ophalen aan de woning. De betrokken bewoners zullen hiervan per brief op de hoogte gebracht worden. Zij moeten tijdens de werken hun afval aanbieden aan een afvalpunt (= een verzamellocatie). Er zullen 3 afvalpunten geplaatst worden.

20180117 afvalpunt derrevoort kl

Afval aan het afvalpunt plaatsen op de ophaaldag vóór 6.30 u.

Brief afvalophaling tijdens werken

Wanneer het einde van de werken in zicht komt zullen de betrokken bewoners er per brief van op de hoogte gebracht worden vanaf wanneer zij hun afval opnieuw moeten aanbieden ter hoogte van hun woning.

Vragen? Tel. 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen? Tel. 02 334 17 40

Maandag 8 januari 2018

Op 17/01/2018 om 19.30 uur is er een 2e infovergadering in het gemeentehuis te Brusselstraat 15, Roosdaal. De bewoners werden hiervoor uitgenodigd per brief.

De Watergroep start in de loop van januari 2018 reeds met een aantal aansluitingen.

20180117 derrevoort

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal