landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Herinrichting N8 (Ninoofsesteenweg)

Contactgegevens


 

Maandag 18 december 2017

 De extra ingenomen rijstrook op de N8 richting Brussel in de zone Poelkveldstraat tot Tombergstraat komt vrij op donderdag 21/12/2017.

Opgelet: de snelheidsbeperking van 50 km/u blijft gelden.

Vrijdag 8 december 2017

De werken van fase 2 zijn bijna afgerond en op maandag 11 december 2017 wordt gestart met fase 3: dit is het gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg 105 en het kruispunt van de N8 met de Tenzuivenestraat en de Tombergstraat, in de rijrichting van Ninove. Hiervoor wordt het kruispunt N8/ Omer De Vidtslaan / Koning Albertstraat (kruispunt Belle-Alliance) afgesloten.

N8 fase 3 schets verkeersstromen

 

Woensdag 6 december 2017

De bewoners van 

 • Ninoofsesteenweg huisnummer 3 tot huisnummer79
 • Ninoofsesteenweg huisnummer 4A tot huisnummer 110

  moeten vanaf 7 december 2017 hun huisvuil opnieuw aanbieden ter hoogte van hun woning.

De bewoners van

 • Ninoofsesteenweg huisnummer 89 tot huisnummer 103
 • Ninoofsesteenweg huisnummer 118 tot huisnummer 202
 • Opperheilbeekweg
 • Nederheilbeekweg
 • Omer Devidtslaan, het gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg en het benzinestation Texaco

 

moeten vanaf 7 december 2017 hun afval aanbieden aan één van de 2 afvalpunten die op 7 december 2017 zullen geplaatst worden.

U vindt de afvalpunten aan:

 1. Omer Devidtslaan (ter hoogte van het bezinestation Texaco)
 2. Koning Albertstraat (rechtover Alratec)

> Afval aan het afvalpunt plaatsen op de ophaaldag vóór 6.30 u.

> Wanneer het einde van de werken in zicht komt zullen wij de betrokken bewoners er schriftelijk van op de hoogte brengen vanaf wanneer zij hun huisvuil opnieuw moeten aanbieden ter hoogte van hun woning.

Info i.v.m. deze tijdelijke wijziging: tel.: 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen: tel.: 02 334 17 40

  

Afvalpunten fase 3

Afvalpunt voorbeeld

 Woensdag 29 november 2017

N8 - fase 2

Infobrief bewoners i.v.m. asfalteringswerken.

Maandag 27 november 2017

N8 - fase 2

Behoudens weersomstandigheden werkt de aannemer op vrijdag 01/12 en maandag 04/12/2017 ter hoogte van de aansluiting van enkele zijstraten op de N8-fase2: Tombergstraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Weggevoerdenstraat. Doorgaand verkeer is er niet mogelijk.

Het verkeer kan gebruik maken van

 • de Poelkveldstraat
 • de omleiding:  N8 - Koning Albertstraat – (onverhard, grind) Molenkauter (of Windmolenstraat) – Hertboomstraat (onverhard, grind) – Berchemstraat – Poelkveldstraat – N8. Voorzichtigheid en aangepaste snelheid op de smallere (en enkele onverharde) wegen is aan de orde.

De aannemer past de signalisatie t.h.v. de kruispunten en de omleiding aan.

Planning werken

 • renovatie van de bestaande riolering;
 • onderlaag asfalt van de zijstraten op 24 november 2017;
 • fundering fietspaden;
 • betonneren van het fietspad op 16, 17, 20 en 21 november 2017;
 • funderingssokkels openbare verlichting;
 • afwerken voetpaden;
 • opmerking:
  • sommige werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden

Donderdag 16 november 2017

 • Details en verdere informatie over fase 3 (start 11 december 2017) over tijdelijke maatregelen voor het verkeer, openbaar vervoer (aanpassingen De Lijn), parkeerplaatsen en afvalophaling vind je hier:
  Infobrief over fase 3


Hinder kruispunt Belle Alliance
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Maandag 13 november 2017

Op 11 december 2017 start fase 3 van de werken op de Ninoofsesteenweg (N8).

Donderdag 9 november 2017

De aannemer werkt op vrijdag 10/11/2017 ter hoogte van het kruispunt N8/Tombergstraat. Het is dus tijdelijk op vrijdag 10/11/2017 niet mogelijk via de Tombergstraat te rijden.
Volgende omleiding kan gevolgd worden.
N8 - Koning Albertstraat – (onverhard, grind) Molenkauter (of Windmolenstraat) – Hertboomstraat (onverhard, grind) – Berchemstraat – Poelkveldstraat – N8

Voorzichtigheid en aangepaste snelheid op de smallere (en enkele onverharde) wegen is aan de orde.
De aannemer past de signalisatie t.h.v. het kruispunt Berchemstraat/Tombergstraat aan.

Dinsdag 31 oktober 2017

Planning werken

 • renovatie van de bestaande riolering;
 • ter plaatse gestorte greppel/boordsteen;
 • onderlaag asfalt voorzien op 6 en 7 november (afhankelijk van de eersomstandigheden);
 • fundering fietspaden;
 • betonneren van het fietspad op 16, 17, 20 en 21 november.

Maandag 9 oktober 2017

De aannemer is sinds vrijdag 06/10 bezig ter hoogte van het kruispunt N8/Tombergstraat. Het kruispunt werd vrijdagavond provisoir hersteld, maar er wordt vandaag terug gewerkt ter hoogte van het kruispunt en ook morgen in de Tombergstraat zelf. Het is dus tijdelijk (t.e.m. woensdag 11/10) niet mogelijk via de Tombergstraat te rijden.

Volgende omleiding kan gevolgd worden.
N8 - Koning Albertstraat – (onverhard, grind) Molenkauter (of Windmolenstraat) – Hertboomstraat (onverhard, grind) – Berchemstraat – Poelkveldstraat – N8

Voorzichtigheid en aangepaste snelheid op de smallere (en enkele onverharde) wegen is aan de orde.
De aannemer paste de signalisatie t.h.v. het kruispunt Berchemstraat/Tombergstraat aan.

De Tombergstraat blijft tijdelijk afgesloten thv het kruispunt met de N8 tem 11/10/2017.

Woensdag 20 september 2017

Fase 2

 • Aanleg van rioleringen (DWA en RWA)
 • Plaatsen van kokers aan het bufferbekken
 • Het uitvoeren van gescheiden private afkoppelingen
 • Onderfundering wegenis

Dinsdag 12 september 2017 

Vanaf donderdag 14/09 (behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden) zijn er wijzigingen voor de zijstraten van de N8 tijdens fase 2.

Tenzuivenestraat:

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Tenzuivenestraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Tenzuivenestraat moet verplicht rechtsaf (richting Ninove) de N8 op. (verboden om linksaf richting Brussel of rechtdoor de Tombergstraat in te rijden)

Poelkbeekstraat:

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Poelkbeekstraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Poelkbeekstraat moet verplicht rechtsaf (richting Ninove) de N8 op. (verboden om linksaf richting Brussel of rechtdoor te rijden)

Tombergstraat: 

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Tombergstraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Tombergstraat moet verplicht rechtsaf (richting Brussel) de N8 op. (verboden om linksaf richting Ninove of rechtdoor de Tenzuivenestraat in te rijden)

Poelkveldstraat:

 • Vanop de N8 is het mogelijk de Poelkveldstraat in te rijden (zowel komende vanuit Brussel als vanuit Ninove)
 • Verkeer komende vanuit de Poelkveldstraat kan afslaan rechtsaf (richting Brussel) of linksaf (richting Ninove) de N8 op. (verboden om rechtdoor te rijden)

- De Weggevoerdenstraat blijft voorlopig afgesloten. 

Maandag 11 september 2017 

Wijziging/Update werken N8 fase 2.

 De aannemer is bezig met het affrezen van de bovenlaag, dit is voorzien t.e.m. woensdag 13/09. Hierdoor is de overgang van de Tombergstraat naar de N8 en omgekeerd (ondanks eerdere berichten) toch afgesloten. De aannemer beloofde de Tombergstraat open te stellen vanaf 16 uur. Dus: heden t.e.m. 13/09 is de Tombergstraat afgesloten tijdens de werkuren (= van ‘s ochtendsvroeg tot na de werkuren (+-16 uur)). Vanaf 14/09 wordt de Tombergstraat opnieuw opengesteld.

De Poelkveldstraat is toch opengesteld (ondanks eerder bericht), dat blijft zo tijdens fase 2 van de werken.

Woensdag 6 september 2017 

Op vrijdag 08 september wordt de nieuwe openbare verlichting (die werd geplaatst in fase 1, kant rijrichting Ninove) in werking gesteld. De openbare verlichting in de rijrichting Brussel is vanaf dan buiten werking. Dit is noodzakelijk voor de start van fase 2 op 11/09 (zie eerder bericht van 25 augustus). 

Dinsdag 5 september 2017

 Persbericht Agentschap Wegen en Verkeer ivm de start van fase 2 op 11 september 2017

 Het Agentschap Wegen en Verkeer vat op maandag 11 september de tweede fase van de werkzaamheden op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal aan. Die werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat aan de kant richting Brussel. Het verkeer beschikt tijdens fase 2 over één rijstrook in elke rijrichting aan de kant waar normaal het verkeer richting Ninove rijdt.

 Sinds de werken op de Ninoofsesteenweg (N8) op 18 april van start gingen, heeft Wegen en Verkeer de weg al heringericht tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant waar normaal het verkeer richting Ninove rijdt (fase 1). De werken aan deze kant van de weg zijn klaar, waarop Wegen en Verkeer nu aan de overkant van start gaat. De werken van fase 2 duren volgens de huidige planning tot maart 2018.

Altijd één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting

In fase 2 werkt Wegen en Verkeer tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat aan de kant richting Brussel. Het verkeer blijft beschikken over één rijstrook in elke richting, maar verschuift nu van de rijstroken richting Brussel naar de rijstroken richting Ninove. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, blijven tijdens de tweede fase enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Veiligere kruispunten

De Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal kent verschillende gevaarlijke kruispunten. Om de gewestweg veiliger en leefbaarder te maken, wordt de steenweg vernieuwd over een afstand van 2,5 km vanaf de Elbeek tot bijna aan het grondgebied van Ninove. Wegen en Verkeer legt vrijliggende fietspaden aan en richt verschillende kruispunten opnieuw in. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting. De werken worden eind 2018 beëindigd.

Dinsdag 5 september 2017 

Vrijdag 25 augustus 2017

 •  Op 05/09 en 06/09 wordt de toplaag van fase 1 aangelegd (tenzij de weeromstandigheden dit niet toelaten). Daarna 07/09 en 08/09 wordt de wegmarkering aangebracht (idem weersomstandigheden).
 • Op 11/09 start fase 2 van de werken op de Ninoofsesteenweg (N8). De werfzone blijft dezelfde als fase 1, maar nu wordt aan de andere kant van de rijbaan gewerkt.
  • de signalisatie wordt ’s ochtendsvroeg door de aannemer aangepast
  • de zijstraten die in fase 1 werden afgesloten, blijven afgesloten voor doorgaand verkeer: Poelkbeekstraat, Rijstraat, Tenzuivenestraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Poelkveldstraat.
  • volgende zijstraten (ook al open in fase 1) blijven open: Omer Devidtslaan, Koning Albertstraat
  • ten zuiden van de N8 worden volgende zijstraten afgesloten ter hoogte van de N8: Poelkveldstraat, Poelkstraat, Kweddenhoek
  • ten zuiden van de N8 worden de Tombergstraat en de Weggevoerdenstraat alternerend (dus niet gelijktijdig) afgesloten ter hoogte van de N8. (Weggevoerdenstraat begin van fase 2, vanaf 11/09 afgesloten)(Tombergstraat naar het einde van fase 2 afgesloten).
  • het einde van fase 2 is voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden) op 29/03/2018

Woensdag 28 juni 2017

Op donderdag 6 juli gaan wij ook de fundering van het fietspad aanleggen. Na deze werken zullen er op vrijdag 7 juli tijdelijke opritten worden geplaatst in steenslag. U zal dus met de wagen op uw oprit en/of in uw garage kunnen tijdens het bouwverlof van 10 tot en met 28 juli.

Maandag 31 juli worden deze tijdelijke opritten verwijderd!! Op dinsdag 1 augustus wordt het fietspad in rode beton aangelegd. Deze werken zullen 4 dagen duren.

Gelieve uw wagen buiten de werkzone te plaatsen vanaf maandag 31 juli om 6u ’s morgens tot en met vrijdag 12 augustus. Gedurende deze periode zal uw inrit of garage niet bereikbaar zijn met de wagen. Het beton moet immers voldoende uitgehard zijn alvorens u er over mag rijden met de wagen.

Van maandag 31 juli tot en met vrijdag 12 augustus zal uw woning dus enkel te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Buiten de werkuren, dus voor 6u ’s morgens en na 18u ’s avonds, en tijdens het weekend is het echter wel mogelijk dat u de wagen voor uw woning in de werfzone parkeert.

Voor de handelszaken zullen er zo snel als mogelijk inritten gemaakt worden met rijplaten zodat uw zaak toch bereikbaar blijft tijdens deze werken.

Onze werken zijn onderhevig aan de weersomstandigheden, deze planning kan dus aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt. Uiteraard wordt u hierover ingelicht.

De werken zullen hinder veroorzaken, we proberen die hinder natuurlijk  zo beperkt mogelijk te houden. We hopen op uw begrip en een vlot verloop van de werken.

Vrijdag 16 juni 2017

OPGELET: WIJZIGING PLANNING!!!

Op VRIJDAG 16 en maandag 19 juni worden de boordstenen en de greppels gegoten. Hiervoor wordt er een dunne geleidingsdraad geplaatst. Gelieve deze geleidingsdraad niet te manipuleren. De betonmachine volgt immers deze draad om de boordstenen en greppels te gieten waardoor elke manipulatie zichtbaar is in het eindresultaat. De tijdelijke opritten in steenslag worden vanaf donderdag 15 juni weggenomen. Aansluitend aan de boordstenen en greppels wordt de middengeleider gegoten in beton.

Gelieve uw wagen buiten de werkzone te plaatsen vanaf DONDERDAG 15 juni om 6u ’s morgens tot en met donderdag 6 juli. Gedurende deze periode zal uw inrit of garage niet  bereikbaar zijn met de wagen. Het beton moet immers voldoende uitgehard zijn alvorens u er over mag rijden met de wagen.

Van donderdag 15 juni tot en met donderdag 6 juli zal uw woning dus enkel te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Buiten de werkuren, dus voor 6u ’s morgens en na 18u ’s avonds, en tijdens het weekend is het echter wel mogelijk dat u de wagen voor uw woning in de werfzone parkeert.

Voor de handelszaken zullen er zo snel als mogelijk inritten gemaakt worden met rijplaten zodat uw zaak toch bereikbaar blijft tijdens deze werken.

Op donderdag 29 en vrijdag 30 juni worden de onderlagen asfalt aangelegd en vanaf 3 juli de fundering van het fietspad.

Onze werken zijn onderhevig aan de weersomstandigheden, deze planning kan dus aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt. Uiteraard wordt u hierover ingelicht.

De werken zullen hinder veroorzaken, we proberen die hinder natuurlijk  zo beperkt mogelijk te houden. We hopen op uw begrip en een vlot verloop van de werken.

Donderdag 11 mei 2017

Heeft U als handelaar of buurtbewoner concrete problemen naar aanleiding van de werken, kan u steeds contact opnemen voor specifieke inlichtingen met:

 • de aannemer BESIX Infra nv de heer Thierry Fonteyne – +32 (0) 470 18 25 47
 • werfcontroleur bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) – de heer Yvan Pardaens - +32 (0) 499 59 30 27
 • de technische dienst – afdeling openbare werken - van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal - 054 89 13 31
 • de technische dienst – mobiliteit – van de gemeente Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal – mobiliteit@roosdaal.be

Woensdag 19 april 2017 

De signalisatie werd geplaatst en de werken zijn effectief gestart.

In de eerste fase wordt gewerkt aan de kant van de rijvakken richting Ninove. Beide rijvakken richting Ninove zijn volledig afgesloten vanaf het kruispunt Belle-Alliance tot het kruispunt met de Poelkveldstraat. Het verkeer beschikt in elke rijrichting over 1 rijvak (kant van de rijrichting naar Brussel).

Hierdoor zijn de aanlsuitingen met de volgende zijstraten volledig afgesloten voor doorgaand verkeer: Poelkbeekstraat, Rijstraat, Tenzuivenestraat, Kweddenhoek, Poelkstraat, Poelkveldstraat.

Volgende straten blijven open voor doorgaand verkeer: Omer Devidtslaan, Koning Albertstraat, Tombergstraat, Weggevoerdenstraat.

Er wordt een tijdelijke oversteekplaats (met verkeerslichten met drukknop) voorzien ter hoogte van de bushalte aan de voormalige school van Poelk, richting de voetweg naar de Hadewijchstraat (wijk Espenveld).

Het doorgaand verkeer ten noorden van de Ninoofsesteenweg wordt afgeleid via de Omer de Vidtslaan naar het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Belle Alliance).

Het doorgaand verkeer ten zuiden van de Ninoofsesteenweg wordt afgeleid via de Weggevoerdenstraat naar het kruispunt met de Ninoofsesteenweg.

In de Omer de Vidtslaan geldt een stilstaan- en parkeerverbod langs weerszijden van de rijbaan.

De bewoners van de Ninoofsesteenweg, van huisnummer 4A tot huisnummer 110 en van huisnummer 3 tot huisnummer 79, moeten tijdens de werken hun afval aanbieden aan één van de 8 afvalpunten.

Afvalpunten

 1. Weggevoerdenstraat
 2. Poelkstraat
 3. Kweddenhoek
 4. Tombergstraat
 5. Poelkbeekstraat
 6. Espenveldstraat
 7. Rijstraat
 8. Tenzuivenestraat

N8 afvalpunten

Voorbeeld afvalpunt:

Foto afvalpunt

De bewoners moeten hier hun afval aanbieden volgens de afvalkalender. Afval buitenplaatsen op de ophaaldag voor 6.30 u.
Wanneer het einde van de werken in zicht komt zullen deze bewoners er schriftelijk van op de hoogte gebracht worden wanneer zij hun huisvuil opnieuw kunnen aanbieden ter hoogte van hun woning.

Info i.v.m. deze tijdelijke wijziging: tel.: 054 89 13 30
Klachten m.b.t. ophalingen: tel.: 02 334 17 40

N8 foto 1

N8 foto 2

   

Donderdag 13 april 2017 

Op dinsdag 18 april 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2,5 km vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot aan het grondgebied van Ninove. De vernieuwing moet op termijn de verkeersveiligheid verhogen, de leefbaarheid verbeteren en zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Tijdens de werken beschikt het verkeer over één rijstrook in elke rijrichting. De werken worden eind 2018 beëindigd.

Kruispunten veiliger maken
De Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal kent verschillende gevaarlijke kruispunten. Om de gewestweg veiliger en leefbaarder te maken, zal Wegen en Verkeer naast het aanleggen van vrijliggende fietspaden, ook de kruispunten herinrichten. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting. Aan de kruispunten worden conflictvrije verkeerslichten en aparte afslagstroken voorzien zodat bestuurders niet gelijktijdig groen licht krijgen met het tegenliggend verkeer. Op die manier wordt de verkeersveiligheid verhoogd en de doorstroming verbeterd.

Fasering van de werken
Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in vier fasen:

 • Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove
 • Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel
 • Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Ninove
 • Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en dat met de Ramerstraat en Daalbeekstraat aan de kant richting Brussel

Altijd één rijstrook beschikbaar in elke rijrichting
Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina:
www.wegenenverkeer.be/roosdaal

Werfleider werfteam BESIX Infra nv: Thierry Fonteyne (1ste aanspreekpunt voor de bewoners!)
tfonteyne@besix.com

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal