landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Gemeentearchief

Intergemeentelijk archivaris

In december keurde de Roosdaalse gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om in te stappen in een project om een intergemeentelijke archivaris aan te werven in samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.

Hierdoor krijgt Roosdaal de mogelijkheid om 1 à 2 dagen in de week te beschikken over een gediplomeerd archivaris.

"Dit is een mooie opportuniteit om onze archivering te professionaliseren, op jaarbasis kost ons dit net geen 15.000 euro", zegt burgemeester Christine Hemerijckx.

"In het rapport van Audit-Vlaanderen werd ons aanbevolen om de archivering verder uit te bouwen. Tot op vandaag rekenden we op de deskundigheid van onze diensten en op een team van vrijwilligers. De vrijwilligers concentreerden zich in het verleden vooral op de archieven van de burgerlijke stand. Zij zullen met dit project verder gecoached kunnen worden. Voor onze andere diensten zullen de bestaande archieven gescreend worden en geactualiseerd worden."