landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Besluit gouverneur m.b.t. huis-aan-huis en take-away

Door de gouverneur van provincie Vlaams-Brabant, Jan Spooren, werd op 4 november een politiebesluit afgekondigd dat onmiddellijk ingaat en gevolgen kan hebben op de organisatie van take-away of huis-aan-huis levering door verenigingen in de Vlaams-Brabantse gemeentes en dus ook in Roosdaal.

https://gouverneurvlaamsbrabant.be/sites/default/files/20201104-gouvbesluit-mondmasker-huis-aan-huis-takeaway.pdf?fbclid=IwAR1vhD5h6oAK3s1YpQixgoNOj68xm2_iDMCHOViiSPjIMyD9Fq-ovBBCe-Q#overlay-context=corona/gouverneursbesluit-neusmondmasker-huis-aan-huis-take-away

Artikel 5 van dit besluit stelt namelijk het volgende:

Verenigingen  die  een  occasionele  verkoop  organiseren  van  goederen, werken  voor  de  eventuele bereiding  en  afhaling  van  deze  goederen  volgens  de  bestaande  sectorprotocollen  (voor  etenswaren impliceert  dit  onder  meer  dat het  ganse  proces  moet  worden  begeleid  en  uitgevoerd  door  een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in Art. 8 §1 derde lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In het kader van dit besluit heeft onze burgemeester Wim Goossens (in CC) contact opgenomen met de dienst noodplanning van de provincie voor meer toelichting:

Afhaal op locatie / bedeling aan huis is nog steeds mogelijk, maar voor de voorbereiding van bv pakketten of het bereiden van de maaltijd mogen er maximaal 4 personen aanwezig zijn (indien meer dan 4  = samenscholing => Covid-19 overtreding  = 250 euro)

In geval men eten klaar maakt om op te halen moet er steeds 1 professionele cateraar, traiteur of restaurateur aanwezig zijn (maakt deel uit van de 4) die alles controleert en in het oog houdt dat alle voronamaatregelen worden gerespecteerd mbt hygiëne & mondmasker, …..  Uiteindelijk draagt hij de verantwoordelijkheid op locatie.

Als jullie een take-away of huis-aan-huis levering organiseren, moeten de burgemeester of zijn vertegenwoordiger steeds op de hoogte worden gebracht via mail naar burgemeester@roosdaal.be met volgende gegevens:

  • Activiteit
  • Locatie
  • Verantwoordelijke van de vereniging
  • Naam van de professionele cateraar, traiteur of restaurateur
  • Soort bedeling

Besluit:

Take away en levering aan huis kan dus doorgaan op voorwaarde dat je vereniging het volgende in acht neemt:

  1. Melding bij de burgemeester of zijn vertegenwoordiger + terugmelding akkoord => Burgemeester breng op zijn beurt de politiediensten op de hoogte van de activiteit.
  2. Professionele cateraar, traiteur of restaurateur aanwezig bij het klaarmaken van de pakketten/maaltijden
  3. Inachtneming van regels op hygiëne en maatregelen op Corona (altijd mondmasker dragen als men met voedsel bezig is).
  4. Nooit meer dan 4 personen aanwezig!

Met andere woorden het moet steeds gebeuren in een gereguleerde omgeving!

Bij meer vragen, gelieve contact op te nemen met vrijetijd@roosdaal.be en burgemeester@roosdaal.be.