landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verwijdering grafzerken uitgesteld

In juni 2020 werd op ongeveer 125 grafzerken op de Roosdaalse begraafplaatsen een rode sticker aangebracht ter aankondiging dat deze grafzerken (vervallen in de periode van 2012 tot 2019) zouden worden verwijderd tegen uiterlijk 15 oktober 2020.

Door de aanhoudende slechte weersomstandigheden met overvloedige regenval, konden deze werkzaamheden helaas niet uitgevoerd worden. De machines zouden teveel schade hebben aangebracht aan de drassige gangpaden en hierdoor zou het serene uitzicht van de begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode in gedrang komen.

Het verwijderen van de grafzerken zal nu gebeuren vanaf half november 2020, van zodra de weersomstandigheden het toelaten.