landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Akkervogelproject - vragenlijst landbouwers - Hoe kijk jij naar maatregelen voor akkervogels?

Akkervogels zijn ontegensprekelijk verbonden met het Vlaamse landbouwlandschap. Typische soorten als geelgors, kievit, patrijs en veldleeuwerik zijn voor het doorlopen van hun levenscyclus geheel of gedeeltelijk afhankelijk van akkers en weilanden.

Helaas gaat het niet goed met onze Vlaamse akkervogelpopulaties. Terwijl intensieve landbouw het akkervogels erg moeilijk maakt, zijn land- en tuinbouwers tegelijkertijd de sleutel tot een succesvol herstel van deze populaties. Want zonder boeren, geen akkervogels. Daarom willen Boerennatuur Vlaanderen en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei een akkervogelproject starten in het Pajottenland. Hierbij willen we samen met landbouwers en vrijwilligers werk maken van nestbeschermingsacties en maatregelen die invulling geven aan minstens één (en bij voorkeur meerdere) van de drie basisbehoeftes van akkervogels: voedsel (zomer/winter), dekking en broed- en nestgelegenheid.

Via een korte vragenlijst willen we even polsen naar jouw interesse om in het Pajottenland samen te werken rond akkervogels. Het beantwoorden van deze vragen is vrijblijvend, en geeft geen enkele verbintenis om uiteindelijk effectief aan het project deel te nemen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact te kunnen leggen in kader van het project, en zullen verder strikt geheim worden gehouden.