landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen, gaan op 1 januari 2022 een aantal maatregelen van kracht. Onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop moet je vanaf dan melden. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een onttrekkingsverbod.

De gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant trof op 16 december 2021 een gouverneursbesluit over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie. Dit besluit zal van kracht worden op 1 januari 2022.


 Uitgebreide informatie is te vinden op volgende websites:

https://www.vmm.be/water/beheer-waterlopen/water-capteren-uit-onbevaarbare-waterlopen

https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop