landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Werken Lostraat - Kleine Lostraat

Pagina-update 21/10/2022

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Lostraat en Kleine Lostraat, Roosdaal. Duur werken: 29/11/2021 - zomer 2022.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/lostraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

 • Fase 1 (29/11/2021 - 31/01/2022)
 • Fase 2a (01/02/2022 - 31/03/2022)
 • Fase 2b (14/03/2022 - 11/07/2022, verlengd september 2022)

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste 21/10/2022)


 Contactgegevens


Infobrief

In de week van 15/11/2021 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners en in de ruimere opgeving.

 • lees hier de infobrief (zone werken)
 • lees hier de infobrief (ruimere omgeving)
 • bekijk hier het bedelingsplan

Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers die afstappen kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/lostraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
  • de brandweer van Vlaams-Brabant zone west vraagt om bij een noodoproep te vermelden langs welke kant het adres bereikbaar is, afhankelijk van de exacte locatie van de werfput (riolering) op het moment van de oproep.
 • De Lijn wordt op de hoogte gebracht en is betrokken vanaf fase 3 (kruispunt Lostraat/Profetenstraat). De Lijn zal een aangepaste dienstregeling voorzien.
 • Buurgemeenten worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal worden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze wordt op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: Bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.
 • Bij elke belangrijke update van deze pagina (fasewissel) wordt de informatie verspreid naar/via
  • bewoners en omwonenden (brief aannemer)
  • hulpdiensten
  • scholen en busdiensten
  • De Lijn
  • buurgemeenten
  • navigatieapp waze
  • online kanalen van de gemeente
  • gemeenteraadsleden

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20211117 Faseringsplan

20211117 Planning

20211117 Omleiding

20211117 omleidingfietsers


Fase 1 (29/11/2021 - 31/01/2022)

 • Werf: Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Exclusief de kruispunten Zevenbeukenstraat/Lostraat en Korte Kamstraat/Lostraat.
 • De aannemer werkt aan de grachten (in het veld naast het fietspad).
 • Belangrijkste verkeersmaatregelen: om veiligheidsredenen wordt de Lostraat, wegvak tussen ket kruispunt met de Zevenbeukenstraat en het kruispunt met de Korte Kamstraat afgesloten voor het verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer), ook voor fietsers. Er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen
  • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
  • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
 • Bekijk het signalisatieplan.
 • Bekijk het plan voor stockage en grondverbetering

Fase 2a (01/02/2022 - 31/03/2022)

 • deel 1: 01/02/2022 - 06/02/2022
  • Werf: Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Korte Kamstraat. Inclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat.
  • Belangrijkste verkeersmaatregelen (idem fase 1):
   • doorgaand verkeer in de Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Korte Kamstraat, is niet mogelijk.
   • er wordt een omlegging voorzien in beide rijrichtingen
    • voor gemotoriseerd verkeer via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
    • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
  • Bekijk het signalisatieplan.

 

 • deel 2: 07/02/2022 - 31/03/2022
  • Update 10/02/2022: door een technisch probleem in de ondergrond en de weersomstandigheden start dit deel pas vanaf 16/02.
  • Werf: Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat. Exclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat en exclusief het kruispunt met de Profetenstraat.
  • Belangrijkste verkeersmaatregelen:
   • er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Lostraat, wegvak tussen het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat.
   • de omgeving blijft te vermijden, lokaal verkeer is mogelijk via de Korte Kamstraat-Lostraat. De gemeente en de politie volgen de verkeerssituatie blijvend op. Bijsturingen zijn mogelijk.
  • Bekijk het signalisatieplan.

Fase 2b (14/03/2022 - 11/07/2022)

 • Door een vlotte voortgang van de werken kan deze fase 2b reeds starten vanaf 14/03/2022 (oorspronkelijk voorzien 01/04/2022).
 • De aannemer informeert de bewoners via de brievenbus (week van 07/03/2022)
  • alle bewoners in de werfzone
  • bewoners omgeving (gedeelte uitgezonderd plaatselijk verkeer):
   • Pinijzenkets
   • Profetenstraat (tussen Lombeekstraat en Hoogstraat)
 • Werf (afgesloten, uitgezonderd bewoners):
  • Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Profetenstraat - inclusief het kruispunt met de Korte Kamstraat en het kruispunt met de Profetenstraat
  • Kleine Lostraat
 • Belangrijkste verkeersmaatregelen:
  • uitgezonderd plaatselijk verkeer
   • doorgaand verkeer in de Lostraat, wegvak tussen de begraafplaats en het kruispunt met de Profetenstraat, is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
   • doorgaand verkeer in de Kleine Lostraat is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
   • doorgaand verkeer in de Profetenstraat, wegvak tussen het kruispunt met de Hoogstraat en het kruispunt met de Lombeekstraat, is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
   • doorgaand verkeer in de Pinijzenkets is niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt wel toegelaten.
  • er worden een omleggingen voorzien 
   • tussen Strijtem en Ledeberg (of omgekeerd)
    • voor gemotoriseerd verkeer: via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
    • voor fietsers via Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heilbeekweg, Nieuwenbosweg, Nederheilbeekweg, Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
   • tussen de Lombeekstraat en Kattem (of omgekeerd)
    • voor fietsers en gemotoriseerd verkeer: via Lombeekstraat, Ledebergdries, Ledebergstraat, Hoogstraat
  • bussen van De Lijn:
   • de haltes te Profetenstraat en Hoogstraat worden tijdelijk niet meer bediend.
   • de andere haltes in de omgeving zoals te Ledebergdries en Lombeekstraat blijven bediend
   • de halte 'Kattem Profetenstraat' wordt tijdelijk verplaatst naar de Lombeekstraat
   • info via www.delijn.be
   • klik op onderstaande afbeeldingen voor een groter formaat

 20220309 OA3127M  20220309 OB3127M

 

 • planning vanaf juni 2022 (verlenging wegens uitbreiding vernieuwing riolering in Profetenstraat):
  • vanaf juni 2022: boordstenen plaatsen + start aanleg fiets- en voetpaden
  • week van 20 juni: start uitbreiding riolering profetenstraat, doel is om voor het bouwverlof alle riolering  vernieuwd te hebben, hierdoor zal in de week van 20/06/2022 het kruispunt Pinijzekets-Profetenstraat enkele dagen niet toegankelijk zijn. De Pinijzekets is bereikbaar voor lokaal verkeer via de Lombeekstraat en de Kleine Lostraat (opgelet: overrijdbare steenslag, werfomgeving)
  • week van 27 juni: onderlaag asfalt fase 2a en 2b
  • vanaf augustus (na bouwverlof): opnieuw starten met kolken plaatsen, lijnvormige elementen…
  • definitief einde is voorzien in de week van 19/09/2022 
 • Bekijk het signalisatieplan.
 • De begraafplaats te Lostraat blijft bereikbaar via de Lostraat, kant Zevenbeukenstraat.
 • Tijdens het bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) wordt er niet gewerkt.
  • de werfzone (en Korte Kamstraat) blijft gesignaleerd als "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en er geldt een maximum toegelaten snelheid van 30 km/u
  • de (her)inrichting is al zichtbaar in het straatbeeld (smalle rijbaan). De nieuwe verkeerssignalisatie (met o.a. eenrichtingsverkeer) wordt nog niet geplaatst. De omgeving blijft een werf.
  • om doorgaand verkeer in de werf te vermijden, wordt op twee locaties een verkeersknip (obstakel, machine, steenmateriaal) opgesteld (Lostraat 27 en Kleine Lostraat 15)
  • de aannemer, de politie en de gemeente vragen het lokale verkeer voorzichtigheid en aangepast rijgedrag ter plaatse.
  • 20220705 verkeersknip bouwverlof

 

 • Planning augustus/september 2022:
  • eind augustus/begin september: onderlaag asfalt Profetenstraat (gedeelte tussen Pinijzekets en Lostraat)
  • Vanaf 19/09/2022 wordt een verkeersdrempel aangelegd in de Lostraat, ter hoogte van het kruispunt met de Korte Kamstraat. Aansluitend mag er geen verkeer over de drempel gedurende 2 weken (uitharden).
   • de Lostraat is daarom van 19/09 t.e.m. 30/09/2022 afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Korte Kamstraat (locatie drempel)
   • omrijden kan in beide richtingen via Rombautstraat, Strijtem centrum, Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Omer De Vidtslaan, Lombeekstraat
   • fietsers en voetgangers kunnen wel door (via fietspad Lostraat)
   • hulpdiensten en scholen (busdiensten) worden op de hoogte gebracht
   • bewoners worden op de hoogte gebracht door de aannemer
  • 20220915 aanlegdrempel

 

  • 20220915 F45b

 20220929 asfaltering projLostraat

  • aanbrengen vaste signalisatie (2e helft september)
  • voetpaden afgewerkt tegen 30/09/2022
  • toplaag asfalt (door de weersomstandigheden uitgesteld van 28 en 29/09/2022 naar): 03/10/2022
   • de betrokken bewoners worden via de aannemer op 30/09 op de hoogte gebracht (brief)
   • er is die dag geen verkeer mogelijk in de te asfalteren straten (Kleine Lostraat, deel Profetenstraat, deel Lostraat, deel Korte Kamstraat)
  • 10/10/2022: aanbrengen wegmarkeringen
  • 11/10/2022: verwijderen werfsignalisatie
  • vanaf 12/10/2022: De Lijn herneemt de originele route via de Profetenstraat (en Hoogstraat)
  • 14/10/2022: inrichten verkeersknip Kleine Lostraat
  • 19/10/2022: bedeling infobrief 'opvolging na de werken' bij de bewoners

20221003 vernieuwde weginrichting


Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20221012 tijdlijn Lostraat


Plannen


Updates

21/10/2022

 • infobrief 'opvolging na de werken' (zie onderaan fase 2b)

13/10/2022

 • aanvulling info planning oktober 2022 (inrichten verkeersknip Kleine Lostraat 14/10/2022, zie onderaan fase 2b)

12/10/2022

 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator), werken beëindigd

10/10/2022

 • aanvulling info planning oktober 2022 (verwijderen werfsignalisatie en info De Lijn, zie onderaan fase 2b)

07/10/2022

 • aanvulling info planning oktober 2022 (wegmarkeringen 10/10/2022, zie onderaan fase 2b)

29/09/2022

 • aanvulling info planning september 2022 (asfaltering 03/10/2022, zie onderaan fase 2b)

21/09/2022

 • aanvulling info planning september 2022 (zie onderaan fase 2b)

 15/09/2022

 • aanvulling info planning september 2022 (zie onderaan fase 2b)

18/08/2022

 • aanvulling info planning augustus/september 2022 (zie onderaan fase 2b)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

05/07/2022

 • aanvulling info verkeersknip bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) (zie onderaan fase 2b)

04/07/2022

 • aanvulling info bouwverlof (11/07/2022 - 31/07/2022) (zie onderaan fase 2b)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

16/06/2022

 • aanvulling info bereikbaarheid Pinijzekets in de week van 20/06/2022 (zie onderaan fase 2b)

02/06/2022

 • aanpassing planning door meerwerk (uitbreiding vernieuwing riolering in Profetenstraat)(zie onderaan fase 2b)

16/05/2022

 • info werfvoortgang: op donderdag en vrijdag 19 en 20/05/2022 giet de aannemer de glijbekisting (volledige werf). Betrokken bewoners krijgen een bericht van de aannemer. Er is tijdelijk extra hinder in de werfzone: o.a. op het kruispunt Korte Kamstraat/Lostraat zal de doorgang onmogelijk zijn. De omgeving is te vermijden.
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

 09/03/2022

 • aanvulling info De Lijn fase 2b (kaarten en info extra halte Lombeekstraat)

04/03/2022

 • aanpassing planning fase 2b (start op 14/03/2022 i.p.v. 01/04/2022)
 • aanvulling info fase 2b (verkeersmaatregelen en De Lijn)
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)
 • aanvulling lijst communicatieverspreiding (algemene info)

10/02/2022

 • fase2a - deel 2: door een technisch probleem in de ondergrond en de weersomstandigheden start dit deel pas vanaf 16/02.

07/02/2022

 • fase2a - deel 2: door een technisch probleem in de ondergrond start dit deel pas op het einde van de week van 07/02.

03/02/2022

 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)

27/01/2022

 • aanpassing (aanvullingen) signalisatieplannen fase 2a
 • aanpassing tijdlijn (voortgangsindicator)
 • inhoudstabel: toevoeging subtitels fasering

25/01/2022

21/01/2022

20/01/2022

 • aanvulling signalisatieplan en plan stockage en grondverbetering, fase1
 • aanvulling data fase1, fase2a, fase2b

22/11/2021

 • aanvullingen basisinfo

17/11/2021

 • aanvullingen basisinfo

16/11/2021

 • opbouw pagina