landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Verkeersborden F99c en F101c

Eikauterstraat – signalisatie

De verkeerssignalisatie in de Eikauterstraat (en het verlengde ervan op grondgebied Ternat) is in zijn huidige vorm niet helemaal wenselijk. Dit om verschillende redenen: een grote hoeveelheid borden, te wisselende verkeersstatuten (plaatselijk verkeer, weg voorbehouden voor bepaalde categorieën, verschillende toegelaten maximumsnelheden) en niet alles is conform de wegcode.
In overleg met de gemeente Ternat werd beslist de Eikauterstraat (en het verlengde ervan op grondgebied Ternat) volledig te signaleren als een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters, fietsers en bestuurders van speed pedelecs aan de hand van de verkeersborden F99c en F101c.

Dit betekent o.a.

  • een maximaal toegelaten snelheid van 30 km/u vanaf het bord F99c tot het bord F101c (het tussenliggende bord van begin/einde bebouwde kom heeft hier verkeerskundig geen invloed op, zie kaart achteraan deze brief)
  • de weg is toegankelijk voor alle categorieën van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op het bord
  • bijkomend is de weg toegankelijk voor alle voertuigen van en naar de aanliggende percelen (bewoners, landbouwers, lokale leveringen of diensten)

De aanpassing op het terrein wordt opgenomen in de planning.

Meer info: