landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Vogelgriepvirus: ophokplicht voor particuliere houders van pluimvee en vogels

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum in Oostende de eerste besmettingen in België van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd.

Sinds zondag 15 november moeten naast professionele bedrijven, ook particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Merk je een dode wilde (water)vogel op? Meld dit via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info: http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-11-13.asp