landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Info over coronavirus

 Nuttige links:


Update 19 oktober

 

Update 24 augustus 

Ministerieel besluit van 22 augustus  2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Update 19 augustus

Aangepast politiebesluit: Seizoensarbeid en Corona

Update 14 augustus

Belangrijk besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant:
Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant om zodoende te kunnen voldoen aan de verplichting een mondmasker te dragen.
Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen mag een gelaatscherm worden gebruikt.

Besluit provinciegouverneur - Verplichting een mondmasker bij zich te hebben

Update 31 juli

Politiebesluit: Seizoensarbeid en Corona

Update 28 juli

Corona-update

Vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus) zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Een bubbel is beperkt tot dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop je gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Bij grote evenementen is het aantal personen beperkt tot 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

 

Intradura:

Op aanbeveling van de provinciegouverneur wordt het dragen van een mondmasker op het recyclagepark verplicht.
Vanaf dinsdag 28 juli 2020 moet elke bezoeker een mondmasker dragen op de recyclageparken van Intradura (oa op het recylcagepark in Roosdaal).

Intradura: mondmasker verplicht

Update 23 juli

Aanbeveling na veiligheidsraad 23/7/2020

Mondmaskers

Op heel wat plaatsen in ons land is het momenteel al verplicht om een mondmasker te dragen. Die mondmaskerplicht wordt nu nog verder uitgebreid. Vanaf zaterdag 25 juli 2020 is het ook verplicht om een mondmasker te dragen:

 • op (rommel)markten
 • op kermissen
 • in winkelstraten
 • in drukbezochte gebieden
 • in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
 • in de horeca. Je mag hier wel je mondmasker afzetten als je aan tafel zit.

In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen worden affiches gehangen om je attent te maken op het dragen van een mondmasker.

Nachtwinkels

Vanaf zaterdag 25 juli 2020 wordt het sluitingsuur van de nachtwinkels vervroegd tot 22.00 uur. Dat om bepaalde bijeenkomsten in de openbare ruimte die tot risicovol gedrag kunnen leiden, te beperken.

Horeca

Registratie van klanten in kader van COVID-19

Er wordt je in de horeca gevraagd om een e-mailadres en een telefoonnummer, via een standaardformulier, achter te laten. Bij besmetting wordt er contact met je opgenomen. Deze informatie wordt na 14 dagen vernietigd en niet voor een ander doel gebruikt.
Om deze registratie zo privacyvriendelijk te laten plaatsvinden, wordt aangeraden volgend formulier te gebruiken van de FOD economie: economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/formulaire-horeca-formulier-vlaanderen.pdf

De bewaartermijn van deze registratieformulieren is 14 dagen. De gegevens mogen dus niet langer bijgehouden worden dan deze termijn. De gegevens mogen door de horeca-uitbaters ook voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden. Enkel het invullen van e-mailadres of telefoonnummer is in principe verplicht.

Volgende werkwijze wordt aangeraden voor de vernietiging van de gegevens: de horeca-uitbaters houden alle formulieren van een bepaalde datum bij in een gesloten envelop waarop de desbetreffende datum geschreven staat. De envelop wordt bij voorkeur verzegeld met plakband en de handtekening van de verantwoordelijke voor die dag op de plakrand. Elke dag wordt de envelop van twee weken voordien vernietigd. Andere werkwijzen om te garanderen dat de info na 14 dagen vernietigd wordt, zijn natuurlijk ook ok.

Meer info met o.a. posters en communicatiekits voor horeca-uitbaters is hier terug te vinden: economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor

Bubbel

Onze persoonlijke bubbel wordt niet verder uitgebreid. Opgepast: je mag met 15 mensen per week contact hebben, niet per dag.

Lokale lockdown

Op lokaal niveau blijft de burgemeester bevoegd om op te treden. Wanneer de epidemie op het grondgebied opflakkert, kan de burgemeester snel ingrijpen. De gewesten hebben een reeks graduele maatregelen voorzien die de gemeenten kunnen activeren, bij een plaatselijke uitbraak van de epidemie. In sommige gevallen kunnen lokale lockdowns aangewezen zijn.

Zes gouden regels

 • Respecteer de hygiënemaatregelen;
 • Doe activiteiten het liefst buiten;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50);
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Meer informatie

www.info-coronavirus.be/nl/


Update 9 juli

Het Overlegcomité breidt de mondmaskerverplichting uit

Het Overlegcomité besliste om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden en volgt hiermee de nieuwe aanbevelingen van de GEES.

Ter herinnering: het dragen van een mondmasker is nu al verplicht in een beperkt aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een contactberoep (zoals dat van kapper).

Vanaf nu zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht:

 • in winkels en winkelcentra;
 • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties.

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit. Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden.

Ter herinnering:

 • mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf.
 • er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

De autoriteiten herinneren eraan en dringen erop aan dat het masker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes "gouden regels", namelijk:

 • Pas hygiënemaatregelen toe, zoals het regelmatig wassen van de handen;
 • Stimuleer activiteiten in de buitenlucht;
 • Besteed speciale aandacht aan kwetsbare groepen;
 • Houd zoveel mogelijk een veiligheidsafstand van 1,5m aan;
 • Beperk uw contacten (15 personen per week);
 • Beperk de omvang van uw bijeenkomsten (15 personen).

Deze zes gouden regels blijven de eerste verdedigingslinie tegen het virus.


Update 1 juli


Update 4 juni 


Update 15 mei 


Update 11 mei - oproep Triangel Roosdaal

De scholen van Triangel Roosdaal kunnen wat hulp gebruiken bij de heropstart van de scholen! Zij zoeken meerbepaald:

 • Gezonde helpers (jonger dan 65 jaar) met een hart voor kinderen voor de opvang tijdens de schooluren: zie de volledige oproep op www.impactdays.co/roosdaalhelpt 
 • Bepaalde materialen om de veiligheidsvoorschriften te realiseren (katoenen labojassen, grote plastiekzakken en plastiekfolie): zie de volledige oproep op www.impactdays.co/roosdaalhelpt

Meer info via de links, aarzel niet om contact op te nemen met de school als jij kan en wilt helpen!


Update 10 mei

 Boodschap van de gouverneur Vlaams-Brabant aan de bevolking

Update 7 mei i.v.m. de afvalophaling aan huis

Op 30 maart werden door Intradura enkele beperkingen vastgesteld op de maximale hoeveelheden van de fracties die mochten aangeboden worden voor de huisophaling:

 • per afvalfractie (restafval, pmd, gft) konden er 3 zakken buiten geplaatst worden
 • Voor papier&karton en snoeiafval gold een maximum hoeveelheid van 0,5m³

Hierdoor konden zij de afgelopen weken alle afvalophalingen blijven uitvoeren.

Na intern overleg deze week werd nu besloten dat deze richtlijnen vanaf MAANDAG 11 mei NIET meer van toepassing zijn.

De inwoners kunnen opnieuw alle afval aanbieden volgens de standaard regels van de afvalophaling: https://www.intradura.be/nl/hoe-aanbieden-aan-huis

Update 7 mei 

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal voor hen.

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en downloadbaar via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel 

Update 6 mei

Woensdag 6 mei 2020 is de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase naar aanleiding van een aantal gunstige criteria op dit moment, namelijk het aantal ziekenhuisopnames per dag, de gemiddelde trend van deze ziekenhuisopnames die lager is dan de voorgaande weken, het aantal bedden op intensieve zorg, testing en tracing. Deze criteria zullen een rol blijven spelen bij de geleidelijke afbouw.

 Lees meer op https://crisiscentrum.be/nl/news/afbouw-fase-1b-vanaf-11-mei-uitbreiding-van-de-sociale-contacten-en-opening-van-de-winkels

 

Update 5 mei

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat het dragen van een neus-mondbescherming vanaf 4 mei 2020 verplicht is bij het nemen van het openbaar vervoer voor al wie ouder is dan 12 jaar.

Door de enorme vraag naar mondmaskers, is de gemeente Roosdaal wachtende op de levering van haar aangekondigde mondmaskers voor elke inwoner ouder dan 3 jaar. Medewerkers van de gemeente en een groep vrijwilligers worden bij levering ingezet om de mondmaskers zo snel mogelijk bij jullie te krijgen. Elke Roosdaalnaar krijgt zijn/haar gratis stoffen mondmasker in de brievenbus. 

In afwachting van de mondmaskers van de gemeente en deze van de federale regering, verdeelt het gemeentebestuur alvast een zeer beperkt aantal mondmaskers. Het gaat om zelfgemaakte mondmaskers.

Deze mondmaskers zijn er in eerste instantie enkel voor personen:  

 • wonende te Roosdaal én
 • ouder dan 12 jaar zijn én
 • in het bezit zijn van een (geldig) trein- of busabonnement of een MOBIB-kaart met vermelding van naam én
 • nog niet in het bezit zijn van een mondmasker én
 • vanaf 4/5/2020 het openbaar vervoer gebruiken om zich naar het werk of de school te begeven.

Deze maskers kunnen, op afspraak, vanaf woensdag 6 mei 2020 worden opgehaald bij de dienst Vrije Tijd (Gemeentehuis, Brusselstraat 15) op vertoning van hun trein- of busabonnement of MOBIB-kaart en identiteitskaart.

Een afspraak maak je via mail naar welzijn@roosdaal.be of telefonisch (op werkdagen tussen 10u en 12u) op 054 89 13 53.

We herinneren jullie er nog even aan dat een masker op zich geen voldoende bescherming biedt aan wie het draagt. Het moet worden gezien als een aanvulling op fundamentele voorzorgsmaatregelen als het beperken van sociale contacten, fysiek afstand bewaren en de hygiënevoorschriften naleven.

 

Update 4 mei 

 

Update 16 april

Op dinsdag 7 april 2020 heropende het recyclagepark in onze gemeente met een beperking van afvalstoffen die mochten aangevoerd worden.

Wij hebben dit steeds nauw opgevolgd, en alles verliep deze afgelopen 2 weken vlekkeloos qua aanvoer door inwoners.

Daarom werd besloten om vanaf volgende week maandag 20/04/2020 alle afvalstoffen BEHALVE ASBEST zullen aanvaard worden op het recyclagepark. Asbest kan niet aanvaard worden daar mondmaskers worden voorbehouden voor de zorg.

Zoals geldt bij alle verplaatsingen, geldt ook hier dat wanneer je niet dringend van je afval af moet, je je bezoek uitstelt.

Op het recyclagepark blijven de regels van toepassing:

 • Bij het aanschuiven blijf je in je wagen zitten
 • Wacht op een teken van de parkwachter om het park te betreden. Het aantal bezoekers die tegelijk op het park kunnen aanwezig zijn, wordt namelijk beperkt om de regels rond social distancing te kunnen opvolgen.
 • Je kan enkel elektronisch betalen voor betalende afvalstoffen.
 • Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.

En natuurlijk: hou het veilig, hou het hoffelijk!

Update 9 april

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis is er een gebrek aan dagelijkse structuur en komen gezinnen in sociaal isolement. Dat kan in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken.  

Elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling, kan terecht bij 1712

 Maar ook bij:  

 

Update 5 april

Ministerieel Besluit van 3 april 2020 houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Update 30 maart - 9u30

Intradura:

Zoals jullie weten tracht Intradura haar werking verder te zetten mét zorg voor haar medewerkers en inwoners.
De afgelopen dagen merken onze ophalers een duidelijke stijging van de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden. Vooral de excessen maken dat de druk op onze ophalers begint te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat we de huidige dienstverlening kunnen aanhouden, graag hierbij de regels in verband met de aan te bieden hoeveelheden die vanaf maandag worden gehanteerd:

 • Afvalstromen in zakken (restafval, pmd, gft): maximaal 3 zakken per adres
 • Afvalstromen die los worden aangeboden (papier&karton, snoeihout): maximaal 0,5m³ per adres.

Op deze manier hopen wij het werk leef- en werkbaar te houden voor alle medewerkers.

Update 25 maart

Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Update 24 maart

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Update 22 maart - 10u30

Dinsdag opent in de sporthal Jo Baetens in Lennik het Consultatiepunt Covid-19. Dit consultatiepunt zorgt voor een gescheiden opvang van patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en biedt de mogelijkheid deze klinisch te onderzoeken na doorverwijzing van de huisarts. Hier zal men de triage doen tussen thuis in quarantaine uitzieken of doorverwijzing naar het ziekenhuis.

Alles organisatorisch in goede banen leiden maakt dat dokters zich op hun kerntaak kunnen focussen. Wil jij mee zorgen voor de registratie van patiënten, het inplannen van afspraken en het wegwijzen van patiënten naar de correcte wachtbox in kader van een vlotte doorstroom met respect voor de social distancing maatregel waarbij iedereen 2m afstand van elkaar houdt?

Wij zorgen voor jouw gezondheid en bieden je de nodige beschermmiddelen. Zo zal je achter een plexiglas scherm zitten en een mondmasker, handschoenen en een beschermschort ontvangen. Bovendien voorzien wij een vrijwilligersvergoeding (34,71 euro per dag). 

Wij rekenen op de hulp van onze Roosdaalse vrijwilligers met een warm hart in de voormiddag van 9u30 tot 13u30 uur en in namiddag van 14u30 tot 18u30 en dit op volgende dagen:

 • Dinsdag 24/03 van 14u30 tot 18u30
 • Donderdag 26/03 van 9u30 tot 13u30
 • Maandag 30/03 van 14u30 tot 18u30
 • Woensdag 01/04 van 9u30 tot 13u30
 • Vrijdag 03/04 van 14u30 tot 18u30
 • Dinsdag 07/04 van 9u30 tot 13u30
 • Donderdag 09/04 van 14u30 tot 18u30
 • Dinsdag 14/04 van 9u30 tot 13u30
 • Donderdag 16/04 van 14u30 tot 18u30

Interesse? 

Heb je interesse om 1 of meerdere van deze dagen mee te helpen, laat dit dan zo snel mogelijk weten, bij voorkeur per e-mail aan guy.evenepoel@roosdaal.be ( heb je geen email, mag je ook bellen op 0496 47 05 92). Vermeld zeker je naam en adres, telefoonnummer en email waarop we je kunnen bereiken.

Afhankelijk van het aantal vrijwilligers en van de evolutie van de drukte in het consultatiepunt, zullen wij u dan zelf contacteren van zodra de concrete planning wordt opgesteld. 

Alvast bedankt aan alle kandidaat-vrijwilligers. 

 

Update 20 maart - 11u30

Aanpassing ophaling papier en karton: op regelmatige basis worden door Intradura de voorziene ophalingen bekeken. Om deze afvalophalingen te kunnen blijven garanderen, wordt er af en toe ingegrepen.

Op donderdag 26/03/2020 is de ophaling papier en karton voorzien in Roosdaal. Deze zal worden verplaatst naar vrijdag 27/03/2020.

Plaats het afval de dag van de ophaling buiten voor 6u of de avond voordien voor 18u.

Intradura tracht haar werking verder te zetten mét zorg voor haar medewerkers en inwoners. Wijzigingen in de afvalophaling worden steeds op voorhand gecommuniceerd.


Update 20 maart - 10.00

De Watergroep:

Ook tijdens de huidige coronacrisis blijft De Watergroep haar klanten van kwaliteitsvol drinkwater voorzien. Om onze dienstverlening als openbaar drinkwaterbedrijf niet in het gedrang te brengen, focust het zich op de dringende en noodzakelijke opdrachten.
Om haar medewerkers de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk thuis te werken, is De Watergroep voor klantenvragen enkel nog bereikbaar via:

Brief Bericht van De Watergroep - klik hier !

Update 19 maart - 14.00

Brief vanwege alle Roosdaalse huisartsen aan de Roosdaalse bevolking - klik hier !

Update 19 maart - 8.30

De Lijn:

Houd voldoende afstand van elkaar en de chauffeur, minstens 1,5 meter.

Waar ga je zitten op bus of tram?
Ga niet naast elkaar zitten

De Lijn - houd afstand op bus

Update 18 maart - 21.00

Op vrijdag 20 maart om 12u 's middags willen we ook in Roosdaal massaal gevolg geven aan de oproep van de Belgische Federatie van Zorgkundigen (www.befezo.be) en van de Belgische Federatie voor HBO Verpleegkundigen (www.bfhbov.be) om met zijn allen door de ramen van onze huizen, kantoren, ... een oorverdovend applaus te geven voor het fantastische werk van alle zorgverstrekkers. (klik hier voor het volledige bericht

 

Update 18 maart - 19.00

Meer dan ooit is het belangrijk dat elke inwoner correcte informatie krijgt van het gemeentebestuur over de huidige maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. 

Vermits uiteraard nog niet elke inwoner toegang heeft tot de digitale informatiekanalen, werd besloten om een informatieve brief (klik hier voor de brief) te bezorgen in alle Roosdaalse brievenbussen op donderdag 19 maart 2020.


Update 17 maart - 17.00

Gemeentebestuur Roosdaal heeft beslist om alle speel- en sportterreinen in open lucht af te sluiten, ten gevolge van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.
Op harde oppervlakken van speeltuinen overleeft het virus vrij lang. Bovendien komen kinderen er in nauw contact met elkaar. Daarom is het beter om een tijdje niet te spelen op openbare speeltuigen. Ook openbare sportterreinen en het kunstgrasveld zijn niet langer toegankelijk, de Finse piste aan GC het Koetshuis blijft toegankelijk mits strikte naleving van de regels van social distancing. 
Openbaar domein zoals groene plekjes en pleinen blijven vooralsnog gewoon toegankelijk, al wordt bezoekers wel gevraagd om afstand te houden van elkaar.

Update 17 maart  -16.30

Het vredegerecht van het kanton Lennik (bevoegd voor de gemeenten : Lennik, Gooik, Liedekerke, Roosdaal, Dilbeek, Galmaarden, Bever en Herne) meldt de opschorting van de zaken van de openbare terechtzitting van maandag 23 maart aanstaande. Alle zaken van de zitting van 23 maart 2020 zullen onbepaald uitgesteld worden en ten gepaste tijde opnieuw opgeroepen worden.

 De vastgestelde (pleit)zaken voor de zitting van 24 maart (en verder) kunnen schriftelijk behandeld worden.

Alle andere vastgestelde zaken (buitengewone zittingen, plaatsopnemingen en raadkamer zittingen)  zullen tevens onbepaald uitgesteld worden en later opnieuw vastgesteld worden.

Er worden voorlopig geen nieuwe zaken vastgesteld tenzij hoogdringend.

De balie van het vredegerecht te Lennik is gesloten en als volgt  bereikbaar :

TELEFOON : 02 532 42 24

FAX : 02 532 20 88

E-MAIL : VRED.LENNIK@JUST.FGOV.BE

E-DEPOSIT

Tussen 8.30 u -12.30 u/13.30 u – 16.00 u


Update 17 maart 2020 - 13.30

Wegens een abnormale stijging van het aantal bezoekers, heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist om alle recyclageparken vanaf dinsdagmiddag 17/03/2020 te sluiten.
Blijf thuis tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor bezoeken aan het recyclagepark. Als we de verdere verspreiding van het coronavirus zo sterk mogelijk willen afremmen, is de algemene sluiting van de Vlaamse recyclageparken noodzakelijk.

Update 15 maart 2020 - 10.30 

Op 14 maart 2020 werd door het Nationaal Crisiscentrum (NCC) een geactualiseerde lijst van FAQ's (de meest gestelde vragen) gepubliceerd, in deze lijst vindt u alvast antwoorden op vragen waar ieder van ons momenteel mee zit omtrent alle maatregelen.   

 

Update 14 maart 2020 - 12.00 - Afvalophaling en recyclagepark

De afvalintercommunale Intradura, verantwoordelijk voor de huisvuilophaling aan huis en voor de uitbating van het recyclagepark, laat weten dat zij tot nader normaal blijven doorwerken:

- het recyclagepark blijft normaal geopend tijdens de reguliere openingsuren, wel zal er worden over gewaakt dat slechts een beperkt aantal personen gelijktijdig aanwezig zijn op het recyclagepark

- de afvalophalingen aan huis blijven ook gewoon doorgaan, voor zolang intradura over voldoende medewerkers kan blijven beschikken. Mochten er bij het personeelsbestand problemen ontstaan (ziekte, kinderopvang, ...) waardoor niet langer de volledige dienstverlening kan gegarandeerd worden, zal prioriteit worden gegegven aan de ophaling van restafval en GFT. Bij niet ophaling van de andere fracties, wordt aan de inwoners gevraagd om deze correct terug binnen te nemen. 

Als deze regeling wijzigt, zal hierover verder gecommuniceerd worden. 

Update 13 maart 2020 - 20.30

Het eerder vermelde politiebesluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant (zie hieronder update 11 maart 2020) wordt op 13 maart 2020 om 24.00 uur opgeheven omdat de maatregelen niet langer van kracht zijn en vervangen worden door de maatregelen  in het Ministeriele Besluit van 13 maart 2020 bij de opstart van de federale fase:

 

Update 13 maart 2020 - 17.00

Naar aanleiding van de verregaande maatregelen die donderdagavond door de federale overheid werden genomen, heeft de permanentiecel van de gemeente Roosdaal vrijdagmiddag de volgende beslissingen genomen die onmiddellijk zullen ingaan:

  • Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn zowel het gemeentehuis, het OCMW als de kantoren van het AGB (gemeenschapscentrum Koetshuis) gesloten voor de bezoekers. De dienstverlening blijft evenwel achter gesloten deuren verder gegarandeerd, inwoners worden verzocht om in eerste instantie via mail of telefonisch contact op te nemen. Enkel indien een effectief bezoek nodig is, zal de betrokkenen op afspraak uitgenodigd worden.
 • De bibliotheek sluit vanaf zaterdag 14 maart 2020 en zeker tot en met zaterdag 4 april 2020 de deuren. Terugbrengen van uitgeleende boeken kan via de inleverbox die je kan vinden in de doorgang aan de rechterzijde van het gemeentehuis. Nieuwe ontleningen zijn momenteel niet mogelijk.

 • Alle gemeentelijke zalen worden met onmiddellijke ingang en tot nader bericht gesloten, zowel publieke evenementen als privé-feesten door particuliere huurders worden geannuleerd (de terugbetaling van reeds betaalde retributies wordt later afgehandeld)

 • De poetshulpdienst en klusjesdienst van het OCMW blijft normaal verder werken, evenwel met inachtname van verhoogde veiligheidsmaatregelen. Het vervoer door vrijwilligers van de Mindermobielencentrale kan nog doorgaan voor de noodzakelijke ritten en voor zover de vrijwilligers deze ritten nog willen uitvoeren.

 • Gemeenteschool Triangel heeft voor de 3 Roosdaalse afdelingen ook de nodige maatregelen getroffen, deze worden door de schooldirecties rechtstreeks gecommuniceerd aan de betrokken gezinnen via de gebruikelijke communicatiekanalen

De gemeentelijke permanentiecel volgt de evoluties op de voet op en zal de genomen beslissingen in de komende dagen continu evalueren en bijsturen waar nodig.

We rekenen alvast op de goeie wil en het begrip van iedereen om samen op de meest efficiënte manier het hoofd te bieden aan de verdere verspreiding van het coronavirus.

 

Update 13 maart 2020 - 09.30

De gemeentelijke diensten blijven alvast tot nader bericht normaal geopend. Wij willen echter zeer nadrukkelijk vragen om de contacten met de gemeentelijke diensten zoveel mogelijk via telefoon of email te doen en het persoonlijk langskomen bij de diensten voorlopig te vermijden of tot het strikte minimum te beperken. 


 Update 12 maart 2020 - 19.00

De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Liedekerke - met een afdeling in Roosdaal - stopt met onmiddellijke ingang en tot verder bericht alle lesactiviteiten.


 

 

 

Update 12 maart 2020 - 17.00 - Alle gemeentelijke evenementen tot 31 maart afgelast !

Intussen is het corona-virus erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als een wereldwijde pandemie. Om de verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk in te dijken, werden vanuit de gouverneur van Vlaams-Brabant een aantal maatregelen afgekondigd. Zo worden alle indoor evenementen met meer dan 1000 deelnemers verboden (zie update van 11 maart hieronder).

Daarnaast wordt gevraagd aan organisatoren om zoveel mogelijk het beleid van Social Distancing te volgen en vooral verhoogde aandacht te hebben voor risicogroepen, zoals personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem,…

Daarbovenop willen wij vanuit Gemeentebestuur Roosdaal aan alle organisaties, volgend op het advies van de burgemeester Wim Goossens van 12 maart 2020, vragen om vanaf heden tot minstens einde maart alle samenkomsten en evenementen die niet strikt noodzakelijk zijn, te annuleren. Dit gaat van wekelijkse bijeenkomsten, trainingen van de club of vereniging, eetfestijnen, wedstrijden, feesten en weekends zowel indoor als outdoor.

De gemeente heeft bovendien besloten om ook alle eigen evenementen te schrappen, zo zal er tot nader order o.a. geen inwonerszwemmen (zondagvoormiddag en maandagavond) georganiseerd worden en verplaatsen we reeds geplande activiteiten tot einde maart naar een latere datum.  

Wij vragen met aandrang om deze aanbevelingen te respecteren, en bovenal het gezond verstand te laten primeren!

We vragen aan iedereen om deze informatie zoveel mogelijk te verspreiden naar andere belanghebbenden.

UPDATE 11 maart 2020

Lodewijck De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, heeft op woensdag 11 maart 2020 een politiebesluit (klik hier om te downloaden) uitgevaardigd waarmee alle indoor evenementen van meer dan 1000 deelnemers met onmiddelijke ingang worden verboden en dit voor een periode van 1 maand. 

Tevens werd door de provinciegouverneur een aanbevelingsnota (klik hier om te downloaden) opgesteld voor de organisaties van evenementen.  


5 maart 2020

De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken de actualiteit. Daarom heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met onze partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen ons bellen op het gratis info-nummer 0800/14 689.

Ook op het twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina informeren ze doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

Wat kan je zelf doen om de verspreiding van het coronavirus (en andere ziektes zoals griep) te voorkomen?

corona1

corona2