landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Roosdaal in zee met 3Wplus

Vanaf 1 januari 2018 zal zowel de voor -en naschoolse opvang van GBS Triangel Roosdaal als de speelpleinwerking Zeppelin uitgevoerd worden door 3Wplus . De organisatie ligt nog steeds in handen van het gemeentebestuur, maar de praktische uitwerking gebeurt door deze vzw uit Lot.

De reden van deze overstap is de wens van het gemeentebestuur om een kwaliteitsvolle opvang en vakantiewerking te blijven waarborgen. Zo zullen de gekende begeleiders versterkt worden door een coördinator van 3Wplus .

De overstap brengt echter wel enkele veranderingen met zich mee. De huidige tarieven zijn bijvoorbeeld herbekeken. Voortaan zal ook opvang voorzien worden op pedagogische studiedagen, wat vroeger niet het geval was. Voor de speelpleinwerking staat ook heel wat op til: er zal vanaf de kerstvakantie met vooraf inschrijvingen gewerkt worden en de ouders hoeven niet langer de dag zelf te betalen. 3Wplus voorziet namelijk tablets waarop de begeleiders nauwgezet kunnen bijhouden wanneer welk kind aanwezig was, achteraf wordt dan een factuur verstuurd.

Het worden spannende tijden! Tijdens de kerstvakantie is Speelplein Zeppelin open van woensdag 3 januari 2018 tot en met vrijdag 5 januari 2018. Dit zal dus de eerste keer zijn dat de nieuwe werking zich ontplooit. Wenst u uw kind in te schrijven voor één van deze dagen? Dan kan u mailen naar opvang.roosdaal@3wplus.be, de inschrijvingsdeadline is 24 december 2017.