landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Ondertekend charter generatie rookvrij

Gemeenten slaan de handen in elkaar om kinderen in een rookvrije omgeving te laten opgroeien

In het kader van gezonde gemeente engageren de gemeenten Galmaarden, Lennik, Gooik, Liedekerke, Affligem, Ternat, Roosdaal en Pepingen zich om te streven naar een maatschappij waarin ieder kind geboren vanaf 2019, rookvrij kan opgroeien. Daarom zetten ze samen hun schouders onder het project generatie rookvrij. In 2020-2021 zullen tal van jeugd- en sportsites rookvrij worden gemaakt. Het is geenszins de bedoeling om rokers weg te jagen, we reken juist op hun hulp om dit project te laten slagen. Er zullen op deze sites rookvrije zones uitgewerkt worden, zodat kinderen niet rechtstreeks in contact komen met rokers. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken!

Deze gemeenten vinden rookvrij opgroeien vanzelfsprekend en willen aan de hand van sensibilisatiematerialen de bezoekers/gebruikers van jeugd- en sportsites duidelijk maken dat ze zich achter dit project rond gezonde gemeente willen zetten. De deelnemende gemeenten verdienen dan ook het ‘generatie rookvrij’ label.

Het opzet was om in 2020-2021 te focussen op het rookvrij maken van sport - en speelterreinen. Er was bij de deelnemende gemeenten direct het nodige enthousiasme om op andere domeinen ook al inspanningen te leveren. Dit gaat bijvoorbeeld over rookvrije scholen, ingang van de lokale bibliotheken, speeltuintjes, ingang jeugdlokalen… We willen gemeenten blijven stimuleren om in een latere fase generatie rookvrij uit te breiden naar andere domeinen en locaties. De sites die zullen worden aangedaan, zijn per gemeente verschillend.

De kick off van het project generatie rookvrij maakt de link naar de wereldkinderkanderdag in februari 2021. Het verheugt ons dat grote evenementen zoals het WK Wielrennen in Leuven ook de kaart trekken van een rookvrije organisatie.

Om dit project in goede banen te leiden is er een samenwerking opgestart tussen de lokale ambtenaren gezonde gemeente in het Pajottenland en tussen de sportfunctionarissen, jeugdwerkers en LOGO Zenneland. We geven ook huis van het kind een rol in deze actie, omdat de doelgroep dezelfde is. Huis van het kind zal vooral bijdragen bij de communicatie naar ouders en opvoedingspartners.

De coördinatie van dit alles gebeurt door de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland en de coördinator van sportregio Pajottenland.
Op de website www.generatierookvrij.be kan je een overzicht vinden van alle partners waar het project al loopt en dat zijn er heel wat, aldus Bert Meganck van sportregio Pajottenland.

Alle schepencolleges, jeugddiensten en sportdiensten werden bevraagd en er kwamen heel wat sport -en jeugdsites uit de bevraging, wat aangeeft dat gemeenten zich hier toch willen voor inzetten zegt Bianca Vanreepinghen van de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland.
Daarom ondertekenden alle deelnemende gemeentebesturen het charter generatie rookvrij als bevestiging van hun engagement.

In september 2021 willen we heel wat van deze sites rookvrij hebben gemaakt aan de hand van het inzetten van tal van sensibilisatiematerialen zoals spandoeken, borden, beachvlaggen,...