landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto wesp

Wespen

De wesp is felgeel met zwarte ringen op het achterlijf en is nauwelijks behaard. Hun nest ziet er uit als een papieren bal die slechts één seizoen in gebruik is. Wespen bevinden zich meestal in de nabijheid van het nest, fruitbomen, etenswaren, vuilnisbakken,... Ze zijn agressiever dan bijen en kunnen spontaan steken (tot 10 maal). Wespen zijn niet ongevaarlijk!

Sinds 2023 kunt u geen beroep meer doen op de Brandweerzone Vlaams-Brabant West voor het verdelgen van een wespennest. Indien u last heeft van een wespennest, verwijzen we u graag door naar een private verdelger. Meer info en private verdelgers die in Roosdaal actief zijn, vindt u via volgende website: wespennest.vlaanderen/roosdaal

Aziatische hoornaar

Sinds 2017 is de Aziatische hoornaar aan een sterkte opmars bezig in Vlaanderen. Deze invasieve exoot vormt een bedreiging voor de bijenpopulaties en andere insecten. Daarnaast kunnen ze ook heel agressief naar mensen toe reageren wanneer ze worden gestoord. Ze zijn dan ook gevaarlijker dan gewone wespen.

Ze zijn als volgt te herkennen:

 • Tussen 2 en 3 cm lang
 • Zwart borststuk
 • Zwarte antennes
 • Gele uiteinden aan de poten
 • Achterlijf met 2 smalle en 1 brede oranje band

Men mag ze niet verwarren met de Europese hoornaar, welke een roodbruine kop en borststuk heeft.

Foto bij wesp en hoornaar
© Vespa-watch

Nesten

In maart/april, afhankelijk van het weer, wordt de koningin wakker uit haar winterslaap en maakt ze haar voorjaarsnest. Deze bevindt zich in een beschutte plek (tuinhuis, spouwmuur, veranda, …). Wanneer de zomer aanbreekt (juni), verlaten de hoornaars hun voorjaarsnest om een nieuw nest, meestal hoog in de bomen, te maken. Soms kan het gebeuren dat ze toch een zomernest in bv. een garage maken.

Bestrijding

Vooral het bestrijden van uitvliegende koninginnen en voorjaarsnesten is effectief. Een gevangen koningin voorkomt dat ze zich 15-voudig voortplant het volgende jaar. Wees daarom op je hoede voor voorjaarsnesten. Je kan actief meehelpen door selectieve vallen uit te zetten en te vullen met lokvloeistof. Idealiter bevinden er zich zo’n 10 vallen verspreid per vierkante kilometer.

Je kan zelf ook een val maken door een waterfles doormidden te snijden en de flessenhals omgekeerd in de onderzijde te plaatsen. Het lokaas zelf bestaat uit wijn, bier, beetje suiker, alcohol en/of azijn.

Indien je een nest vindt, kan je dit gratis melden via de brandweerzone Vlaams-Brabant West:

Ter bestrijding van de Aziatische hoornaar heeft het lokaal bestuur Roosdaal 200 hoornaarvallen voor zijn bewoners voorzien. Deze zijn allemaal toegekend. Alvast bedankt voor jullie enthousiasme.

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Tekening planten boom

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen en bomen en ook voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen. De subsidie moet een aanzet zijn om de aanwezigheid van karakteristieke kleine landschapselementen in het Roosdaalse landschap en in het bijzonder fruitbomen, knotwilgen en hagen te behouden en te herwaarderen.

Hieronder vindt u de nodige documenten:

Kleine landschapselementen: aanvraagformulier aanplanting en onderhoud

Kleine landschapselementen en fruitbomen – aanplanting: subsidiereglement

Kleine landschapselementen (onderhoud) en knotten van bomen: subsidiereglement

Kleine landschapselementen: lijst gesubsidieerde planten

Bijen zijn van onschatbare waarde voor de voedselproductie. Zonder hun bestuivingsdiensten zijn er geen zaden en vruchten om de wereld te voeden. Helaas hebben ze het steeds moeilijker om te overleven. Ook in de natuur sterven wilde plantensoorten uit zonder bijen. Als bestuivers kennen we bijen het best, maar ook zweefvliegen, kevers en vlinders helpen mee aan de ecosysteemdienst. We noemen ze de wilde bestuivers.

Jij helpt het tij mee te keren door je tuin zo biodivers mogelijk te maken. Je doet er bijen een groot plezier mee maar ook hommels, vlinders, egels, vogels...

Bijen zijn beschermde insecten. Je mag een bijennest dan ook nooit verdelgen. Heb je een bijennest of -zwerm die zich gevaarlijk dicht bij je huis bevindt? Neem dan contact op met een imker in de buurt.

Week van de Bij – www.roosdaal.be/weekvandebij

Van 26 mei tot en met 2 juni 2024 is het ‘Week van de Bij’ en zetten we deze bijzondere insecten opnieuw in de kijker.

Ambassadeurs Dominique Persoone en Britt van Marsenille vragen aan iedereen om hun eigen tuin in te richten als B&B voor bijen! Doe mee en kies als echte bijenheld voor een tuin waar bijen welkom zijn! Surf naar www.weekvandebij.be. Daar vind je alle nodige info om onze zoemende vrienden een handje te helpen.

Wens jij ook graag een zakje bloemenzaad? Schrijf je in tot 10 mei 2024 en ontvang een zakje bloemenzaad. Er zijn 300 zakjes beschikbaar (max. 2 zakjes per gezin).
Bestel hier je bloemenzaad.

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be

Vanaf 1 mei 2021 moet jij als baasje je rijksregisternummer koppelen aan de chip van je huisdier. Daarna zal je expliciet toestemming moeten geven om je gegevens openbaar te maken. Dat is niet verplicht, maar alleen zo zullen je telefoonnummer of e-mailadres zichtbaar zijn wanneer je verloren gelopen dier gevonden wordt.

Bovendien kan je na het koppelen van je rijksregisternummer zelf je gegevens bijwerken. Zelfs als je vergeet je gegevens bij te werken, kan je nog gevonden worden aan de hand van je rijksregisternummer. Je adresgegevens zullen enkel zichtbaar zijn voor dierenartsen en asielen.

 • Hoe breng je de DogID van je hond in orde?
 • Hou je identiteitskaart, pincode, kaartlezer en chipnummer bij de hand.
 • Ga naar online.dogid.be.
 • Geef het chipnummer van je hond in en klik op 'Zoek je hond'.
 • Kijk wat er bij ‘rijksregisternummer’ vermeld staat:

 • ‘Ongekend’: jouw rijksregisternummer is nog niet gekoppeld aan het chipnummer van je hond.
 • Steek je elektronische identiteitskaart in de kaartlezer. Opgepast, dit moet de identiteitskaart zijn van de persoon die vermeld staat bij ‘Informatie over de verantwoordelijke’.
 • Klik op de groene knop ‘Meer acties’.
 • Kruis de privacymodus aan.
 • Kies voor 'Publiek'.

 • ‘Gekend’: jouw rijksregisternummer is al gekoppeld aan het chipnummer van je hond.
 • Om je gegevens (weer) zichtbaar te maken moet je je na 1 mei 2021 aanmelden met je elektronische identiteitskaart en je pincode.
 • Klik op de groene knop ‘Meer acties’.
 • Kruis de privacymodus aan.
 • Kies voor 'Publiek'.

 • Herhaal dit proces voor elke hond.

Kijk voor meer informatie op www.dogid.be.

Hond

Helaas houdt nog niet elk baasje zich altijd aan de regels. Hondenpoep ontsiert dan ook soms de voetpaden en loslopende honden zorgen al eens voor problemen.
De gemeente Roosdaal maakt het opruimen van hondenpoep verplicht via de gemeentelijke administratieve sancties.
De begeleider is verplicht de hondenpoep te verwijderen met een hondenpoepzakje. Begeleiders moeten dan ook altijd in het bezit zijn van zo'n zakje.
Voor het niet opruimen van hondenpoep kan de sanctie oplopen tot 350 euro.

Honden

Loslopende honden zijn een bron van ergernis en zorgen voor een onveiligheidsgevoel.
Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan aan dat het verboden is om je hond vrij te laten loslopen. Overal op het openbaar domein moeten honden aan de leiband.
Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn voor verkeer en voetgangers. Vooral kinderen en oudere mensen kunnen behoorlijk schrikken van een hond. Als begeleider ben je verantwoordelijk voor je hond en moet je beletten dat hij andere dieren of mensen intimideert of lastig valt, voertuigen bespringt of private eigendommen betreedt.
Daarom: hou je hond steeds aan de leiband als je uit wandelen gaat. Je bent strafbaar als je dat niet doet. Begraafplaatsen en speel- en sportterreinen zijn voor honden sowieso verboden terrein.
Ongehoorzame baasjes kunnen bestraft worden met een sanctie die eveneens kan oplopen tot 350 euro.

 

 

krul contactDienst Milieu

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 32
milieu@roosdaal.be