landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Conform het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur publiceert de algemeen directeur de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt: “Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan”.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 6 leden (zonder de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst).

De bovenstaande decretale zetelverdeling geeft volgend resultaat in Roosdaal:

  • Lijst 2 ( N-VA ) : 2 zetels
  • Lijst 3 ( CD&V ) : 3 zetels
  • Lijst 4 ( Groen ) : 1 zetel
  • Lijst 7 (Roosdaal-anders): geen zetel
 
Nieuwe Huisstijl

Het logo en de huisstijl zijn de grafische vingerafdruk van de gemeente Roosdaal.

De rode kleur binnen het logo staat voor de warme gastvrijheid van jullie allen, de inwoners van Roosdaal en de groene kleur staat voor de schitterende natuur van het Pajottenland.

Gemeentearchief

In december keurde de Roosdaalse gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om in te stappen in een project om een intergemeentelijke archivaris aan te werven in samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.

Hierdoor krijgt Roosdaal de mogelijkheid om 1 à 2 dagen in de week te beschikken over een gediplomeerd archivaris.

Logo Egovflow

Vraag je documenten op via het nieuwe Burgerloket

Sinds 7 januari 2018 is het nieuwe burgerloket van de dienst burgerzaken operationeel. Dankzij dit nieuwe burgerloket kan je via de website van de gemeente Roosdaal voortaan 24/24, 7/7, op elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer, …) én op elke toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, …) met slechts enkele muisklikken gratis, veilig en rechtsgeldig attesten en uittreksels zelf opvragen.

Foto restafvalzakken

Op 21 december 2017 besliste de Roosdaalse gemeenteraad om de forfaitaire huisvuilbelasting definitief af te schaffen. Deze huisvuilbelasting was de enige forfaitaire belasting in Roosdaal. De inningskost van deze belasting ligt vrij hoog in vergelijking met andere gemeentelijke belastingen. De reden hiervoor is het relatief kleine bedrag per aanslagbiljet en het relatief hoge aantal klachten.De belasting bedroeg tot 2017 50 euro voor gezinnen en 30 euro voor alleenstaanden. 

Pasfotocabine

Voor je identiteitskaart, rijbewijs, reisdocumenten, curriculum vitae, de portefeuille van je lief, ... regelmatig heb je wel eens pasfoto's nodig!

Aan de ingang van het gemeentehuis en de bibliotheek kan je voor slechts 7 euro 6 pasfoto's die volledig voldoen aan de ICAO-normen (waardoor je zeker bent dat ze geschikt zijn voor de officiële documenten).

De pasfotocabine is toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, de bibliotheek en het wijkkantoor van de politie.

Pagina 6 van 6