landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Werken Ramerstraat

 

Pagina-update 10/06/2024

Hier krijgt u de actuele informatie en updates i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Ramerstraat, Roosdaal.

Duur werken: 05/08/2024 - eind april 2025.

De herinrichting en de aanleg van de fietsinfrastructuur gebeurt met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/ramerstraat.


Contactgegevens

Informatie en communicatie

Fasering en verkeer - algemeen

Fasering en verkeer - detail per fase

Tijdlijn

Plannen

Updates (laatste: 10/06/2024)


Contactgegevens


Informatie en communicatie

 • op 24/04/2024 gaat een algemene infoavond door te Strijtem, Sint-Martinuszaal
 • op 17/05/2024 wordt een infobrief betreffende de verkeersmaatregelen bezorgd bij de betrokken bewoners en in de ruimere omgeving:
 • vanaf 17/05/2024 plaatst de aannemer vooraankondigingsborden in de ruime omgeving.
 • bericht 10/06/2024: omwille van technische redenen wijzigt de startdatum der werken van 17/06/2024 naar 05/08/2024
  • op de vooraankondigingsborden op het terrein wordt deze nieuwe startdatum aangepast in de week van 10/06/2024
  • de bewoners van de Ramerstraat, de Tenbrugskensweg en de Bundermeersweg worden op 10/06/2024 geïnformeerd door de aannemer via een bewonersbrief met de nieuwe startdatum der werken 05/08/2024
  • lees de infobrief

Fasering en verkeer - algemeen

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider of de gemeente via de contactgegevens. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

 • tijdelijke verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk maar hebben voor- en nadelen. Er wordt uitgegaan van twee principes:
  • de werfzone wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer, dit om de werken zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren
  • in de omliggende straten wordt sluipverkeer ontmoedigd en worden verkeersremmende maatregelen genomen:
   • in de Generaal de Fariaustraat, Keyerberg en Kleemstraat wordt een rijbaanversmalling ingericht
   • in de Kleemstraat, wegvak tussen de Keyerberg en de Broekstraat, wordt alleen plaatselijk verkeer toegelaten en wordt een inrijverbod ingesteld vanaf het rondpunt Keyerberg

20240516 regioplan

 

 • de werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen)
 • voetgangers kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf.
 • rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • in de Daalbeekstraat wordt een perceel door de aannemer gebruikt als tijdelijke grondinneming. Ter hoogte van de toegang tot het perceel worden borden geplaatst die waarschuwen voor het werfverkeer.
 • matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • er wordt een bord(en) “Handelaars bereikbaar” geplaatst in het begin (beide kanten) van de Ramerstraat. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden en de fase van de werf, hun logo/naam ophangen.
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/ijzerenkruisstraat, plaats de link eventueel op uw website)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
  • het is mogelijk een hinderpremie te bekomen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • hulpdiensten
  • zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden en de verkeersmaatregelen in de omgeving
  • doe je een telefonische oproep naar de hulpdiensten, vermeld dan nogmaals dat er werken zijn en vermeld ook duidelijk waar de woning zich bevindt of waar er hulp nodig is
 • De Lijn werd op de hoogte gebracht en voorziet een aangepaste dienstregeling.
 • buurgemeenten werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • scholen in Roosdaal werden op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost wordt op de hoogte gebracht.
 • u woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • huisvuilinzameling: bewoners van woningen die door de werken tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen hun huisvuil aanbieden aan de verzamelpunten die buiten de werkzone ingericht worden door het gemeentebestuur. Het aanbieden van huisvuil aan deze verzamelpunten dient steeds te gebeuren de dag voor de voorziene ophaling, na 18.00 uur.

Fasering en verkeer - detail per fase

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20240516 fasering

 Fase 1A    05/08/2024 - 23/08/2024
 Fase 3    05/08/2024 - 26/09/2024
 Fase 1B    12/08/2024 - 15/11/2024
 Fase 1C    08/11/2024 - 14/04/2025
 Fase 2  + toplaag asfalt alle fasen    04/03/2024 - 30/04/2024

 

 Fase 1A (05/08/2024 - 23/08/2024)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werfzone en dus afgesloten:
  • gedeelte van het rond punt Ramerstraat x Heidestraat x Schilder Evenepoelstraat x Kristus Koninglaan
  • het begin van de Ramerstraat t.h.v. het rond punt
   • het blijft mogelijk om vanuit de Schilder Evenepoelstraat af te draaien naar de Kristus Koninglaan
   • het rond punt wordt tijdelijk een kruispunt maar dan exclusief Ramerstraat en exclusief Heidestraat (deel verbinding naar Reigersbaan)
  • Bundermeersweg
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat en Tenbrugskensweg (plaatselijk verkeer neemt ingang en uitgang Ramerstraat via Ninoofsesteenweg (N8))
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
  • Heidestraat, wegvak tussen de Reigersbaan en het rond punt met de Ramerstraat
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
   • doorgaand fietsverkeer in de Bundermeersweg wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Ramerstraat, Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Bundermeersweg wordt omgeleid via Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Generaal de Fariaustraat, Strijtemplein, Reigersbaan, Heilbeekweg

 Fase 3  (05/08/2024 - 26/09/2024)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werf en dus afgesloten:
  • Bundermeersweg
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat en Tenbrugskensweg
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
   • doorgaand fietsverkeer in de Bundermeersweg wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Ramerstraat, Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Bundermeersweg wordt omgeleid via Ramerstraat, Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Generaal de Fariaustraat, Strijtemplein, Reigersbaan, Heilbeekweg

 Fase 1B  (12/08/2024 - 15/11/2024)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werf en dus afgesloten:
  • Ramerstraat, wegvak tussen huisnummer 25 (overkant inrit azijnfabriek) en het rond punt met de Heidestraat/Schilder Evenepoelstraat/Kristus Koninglaan
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat en Tenbrugskensweg (plaatselijk verkeer neemt ingang en uitgang Ramerstraat via Ninoofsesteenweg (N8))
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
  • Bundermeersweg
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan

 

 Fase 1C  Fase 2  (08/11/2024 - 30/04/2025)

 • bekijk het signalisatieplan
 • werf en dus afgesloten:
  • Ramerstraat, wegvak tussen huisnummer 25 (overkant inrit azijnfabriek) en het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8)
  • Tenbrugskensweg
 • afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Ramerstraat (plaatselijk verkeer neemt ingang en uitgang rond punt met Kristus Koninglaan)
  • Reigersbaan, wegvak tussen Zevenbeukenstraat en de Heilbeekweg
  • Heilbeekweg
  • Nieuwenbosweg
  • Bundermeersweg
 • wegomlegging
  • fietsers (ook speedpedelecs)
   • doorgaand fietsverkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid (beide rijrichtingen) via: Daalbeekstraat, Koning Albertstraat, Nederheilbeekweg, Nieuwenbosweg, Heilbeekweg, Reigersbaan, Schilder Evenepoelstraat
  • gemotoriseerd verkeer
   • doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Ramerstraat wordt omgeleid via Ninoofsesteenweg (N8), Kleemstraat, Keyerberg, Kristus Koninglaan

Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, ...).

20240610 tijdlijn fasering Ramerstraat


Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.


Updates

10/06/2024

 17/05/2024

16/05/2024

 • opbouw webpagina en alle startinformatie

11/04/2024

 • aanmaak webpagina