landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Opvang en activiteiten voor je kind

Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle diensten van het lokaal bestuur (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk samenwerken met drie doelstellingen:

  • meer speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elk kind
  • mogelijkheden voor ouders om werk, opleiding en gezin te combineren
  • een toegankelijk en betaalbaar aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten.

Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

In het kader van de uitrol van het BOA-project in Roosdaal willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen van ouders, kinderen, opvangaanbieders,…

Jouw mening telt!

Woon je in Roosdaal en heb je kinderen? Vul dan de enquête over opvang en activiteiten in en maak kans op een leuke prijs. De bevraging loopt tot eind mei.

Klik hier om de enquête in te vullen

Wil je graag nog meer kwijt? 

Kom dan naar het participatiemoment op dinsdag 14 mei van 19u tot 21u in ’t Sportvlot (Brusselstraat 29, 1760 Roosdaal). Samen met andere ouders, opvangaanbieders en de betrokken diensten van het lokaal bestuur denken we na de goede en minder goede punten van kinderopvang in onze gemeente, wat kansen kunnen zijn voor de toekomst,… We voorzien natuurlijk ook een hapje en drankje.

Schrijf je in voor het participatiemoment

Geef je mening over opvang en activiteiten