landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Binnenkort ontvang je als gepensioneerde je fiscale fiche voor het inkomstenjaar 2020

Onderstaande antwoorden kunnen heel wat vragen beantwoorden.

Wanneer worden de fiscale fiches verstuurd?

De Pensioendienst start de verzendingen begin maart 2021. Elke gepensioneerde zal zijn fiscale fiche ten laatste in de loop van april 2021 ontvangen.

Hoe worden de fiscale fiches verstuurd?

Je vindt je fiscale fiche ten laatste half april 2021 terug op mypension.be.

Buitenland

Woon je in het buitenland, dan ontvang je je fiscale fiche:

Opgelet: Het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

België

Woon je in België, dan ontvang je je fiscale fiche:

 • via mypension.be;
  en
 • via je eBox.

  Algemene regel

  De Pensioendienst verstuurt dus geen papieren versie naar elke gepensioneerde. Alle gepensioneerden kunnen hun fiscale fiche via mypension.be raadplegen.
  Bovendien is een papieren versie van de fiscale fiche in België niet nodig, want:
  ● de Pensioendienst bezorgt de fiscale fiches tijdig en correct aan de FOD Financiën;
  ● de FOD Financiën gebruikt deze gegevens bij de voorbereiding van je belastingaangifte.

  Dat betekent dat de pensioengegevens al ingevuld zijn in:
  ● het voorstel van vereenvoudigde aangifte;
  ● de aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
  ● of de aangifte die een medeweker van de FOD Financiën voor jou invult.

  Uitzonderingen

  De pensioendienst verstuurt wel nog een papieren versie naar:
  ● gepensioneerden die hun aangifte vorig jaar op papier deden;
  ● gepensioneerden die geen voorstel tot vereenvoudigde aangifte ontvangen;
  ● huwelijkspartners, van wie de gepensioneerde partner in de loop van 2020 overleden is;
  ● bewindvoerders.

  Opgelet: Het printen en versturen van 450 000 fiches kost nu iets meer tijd dan in normale omstandigheden.

Wat als je toch een papieren versie (of duplicaat) wil aanvragen?
Dat is perfect mogelijk.
Je kan je fiscale fiche altijd printen via je online pensioendossier op mypension.be, vanaf het moment dat deze elektronisch beschikbaar is.

Vanaf 19 april kan je ook een papieren versie aanvragen:

 • via een aanvraagmodule die op de webpagina fiscale fiche staat vanaf 19 april;
 • via online contactformulier van de Pensioendienst;
 • door te bellen naar de Pensioenlijn 1765 (of het betalend nummer vanuit het buitenland: +32 78 15 1765) – optie 4 kiezen na de taalkeuze.

Voor deze aanvraag heb je je rijksregisternummer nodig.
Je kan slechts één aanvraag per maand doen.

Wat staat er op de fiscale fiche?
Op de fiscale fiche staan 2 zaken vermeld:

 • de belastbare bedragen die je in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al ingehouden en doorgestort werd naar de FOD Financiën.

Lees meer over de fiscale fiches op: www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/fiscale-fiche

Een gepensioneerde wil weten waarom hij toch nog belastingen moet bijbetalen in 2021 terwijl de bedrijfsvoorheffing op zijn pensioen al gestegen is sinds januari 2021.

In 2020 moest hij minder bedrijfsvoorheffing betalen op zijn pensioen. Daardoor moet hij mogelijk wel meer bijbetalen voor zijn personenbelasting in 2021. De FOD Financiën heeft er daarvoor gekozen om de bedrijfsvoorheffing te verhogen vanaf januari 2021.
De lichte verhoging van de bedrijfsvoorheffing sinds januari 2021 is om te voorkomen dat de gepensioneerde moet bijbetalen voor zijn belastingen in 2022. Deze stijging van de bedrijfsvoorheffing zal dus nog geen effect hebben op de eindafrekening van de belastingen van 2021.

Lees meer over de lichte stijging van de bedrijfsverhoging op onze website: www.sfpd.fgov.be/nl/betaling/brut-net#Stijging2021

Wilt je op de hoogte blijven van het laatste pensioennieuws?

Schrijf je dan snel in op de nieuwsbrief van de Pensioendienst via www.sfpd.fgov.be/nl/nieuwsbrief