Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Parkeren, iedereen weet hoe het moet, maar niet iedereen doet het zoals het hoort. Te vaak parkeren bestuurders zich hinderlijk of gevaarlijk voor andere weggebruikers, of nemen ze plaatsen in die zijn voorbehouden voor mindervaliden. Fout parkeren zorgt voor frustraties, is niet respectvol en soms gevaarlijk.

Veel automobilisten kennen de betekenis van de meeste verkeersborden met betrekking tot stilstaan en parkeren. Vaak zijn ze echter minder vertrouwd met bepaalde algemene parkeerregels zoals bepaald in de artikelen 23/24/25 van de wegcode. Dat is niet zo verwonderlijk: er zijn veel verschillende regels over waar parkeren of stilstaan toegelaten is of verboden is.

Op deze pagina vind je een aantal basisregels, parkeerovertredingen en definities op een rij.


Definitie “stilstaan” versus “parkeren”

Parkeren tegen de rijrichting

Parkeren met beperkte vrije doorgang

Parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken

Parkeren (deels) op het fietspad of voetpad

Parkeren in de berm

Wanneer is stilstaan en parkeren verboden op de rijbaan en in de berm?

Markering met "witte hoeken"

Handhaving

Interessante links


Definitie “stilstaan” versus “parkeren”

Stilstaan = Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor het laten in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van goederen.


Parkeren = Een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en lossen.

Voorbeelden:

 • een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om een krant te kopen, ook al duurt het maar één minuut, heeft de wagen geparkeerd.
 • een bestuurder die voor een krantenwinkel stopt om zijn passagier een krant te laten kopen, terwijl hij zelf in de auto blijft zitten, staat ook geparkeerd. 
 • een bestuurder die in de buurt van de school stopt om kinderen in en uit te laten stappen, staat stil. Als de bestuurder uitstapt om mee te wandelen tot aan de schoolpoort een eind verderop, staat de wagen geparkeerd.
 • een bestuurder komt zijn/haar kind afhalen aan de school. De schoolbel is nog niet gegaan en de bestuurder moet wachten. In dit geval staat de wagen geparkeerd.

Meest voorkomende signalisatie:

E1     verkeersbord E1: parkeren verboden

 

E3     verkeersbord E3: stilstaan en parkeren verboden

 

Gele onderbroken lijngele onderbroken lijn op de rand van de rijbaan of boordsteen: parkeren verboden


Parkeren tegen de rijrichting

Een veelvoorkomende maar niet ongevaarlijke parkeerovertreding is het parkeren tegen de rijrichting. Als je tegen de richting geparkeerd staat, zit je als bestuurder aan de kant van het voetpad. Je spiegels zijn onbruikbaar voor het tegemoetkomend verkeer. Wagens vóór je blokkeren het zicht waardoor je eigenlijk "blindelings" de parkeerplaats moet verlaten en dat is niet veilig. De algemene regel is bijgevolg dat parkeren en stilstaan tegen de rijrichting niet toegelaten is, niet op de rijbaan maar ook niet op een berm of parkeerstrook.

Wetgeving:

 • Artikel 23.1.1° Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld: rechts ten opzichte van zijn rijrichting.
 • Uitzondering - straat met éénrichtingsverkeer: het voertuig mag langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

20240319 parkerentegenderijrichting


Parkeren met beperkte vrije doorgang

Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden, vormt dat een probleem voor ander doorgaand verkeer (of bijvoorbeeld hulpdienstvoertuigen) en daarom is parkeren in dat geval verboden.

Wetgeving:
Artikel 25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren : (...) 7° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.


Parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken

Algemene regel: wanneer de rijbaan verdeeld is in verschillende rijstroken door middel van een onderbroken of  doorlopende witte streep, mag men op die plaats niet parkeren.

Wetgeving:

Artikel 25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren : (...) 9° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken.

20240319 Parkerenoprijstroken


Parkeren (deels) op het fietspad of voetpad

Parkeren (en ook stilstaan) op een voetpad of fietspad is verboden.

Te vaak wordt ook deels (met twee wielen) op het fietspad of voetpad geparkeerd of staat een voertuig er stil. Soms is dat met de goede bedoeling “genoeg ruimte te laten voor het overige (auto)verkeer”. Toch is dit parkeergedrag onrespectvol naar de zwakke weggebruiker (voetganger, fietser), kan het leiden tot gevaarlijke situaties en is het dus verboden.


Parkeren in de berm

Buiten de bebouwde kom mag men zowel op een gelijkgrondse als verhoogde berm parkeren.
Binnen de bebouwde kom mag het enkel op een gelijkgrondse berm.

Er zijn wel enkele uitzonderingen:

 • indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen moet er ten minste een begaanbare strook vrijgelaten worden van 1,50m
 • wanneer er verkeersborden E9e en E9f zijn aangebracht, mag er op een verhoogde berm binnen de bebouwde kom geparkeerd worden

E9E E9F


Wanneer is stilstaan en parkeren verboden op de rijbaan en in de berm?

 • op plaatsen waar het verkeersbord E3 staat gesignaleerd
 • einde / begin fietspad: op de rijbaan en op de berm op minder dan 5 meter VOOR en ACHTER de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden
 • op minder dan 5 meter in de nabijheid van de kruispunten
 • op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op kruispunten. Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten een kruispunt behalve: a. als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen,
  niet hoger is dan 1,65 meter. en b. als de onderkant van het verkeerslicht zich minstens 2 meter boven de rijbaan bevindt
 • op minder dan 20 meter voor de verkeersborden, behalve: a. als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen, niet hoger is dan 1,65 meter. en b. als de onderkant van het verkeersbord zich minstens 2 meter boven de rijbaan bevindt

Markering met "witte hoeken"

Op verschillende locaties in Roosdaal (bijvoorbeeld Lombeekstraat, Abeelstraat, Koning Albertstraat) zijn parkeerplaatsen afgebakend met kleine witte hoeken. Net zoals parkeerplaatsen die afgebakend zijn met een volle witte lijn is het de bedoeling om netjes in deze "vakken" te parkeren.

Mag je ook buiten de "vakken" (met witte hoeken of met volle lijn) parkeren? Dat mag, tenzij er op die plaats een parkeerverbod geldt door signalisatie (bord, middenlijn, gele lijn, …) of een andere verkeersregel (vlotte doorstroming, zichtbaarheid bocht, kruispunt …).


Handhaving

De politiezone TARL en de wijkpolitie van Roosdaal handhaven op parkeergedrag. Fout parkeren wordt beboet.  Problemen met correct parkeren in jouw straat? Sprak je zelf al met de betrokken bestuurder? Soms helpt een eenvoudig gesprek het probleem van de baan. Helpt dit niet? Aarzel niet om contact op te nemen met (jouw wijkagent van) de politie. De politie kan dan handhaven en eventueel het probleem verder bespreken of voorleggen aan de gemeente om de parkeersituatie te (her)bekijken.


Interessante links

Op deze pagina vind je meer informatie over laadpalen voor wagens in Roosdaal.

Laadpalen

Voorziene laadpalen

Een laadpaal aanvragen


Laadpalen

In Roosdaal zijn er verschillende laadpalen voor het opladen van elektrische wagens.

Bekijk hier alle locaties en uitgebreide informatie: www.smoovapp.eu/nl-nl

 

 

 


Voorziene laadpalen (Wordt aan gewerkt)

 • parking Kerkplein Borchtlombeek (Total Energies) INDIENSTSTELLING VOORZIEN NAJAAR 2024

Een laadpaal aanvragen

Als burger kan je bij Vlaanderen zelf een publieke laadpaal aanvragen. Lees meer via 

www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen.

 

 

Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. Tien eenvoudige tips, maken alvast een wereld van verschil en ... zorgen voor een betere mobiliteit.


1) Een oprit met grind of kiezelsteentjes?
Controleer dan regelmatig of er geen steentjes op het voetpad of het fietspad liggen voor jouw oprit.  Veeg ze terug op de oprit. Controleer ook de rijbaan: opspringende steentjes kunnen schade aanrichten. Kleine steentjes verstoppen soms ook de straatkolken, wat dan weer voor wateroverlast kan zorgen. Bij uitbreiding van de kleine steentjes: controleer ook op groenafval zoals bladeren, takjes, ... en ook vuilniszakken of papier voor ophaling plaats je voldoende aan de kant. Kleine fietsers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens, mensen die moeilijk te been zijn, ... maar gewoon eigenlijk iedereen is je ontzettend dankbaar. Bijkomende tip: plan dit in op een vast moment in de week en spreek af met je buur. Gezellig gesprek er gratis bij.

2) Groene voortuin?
Heb je veel groen in je voortuin of aan de voorzijde van je perceel (struik, boom, haag, gras, beplanting)? Controleer dan regelmatig of dat groen niet hinderlijk is voor weggebruikers (ook voetgangers en fietsers) en of er geen verkeerssignalisatie uit het zicht komt. Snoei het nodige groen regelmatig terug. Verwijder onkruid en vermijd wilde grasgroei die over het voetpad/het fietspad/de rijbaan komt. Jouw verkeersveiligheid wint het hier van groentips.

3) Pauw of zebra?
Wat voor parkeerder ben jij?
Parkeerzebra - Deze viervoeter is gespecialiseerd in camouflage. Hij wordt aangetrokken door zebrapaden, waarop hij onbeweeglijk stil blijft staan, hopend dat roofdieren met blauwe strepen het niet opmerken.
Parkeermossel - Deze soort tref je vooral aan in kiss-and-ride-zones rond de scholen. In plaats van meteen weer te vertrekken, blijft een parkeermossel graag plakken.
Parkeerkoekoek - Koekoeken leggen hun eieren in een vreemd nest. Net zo droppen parkeerkoekoeken hun wagen voor of - waarom niet - op de oprit van iemands huis.
Struisvogelparkeerder - Deze op het eerste zicht vriendelijke soort parkeert op de eerste de beste plaats die hij ziet. Al beweert hij nadien dat hij niet had gezien dat je er niet mocht parkeren.
Parkeerpauw - Proficiat, jij verdient een pluim! De parkeerpauw wordt algemeen zeer gewaardeerd voor zijn onberispelijk parkeergedrag. In het verkeer toont hij steeds het beste van zichzelf.

Wil jij ook een parkeerpauw zijn? Hou je dan aan deze regels:

 1. Parkeer niet of sta nooit stil op een zebrapad (ook niet 5 m voor een zebrapad).
 2. Blijf niet te lang stilstaan op de kiss-and-ridezone (gebruik alleen de tijd om in en uit te stappen/te laden of te lossen)(geldt ook aan gele onderbroken lijn).
 3. Parkeer niet op de eerste de beste plek, maar respecteer de wegcode.
 4. Parkeer niet voor of op iemand oprit of toegang.
 5. Parkeer niet op een voet- of fietspad.

Bron en info: VSV - verkeersouders, bewerking dienst mobiliteit Roosdaal

4) Snelheid
Denk jij voldoende aan je snelheid in het verkeer? Meestal, soms, nooit?
Een aangepaste snelheid rijd je niet alleen in je eigen straat, die rijd je overal. Iedereen klaagt, en tegelijk geeft iedereen in hetzelfde gesprek toe zelf ook wel eens te snel te rijden. Is dat niet bizar? Lees meer over snelheid. Bijkomende tip: verkeerssignalisatie duidt steeds de toegelaten maximale snelheid aan. Soms is trager nodig ... en beter.

5) Gebruik een fietskaart
Te ver, te nat, te veel bergop, te ... het kan allemaal. Toch loont het de moeite het eens uit te proberen. Lees meer en download hier je gratis fietskaart. Bijkomende tip: koop een regenjas, want sommige kinderen willen niet meer met de wagen ;-)

6) Veilig op stap
Ook als voetganger en fietser zijn er tips (en regels). Lees meer over 'veilig op stap'.

7) Fluo en verlichting
Stap of fiets je? Vaak of weinig? Top! Zorg dat je zichtbaar bent. Ook bij daglicht zorgt fluo kledij dat je beter wordt gezien. Daarnaast is bij slecht weer, schemering of nacht verlichting onmisbaar. Geen kleine glittering, maar een licht om U tegen te zeggen. Wie wordt gezien, is nooit gezien ;-). Bedankt vanwege alle andere weggebruikers en 'tot ZIENs'.

8) Kuch, kuch
Frisse lucht? Heerlijk! Maar niet als de motor van je voertuig nodeloos blijft draaien. Aan de schoolpoort, op een parking, aan een overweg, ... Lang wachten? Motor af. Beter voor iedereen.

9) De 9 minuten-regel
Haast en spoed is zelden goed en meestal een (slecht) excuus om wat sneller te rijden, toch nog snel de voorrang te nemen, in het stuur te knijpen van frustratie door de verkeersdrukte en nog zoveel meer. Vertrek 9 minuten vroeger. Je komt eens zo relax en veiliger aan. Bijkomend vermijd je op die manier druktepieken zoals de laatste 15 minuten voor de schoolbel. Waarom 9? Omdat het minder is dan tien. Bedankt vanwege jezelf.

10) Lees elke maand 1 keer bovenstaande tips. Mobiliteit begint bij jezelf.

 

Deze tips zijn samengesteld uit de ervaringen en binnenkomende meldingen en vragen van en bij de dienst mobiliteit Roosdaal. Voor jou, voor ons. Mobiliteit begint in de eerste plaats bij onszelf. We maken er samen werk van.

Foto bewegwijzering

De aanvraag gebeurt altijd via de technische dienst.

Technische dienst
Tel.: 054 89 13 30
E-mail: technischedienst@roosdaal.be

Je bezorgt ons, schriftelijk, volgende gegevens:

 • je contactgegevens
 • een motivering waarom je wegwijzers wenst te plaatsen
 • een plan waarop aangeduid staat waar je wegwijzers wil plaatsen
 • het opschrift dat op het bord zal komen te staan

Gemeentewegen
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De aanvrager moet de wegwijzers zelf aankopen en plaatsen. De wegwijzers moeten conform zijn met de Ministeriele omzendbrief. De kleuren en afmetingen van de borden liggen vast.

Gewestwegen (N8 Ninoofsesteenweg en N285 Assesteenweg)
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft advies. De wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, geeft een toelating of een gemotiveerde weigering.
De wegbeheerder levert, plaatst en onderhoud de wegwijzers zelf.

 • In 2020 werd mobiliteitsbureau A2BMobility aangesteld voor de opmaak van een zacht mobiliteitsplan Roosdaal (zmr). De focus van dit plan ligt bij 'stappers en trappers'. Lees meer over het zacht mobiliteitsplan Roosdaal via www.roosdaal.be/zmr

 • In 2019 wijzigde Vlaanderen het mobiliteitsbeleid met een ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’ en o.a. de oprichting van vervoerregio’s. Mobiliteit is immers een thema dat vaak de gemeentegrenzen overschrijdt. Lees meer over de Vlaamse mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’ (www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid). De gemeente Roosdaal onderzocht (marktverkenning) hoe het beste vorm kon gegeven worden aan een nieuw mobiliteitsplan.

 • In de periode vanaf 2012 werden enkele thema’s verder uitgediept (bijvoorbeeld het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk).

 • In 2009 werd dit via een sneltoets bevestigd (spoor 2, enkele thema’s verder uit te diepen)

 • In 2004 werd het gemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt voor Roosdaal. Download het mobiliteitsplan 2004 (35,3 MB). Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente autonoom bevoegd is. (Lees meer over de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan op de website Vlaanderen, departement mobiliteit en openbare werken.)

Mobiliteit wordt in onze huidige samenleving een steeds belangrijker thema. Het verkeer wordt alsmaar drukker, parkeren wordt steeds moeilijker tot vaak onmogelijk, tijdens onze verplaatsingen komen we steeds vaker in files terecht, ...

Sinds 2017 heeft de gemeente Roosdaal een deskundige mobiliteit aangeworven om ook in onze gemeente de nodige aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek. Tijdens grote wegen- en infrastructuurwerken, tijdens lokale evenementen ... is het belangrijk dat mobiliteit niet uit het oog wordt verloren. Een gestructureerde aanpak en overleg met buurtbewoners en omliggende gemeenten helpen vaak om problemen te voorkomen.

 

krul contactDienst Mobiliteit

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal
Tel 054 89 13 42
mobiliteit@roosdaal.be

 

Openbaar vervoer

Met de bus (De Lijn)

 • Lijn 126: snelbus Brussel, Ninove (enkel voor Pamel)
 • Lijn 127: Brussel, Liedekerke, Ninove (voor Pamel kerk, Strijtem kerk, Borchtlombeek kerk)
 • Lijn 128: Brussel, Ninove (voor Pamel en Strijtem)

Meer info: www.delijn.be of de Lijninfo: 070 220 200

Met de trein

 • Neem de trein tot Liedekerke. Vanuit Liedekerke is er aansluiting met de bus naar Borchtlombeek dorp (buslijn 335) en Pamel- en Ledebergdorp (buslijn 625).
 • Neem de trein tot Ninove. Vanuit Ninove centrum is er aansluiting naar de dorpscentra van Roosdaal via buslijn 126, 127, 128.

Meer info: www.nmbs.be of tel: 02 528 28 28

 

Fietslaadpaal

Sinds 2012 biedt de gemeente Roosdaal aan de ingang van het gemeentehuis een fietslaadpaal aan voor elektrische fietsen, die gratis gebruikt kan worden.

De gemeente Roosdaal stimuleert hiermee het gebruik van de (elektrische) fiets. De laadpaal staat aan het gemeentehuis, vlakbij de kerk en in het winkelcentrum. De gemeente heeft van de firma 'Raepsaet product design bvba' uit St. Katherina Lombeek, een gekend engineeringbureau voor de industrie, de eer gekregen er eentje gratis te zetten voor het grote publiek.

De evolutie naar een CO2-neutraler leven is ingezet. Is de elektrische fiets een waardig alternatief voor de auto voor verplaatsingen binnen Roosdaal en heuvelachtige omgeving? Roosdaal bereidt in ieder geval de komende periode voor waarin meer en meer duurzame energie zal worden opgewekt en verbruikt en we zeggen dus volmondig JA!. En niet vergeten : "Fietsen is gezond en met de fiets vervuil je niets"